Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 781/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-11-26

Sygn. akt II Cz 781/14

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie - SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2014 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

N. O. (wierzycielki) działającej przez matkę M. O. przeciwko

A. O. (d łużnikowi)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużnika A. O.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 września 2014r. w sprawie XII Co 6153/14

postanawia:

oddali ć zażalenie.

II Cz 781/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 września 2014r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił skargę A. O. (dłużnika) na czynność Komornika Sądowego C. K. działającej przy tym Sądzie w sprawie KMP 67/13, a polegającą na braku udzielenia informacji o wysokości zadłużenie komorniczego (k.18).

Zażalenie na postanowienie złożył dłużnik A. O. (k.23).

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 września 2014r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie dłużnika, jako niedopuszczalne.

W uzasadnieniu wskazał, że zażalenie przysługuje stronie jedynie na postanowienia kończące postępowanie w sprawie oraz postanowienia i zarządzenia przewodniczącego wymienione w art.394 ∫ 1 kpc, albo w przypadkach wskazanych w przepisie szczególnym. W żadnej z tych kategorii nie mieści się postanowienie oddalające skargę dłużnika w tej sprawie, dlatego na podstawie art.370 kpc w związku z art.397∫2 kpc (i art.13∫2 kpc) zażalenie dłużnika odrzucił (zaskarżone postanowienie wraz z uzasadnieniem (k.28).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika nie znajduje uzasadnienia. Rację ma Sąd Rejonowy, gdy stwierdza, że jego uprzednie postanowienie z dnia 3 września 2014r. odrzucające skargę na czynność komornika sądowego polegającą na braku udzielenia informacji o stanie zadłużenia czy na braku właściwego doręczania korespondencji nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Pamiętać należy, że postępowanie egzekucyjne ma charakter wykonawczy i jest w istocie wymuszone przez dłużnika, który uprzednio i dobrowolnie nie chciał spełnić świadczenia na rzecz wierzyciela. Dlatego chcąc zapewnić właściwą ochronę interesów wierzyciela i dłużnika – z jednej strony, a z drugiej sprawny przebieg postępowania egzekucyjnego ustawodawca pozwolił im na poddanie kontroli Sądu Rejonowego w zasadzie każdej czynności egzekucyjnej komornika sądowego lub zaniechania dokonania czynności, w drodze wniesienia skargi (art.767&1kpc), ale wyraźnie ograniczył dopuszczalność wniesienia zażalenia na orzeczenie Sądu wydane w ramach rozpoznania takiej skargi. Z treści art.767 4 &1 kpc wynika bowiem, że zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Na postanowienie Sądu Rejonowego oddalające skargę dłużnika na czynność komornika sądowego polegającą na braku udzielenia informacji o stanie zadłużenia czy na braku właściwego doręczania korespondencji zażalenie nie przysługuje, bo nie przewidują tego wprost przepisy ustawy, a dokładniej przepisy części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej postępowanie egzekucyjne (art.758 i n.). Nie daje takiej podstawy także art.394&1 kpc (stosowany odpowiednio w związku z art.13&2 kpc), bo postanowienie Sądu oddalające skargę dłużnika na takie czynności nie kończy postępowania egzekucyjnego ani w całości, ani w jakiejś jego części (tj. konkretnego i wyraźnie wyodrębnionego etapu).

W tych okolicznościach Sąd Rejonowy zasadnie postąpił odrzucając zażalenie dłużnika A. O. na postanowienie z dnia 3 września 2014r., a w konsekwencji nie znajduje uzasadnienia kolejne zażalenie dłużnika, które Sąd odwoławczy niniejszym postanowieniem oddalił (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397∫2 i art.13∫2 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Wojciech Borodziuk ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: