Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 78/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-07-15

Sygn. akt VIII Gz 78/15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Wojciech Wołoszyk

Sędziowie : SSO Barbara Jamiołkowska

SSO Elżbieta Kala

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B.

przeciwko (...) w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 r. , sygn. akt VIII GC 1703/13

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2015 roku pełnomocnik pozwanej wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 roku. W uzasadnieniu niniejszego zażalenia pełnomocnik pozwanej wskazał, iż pozwana wniosła o zwolnienie od kosztów opłaty sądowej od zażalenia z dnia 22 grudnia 2014 roku stąd odrzucenie zażalenia było bezpodstawne.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie okazało się bezzasadne.

Zarządzeniem z dnia 18 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy wezwał pełnomocnika pozwanej do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie z dnia 22 grudnia 2014 r. poprzez przedłożenie odpisu tegoż zażalenia oraz uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 30 zł – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanej w dniu 2 marca 2015 roku. Z analizy akt sprawy wynika jednoznacznie , iż pozwana nie wnioskowała o zwolnienie od opłaty od zażalenia na postanowienie z dnia 22 grudnia 2014 roku. Pełnomocnik pozwanej w terminie zakreślonym przez Sąd nie uiścił opłaty od zażalenia ani też nie złożył wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie zaś z art. 370 k.p.c., który na mocy art. 397 § 2 k.p.c. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu zażaleniowym, Sąd pierwszej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie nie opłacone, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym prawidłowo Sąd I instancji odrzucił zażalenie na postanowienie z dnia 22 grudnia 2014 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, zażalenie podlegało oddaleniu , w myśl art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk,  Barbara Jamiołkowska ,  Elżbieta Kala
Data wytworzenia informacji: