Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 11/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-04-26

Sygnatura akt IV K 11/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IV Karny

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Szczepan Stożyński

Protokolant – sekretarz sądowy Beata Krenc

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2017 roku w obecności Prokuratora Mariusza Skwierawskiego z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku,

sprawy:

1)  A. G. (1) z domu P. – córki R. i H. z domu K., urodzonej (...) w G.,

2)  G. P. - syna M. i B. z domu N., urodzonego (...) w G.,

oskarżonych o to, że w dniu 13.08.2016r. w G. działając wspólnie i w porozumieniu publicznie i z oczywiście błahego powodu, brali udział w pobiciu obywatela A. P. K., stosując wobec niego przemoc z powodu jego przynależności rasowej – polegającej na szarpaniu, popychaniu, uderzaniu pięściami po głowie, po plecach, kopaniu po całym ciele, czym narazili w/w na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 k.k., powodując u niego naruszenia czynności narządów ciała (stłuczenia głowy, twarzy, kończyny górnej prawej) na czas nie dłuższy niż siedem dni oraz znieważyli publicznie w/w poprzez używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe z powodu jego przynależności rasowej w postaci: (czarnuch, brudas) czym okazali rażące lekceważenie dla porządku prawnego -

- to jest o czyn z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

o r z e k a:

I.  uznaje oskarżoną A. G. (2) za winną tego, że w dniu 13 sierpnia 2016 roku w G., działając wspólnie i w porozumieniu z G. O. P., publicznie i bez powodu, stosując przemoc wobec obywatela R. A. P. K. z powodu jego przynależności rasowej poprzez uderzanie pięściami w tułów i kopanie w nogi, wzięła udział w jego pobiciu polegającym na rzuceniu na ziemię, uderzaniu rękami, w tym pięściami i kopaniu w głowę, tułów i nogi, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 k.k., a także słowami obraźliwymi znieważyła P. K. z powodu jego przynależności rasowej, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego i czyn ten kwalifikuje z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zb. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zb. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje oskarżoną, a przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. na podstawie art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 k.k. w zw. z art. 35 § 1 k.k. wymierza oskarżonej karę roku ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 (trzydziestu dwóch) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka od oskarżonej A. G. (2) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego P. K. w wysokości 800 (ośmiuset) złotych;

III.  na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 k.k. zobowiązuje oskarżoną A. G. (2) do przeproszenia pokrzywdzonego P. K. w formie pisemnej, w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, poprzez wysłanie adresatowi dla doręczeń pokrzywdzonemu w kraju pisma zawierającego przeprosiny wraz z przekładem tego pisma na język niemiecki albo portugalski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej oskarżonej A. G. (2) kary ograniczenia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 13 sierpnia 2016 roku godzina 05:40 do dnia 14 sierpnia 2016 roku godzina 22:40, to jest dwa dni, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

V.  uznaje oskarżonego G. P. za winnego tego, że w dniu 13 sierpnia 2016 roku w G., działając wspólnie i w porozumieniu z A. G. (2), publicznie i bez powodu, stosując przemoc wobec obywatela Republiki Angoli P. K. z powodu jego przynależności rasowej poprzez rzucenie na ziemię, uderzanie rękami, w tym pięściami i kopanie w głowę i tułów, wziął udział w jego pobiciu polegającym na rzuceniu na ziemię, uderzaniu rękami, w tym pięściami i kopaniu w głowę, tułów i nogi, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 k.k., powodując u niego stłuczenia głowy, twarzy i kończyny górnej prawej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała, to jest powłok ciała i ruchu, trwające nie dłużej niż 7 dni, a także słowami obraźliwymi znieważył P. K. z powodu jego przynależności rasowej, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego i czyn ten kwalifikuje z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zb. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zb. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje oskarżonego, a przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. na podstawie art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 k.k. w zw. z art. 35 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

VI.  na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego G. P. nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego P. K. w wysokości 800 (ośmiuset) złotych;

VII.  na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego G. P. do przeproszenia pokrzywdzonego P. K. w formie pisemnej, w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, poprzez wysłanie adresatowi dla doręczeń pokrzywdzonemu w kraju pisma zawierającego przeprosiny wraz z przekładem tego pisma na język niemiecki albo portugalski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;

VIII.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej oskarżonemu G. O. P. kary ograniczenia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 13 sierpnia 2016 roku godzina 05:30 do dnia 14 sierpnia 2016 roku godzina 22:48, to jest dwa dni, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

IX.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k. i art. 633 k.p.k. oraz art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego G. P. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym:

-

½ część wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania, to jest kwotę (...),33 (jeden tysiąc sto dwanaście 33/100) złotych,

-

opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych;

X.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżoną A. G. (2) od opłaty oraz w całości od pozostałych kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

/-/ S. S.

Na oryginale właściwy podpis.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Tomasz Mera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Szczepan Stożyński
Data wytworzenia informacji: