Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 126/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2019-07-12

Sygn. akt VIII Gz 126/19

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Wojciech Wołoszyk

Sędziowie : Artur Fornal

Wiesław Łukaszewski

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2019 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w W.

przeciwko (...). w G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt VIII GNc 728/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

Artur Fornal Wojciech Wołoszyk Wiesław Łukaszewski

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14.12.2018 r. sąd odrzucił zażalenie pozwanego na
postanowienie z dnia 04.10.2018 r. W dniu 10.01.2019 r. pozwany złożył zażalenie na to postanowienie. Zarządzeniem z dnia 23.01.2019 r. wezwano pozwanego do uzupełnienia braków zażalenia poprzez jego podpisanie i uiszczenie opłaty w kwocie 274 zł. W wezwaniu zastrzeżono termin na wykonanie zobowiązania wynoszący 7 dni i rygor odrzucenia zażalenia. Pozwany odebrał wezwanie w dniu 31.01.2019 r. W zakreślonym terminie pozwany nie uzupełnił braków zażalenia. Pozwany uzupełnił wprawdzie brak podpisu pod zażaleniem, ale nie uiścił opłaty. Zgodnie z treścią art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub też z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 14.12.2018 r.

Pozwany wniósł zażalenie na powyższe postanowienie zaskarżając je w całości i wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości a także zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów niniejszego postępowania wg norm przepisanych. Zdaniem pozwanego , pozwany posiada znaczące trudności z płynnością finansową. Pozwany nie posiada rezerw na zobowiązania, nie posiada zapasów, nie ma zdolności kredytowej. Nie istnieją więc na chwilę obecną możliwości pozwalające na uiszczenie opłat.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie okazało się niezasadne. Pozwany nie kwestionował w zażaleniu , iż nie uiścił opłaty od zażalenia co było podstawą odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r. Powoływał się wyłącznie na trudną sytuację finansową , uniemożliwiającą uiszczanie opłat sądowych. Jednakże pozwany nie złożył wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych , z czego można wysnuć wniosek , iż nie jest w stanie tej sytuacji udokumentować. W takiej sytuacji pozwanego nic nie zwalniało z obowiązku uiszczenia opłaty od zażalenia , czego nie dokonał. Sąd Rejonowy prawidłowo zatem odrzucił zażalenie.

Na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc należało zatem orzec jak wyżej.

Artur Fornal Wojciech Wołoszyk Wiesław Łukaszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk,  Artur Fornal ,  Wiesław Łukaszewski
Data wytworzenia informacji: