Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 483/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-31

Sygn. akt II Cz 483/14

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś (spr.)

SSO Janusz Kasnowski

SSO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...) spółki z o.o. w G.

przeciwko dłużnikowi (...) spółce z o.o. w B.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 04.06.2014 roku, sygn. akt XII Co 3314/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 483/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 04.06.2014 roku odrzucił zażalenie dłużnika na postanowienie z dnia 22.05.2014 roku.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że postanowienie w przedmiocie rozpoznania skargi dłużnika na postanowienie Komornika Sądowego o przekazaniu sprawy egzekucyjnej innemu Komornikowi Sądowemu, w związku z prawomocnym orzeczeniem Sądu rozstrzygającym zbieg egzekucji nie mieści się w żadnej z kategorii orzeczeń, od których przysługuje z godnie z art. 394 § 1 kpc zażalenie do Sądu II instancji. Dlatego też Sąd na mocy art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc odrzucił zażalenie dłużnika jako niedopuszczalne.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik, zarzucając mu na podstawie art. 368 § 1,3 i 4 oraz art. 394 § 1 pkt 1,7 i 11 kpc nieważność. W uzasadnieniu zażalenia dłużnik zarzucił, że Sąd Rejonowy bezprawnie przekazał sprawę do egzekucji innemu komornikowi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika uznać należało za bezzasadne. Sąd Rejonowy dokonał prawidłowej oceny dopuszczalności zażalenia na postanowienie rozstrzygające skargę na czynności komornika w objętym skargą zakresie.

Zgodnie z art. 767 4 § 1 kpc zażalenie na postanowienie sądu rozstrzygające skargę na czynności komornika sądowego przysługuje jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. Żaden przepis szczególny nie dopuszcza wnoszenia zażalenia na postanowienia rozstrzygające skargę na czynność komornika polegającą na przekazaniu sprawy egzekucyjnej do prowadzenia innemu komornikowi sądowemu wyznaczonemu przez Sąd do jej prowadzenia na skutek rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji.

Postanowienie o oddaleniu skargi nie kończy również postępowania egzekucyjnego, które nadal będzie prowadzone tyle, że przez innego komornika. Oznacza to, iż Sąd Rejonowy słusznie uznał, że postanowienie z dnia 04.06.2014 roku nie podlega dalszemu zaskarżeniu również na mocy art. 394 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

Skoro na postanowienie z dnia 04.06.2014 roku nie przysługuje zażalenie to Sąd Rejonowy zasadnie je odrzucił jako niedopuszczalne. Wskazany przez skarżącego przepis art. 394 § 1 pkt 1, 7 nie dotyczą w ogóle niniejszej sprawy.

Dlatego też na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 1 i 2 kpc oraz art. 13 § 2 kpc zażalenie należało oddalić jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Płowaś,  Janusz Kasnowski ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: