Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 6/21 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2021-03-09

Sygn. akt: IV K 6/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku w Wydziale IV Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Lidia Jedynak

Ławnicy: E. P., R. B.

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Renata Czupryn

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie T. W.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021 roku

sprawy:

K. K. (1) , syna K. i I. z domu Ł. , urodzonego w dniu (...) w T.,

oskarżonego o to, że:

w bliżej nieustalonym okresie, nie później niż do dnia 8 września 2020 roku w P. , wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017r. poz. 783, j.t.) w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uprawiał dwanaście krzewów konopi innych niż włókniste, które mogły dostarczyć znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 366,28 gram, z której uprawy wytworzył poprzez pocięcie i suszenie znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 399,38 gram,

tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017r. poz. 783, j.t.) w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

orzeka :

I.  Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, czyn ten kwalifikuje z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017r. poz. 783, j.t.) w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., skazuje oskarżonego na podstawie wymienionych przepisów i za to przy zastosowaniu art. 60 § 1 k.k. i art. 11 § 3 k.k. na mocy art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017r. poz. 783, j.t.) w zw. z art. 60 § 6 pkt 2 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 ( sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

II.  Na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. w zw. z art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu K. K. (1) tytułem próby na okres lat 5 ( pięciu) oddając go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

III.  Na mocy art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w okresie próby zobowiązuje oskarżonego K. K. (1) do informowania kuratora sądowego o przebiegu okresu próby.

IV.  Na mocy art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017r. poz. 783, j.t.) orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przez zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci 312,77 gram netto łodyg roślin konopi zapakowanych w kopercie bezpiecznej nr (...) ( poz. 1 wykazu dowodów rzeczowych II/406/20/P) oraz kartonu tekturowego z nadrukiem (...) i plastikowego pudełka koloru białego z czarnym wieczkiem ( poz. 2 i 3 wykazu dowodów rzeczowych III/425/20/P) przechowywanych w Magazynie (...) Sądu Okręgowego w Gdańsku i zarejestrowanych pod poz. 24/21 wykazu przechowywanych przedmiotów oraz dowodu rzeczowego w postaci 363,03 gram netto suszu roślin konopi zapakowanych w kopercie bezpiecznej nr (...) i 394,11 gram netto suszu roślin konopi zapakowanych w kopercie bezpiecznej nr (...) ( poz. 1 i 2 wykazu dowodów rzeczowych (...)) przechowywanych w Wojewódzkim Magazynie (...) w G..

V.  Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r., poz. 1513) w zw. z § 4 ust. 1-3 w zw. z § 17 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r., poz. 18) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego W. R. w T. kwotę 738 ( siedemset trzydzieści osiem) złotych, zawierającą kwotę podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu K. K. (1) z urzędu.

VI.  Na mocy art. 626 § 1 k.p.k w zw. z art. 627 k.p.k w zw. z art. 1, 2 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego K. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1180 ( tysiąc sto osiemdziesiąt) złotych i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w wysokości 2035,27 ( dwa tysiące trzydzieści pięć i 27/100) złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Szeliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Jedynak,  Elżbieta Przybylska ,  Ryszard Borkowski
Data wytworzenia informacji: