Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 52/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-05-07

Sygn. akt VIII Gz 52/15

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Elżbieta Kala (spr.)

Sędziowie: SO Marek Tauer

SO Wiesław Łukaszewski

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. K.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GNc 2390/14

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dn. 4.11.2014r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dn. 20.08.2014 r.

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż zarządzeniem z dn. 22.09.2014 r. wezwano pozwaną spółkę do uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Odpis tego zarządzenia został doręczony pozwanej w dn. 10.10.2014 r. Ponieważ w zakreślonym terminie nie uiszczono opłaty, na podstawie art. 370 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zażalenie na powyższe orzeczenie złożył pozwany wnosząc o jego uchylenie.

Skarżący podniósł, iż w niniejszym postępowaniu razem z zarzutami od nakazu zapłaty złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych i był przekonany, że skierowane do niego wezwanie o uiszczenie opłaty od zarzutów skutecznie wstrzymał. Pozwany dodał też, że nie otrzymał wezwania do uiszczenia opłaty od zażalenia w związku z czym nie biegnie dla niego termin , co winno skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zażalenie pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew twierdzeniom pozwanego, w aktach sprawy na k-75 znajduje się zwrotne potwierdzenie odbioru przez pozwanego wezwania sądu do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 119 zł. Jak wynika z tego potwierdzenia, wezwanie to doręczono pozwanemu w dn. 10.10.2014 r., a podpisał je osobiście prezes zarządu pozwanego W. K.. Zasadnie zatem wskazał Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że odpis zarządzenia został doręczony pozwanemu w dn. 10.10.2014 r. Skoro tak, to nieuiszczenie przez pozwanego opłaty sądowej od zażalenia w zakreślonym przez sąd terminie skutkowało odrzuceniem zażalenia na podstawie art. art. 370 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c, o czym Sąd rejonowy słusznie orzekł postanowieniem z dn. 4.11.2014 r.

Na marginesie należy też zauważyć, że Sąd rozpoznał wnioski pozwanego o zwolnienie go od kosztów sądowych, gdyż postanowieniem z dn. 16.06.2014 r. Referendarz sądowy oddalił wniosek pozwanego zawarty w zarzutach, Sąd Rejonowy następnie postanowieniem z dn. 15.05.2014 r. utrzymał w mocy postanowienie Referendarza sądowego z dn. 16.06.2014 r., a kolejnym postanowieniem z dn. 20.08.2014 r. Sąd odrzucił ponowny wniosek pozwanego na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dn. 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 385 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Kala,  Marek Tauer ,  Wiesław Łukaszewski
Data wytworzenia informacji: