Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 837/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-12-29

Sygn.akt II Cz 837/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2014 r.

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący- Sędzia SO Irena Dobosiewicz
Sędzia SO Wojciech Borodziuk

Sędzia SO Maria Leszczyńska(spr.)

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wytwórni (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko S. C. o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie IX Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w Żninie

z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt. I Ne 222/12

postanawia:

oddali ć zażalenie.

II Cz 837/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2014r. w sprawie z powództwa Wytwórni (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko S. C. , o zapłatę odrzucił zażalenie pozwanego S. C. na postanowienie z 29.08.2013r., którym to postanowieniem Sąd Rejonowy nadał nakazowi zapłaty z 20.04.2012r. klauzulę wykonalności.

Wskazał Sąd, że S. C. został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty od złożonego zażalenia. Wezwanie to doręczono pozwanym w dniu 23.09.2014r., a zatem zakreślony termin minął 30.IX. 2014r. Pozwany natomiast dopiero w dniu 09.10.2014r. złożył wniosek o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 397§2 k.p.c. w zw. z art. 370 kpc odrzucił zażalenie pozwanego.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany.

Twierdził, że z treścią zarządzenia Sądu zapoznał się dopiero po doręczeniu jemu wezwania w dniu 24.09.2014r. przez domowników.

Zaś w dniu 1.10.2014r. złożył w terminie wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów. W tej sytuacji zdaniem skarżącego brak było podstaw do odrzucenia zażalenia.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 138§4 kpc jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.

Artykuł ten wprowadza domniemanie prawidłowości doręczenia, tzn. że pismo dotarło do rąk adresata.

Prawidłowość doręczenia zarządzenia nie wyłącza wykazania, że uchybienie terminu wykonania tego zarządzenia nastąpiło bez winy adresata (por. postanowienie SN z dnia 4 wrześnial970r., I PZ 53/70, OSNC 1971, nr 6, poz. 900 i postanowienie SN z dnia 12 stycznia 1973r. I CZ 157/72, OSNC 1973/nrl2,poz. 215./

W przedmiotowej sprawie jednak skarżący nie powołuje się na jakąkolwiek okoliczność wykluczającą zbyt późne zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Istnieje zatem domniemanie, ze zarządzenie wzywające do uiszczenia opłat od zażalenia zostało doręczone pozwanemu w dniu 23.09.2014r.

Prawidłowo zatem ocenił Sąd I instancji, że pozwany po pierwsze nie uiścił opłaty, a po wtóre wniosek o zwolnienie od jej ponoszenia złożył po upływie 7 dniowego terminu.

Z tych zatem względów brak było podstaw do uwzględnienia zażalenia.

Podlegało ono oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397§2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena DobosiewiczSędzia SO Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: