Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 807/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-12-16

Sygn. akt II Cz 807/15

POSTANOWIENIE

Dnia 16 grudnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Piotr Starosta

SO Ireneusz Płowaś

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

Sądu Rejonowego (...)w P. (wierzyciela)

przeciwko

I. C. (dłużnikowi)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia I. C. (dłużnika) na postanowienie Sądu Rejonowego w Żninie z dnia 5 października 2015r., sygn. I Co 117/15

postanawia:

o d d a l i ć z a ż a l e n i e

II Cz 807/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Żninie postanowieniem z dnia 5 października 2015r. odrzucił zażalenie I. C. (dłużnika) na uprzednie postanowienie tego Sądu z 16 lipca 2015r. oddalające skargę dłużnika na czynność komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szubinie M. K. polegającą na zawiadomieniu o wszczęciu wobec niego egzekucji w sprawie K. 84/15.

Sąd Rejonowy stwierdził, że zażalenie na postanowienie rozstrzygające skargę na czynności komornika przysługuje jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie, a także wtedy, gdy zaskarżone postanowienie kończy postępowanie egzekucyjne lub należy do katalogu pozostałych orzeczeń wymienionych w art. 394 § 1 k.p.c. Uznał zatem, że w tym wypadku na postanowienie oddalające skargę dłużnika na czynność Komornika Sądowego polegającą na zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji zażalenie nie przysługuje i dlatego zażalenie dłużnika odrzucił (na podstawie art.370 kpc w związku z art.397 § 2 i art.13 § 2 kpc).

Zażalenie na postanowienie wniósł dłużnik I. C. zaskarżając je w całości. Skarżący domagał się zmiany postanowienia, któremu zarzucił błędne wskazanie stron postępowania poprzez uznane go za prezesa Zakładu (...) Spółki z o.o., a tym samym za dłużnika w postępowaniu prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szubinie – M. K.. Ponadto twierdził, że został wprowadzony w błąd i pozbawiony prawa do obrony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuję:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Okręgowy przystępując do rozstrzygnięcia zwraca uwagę, że kwestie dopuszczalności zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym reguluje art. 767 4 § 1 k.p.c. Zgodnie z jego treścią, zażalenie na postanowienie Sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Wypadki te zostały uregulowane w części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego – postępowanie egzekucyjne.

Ponadto zażalenie przysługuje również na postanowienia określone w art. 394 § 1 k.p.c. k.p.c., który w postępowaniu egzekucyjnym stosuje się odpowiednio (art. 13 § 2 k.p.c.), a więc na postanowienia kończące postępowanie egzekucyjne oraz na postanowienia wskazane w pkt. 1-12 tego przepisu, przy czym w postępowaniu egzekucyjnym przez „postanowienia kończące sprawę” należy pojmować te orzeczenia sądowe, które samodzielnie kończą część tego postępowania.

Powołując się na powyższe okoliczności uznać należy, że zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego oddalające skargę dłużnika na czynność komornika sądowego polegającą na zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji nie przysługuje. Brak bowiem szczególnego uregulowania w przepisach działu trzeciego kodeksu postępowania cywilnego dopuszczającego taka możliwość, nie jest ono też postanowieniem kończącym postępowanie egzekucyjne oraz nie zostało wymienione w art. 394 § 1 pkt. 1-12 k.p.c., w związku z czym odrzucenie zażalenia dłużnika przez Sąd Rejonowy należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę, choć granice postępowania zażaleniowego tego nie wymagają, że gdyby nawet uznać, iż skarga dłużnika złożona w dniu 28 maja 2015r. nie dotyczyła zawiadomienia o wszczęciu wobec niego egzekucji, a stanowiła wniosek o jej umorzenie, to już postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015r. Komornik Sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne w sprawie Kms 84/14 dokonał jego umorzenia, a tym samym dalsze prowadzenie niniejszego postępowania byłoby niecelowe. Fakt morzenia postępowania egzekucyjnego wynika z odpowiedzi na skargę udzielonej przez Komornika (k.24 verte).

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd odwoławczy oddalił zażalenie dłużnika, jako nieuzasadnione (na podstawie art. art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Piotr Starosta ,  Ireneusz Płowaś
Data wytworzenia informacji: