Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 606/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Elblągu z 2018-10-15

Sygn. akt III RC 606/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Elblągu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący : SSR Anna Nowosielska

Protokolantka : st. sekr. sąd. Katarzyna Jeszke

po rozpoznaniu w dniu 03 października 2018 roku w Elblągu , na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich M. i H. Z. zastępowanych przez matkę B. Z.

przeciwko R. Z.

o podwyższenie alimentów

I . zasądza od pozwanego R. Z. na rzecz małoletnich powodów M. i H. Z. alimenty w podwyższonej wysokości w kwotach po 700 (słownie : siedemset) złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich , łącznie po 1400 (jeden tysiąc czterysta) złotych miesięcznie , poczynając od dnia 13 września 2017 roku , płatnych na dotychczasowych warunkach płatności do rąk matki małoletnich powodów B. Z. , wraz z ustawowymi odsetkami , w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat , w miejsce dotychczasowych alimentów , zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21 października 2011 roku w sprawie o sygn. akt V C 973/10 w kwotach po 400 złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich , łącznie po 800 złotych miesięcznie ;

II . oddala powództwo w pozostałym zakresie ;

III . nie obciąża powodów zwrotem kosztów procesu na rzecz pozwanego ;

IV . nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Elblągu) kwotę (...) (słownie : dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu trzech) złotych , tytułem kosztów sądowych ;

V . wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności .

Sygn. akt III RC 606/17

UZASADNIENIE

Działając w imieniu małoletnich M. Z. (1) i H. Z. ich matka – B. Z. - w pozwie, wniesionym dnia 13 września 2017 roku, domagała się podwyższenia od pozwanego R. Z. na rzecz małoletnich synów alimentów z kwot po 400 złotych miesięcznie na rzecz każdego małoletniego do kwot po 1.000 złotych miesięcznie na każde dziecko, płatnych na dotychczasowych warunkach płatności do jej rąk, wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat .

W uzasadnieniu podniosła, że od czasu zasądzenia wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21 października 2011 roku alimentów od pozwanego na rzecz małoletnich powodów M. Z. (1) , urodzonego dnia (...) , i H. Z. , urodzonego dnia (...) , nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich oraz wysokości kosztów ich utrzymania , nadto poprawiła się sytuacja materialna pozwanego, którego dochody wzrosły z legalnej pracy na terenie(...)Podczas konwersacji pozwanego z małoletnich M. na portalu społecznościowym facebook , R. Z. wychwala się „bogactwami” , których się dorobił , na przykład komputerem za kwotę 5000 złotych , gdzie małoletni powód nie posiada własnego , nowym samochodem , motorem czy wycieczkami , co wzbudza w synu smutek , bunt i jeszcze większy żal , kiedy pozwany składa dziecku obietnice bez pokrycia . Wskazała , żeby podwyższyć standard życia dzieci starała się o kindergeld , który należy się małoletnim z tytułu pracy w (...) ich ojca , jednak po skompletowaniu możliwych do uzyskania dokumentów pozwany odmówił udostępnienia niezbędnych dokumentów z jego strony w postaci zaświadczenia od pracodawcy i podpisania wniosku . Z tego powodu zwróciła się o podwyższenie alimentów , gdyż znacznie wzrosły koszty utrzymania małoletnich synów od momentu ich zasądzenia . Argumentowała , że małoletni M. ma 14 lat , uczy się w drugiej klasie gimnazjum. W bieżącym roku szkolnym będzie miał egzaminy próbne do gimnazjum. W związku z tym potrzebuje korepetycji z matematyki, których koszt wynosi od 120 zł do 160 zł miesięcznie w zależności od potrzeby oraz korepetycji z języka angielskiego , które kosztują 160 zł miesięcznie. Wskazała też wydatki na jednorazowe ubezpieczenie w kwocie 37 złotych , komitet rodzicielski 40 złotych , obuwie szkolne 60 zł, zeszyty , plecak i inne przybory szkolne 300 złotych , dodatkowo wycieczki klasowe czy uroczystości szkolne , dojazdy do szkoły wiążą się z kosztem 45 złotych miesięcznie (karta miejska) , posiłki w szkole 4 zł dziennie (około 80 zł miesięcznie), składki klasowe 20 zł miesięcznie, opłata za abonament telefoniczny 30 – 50 złotych . Podniosła , że z uwagi na nastoletni wiek syna , zwiększyły się jego potrzeby częstszych kontaktów z rówieśnikami , spotkań towarzyskich , wyjść do kina , itp. , co wiąże się z dodatkowymi kosztami . Podkreśliła , że alimenty na rzecz dziecka zostały zasądzone kiedy był chłopcem w wieku 8 lat , obecnie stał się młodym mężczyzną , którego wyżywienie i ubranie jest znacznie wyższe .

Argumentowała , że na syna H. , mającego 8 lat, który jest uczniem trzeciej klasy szkoły podstawowej , ponosi wydatki szkolne : na początku roku szkolnego ubezpieczenie 37 złotych , jednorazową opłatę za świetlicę 50 złotych , komitet rodzicielski 40 złotych , obuwie szkolne 30 złotych raz na 4 miesiące , zeszyty , okładki , podręczniki do religii i inne przybory szkolne 300 złotych (podkreśliła , że syn nie posiada jeszcze własnego biurka) , opłatę za obiady 3 zł (około 60 zł miesięcznie), zajęcia judo 50 zł , wyjścia klasowe na łyżwy, basen , kino , teatr, składki klasowe , uroczystości szkolne , itp. , okulary korekcyjne z uwagi na dużą wadę dziecka , wizytę u okulisty 120 złotych raz na 6 miesięcy plus zakup oprawek i szkieł , które w zeszłym roku zostały dwa razy zniszczone . Wskazała , że w maju 2018 roku małoletni przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej , której ciężar organizacji wyłącznie na niej spoczywa . Nadmieniła , że pozwany nigdy nie angażował się w jakąkolwiek pomoc związaną z dziećmi , podczas przyjęcia komunijnego starszego syna nie zaszczycił go nawet obecnością w kościele , podczas kiedy przebywał jeszcze w Polsce . Zauważyła , że wszystkie koszty związane z wycieczkami rodzinnymi , wakacjami , feriami , urodzinami chłopców , świętami , zakupem odzieży sezonowej czy bieżącej pokrywa sama . Wskazała , że obecnie jest zatrudniona w Oddziale Banku (...) w punkcie kasowym na ¾ etatu za miesięcznym wynagrodzeniem w kwotach średnio od 1111,86 zł do 1.500 zł , w zależności od przepracowanych godzin , dodatkowo jest w stanie dorobić na pracach dorywczych około 500 do 700 złotych w zależności od zleceń i możliwości , gdyż ma 2 synów w domu , z którymi też musi odrobić lekcje , spędzić czas , czy przygotować posiłki . Podkreśliła , że nie korzysta z dofinansowań MOPSu , tj. obiady , stypendia , od marca 2017 roku nie został przyznany zasiłek rodzinny na dzieci .Wskazała, że opłaty mieszkaniowe , w tym woda, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci , to 400 zł miesięcznie, raty za X-boxa synów 50 złotych miesięcznie , opłata za tv 120 złotych . Podniosła , iż jest matką , kobietą , która ma również swoje potrzeby ze względu na całą uwagę , którą skupia na dzieciach co kosztuje ją wiele wyrzeczeń . Dlatego uważa , że koszty związane z wychowaniem dzieci należy podzielić sprawiedliwie .

Pozwany R. Z. w odpowiedzi na pozew, złożonej w dniu 16 stycznia 2018 roku, wniósł o jego oddalenie w całości . W uzasadnieniu podniósł , że zamieszkuje i pracuje na terenie (...) jako kierowca zawodowy i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w kwotach średnio po około 1650 euro netto , w zależności od przepracowanych godzin . Wskazał , iż nie ma prawa do otrzymania płatnego urlopu , każda absencja w pracy wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia , przykładowo w styczniu 2018 roku osiągnął je w kwocie 1399 euro . Wskazał , że na jego miesięczne koszty utrzymania składają się wydatki w łącznej wysokości po 1335 euro miesięcznie , w tym : opłaty mieszkaniowe – 650 euro, energia elektryczna – 30 euro , alimenty na rzecz małoletnich powodów – około 220 euro , opłaty za interent – 30 euro , opłaty za telefon – 35 euro , wyżywienie – 300 euro , obowiązkowy w (...)abonament telewizyjny – 20 euro , obowiązkowe OC samochodu – 115 euro , paliwo do samochodu na dojazdy do pracy - 60 euro , kurs języka niemieckiego – 75 euro , środki czystości – 20 euro . Wskazał, iż w 2017 roku poniósł dodatkowe koszty związane z kaucją na mieszkanie w wysokości 700 euro , ubezpieczeniem na życie w wysokości 75 euro , podatkiem drogowym w wysokości 310 euro i remontem samochodu w wysokości 1.400 zł. Podkreślił , iż nie posiada żadnego majątku ani oszczędności , poza starym samochodem . Zaakcentował , iż wyjechał do (...)na okres tymczasowy i w połowie 2018 roku zamierza wrócić do Polski . Wskazał , że co prawda pracując w (...) więcej zarabia , ale też posiada większe wydatki . Aby móc opłacić kaucję za mieszkanie i dodatkowe koszty związane z podatkiem drogowym , zmuszony był skorzystać ze wsparcia finansowego swojej rodziny . Dodatkowo podał, iż z początkiem 2018 roku została mu wypowiedziana umowa najmu mieszkania , z czym wiązała się konieczność poniesienia kolejnych wydatków.

Jego zdaniem , wyliczenie przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów w zakresie kosztów utrzymania dzieci , nie wskazuje , aby przewyższały one wysokość dotychczasowych świadczeń , B. Z. nie przedstawiła żadnych dowodów związanych z koniecznością ponoszenia ponadstandardowych kosztów utrzymania dzieci , w tym korepetycji , że potrzeby dzieci są na poziomie żądanych alimentów w kwocie po 1000 złotych miesięcznie . Ewentualne podwyższenie alimentów powinno wynikać z uzasadnionych a nie przyszłych i niepewnych kosztów , które mogą nie powstać . Poza tym matka dzieci zapomina , że powinna w równej części partycypować w utrzymaniu małoletnich a nie próbować przerzucić ten obowiązek w całości na pozwanego .

Jednocześnie podkreślił, że zarówno on jak i jego rodzina pomagają w utrzymaniu i wychowaniu dzieci, nie tylko finansowo, ale też poprzez osobiste starania w takim zakresie w jakim jest to tylko możliwe , ponieważ pozwany nie został zaproszony na komunię syna , dlatego nie uczestniczył w tej uroczystości . Jego zdaniem , strony poróżniła tak naprawdę kwestia uzyskania świadczeń rodzinnych , przysługujących dzieciom zgodnie z obowiązującymi przepisami (...). R. Z. jak tylko mógł pomagał byłej żonie wysyłając kolejne żądane przez nią dokumenty , niezbędne do uzyskania świadczeń (...), z uwagi na brak dojścia stron do porozumienia , kontakt pomiędzy nimi został zerwany , czego konsekwencją było wytoczenie powództwa o podwyższenie alimentów . Podkreślił , że jest w stanie pomóc B. Z. w otrzymaniu (...)świadczeń i wypracować ugodę w przedmiocie żądanych przez nią alimentów .

Na rozprawie w dniu 24 stycznia 2018 roku B. Z. zmodyfikowała żądanie i wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich powodów z kwot po 400 zł miesięcznie do kwot po 700 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów , łącznie po 1.400 zł miesięcznie, poczynając od dnia 13 września 2017 roku , płatnych na dotychczasowych warunkach płatności do jej rąk wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat, zaś w pozostałym zakresie cofnęła żądanie .

Pełnomocnik pozwanego na w/w rozprawie wyraził zgodę na cofnięcie pozwu , a w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy w Elblągu, na wniosek stron , postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 roku, skierował story do mediacji , która nie doprowadziła do ich pojednania .

Na rozprawie w dniu 11 lipca 2018 roku matka małoletnich powodów zmodyfikowała żądanie w ten sposób , że wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich powodów z kwot po 400 zł miesięcznie do kwot po 1.330 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów , łącznie po 2.660 zł miesięcznie, poczynając od dnia 11 lipca 2018 roku , płatnych na dotychczasowych warunkach płatności do jej rąk , wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat, a za okres od dnia 13 września 2017 roku do dnia 10 lipca 2018 roku wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich powodów do kwot po 700 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, łącznie po 1.400 zł miesięcznie, zgodnie w ze stanowiskiem przedstawionym na poprzedniej rozprawie.

Pełnomocnik pozwanego na w/w rozprawie wnosił jak dotychczas , nadto o oddalenie żądania w zakresie rozszerzonego żądania .

Ostatecznie na rozprawie dnia 03 października 2018 roku przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów domagała się zasądzenia od pozwanego na rzecz każdego z małoletnich powodów kwot po 1330 złotych miesięcznie tytułem alimentów , łącznie po 2660 złotych miesięcznie , płatnych na dotychczasowych warunkach płatności do jej rąk , poczynając od dnia 13 września 2017 roku , wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat .

Pełnomocnik pozwanego domagał się oddalenia żądania .

Sąd ustalił, co następuje :

Małoletni M. Z. (1) urodził się w dniu (...) w E.. Małoletni H. Z. urodził się w dniu (...) w E.. Pochodzą ze związku małżeńskiego B. Z. i R. Z. .

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21 października 2011 roku w sprawie o sygn. akt V C 973/10 związek małżeński B. Z. i R. Z. , zawarty w dniu 01 marca 2003 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w E. , rozwiązano przez rozwód . Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi : H. Z. i M. Z. (1), powierzono matce z nią łącząc miejsce zamieszkania małoletnich, zaś pozwanemu R. Z. ograniczono wykonywanie tej władzy do współdecydowania o istotnych sprawach dzieci związanych z wyborem szkoły i zawodu. Kosztami utrzymania małoletnich synów obciążono oboje rodziców i zasądzono od R. Z. na rzecz małoletnich H. i M. Z. (1) alimenty w kwotach po 400 złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich , łącznie po 800 złotych miesięcznie , płatne do 10 dnia każdego miesiąca do rąk B. Z. , wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat . We wskazanym rozstrzygnięciu uregulowano także kontakty ojca z synami poza ich miejscem zamieszkania w co drugą sobotę miesiąca od godziny 10.00 do godziny 18.00, poczynając od dnia 29 października 2011 roku .

W tamtym czasie małoletni M. i H. Z. pozostawali pod opieką matki B. Z., która nie pracowała, pozostawała na urlopie wychowawczym, utrzymywała się z zasiłku wychowawczego w kwotach po 400 złotych miesięcznie, pobierała także zasiłki rodzinne na dzieci w kwotach po 159 złotych miesięcznie. Korzystała również z pomocy finansowej jej ojca, prowadzącego działalność gospodarczą. Następnie – po zakończeniu urlopu wychowawczego – zarejestrowała się jako osoba bezrobotna i pobierała zasiłek dla bezrobotnych. B. Z. wraz z małoletnimi synami zamieszkiwała w wyodrębnionej części domu należącego do jej ojca B. J. , w której miała do swojej dyspozycji dwa pokoje z kuchnią i łazienką. M. Z. (1) liczył 8 lat , był uczniem pierwszej a następnie drugiej klasy Szkoły Podstawowej Nr (...) w E. . H. Z. liczył 2 latka , po zakończeniu przez matkę urlopu wychowawczego nad nim , zaczął uczęszczać do przedszkola. Obaj małoletni byli zdrowi. Na utrzymanie małoletniego M., jego matka deklarowała, że wydawała kwoty po około 1135 złotych miesięcznie, zaś na utrzymanie małoletniego H. – kwoty po 1267 złotych miesięcznie.

Z kolei R. Z. nie pracował, w styczniu 2010 roku wykonywał zatrudnienie jako kierowca za miesięcznym wynagrodzeniem w kwotach po 2000 złotych brutto , zrezygnował po miesiącu z tego zatrudnienia , uzasadniając powyższe koniecznością wykonywania pracy po kilkanaście godzin. Od dnia 23 lutego 2010 roku był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w E. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku . Za 2009 rok wykazał w Urzędzie Skarbowym dochód w wysokości 292,10 złotych . Utrzymywał się z pracy dorywczej jeżdżąc jako kierowca po samochody za granicę, z której uzyskiwał dochody w kwotach po 400 – 500 złotych miesięcznie. Z zawodu był kucharzem, nigdy nie pracował w tej profesji. Zamieszkiwał w lokalu rodziców, którzy utrzymywali się z emerytur w łącznych kwotach po 2300 złotych miesięcznie. Następnie przeprowadził się do spółdzielczego własnościowego dwupokojowego mieszkania położonego w E. przy ul. (...), w którym sam zamieszkiwał. Wkład do Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w E. uiścił z pieniędzy otrzymanym umową darowizny od rodziców w wysokości ponad 80 000 złotych. W zamian za udzielanie pomocy koledze J. K. otrzymywał zakupy żywnościowe .

Następnie przed Sądem Rejonowym w Elblągu toczyły się sprawy dotyczące zmiany kontaktów R. Z. z synami , zainicjowane przez B. Z. w sprawach o sygn. akt III Nsm 1244/13 i I. N. 34/15 oraz przez R. Z. w sprawie o sygn. akt III Nsm 34/15 , nadto postępowanie także z wniosku B. Z. o wykonanie kontaktów w sprawie o sygn. akt III Opm 115/14 (poprzednio o sygn. akt III Nsm 234/14) , które ostatecznie zostało umorzone . Postępowanie w sprawie o sygn. akt III Nsm 1244/13 zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu postępowania. Natomiast postępowanie w sprawie o sygn. akt III Nsm 34/15 zakończyło się postanowieniem, w którym uchylono rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu co do kontaktów pozwanego z synami z uwagi na brak ich realizowania , oraz oddalono wniosek B. Z. o zwiększenie kontaktów ojca z synami .

Uprzednio , przed sprawą rozwodową B. i R. Z. , toczyły się sprawy w przedmiocie zasądzenia alimentów od pozwanego R. Z. na rzecz małoletnich M. i H. Z. o sygn. akt III RC 185/10 i III RC 751/10, które zostały zakończone postanowieniami o umorzeniu w/w postępowań z uwagi na cofnięcie żądań .

W dalszej kolejności , po rozwodzie B. i R. Z. , przed tutejszym Sądem toczyły się sprawy z powództwa R. Z. o obniżenie alimentów na rzecz w/w małoletnich w sprawach o sygn. akt III RC 48/14 i III RC 24/15 , które zostały zakończone wyrokami oddalającymi powództwa .

W sprawie o sygn. akt III RC 48/14 małoletni powodowie nadal zamieszkiwali wraz z matką B. Z. w dotychczasowym miejscu zamieszkania . H. uczęszczał do przedszkola a jego miesięczny koszt utrzymania matka oceniła na kwoty po 2158,14 złotych . M. uczęszczał do szkoły podstawowej i jego miesięczne koszty utrzymania matka oceniła na kwoty po 2528,69 złotych . B. Z. umową darowizny z dnia 05 grudnia 2013 roku otrzymała od swojego ojca dom (o wartości określonej na kwotę 300 000 złotych) wraz z wydzieloną częścią mieszkania , którą dotychczas zajmowała . Nadal pozostawała osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku , dnia 13 maja 2014 roku zostało wszczęte przed Powiatowym Urzędem Pracy w E. postępowanie administracyjne w związku z niestawieniem się jej w wyznaczonym terminie do placówki . Ukończyła szkołę zawodową w zawodzie krawcowej , zaocznie liceum ogólnokształcące , w czerwcu 2014 roku ukończyła szkołę Medyk o kierunku terapeuta zajęciowy . Z uwagi na konieczność zapewnienia synom opieki popołudniowej , nie podejmowała zatrudnienia , pomagała ojcu w prowadzonej działalności gospodarczej . Pobierała zasiłki rodzinne na synów w kwotach po 183 złotych miesięcznie oraz świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego . Opłaty związane z eksploatacją domu ponosił jej ojciec , B. Z. dokładała do nich kwoty po 200 złotych miesięcznie . Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów korzystała w tamtym czasie z pomocy opieki społecznej w formie dożywiania dzieci w placówkach oraz w formie posiłków dla M. w okresie od 14 do 27 lipca 2014 roku w trakcie trwania kolonii letnich w K. . Ponosiła opłaty za nadgodziny (od godz. 13 00) za przedszkole młodszego syna (bowiem w tym czasie odbywała praktyki zawodowe) w kwotach po 70 złotych miesięcznie , za przybory papiernicze – 20 złotych miesięcznie , opłacała składki szkolne starszego syna w kwotach po 20 złotych miesięcznie . Małoletni H. otrzymywał stypendium w kwocie 600 złotych na semestr , za które jego matka kupowała mu przybory i pomoce szkolne . Małoletni M. korzystał z bezpłatnej pomocy psychologicznej z uwagi na brak kontaktu z ojcem , którego potrzebował . B. Z. posiadała samochód osobowy marki V. (...) , rok produkcji 1995 , zakupiony w 2013 roku za kwotę 3000 złotych , którym wyjeżdżała do (...)po papierosy na własny użytek i paliwo do pojazdu .

Z kolei R. Z. pozostawał osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku od dnia 06 marca 2012 roku , pozostawał na utrzymaniu rodziców (pobierających emerytury w kwotach po około 2000 złotych miesięcznie) , korzystał z pomocy opieki społecznej – w okresie od stycznia do marca 2014 roku otrzymał zasiłek okresowy w wysokości 21 złotych i w miesiącu lutym 2014 roku - celowy na dofinansowanie do zakupu żywności w wysokości 50 złotych . Czasami podejmował prace dorywcze bez rejestracji jako kierowca , za jeden dzień takiej pracy otrzymywał kwoty rzędu 70 – 100 złotych . W okresie od czerwca do września 2013 roku wykonywał zatrudnienie w ramach pracy sezonowej w (...) w charakterze pracownika fizycznego , zarobił łącznie kwotę 5500 złotych , którą przeznaczył na spłatę długów u osób fizycznych oraz 300 złotych na spłatę zaległości alimentacyjnych . Posiadał zadłużenie za czynsz mieszkaniowy w wysokości 3338,72 złotych (miesięcznie wynosił on kwoty po 518,98 złotych) . Opłacał rachunki za energię elektryczną w kwotach po około 100 złotych miesięcznie . Otrzymał od rodziców w darowiźnie telewizor , który kosztował kwotę 3000 złotych . Od lutego 2014 roku nie opłacał należności alimentacyjnych wypłacanych przez fundusz alimentacyjny na rzecz małoletnich synów i z tego tytułu posiadał zadłużenie w kwocie 1784,70 złotych . R. Z. wskazywał , że na swoje utrzymanie wydawał kwoty po 200 złotych miesięcznie . Ponadto nie utrzymywał regularnego kontaktu z synami , poza obowiązkiem alimentacyjnym nie przekazywał dzieciom żadnych prezentów , nie uczestniczył w ważnych dla synów uroczystościach . Postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie o sygn. akt III Nsm 234/14 zobowiązano go do wykonywania w/w wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu w przedmiocie kontaktów z małoletnimi dziećmi – pod rygorem nakazania zapłaty kwoty 100 złotych za każde nie realizowanie kontaktów .

W sprawie o sygn. akt III RC 24/15 małoletni powodowie nadal zamieszkiwali wraz z matką i jej konkubentem P. S. (który spędzał średnio trzy noce w tygodniu w domu B. Z.) w wydzielonej części domu do niej należącego a otrzymanego umową darowizny od jej ojca . B. Z. do września 2014 roku pozostawała osobą bezrobotną i pomagała ojcu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej . Następnie od dnia 01 września 2014 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku pracowała w firmie skórzanej P. w charakterze montera galanterii skórzanej za najniższym wynagrodzeniem , później przebywała na zwolnieniu lekarskim i leczyła się na depresję do dnia 16 marca 2015 roku , zaś od dnia 26 marca 2015 roku podjęła pracę w charakterze instruktora terapii zajęciowej we W. za wynagrodzeniem w kwotach po 1287,63 złotych netto miesięcznie . W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim wykonywała pracę chałupniczą w postaci wykonywania kartek świątecznych i z tego tytułu uzyskała dochód w kwocie 750 złotych w marcu 2015 roku . Opłaty za utrzymanie małoletniego H. , który rozpoczął edukację w klasie „0” , zostały określone przez jego matkę na kwoty po około 960 złotych miesięcznie , zaś na małoletniego M. , który uczęszczał do piątej klasy szkoły podstawowej , na kwoty po około 1035 złotych , do tego doszedł zakup telefonu za kwotę 600 złotych , kredyt w kwocie 1100 złotych za zakup łóżek dla dzieci , spłacany ratami w kwotach po 200 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy oraz remont pokoju chłopców za kwotę 300 złotych . Matka małoletnich powodów otrzymywała dożywianie synów w placówkach , do których uczęszczali , nadto okresowo – w czasie nie podejmowania zatrudnienia i pozostawania na zasiłku chorobowym – zasiłki rodzinne na dzieci . Nadal wyjeżdżała samochodem osobowym marki V. (...) do (...) po papierosy na własny użytek i paliwo do pojazdu . Ojcu z tytułu opłat eksploatacyjnych za dom przekazywała kwoty po 300 złotych miesięcznie . Dodatkowo ponosiła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwotach po 42 złotych miesięcznie i podatek od nieruchomości w kwotach po 45 złotych kwartalnie . Ponadto spłacała raty za zakup dnia 19 lutego 2015 roku częściowo na kredyt kanapy w kwocie 949 złotych w kwotach po 209,38 złotych w okresie od marca do maja 2015 roku .

Z kolei R. Z. podjął zatrudnienie od sierpnia 2014 roku w charakterze kierowcy autobusu za miesięcznym wynagrodzeniem w kwotach średnio po 1656,46 złotych netto , które było zajęte na poczet zaległości alimentacyjnych . Praca była zmianowa . Posiadał zadłużenie w funduszu alimentacyjnym z powodu nie realizowania obowiązku alimentacyjnego na rzecz synów w kwocie 3610 złotych . Jego matka zaciągnęła kredyt w kwocie 5000 złotych na spłatę zobowiązań , który był spłacany ratami po 270 złotych miesięcznie od stycznia 2015 roku , z tym , że pierwsza rata wynosiła kwotę 310 złotych , (termin spłaty ostatniej raty przypadał na grudzień 2017 roku) . Pozwany nadal zamieszkiwał sam w dwupokojowym lokalu , na którego wkład otrzymał środki finansowe od rodziców . Czynsz za wskazany lokal wynosił kwoty po 616,35 złotych miesięcznie (pozwany posiadał zaległości na dzień 19 marca 2015 roku w kwocie 2478,78 złotych) , opłaty za energię elektryczną kwoty po około 93 złotych miesięcznie .

W dniu 20 czerwca 2016 roku B. Z. wniosła do tutejszego Sądu skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowego w Elblągu S. K. . Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 21 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt III RCo 128/16 oddalił jej skargę .

Obecnie małoletni H. i M. Z. (2) nadal zamieszkują wraz z matką B. Z. w dotychczasowym miejscu w wydzielonej części domu należącego do ich matki . Małoletni H. w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczał do szóstej klasy szkoły podstawowej , obecnie do siódmej . Uczęszcza na zajęcia judo, których koszt wynosi kwoty po 80 zł miesięcznie . H. choruje na nadwzroczność i co sześć miesięcy uczęszcza na prywatne wizyty kontrolne u lekarza okulisty. Koszt jednej wizyty wynosi 120 zł. Ostatnia w/w wizyta odbyła się w dniu 11 września 2018 roku. W/w dniu lekarz okulista wystawił zlecenie na okulary korekcyjne dla niego . Małoletni miał trzykrotnie wymieniane okulary w 2017 roku z powodu ich zniszczenia , każda z nich kosztowała kwotę 250 złotych . Ponadto ma opłacane obiady w szkole , których miesięczny koszt wynosi kwoty średnio po około 52 złotych . W okresie wakacji letnich uczęszczał na półkolonie , za które opłacono kwotę 140 złotych . Małoletni M. uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do drugiej klasy gimnazjum , obecnie do klasy trzeciej . Dodatkowo uczęszcza na korepetycje z języka angielskiego i matematyki , od lutego 2018 roku z matematyki w firmie (...), których koszt wynosi 225 zł miesięcznie , dodatkowo zostało uiszczone wpisowe w kwocie 50 złotych (pierwsza rata płatna do 15 lutego 2018 roku wyniosła kwotę 122,50 zł , pozostałe raty wynoszą kwoty po 225 zł , termin spłaty ostatniej raty przypada na kwiecień 2019 roku). Ponadto ma opłacane obiady w szkole kwotami średnio po około 70 złotych miesięcznie. Za telefony obu chłopców ich matka ponosi kwoty po około 120 złotych miesięcznie , za cyfrowy P. – 120 złotych miesięcznie . Poza tym dokonuje zakupu synom obuwia i odzieży (w grudniu 2017 roku zakupiła M. odzież za kwotę 329,94 złotych w lutym za kwotę 129,97 złotych oraz obuwie za kwotę 330 złotych , w styczniu 2018 roku zakupiła H. kurtkę za kwotę 119,98 złotych , w kwietniu 2018 roku kupiła H. buty za kwotę 69,99 złotych) , opłaca wyjścia i składki klasowe synów (w lutym za wyjścia synów poniosła wydatek w kwocie 35 złotych) , fryzjera (kwotami po 34 złotych miesięcznie) , wyjazdy starszego syna do dziewczyny (jeden bilet wynosi kwotę 7,50 - 8 złotych w jedną stronę) , wyjazdy rekreacyjne dzieci (bilet na basen w B. – 48 złotych w lutym 2018 roku) , na wycieczki (za wyjazd klasowy M. do Z. poniosła opłatę w kwocie 700 złotych , do W. w kwocie 60 złotych , do G. w kwocie 175 złotych) , bilet miesięczny za kwotę po 42,50 – 45 złotych , organizowanie uroczystości (za urodziny syna opłaciła dnia 13 stycznia 2018 roku kwotę 340 złotych , za komunię H. poniosła koszt 345 złotych) , prezenty (w grudniu 2017 roku zapłaciła kwotę 129,98 złotych , za klocki dnia 12 lutego 2018 roku zapłaciła kwotę 341,50 złotych) , wyjazdy na zorganizowany wypoczynek (opłaciła kwotę 1100 złotych za kolonię H. w okresie od dnia 04 lipca 2016 roku do dnia 13 lipca 2016 roku , kwotę 1269 złotych za kolonię M. w okresie od 14 lipca 2018 roku do 24 lipca 2018 roku) . Także w czasie chorób synów ponosi koszty zakupu leków , ich leczenia . Nadto ponosi inne opłaty , takie jak na przykład zakup etui na dokumenty M. za kwotę 39 złotych (w kwietniu 2018 roku) , części do roweru M. (w marcu 2018 roku za kwotę 52 złotych) .

Matka małoletnich powodów wskazała , że poza wydatkami wskazanymi wyżej przeznacza na środki czystości i higieniczne M. 80 złotych , H. 60 złotych , wyżywienie M. 650 zł , H. – 550 złotych , kieszonkowe synów , wyjścia do kina , na basen , spotkania z rówieśnikami – po 200 złotych na każdego z synów . Nadto w miesiącu sierpniu 2018 roku wydała kwotę 77,65 złotych za wody opadowe i roztopowe , za buty M. 300 złotych , obuwie szkolne M. 91,98 złotych , obuwie sportowe H. 104,98 złotych , odzież M. 105 złotych , ubezpieczenie zaległości za samochód 173,40 złotych , akcesoria szkolne , takie , jak plecak i piórnik H. – 167,11 złotych , plecak M. – 150 złotych , na akcesoria higieniczne psa synów – 89,73 złotych , 21 złotych za strzyżenie psa (raz na 3 miesiące) , 60 złotych za wizyty u weterynarza (stosownie do potrzeby) , na paliwo do samochodu na dojazdy do pracy , wyjazdy rodzinne – około 400 – 500 złotych , wizytę kontrolną u lekarza okulisty H. 120 złotych , koszt zakupu nowych okularów – około 500 złotych . W miesiącu lipcu 2018 roku wydała na wyżywienie M. około 350 złotych , na wyżywienie H. około 550 złotych , na kolonię M. przekazała 500 złotych kieszonkowego , na akcesoria biwakowe 430 złotych , na wizytę u weterynarza z psem – 150 złotych , w miesiącu czerwcu 2018 roku , na obuwie H. wydała kwotę 141,98 złotych , na półkolonie H. 140 złotych , na strzyżenie psa 60 złotych , w maju 2018 roku na wydatki związane z komunią H. 2000 złotych , na leki M. 34 złote , na szczepienie psa – 80 złotych .

B. Z. pracowała w ramach umowy na zastępstwo w charakterze terapeuty zajęciowego w okresie do maja 2016 roku od dnia 30 stycznia 2017 roku za najniższym wynagrodzeniem . Następnie pozostawała osobą bezrobotną , w dalszej kolejności od dnia 30 stycznia 2017 roku była zatrudniona w firmie (...) Sp. z o.o. na ¾ etatu na stanowisku kasjera . Z dniem 30 września 2018 roku otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy. W okresie od stycznia 2017 roku do października 2017 roku uzyskała wynagrodzenie w wysokości średnio po 1347,55 zł netto średnio miesięcznie. Natomiast w okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2018 roku wynagrodzenie w wysokości 1.167, 20 zł średnio netto miesięcznie. Z informacji PIT-11 za 2017 rok wynika , iż matka małoletnich od w/w pracodawcy uzyskała dochód w kwocie 15.675,96 zł.

Decyzją Marszałka Województwa (...) w O. z dnia 26 lipca 2017 roku przyznano B. Z. prawo do zasiłku rodzinnego na M. i H. Z. w kwotach po 124 złotych miesięcznie za okres od dnia 01 listopada 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku , odmówiono prawa do niego za okres od dnia 01 marca 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku oraz odmówiono prawa do jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 na dzieci .

W wymienionej decyzji wskazano , iż ustawodawstwo polskie (z racji zamieszkiwania dzieci w Polsce wraz z matką , która w Polsce wykonuje pracę) ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa co do przyznawania świadczeń rodzinnych , co skutkowało rozpatrzeniem wniosku B. Z. w oparciu o kryteria polskiej ustawy o świadczeniach rodzinnych , w tym kryteria dochodowe . Z dalszych informacji przesyłanych B. Z. wynikało , że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za okres od dnia 01 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku , prawa do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 01 listopada 2017 roku do dnia 31 października 2018 roku oraz jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 nadal podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego . Z informacji Kasy Rodzinnej w S. na terenie Niemiec z dnia 16 maja 2018 roku wynikało , że w Polsce został złożony wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych . Nadto , celem stwierdzenia prawa do zasiłku rodzinnego pozwany miał wypełnić i podpisać załączone formularze , po czym dostarczyć wraz z koniecznymi potwierdzeniami do Kasy Rodzinnej .

B. Z. nadal dokłada ojcu B. J. do opłat za eksploatację domu do niej należącego kwoty po 400 złotych miesięcznie (na opłaty za energię elektryczną , wodę , wywóz śmieci , ogrzewanie , które wynoszą miesięcznie kwoty po około 736 złotych , w tym na : energię elektryczną – 303,93 zł , wywóz śmieci – 43,94 zł , podatek od nieruchomości – 15 zł , wodę 55,80 zł , gaz – 317 zł) . Nadto opłaca składki OC za samochód osobowy marki H. (...) kwotami po 645 złotych rocznie . Matka małoletnich powodów pozostaje w nieformalnym związku z partnerem , kierowcą samochodu ciężarowego , który przez około jeden tydzień w miesiącu przebywa u niej w domu . B. Z. otrzymuje od niego pomoc finansową w kwotach od 1.000 zł do 1.500 zł miesięcznie , stosownie do potrzeb , nadto dokłada się on do opłat związanych z utrzymaniem domu kwotami po 1500 złotych średnio miesięcznie . Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów spłaca raty kredytowe w kwotach łącznie po 296,38 złotych miesięcznie (120 zł + 50 zł + 126,38 zł) .

Małoletni H. nie chce mieć kontaktu z ojcem, zaś M. ma kontakt pośredni z ojcem za pomocą messengera.

Z kolei R. Z. od stycznia 2016 roku przebywa i pracuje na terenie Niemiec . Za miesiąc marzec 2016 roku otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1634,94 euro , za miesiąc kwiecień 2016 roku w kwocie 1574,35 euro , za miesiące maj – sierpień 2017 roku – kwotę 6476,58 euro , co dało kwotę po 1619,14 euro miesięcznie , za miesiąc kwiecień 2018 roku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1.473,19 euro, za miesiąc maj 2018 roku w wysokości 1.142,65 euro. Pozwany w sporządzonym zestawieniu wskazał, iż jego comiesięczne wydatki wynoszą około 1.150 euro (przy zamieszkaniu w dwupokojowym lokalu z drugą osobą), w tym na : abonament telefoniczny – 20 euro, alimenty na synów – 200 euro, żywność – 300 euro, paliwo na dojazdy do pracy – 130 euro , ubezpieczenie samochodu – 85 euro , internet – 40 euro , abonament telewizyjny niemiecki – 20 euro , podatek za samochód – 25 euro , abonament polski telewizyjny – 15 euro, abonament polski telefoniczny – 15 euro , środki chemiczne – 20 euro , mieszkanie – 300 euro (za jedną osobę gdy mieszka z nią druga osoba) .

Alimenty od pozwanego na rzecz małoletnich powodów M. i H. Z. egzekwuje Komornik Sądowy S. K. w sprawie o sygn. akt Kmp 1/11. W toku postępowania egzekucyjnego w okresie od 09 stycznia 2017 roku do 06 grudnia 2017 roku wyegzekwowana została od R. Z. łącznie kwota 9.600 zł, która w całości została przekazana małoletnim wierzycielom. Następnie w/w organ egzekucyjny w zaświadczeniu z dnia 06 sierpnia 2018 roku powiadomił matkę małoletnich o bezskuteczności alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy . Ojciec pozwanego R. B. Z. - wpłacił na rachunek bankowy B. Z. tytułem alimentów na rzecz M. i H. Z. w dniu 06 lipca 2018 roku łącznie kwotę 800 zł oraz tożsame kwoty w dniach 06 sierpnia 2018 roku i 06 września 2018 roku.

Pozwany nie utrzymuje bezpośrednich kontaktów z synami , nie pamięta o ważnych wydarzeniach w ich życiu, nie uczestniczy finansowo , poza alimentami , w kosztach ich utrzymania .

(dowód : zeznania przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów B. Z. : protokół z rozprawy z dnia 03 października 2018 roku , zapisany na płycie umieszczonej w kopercie na k.346 w czasie 00:07:54 – 00:16:19 , protokół skrócony k.344 , w zw. z protokołem z rozprawy z dnia 24 stycznia 2018 roku , zapisanym na płycie umieszczonej w kopercie na k.122 w czasie 00:05:33 – 00:29:29 , protokół skrócony k.110 – 120 , w zw. z protokołem z rozprawy z dnia 11 lipca 2018 roku , zapisanym na płycie umieszczonej w kopercie na k.268 w czasie 00:08:47 – 00:11:48 , protokół skrócony k.266v , informacje , decyzje , zaświadczenia , odcinki wpłat , potwierdzenia realizacji przelewów , faktury k.5 -6 , 10 – 48 , 68 – 89 , 103 – 116 , 128 – 142 , 151 – 194 , 199 – 214 , 252 – 265 , 276 – 333 , 338 – 342 , koperta k.273 , dokumenty zgromadzone w aktach spraw Sądu Okręgowego w Elblągu o sygn. V C 973/10 , Sądu Rejonowego w Elblągu o sygn. III RC 185/10 ,III RC 751/10 , III RC 48/14 , III RC 24/15 , III RCo 128/16 , I. N. (...) , I. N. 234/14 , I. N. 34/15 , aktach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu S. K. o sygn. Kmp 1/11) .

Sąd zważył , co następuje :

Dokonując ustaleń faktycznych, Sąd oparł się na zebranych w sprawie dokumentach w postaci informacji, decyzji , zaświadczeń , odcinków wpłat , potwierdzeń realizacji przelewów , faktur , ich autentyczność nie budziła bowiem wątpliwości, nie była także kwestionowana przez żadną ze stron . Ponadto oparł się na zeznaniach przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów z uwagi na ich spójność i korelację z pozostałym materiałem dowodowym , zgromadzonym w przedmiotowej sprawie .W większości uznano także za wiarygodne spisy kosztów utrzymania stron , bowiem co do pozwanego nie były one kwestionowane , zaś co do małoletnich powodów zostały częściowo wykazane przedstawionymi dowodami ich poniesienia . Ponadto Sąd oparł się na dowodach zgromadzonych w aktach spraw : Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu S. K. o sygn. Kmp 1/11 , Sądu Okręgowego w Elblągu o sygn. V C 973/10 , Sądu Rejonowego w Elblągu o sygn. III RC 185/10 , III RC 751/10 , III RC 48/14 , III RC 24/15 , III RCo 128/16 , I. N. (...) , I. N. 234/14 , I. N. 34/15 .

Ponadto Sąd pominął dowód z przesłuchania pozwanego , w trybie art 302 § 1 kpc , bowiem prawidłowo wezwany na termin rozprawy nie stawił się na nią bez odpowiedniego usprawiedliwienia, będąc prawidłowo pouczony o skutkach niestawiennictwa .

Przedmiotem rozpoznania niniejszej sprawy była zasadność zmiany wysokości alimentów, na którą, zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma wpływ zmiana stosunków. Wskazać należy, iż zgodnie z przyjętą w orzecznictwie praktyką , taka zmiana musi mieć charakter istotny i dotyczyć okoliczności, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego, a więc usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego . Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika z art. 133 § 1 k.r.o. Zgodnie z tym artykułem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy z jednej strony usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej zaś - od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.). Pojęcia "usprawiedliwione potrzeby" oraz "możliwości zarobkowe i majątkowe" zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. (M.P. z 1988 r. Nr 6, poz. 60). W uchwale tej stwierdzono między innymi: "Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe - materialne i intelektualne uprawnionego. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 k.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

W przedmiotowej sprawie, od czasu orzekania w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich powodów, do czasu, od którego domagano się jego korekty, upłynął okres około 2 lat (ostatnia sprawa o zmniejszenie alimentów na rzecz małoletnich M. i H. Z.) , zaś od czasu , w którym autorytatywnie określano jego wysokość – 6 lat . W tym czasie niewątpliwie zmieniła się sytuacja stron , bowiem pozwany wyjechał w celach zarobkowych poza granice Polski , gdzie pracuje od około 2 lat , także zmieniła się sytuacja małoletnich powodów – z uwagi na ich intensywny wzrost i rozwój oraz sytuacja ich matki , która podjęła kolejne , wyżej płatne zatrudnienie .

Niewątpliwie przez wskazany okres czasu zwiększyły się koszty utrzymania małoletnich powodów z uwagi na ich wzrost , rozwój i zwiększenie się ich potrzeb związanych z kontynuacją edukacji szkolnej , koniecznością korzystania z korepetycji , dodatkowych zajęć . Matka małoletnich ponadto ponosi koszty leczenia okulistycznego syna H. oraz obu synów koszty wycieczek szkolnych, kolonii i obozów, urodzin, innych uroczystości (Pierwsza Komunia Święta) oraz świąt . Nadto dnia 25 kwietnia 2016 roku kupiła dzieciom X-boxa za kwotę 1801 złotych , którego spłaca comiesięcznymi ratami po 50 zł (termin ostatniej raty upływa w dniu 23 kwietnia 2019 roku) . Wypada zaakcentować , że w miesiącach , w których B. Z. nie kupuje synom odzieży i obuwia , jej koszty stałe wynoszą kwoty ponad 2690 złotych miesięcznie (kwiecień 2018 roku) , natomiast wskazane wydatki zwiększają miesięczne kwoty na ten cel .

Należy zauważyć, że kwota dotychczasowych alimentów nie jest adekwatna do potrzeb małoletnich powodów , którzy rosną , co wiąże się z wydatkami na odzież i obuwie, z których wyrastają , wyżywienia odpowiedniego do wieku, wydatkami na ich rozwój społeczny (materiały edukacyjne, spotkania z rówieśnikami) . W ocenie Sądu , przedstawionych przez matkę dzieci wydatków nie sposób uznać za wygórowanych, zważywszy na zasady doświadczenia życiowego , potrzeby w tym zakresie dzieci są usprawiedliwione . Również wydatki związane z utrzymaniem domu B. Z. , w którym małoletni zamieszkują , wchodzą w skład wydatków koniecznych do ich utrzymania, co podwyższa miesięczne potrzeby małoletnich powodów .

Bez wątpienia obecnie cały ciężar wychowania małoletnich powodów spoczywa na ich matce, która sprawuje nad nimi bezpośrednią opiekę, zabezpiecza ich wszystkie potrzeby: mieszkaniowe, żywieniowe, związane z zakupem odzieży, środków czystości, higienicznych oraz dotyczących wydatków szkolnych. Matka małoletnich powodów wykonuje ciążący na niej obowiązek alimentacyjny względem dzieci także w postaci osobistych starań o utrzymanie i wychowanie ich poprzez dbanie codzienne o synów , wykonując niezbędne czynności na rzecz małoletnich , co także przekłada się na jego wymierną wartość .

Stąd – wbrew stanowisku pozwanego – B. Z. nie powinna ponosić w równej części z pozwanym wkładu finansowego w utrzymanie małoletnich powodów z tego powodu , iż na bieżąco , codziennie dba o wychowanie i rozwój małoletnich , czego pozwany nie wykonuje , zatem nie spotkał się z akceptacją Sądu argument pozwanego o chęci matki dzieci przerzucenia obowiązku alimentowania powodów na ich ojca .

Z drugiej strony, zmieniła się sytuacja pozwanego, bowiem podjął zatrudnienie na terenie (...) , gdzie przebywa od stycznia 2016 roku , a jego miesięczne wynagrodzenie jest zdecydowanie wyższe od uzyskiwanego w Polsce . Co prawda w toku postępowania dwukrotnie akcentował , że zamierza zakończyć pracę za granicą i powrócić do Polski , jednakże wskazywał również , iż oczekuje na przydział lokalu w (...) . Nadto zamiar powrotu do kraju nie może skutkować przyjęciem , iż nie jest w stanie alimentować synów wyższymi świadczeniami , zwłaszcza w sytuacji , kiedy przedstawiał dochody na poziomie około 1400 – 1650 euro miesięcznie (około 5600 – 6600 złotych miesięcznie) i wydatki (łącznie z alimentami) w kwotach po 1150 – 1335 euro miesięcznie (około 4600 – 5340 złotych) .

Należy podkreślić , że pozwany poza małoletnimi powodami nie posiada innych osób na utrzymaniu , nadto nie uczestniczy w życiu synów w żaden inny sposób , poza łożeniem świadczeń na ich rzecz .

Dodatkowo wskazać należy , że kwestia naprawy lakierniczej samochodu V. (...) (przedstawiona przez pozwanego jako jego wydatek) nie była niezbędna , wyprzedzająca potrzeby małoletnich powodów (z maja 2017 roku) . Nadto dodać wypada , że pozwany dysponuje w Polsce mieszkaniem dwupokojowym , które może wynajmować (przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów twierdziła , że w jej ocenie jest wynajmowane) i uzyskiwać dodatkowe środki finansowe na utrzymanie synów . Zdaniem Sądu , skoro pozwanego stać na opłacanie dwóch telefonów i telewizji , stać go tym bardziej na utrzymanie synów . Nadto , przedstawione przez niego wydatki są niższe od dochodów , stąd dysponuje on „wolnymi środkami” , które powinien przeznaczyć na zaspokojenie zwiększonych potrzeb synów .

W ocenie Sądu, pozwany może i powinien uczestniczyć w utrzymaniu synów w wyższym niż dotychczas zakresie , gdyż kwota 400 zł dotychczas zasądzonych alimentów nie jest w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb małoletnich powodów , którzy znajdują się w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju , co przekłada się na ich potrzeby materialne .

Zatem, kierując się powyższym, a uwzględniając przede wszystkim zwiększenie się potrzeb małoletnich powodów oraz możliwości zarobkowych pozwanego jak i upływ czasu , Sąd , na podstawie art. 135 § 1 k.r.o. i art. 138 k.r.o. , zasądził od pozwanego R. Z. na rzecz małoletnich powodów M. i H. Z. alimenty w podwyższonej wysokości w kwotach po 700 złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich , łącznie po 1400 złotych miesięcznie , poczynając od dnia 13 września 2017 roku, tj. od dnia wywiedzenia powództwa, płatne na dotychczasowych warunkach płatności do rąk matki małoletnich powodów B. Z. , wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat - w miejsce dotychczasowych alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21 października 2011 roku w sprawie o sygn. akt V C 972/10 w kwotach po 400 złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich , łącznie po 800 złotych miesięcznie ( punkt I wyroku). Należy także podkreślić , iż zasądzona kwota pozwala jedynie na częściowe zaspokojenie podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb małoletnich M. i H. , w pozostałym zakresie potrzeby te będzie w dalszym ciągu zaspokajała ich matka , która posiada stałe źródło dochodu , co skutkowało oddaleniem powództwa w pozostałej części (punkt II rozstrzygnięcia) . W tym miejscu wypada również wskazać , że ponieważ decyzja o odmowie przyznania zasiłków rodzinnych dla małoletnich powodów w uzasadnieniu przywoływała zasadę , zgodnie z którą miejsce zamieszkania dzieci ma decydujące znaczenie dla ustalenia ustawodawstwa państwa , wedle którego ustalane jest prawo do świadczenia rodzinnego (kraj pierwszeństwa do wypłaty świadczeń) , z tego powodu stanowisko przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów o zaniechaniu przez pozwanego działań w kierunku uzyskania zasiłku (...)nie było do końca uzasadnione . Abstrahując od zasady , wyrażonej w przepisie art 135 krio , zgodnie z którą na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają m.in. świadczenia wychowawcze , rodzinne , przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów nie wykazała , że po złożeniu wniosku na terenie (...) , zostałby przyznany zasiłek rodzinny według prawa (...). Bez wątpienia pozwany nie podjął stosownej aktywności w tym zakresie (pełnomocnicy stron na rozprawie dnia 20 kwietnia 2018 roku mieli porozumieć się co do złożenia wniosku przez pozwanego , co ostatecznie nie nastąpiło) , jednakże z powyższego nie można wyprowadzać wniosku o pewności w zakresie przyznania zasiłku rodzinnego , zwłaszcza w sytuacji , kiedy przed podjęciem decyzji przez Marszałka Województwa (...) , było prowadzone postępowanie wyjaśniające z (...)instytucją właściwą w sprawie świadczeń rodzinnych , rozważana kwestia przekazania wniosku do władz (...), co wynika z uzasadnienia decyzji z dnia 26 lipca 2017 roku oraz pisma ją poprzedzającego z dnia 14 lipca 2017 roku .

W punkcie III wyroku, Sąd , na podstawie art. 102 k.p.c., postanowił nie obciążać małoletnich powodów zwrotem kosztów procesu na rzecz pozwanego w części , w jakiej „wygrał” proces , tj. żądanych przez niego kosztów zastępstwa procesowego przez fachowego pełnomocnika, uznając, że przemawiają za powyższym względy słuszności. Małoletni nie posiadają bowiem własnego majątku i pozostają na wyłącznym utrzymaniu rodziców, w tym także pozwanego .

Punkt IV orzeczenia zawiera rozstrzygnięcie o kosztach sądowych, które - na mocy przepisu art. 13 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (opublikowanej tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 300) oraz art. 108 § 1 k.p.c. i 100 k.p.c. – nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Elblągu), w kwocie 2633 zł , na którą składają się opłata stosunkowa wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu obliczona stosunkowo w takim zakresie w jakim pozwany przegrał proces (360 zł) , udział w kosztach sądowych za tłumaczenie korespondencji , obliczony w ten sam sposób (2267 zł) oraz opłata kancelaryjna za klauzulę wykonalności (6 zł) .

Na mocy art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., wyrokowi w części zasądzającej roszczenie tj. w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności (punkt V wyroku) .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Malinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Nowosielska
Data wytworzenia informacji: