Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 128/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2017-08-11

Sygn. akt VIII Gz 128/17

POSTANOWIENIE

Dnia 11 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Kala (spr.)

SSO Wojciech Wołoszyk

SSO Wiesław Łukaszewski

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko pozwanemu: Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia

7 kwietnia 2017 r., sygn. akt VIII GNc 5242/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

Elżbieta Kala Wojciech Wołoszyk Wiesław Łukaszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na podstawie art. 504 § 1 k.p.c. odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty wydanego dnia 22 lutego 2017 r. Sąd wskazał w uzasadnieniu, że odpis nakazu zapłaty został doręczony pozwanemu do rąk upoważnionego pracownika w dniu 28 lutego 2017 r., tymczasem pozwany złożył sprzeciw w dniu 24 marca 2017r. Sąd Rejonowy wskazał, że zgodnie z art. 502 § 1 i art. 503 § 1 k.p.c, sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść do Sądu, przed którym wytoczono powództwo w terminie dwóch tygodni od dnia jego doręczenia, a pozwany złożył sprzeciw po upływie tego terminu.

Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego zaskarżył pozwany, domagając się jego zmiany. Skarżący zarzucił postanowieniu sądu naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 233 k.p.c poprzez błędną ocenę materiału dowodowego i uznanie, że sprzeciw złożono po terminie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Z art. 502 § 1 k.p.c. wynika, że termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od doręczenia tego nakazu. Uchybienie temu zawitemu terminowi skutkuje odrzuceniem spóźnionego sprzeciwu na podstawie art. 504 § 1 k.p.c.

W okolicznościach sprawy, zupełnie nieuprawniony był zarzut pozwanego dotyczący błędnej oceny materiału dowodowego, którego pozwany zresztą w zażaleniu nie uzasadnił i nie wskazał na czym go opiera.

Tymczasem, jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy, odpis nakazu zapłaty został pozwanemu skutecznie doręczony na adres pozwanej spółki wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego (k-13), do rąk upoważnionego pracownika, w dniu 28.02.2017 r., co wynika z potwierdzenia odbioru na k- 39. Zatem ostatnim dniem do skutecznego wniesienia sprzeciwu był dzień 14.03.2017 r. Tymczasem pozwany sprzeciw od nakazu zapłaty nadał w Urzędzie Pocztowym w dn. 24.03.2017 r. (k-42).

Ponieważ skarżący nie wykazywał, iż nie otrzymał korespondencji z sądu lub że otrzymał ją w innej dacie, a nawet nie podnosił takich argumentów w zażaleniu (podważał wyłącznie niewłaściwe przyjęcie przez sąd, że sprzeciw złożył po terminie) tym samym uznać należało, że Sąd Rejonowy prawidłowo odrzucił spóźniony sprzeciw od nakazu zapłaty.

Mając na względzie wskazane wyżej okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zażalenie oddalił.

Elżbieta Kala Wojciech Wołoszyk Wiesław Łukaszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Kala,  Wojciech Wołoszyk ,  Wiesław Łukaszewski
Data wytworzenia informacji: