Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 409/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-10-25

Sygn. akt II Cz 409/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie - SO Tomasz Adamski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko P. J., A. J., M. J.

o zapłatę

na skutek zażaleń pozwanych na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt I C 113/13

postanawia:

oddalić zażalenia.

II Cz 409/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Świeciu postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r. odrzucił sprzeciw pozwanych od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd uznał, iż sprzeciw został wniesiony po upływie ustawowego terminu, w związku z czym na podstawie art. § 1 k.p.c. orzekł o jego odrzuceniu.

Postanowienie to zaskarżyli pozwani, wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu środka zaskarżenia podnieśli, że rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego jest dla nich krzywdzące, ponieważ uniemożliwia im podjęcie obrony w sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenia nie są zasadne.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 502 § 1 k.p.c. w nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu

W myśl art. 504 § 1 k.p.c. sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

Rację ma Sąd Rejonowy, iż pozwani spóźnili się z wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty. Odpisy nakazu zapłaty z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia pozwani otrzymali w dniu 11 lutego 2013 r. Zatem termin dwóch tygodni do wniesienia sprzeciwu upłynął pozwanym z dniem 25 lutego 2013 r. Pozwani natomiast sprzeciw wnieśli w dniu 26 lutego 2013 r., a zatem jeden dzień po upływie ustawowego terminu. Słusznie zatem w oparciu o art. 504 § 1 k.p.c. Sąd I instancji odrzucił sprzeciw jako spóźniony.

W związku z powyższym Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenia pozwanych jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Tomasz Adamski
Data wytworzenia informacji: