Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 58/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-07-14

Sygn. akt VIII Gz 58/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Wojciech Wołoszyk

Sędziowie : SSO Barbara Jamiołkowska

SSO Elżbieta Kala

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B.

przeciwko (...) w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2015 r. , sygn. akt VIII GC 1067/13

postanawia:

odrzucić powyższe zażalenie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2014 roku. Pismem z dnia 8 marca 2015 roku pozwana wniosła zażalenie na powyższe postanowienie. Zażalenie powyższe zawierało braki formalne. W związku z powyższym , zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2015 roku wydanym na podstawie art. 373 zd. 2 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc , sąd odwoławczy wezwał pełnomocnika pozwanej do uzupełnienia braków formalnych wskazanego wyżej zażalenia w t. 7 dni – pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanej w dniu 23 czerwca 2015 roku. Pełnomocnik pozwanej w terminie zakreślonym przez Sąd nie uzupełnił braków formalnych zażalenia , wskazując , iż nie jest możliwe wykonanie zarządzenia z powodu braku sygnatury akt Sądu I instancji.

Zdaniem Sądu odwoławczego , brak sygnatury akt Sądu I instancji nie uniemożliwiał pozwanej wykonania zarządzenia , gdyż podana w nim była data wniesienia zażalenia a ponadto pozwana nie wniosła o ponowne doręczenie owego wezwania , ograniczając się do wzmianki , iż niej jest w stanie wykonać zarządzenia. Tak więc należy uznać , iż pozwana nie uzupełniła braków formalnych zażalenia. Zgodnie z art. 373 zd. 3 k.p.c., w zw. z art. 397 § 2 kpc , Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie , którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Należało zatem odrzucić zażalenie na podstawie wskazanych wyżej przepisów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk,  Barbara Jamiołkowska ,  Elżbieta Kala
Data wytworzenia informacji: