Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 508/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-20

Sygn. akt II Cz 508/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi M. K. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. G.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia M. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt XII Co 11583/12

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Na oryginale właściwy podpis

II Cz 508/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 r. odrzucił skargę dłużniczki na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w przedmiocie zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazał, że na zarządzenie o zwrocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych zażalenie nie przysługuje, w związku z czym odrzucił skargę na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła dłużniczka.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie podlegało odrzuceniu.

Zgodnie z art. 398 22 § 1 k.p.c. na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia kończące postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42 i 5-9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.

Dłużnik wniósł skargę na orzeczenie referendarza sądowego, na skutek czego Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 r. odrzucił skargę. Wydając to orzeczenie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy orzekał jako sąd drugiej instancji. Zgodnie bowiem z art. 398 23 § 1 k.p.c. rozpoznając skargę (…) m.in. na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. W tym miejscu należy podkreślić, iż na zarządzenie o zwrocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie przysługuje skarga, zatem ustawodawca nie ujął tej czynności w wymienionym przepisie, nie mniej w sensie ogólnym orzeczenie to dotyczy kosztów sądowych. W myśl § 2 zd. 2 cytowanego przepisu sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Zatem od orzeczenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2013 r. nie przysługuje środek zaskarżenia, ponieważ Sąd ten orzekał jako Sąd drugiej instancji.

Zgodnie z treścią art. 373 k.p.c., który na mocy art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu zażaleniowym, sąd pierwszej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, jeżeli ulegało ono odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. W myśl art. 370 k.p.c. w zw. z art.. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. zażalenie podlega odrzuceniu m.in. jako niedopuszczalne. W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy orzekał jako sąd II instancji, od którego orzeczeń nie przysługują środki zaskarżenia. Należało zatem odrzucić zażalenie jako niedopuszczalne, co Sąd Okręgowy uczynił na podstawie wskazanych powyżej przepisów.

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: