Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 30/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Żninie z 2015-10-29

Sygn. akt: I Ns 30/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Żninie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Michalak

Protokolant:

stażysta Aneta Dudek

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Żninie

na rozprawie

sprawy z wniosku A. M.

z udziałem J. B., L. B., R. B., I. S., M. K., A. S., S. S.

o uchylenie postanowienia

postanawia:

1.  oddalić wniosek S. S. o odrzucenie wniosku;

2.  wniosek oddalić;

3.  zasądzić od wnioskodawczyni na rzecz uczestniczki S. S. kwotę 77 zł tytułem zwrotu kosztów postepowania.

/-/ T. M.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni A. M. domagała się uchylenia postanowienia z 5.12.1994r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Żninie w sprawie I Ns 176/94.

Wywiodła, że w/w postanowieniem Sąd stwierdził dziedziczenie po M. B. na podstawie ustawy. We wrześniu 2000r odnalazła testament M. B. i postanowieniem z 21.02.2001r. wydanym w sprawie I Ns 53/01 Sąd Rejonowy w Żninie stwierdził, iż spadek na podstawie testamentu nabyły A. M. i K. S..

Postanowieniem z 10.10.2014r. Sąd na post. art. 510§ 2 kpc wezwał do udziału w sprawie J. B., L. B., R. B. i S. S. .

W piśmie z 14.04.2015r. S. S. wniosła o odrzucenie wniosku na podst.art.199§1pkt 2 kpc lub o jego oddalenie.

Sąd ustalił, co następuje:

Na wniosek A. M. Sąd Rejonowy w Żninie postanowieniem z 5.12.1994r. stwierdził, że spadek po M. B. zmarłej w dniu 26.03.1992r. na podstawie ustawy nabyli A. M., K. S. , L. B., J. B. i K. B. – każde z nich w 1/5 części spadku.

( dowód: postanowienie k.24 akt I Ns 176/94)

W listopadzie 2000r. reprezentujący A. M. i K. S. radca prawny złożył wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu M. B. oraz o stwierdzenie nabycia spadku po niej.

Postanowieniem z 21.02.2001r. Sąd Rejonowy w Żninie stwierdził, że spadek na podstawie testamentu nabyły A. M. i K. S..

( dowód: wniosek i postanowienie k. 2-3, 36 akt I Ns 53/01)

Postanowieniem z 17.03.2014r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto oddalił wniosek A. M. o wpis prawa własności w księdze wieczystej.

( dowód: postanowienia k. 5-8)

Sąd zważył, co następuje:

Nie ulega wątpliwości ,że Sąd dwukrotnie orzekał o stwierdzeniu nabycia spadku po M. B. – w dniu 5.12.1994r. i w dniu 21.02.2001r.

A. M. wywiodła, że dopiero we wrześniu 2000r.odnalazła testament matki, o którym wcześniej nie wiedziała.

Zgodnie zatem z art.679§1kpc wniosek o uchylenie czy zmianę postanowienia z 5.12.1994r. winna złożyć w przeciągu roku od odnalezienia testamentu.

W sprawie I Ns 53/01 wszczętej w listopadzie 2000r. wnioskodawczynie ( w tym A. M.) mimo reprezentowania ich przez profesjonalnego pełnomocnika nie domagały się zmiany czy też uchylenia wcześniejszego orzeczenia.

Wniosły tylko o otwarcie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku.

Z akt nie wynika też, by w toku całego tego postępowania podniesiono, że już toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po M. B..

Sąd więc wówczas uwzględnił wniosek i stwierdził dziedziczenie na podstawie testamentu nie zdając sobie sprawy z wcześniejszego orzeczenia w tym przedmiocie.

Postanowienie z 21.02.2001r. uprawomocniło się .

Dlatego też Sąd nie uwzględnił żądania S. S. o odrzucenie wniosku na podst.art.199§1pkt 2 kpc w zw. z art. 13§2 kpc.

Skoro bowiem nie toczyło się wcześniej postępowanie w sprawie uchylenia postanowienia z 5.12.1994r. , to nie zachodzi w tym zakresie powaga rzeczy osądzonej.

Niewątpliwie natomiast obecnie z uwagi na upływ terminu określonego w art.679kpc A. M. nie może skutecznie domagać się uchylenia orzeczenia z 5.12.1994r.

W przypadku też funkcjonowania w obrocie prawnym kilku orzeczeń o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy nie jest też dopuszczalne uchylenie postanowienia na podst.art.679 kpc.

Możliwie wówczas jest natomiast wznowienie postępowania na podst.art.403§2 kpc w zw. z art13§2 kpc.

A. M. nie żądała natomiast wznowienia postępowania , a ponadto w tym trybie mogłaby jedynie domagać się uchylenia późniejszego orzeczenia ze względu na ujawnienie wydanego wcześniej postanowienia.

Sąd nie miał natomiast żadnych podstaw do uchylenia obecnie orzeczenia z 5.12.1994r. zgodnie z wnioskiem A. M..

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podst.art.679§1 kpc a contrario wniosek oddalił.

O kosztach orzeczono zgodnie z art.520§3 kpc.

/-/ T. M.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ma�gorzata Sosnowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w żninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Michalak
Data wytworzenia informacji: