Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 259/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2019-01-17

Sygn. akt VIII Gz 259/18

POSTANOWIENIE

Dnia 17 stycznia 2019 r..

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący : SSO Elżbieta Kala

Sędziowie : SSO Marek Tauer

SSO Wiesław Łukaszewski

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w M.

przeciwko A. O.

o zapłatę

na skutek wniosku pozwanego o wyłączenie sędziów od rozpoznania sprawy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o sygn. akt VIII GC 3526/17, w przedmiocie zażalenia wnioskodawcy A. O. od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 6 września 2018 r. sygn. akt VII Po 46/18

postanawia:

oddalić zażalenie

Elżbieta Kala Marek Tauer Wiesław Łukaszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie pozwanego z dnia 10 lipca 2018 r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r., wskazując, że zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2018 r. pozwany został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 40 zł. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało doręczone pozwanemu w dniu 20 sierpnia 2018 r. lecz pozwany nie uiścił należnej opłaty w zakreślonym przez sąd terminie.

Skarżący w zażaleniu zarzucił, że nie otrzymał żadnego wezwania do zapłaty 40 zł , a całą korespondencję zawsze odbiera. Pozwany wniósł więc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zażalenie nie jest uzasadnione.

Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że pozwany nie uiścił w zakreślonym terminie opłaty sądowej od zażalenia w kwocie 40 zł, o uiszczenie której został wezwany zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Niezasadny okazał się zarzut pozwanego, że wezwania o uiszczenie kwoty 40 zł nie otrzymał albowiem jak wynika z akt sprawy, na k-13 akt znajduje się zwrotne potwierdzenie odbioru przez pozwanego tego wezwania. Wynika z niego, że wezwanie do uiszczenia opłaty odebrał osobiście pozwany w dniu 20 sierpnia 2018 r., potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (k-13). Pozwany winien zatem uiścić żądaną przez sąd opłatę od zażalenia do dnia 27 sierpnia 2018 r., czego jednak nie uczynił.

W tej sytuacji odrzucenie przez Sąd Rejonowy zażalenia pozwanego było jak najbardziej właściwe. Zgodnie bowiem z treścią art. 370 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne , jak również zażalenie którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym przez sąd terminie.

Mając powyższe na uwadze, zażalenie skarżącego jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Elżbieta Kala Marek Tauer Wiesław Łukaszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Kala,  Marek Tauer ,  Wiesław Łukaszewski
Data wytworzenia informacji: