Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 58/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-06-14

Sygn. akt VIII Gz 58/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Wojciech Wołoszyk

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. W.

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o ogłoszenie upadłości

w przedmiocie zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. ( sygn. akt XV GUo 15/16 )

postanawia :

zmienić zaskarżone postanowienie i ustanowić dla dłużniczki M. W. adwokata z urzędu celem złożenia wniosku i reprezentowania jej w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w B..

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek M. W. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie dotyczącej złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Stosownie do treści art. 117 § 5 kpc sąd uwzględni wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Udział adwokata (radcy prawnego) w sprawie sąd może w szczególności uznać za potrzebny, gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych albo gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 23 września 1964 r., II PZ 46/64, NP 1965, nr 5, s. 56). W ocenie Sądu uczestniczka wykazała, iż jej sytuacja rodzinna i majątkowa nie pozwala na poniesienie kosztów wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego. Jednakże Sąd nie uznał udziału adwokata lub radcy prawnego za potrzebny, gdyż w ocenie Sądu przedmiotowa sprawa nie należy do zbyt skomplikowanych zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym, z drugiej zaś strony uczestniczka wykazała się zdolnością do jasnego i zrozumiałego dla Sądu przedstawienia swojego stanowiska. Uczestniczka prawidłowo odpowiedziała na zarządzenie sądu i uzupełniła braki oświadczenia o stanie majątkowym , zaś składając wniosek o ogłoszenie upadłości będzie korzystała ze stosownego formularza, który ułatwia wskazanie stosownych informacji. Ponadto zważyć należy, iż w przypadku ewentualnych braków wniosku o ogłoszenie upadłości Sąd wezwie o ich uzupełnienie, jak również może dokonać ustaleń na posiedzeniu jawnym. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie udział profesjonalnego pełnomocnika nie jest konieczny i na podstawie przepisu art. 117 § 5 kpc a contrario orzekł, jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła M. W. , nie zgadzając się z decyzją Sądu i wskazując , że to adwokat pomógł jej wypełnić stosowne formularze we wniosku i udzielił porady prawnej. Dłużniczka podkreśliła , iż sama tego nie rozumie a denerwuje się i stresuje a zależy jej na pozytywnym załatwieniu sprawy.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie okazało się uzasadnione.

W świetle okoliczności wskazanych we wniosku i zażaleniu należało uznać za uzasadniony wniosek dłużniczki o ustanowienie pełnomocnika celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentowania dłużniczki w tym postępowaniu. Zarówno treść samego wniosku jak i zażalenia wskazuje , że dłużniczka nie jest w stanie samodzielnie sporządzać poprawnych pism procesowych i potrzebuje w tym celu pomocy prawnika. Jak wyjaśniła dłużniczka , to adwokat pomagał jej wypełnić rubryki w oświadczeniu dotyczącym sytuacji rodzinnej i majątkowej. Nie zostało ono zatem złożone przez dłużniczkę samodzielnie. Sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej istotnie nie należą do szczególnie skomplikowanych. Jednakże należy wskazać , że dla osoby bez wykształcenia prawniczego prawidłowe sformułowanie swoich żądań i sporządzenie pism procesowych może okazać się zbyt trudne. Świadczy o tym treść samego wniosku jak i zażalenia. Ustanowienie pełnomocnika w takiej sytuacji niewątpliwie przyspieszy postępowanie i umożliwi jego sprawne przeprowadzenie.

W związku z powyższym Sąd Okręgowy , w myśl art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oraz art. 117 § 5 kpc , zmienił zaskarżone postanowienie i ustanowił dla dłużniczki adwokata z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk
Data wytworzenia informacji: