Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 663/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-10-10

Sygn. akt II Cz 663/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny- Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Maria Leszczyńska (spr.)
Sędzia : SO Irena Dobosiewicz

Sędzia : SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa : W. S.

przeciwko : T. K.

o : zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt I Nc 2107/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt. II Cz 663/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił sprzeciw pozwanego T. K. od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym z dnia 27.III.2013r. w sprawie z powództwa W. S..

Wskazał Sąd, iż w dniu 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał w niniejszej sprawie zgodnie z żądaniem pozwu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz ten został doręczony pozwanemu w dniu 10 kwietnia 2013 r. wraz z pouczeniem o możliwości, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia. O tym, że środkiem zaskarżenia jest sprzeciw mowa jest w samym nakazie zapłaty.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. pozwany złożył sprzeciw nadając go w Polskim Urzędzie Pocztowym.

Zgodnie z art. 502 § 1 kpc sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany może złożyć w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty. Termin do wniesienia tego środka zaskarżenia upłynął z dniem 24 kwietnia 2013r. Zgodnie z art. 504 § 1 kpc sąd odrzuca sprzeciw m.in. wniesiony po upływie terminu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy art. 504 § 1 kpc orzekł jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany. Twierdził, że osobiście sprzeciw od nakazu zapłaty złożył w Urzędzie Pocztowym w 14 dniu od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

Z treści zażalenia wywieść należało, że domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Jak wynika z akt sprawy nakaz zapłaty został pozwanemu doręczony w dniu 10 kwietnia 2013r. (k.18).

Korespondencję odebrał dorosły domownik. Natomiast sprzeciw od nakazu zapłaty, jak wynika ze stempla pocztowego znajdującego się na kopercie (k.22) został nadany w dniu 26.IV.2013r., a zatem po upływie 14 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.

Słusznie postąpił zatem Sąd I instancji odrzucając sprzeciw jako spóźniony.

Z tych względów zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Leszczyńska (spr.)Sędzia Irena Dobosiewicz,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: