Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 945/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Iławie z 2015-10-06

Sygn. Akt I Co 945/15

POSTANOWIENIE

Dnia 06 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Drewniak

Protokolant: st.sekr.sąd. Bożena Dzięgiel-Wiatrak

Po rozpoznaniu w dniu 06.10.2015r. na posiedzeniu jawnym

Sprawy z wniosku wierzyciela Banku (...) S.A. w W.

Dłużnik: S. W. i T. W.

O wydanie ponowne tytułu wykonawczego w zamian za utracony

postanawia:

I.  Wydać wierzycielowi Bankowi (...) S.A. w W. ponownie w zamian za utracony tytuł wykonawczy w sprawie I Co 114/04 oznaczając niniejszy tytuł numerem porządkowym „2”.

II.  Zasądzić solidarnie od dłużników na rzecz wierzyciela 61,92zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I Co 945/15

UZASADNIENIE

Wierzyciel Bank (...)S.A. w W. w sprawie dłużników S. W. i T. W. wniósł o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w sprawie I Co 114/04 w zamian za utracony.

W uzasadnieniu wierzyciel wskazał, iż otrzymał w sprawie I Co 114/04 tytuł wykonawczy , jednakże po umorzeniu egzekucji przez komornika tytuł ten zaginął w trakcie przekazywania dokumentów z kancelarii komornika do Banku.

Dłużnik S. W. wniósł o oddalenie wniosku.

W uzasadnieniu dłużnik wskazał, iż po stronie wierzyciela występowały fachowe podmioty tj, bank, komornik oraz pełnomocnik . Nadto dłużnik poddał w wątpliwość fakt uprawdopodobnienia utraty tytułu wykonawczego.

Dłużnik T. W. zawiadomiony o wniosku nie wypowiedział się co do żądania wierzyciela.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W sprawie I Co 114/04 wydano wierzycielowi w dniu tytuł wykonawczy.

Utrata przez wierzyciela tytułu wykonawczego uzasadnia odstępstwo od zasady, w myśl której w postępowaniu klauzulowym nie jest możliwe ponowne orzekanie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Utrata tytułu wykonawczego oznacza zdarzenie niezależne od woli wierzyciela, którego skutkiem jest zniszczenie tytułu wykonawczego lub utrata posiadania przez wierzyciela tego dokumentu.

Stosownie do art. 794 k.p.c. ponowne wydanie tytułu wykonawczego może nastąpić w wypadku utracenia go przez wierzyciela wbrew jego woli, przy czym przepis ten ograniczył kognicję sądu (zdanie 3 art. 794 k.p.c.) wyłącznie do badania faktu utraty tytułu wykonawczego.

Nie ma znaczenia, czy utrata tytułu wykonawczego następuje przez fachowego pełnomocnika czy też inny podmiot.

Wierzyciela obciąża obowiązek wykazania utraty tytułu wykonawczego. Nie odnosi się on jednak bezpośrednio do faktu utraty tytułu, ponieważ przeprowadzenie dowodu w tym zakresie byłoby w wielu wypadkach nadmiernie utrudnione lub nawet niemożliwe. Wierzyciel powinien wykazać, że zaszły okoliczności, które dostatecznie uprawdopodobniają utratę tytułu.

Wierzyciel w ocenie Sądu uprawdopodobnił fakt utraty tytułu wykonawczego i wniosek został zatem uwzględniony.

Wierzyciel wskazał, iż prowadzone były poszukiwania tytułu wykonawczego i ustalono, iż komornik odesłał tytuł ten bankowi po bezskutecznej egzekucji, co zostało pokwitowane przez ówczesnego pracownika banku. Utrata tytułu wykonawczego nastąpiła zatem u wierzyciela.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art.770 kpc i na koszty te składają opłata wniosku oraz koszty poświadczeń odpisów dokumentów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Maruszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Drewniak
Data wytworzenia informacji: