Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 153/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-03-12

Sygn. akt II Cz 153 / 15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul.(...) w B. (wierzyciela)

przeciwko

J. D. (dłużnikowi)

o egzekucje świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia J. D. (dłużnika) na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt XII Co 3055 / 12

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 6 listopada 2014r. Sąd Rejonowy odmówił J. D. (dłużnikowi) sporządzenia uzasadnienia swojego uprzedniego postanowienia dnia 18 września 2014r. i odrzucił zażalenie dłużnika na to postanowienie, uznawszy, że jest ono niedopuszczalne.

W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśnił, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienie Sądu Rejonowego, którym oddalił on skargę dłużnika na czynność komornika sądowego polegającą na wstępnym ustaleniu kosztów zastępstwa procesowego i wstępnym ustaleniu opłaty stosunkowej w egzekucji. Dokładniej, takiej możliwości nie przewiduje ani żaden przepis szczególny kpc, ani nie wchodzi ono w zakres orzeczeń podlegających zaskarżeniu przewidzianych w art.394 § 1 kpc (dodać należy, w związku z art.13§2 kpc). Skoro tak, to takie postanowienie Sądu nie wymaga też sporządzenia uzasadnienia (art.357 § 2 kpc, też stosuje się odpowiednio). Dlatego też zażalenie dłużnika, jako nieuzasadnione oddalił (na podstawie art.370 kpc w związku z art.397§2 kpc i art.13§2 kpc).

Z treści zażalenia dłużnika J. D. wnosić należy, że domagał się uchylenia całego postanowienia.

Twierdził, że Sąd Rejonowy uchylił się od merytorycznego rozpoznania jego zażalenia zasłaniając się wstępnością orzeczenia komornika sądowego i zamykając dłużnikowi drogę do obrony jego interesów w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym (zażalenie dłużnika – k.423)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie J. D. (dłużnika) nie znajduje uzasadnienia. Postępowanie egzekucyjne ma charakter wykonawczy i jest w istocie wymuszone przez dłużnika, który uprzednio i dobrowolnie nie chciał spełnić świadczenia na rzecz wierzyciela. Dlatego chcąc zapewnić właściwą ochronę interesów wierzyciela i dłużnika – z jednej strony, a z drugiej sprawny przebieg postępowania egzekucyjnego ustawodawca pozwolił im na poddanie kontroli Sądu Rejonowego w zasadzie każdej czynności egzekucyjnej komornika sądowego lub zaniechania dokonania czynności, w drodze wniesienia skargi (art.767&1kpc), ale już wyraźnie ograniczył dopuszczalność wniesienia zażalenia na orzeczenie Sądu wydane w ramach rozpoznania takiej skargi. Z treści art.767 4 &1 kpc wynika bowiem, że zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Na postanowienie Sądu Rejonowego oddalające skargę dłużnika na wstępną czynność komornika sądowego polegającą na określeniu spodziewanych kosztów egzekucyjnych (w zawiadomieniu w wszczęciu egzekucji czy wezwaniu do zapłaty egzekwowanej należności, jak w tym wypadku) zażalenie nie przysługuje, bo nie przewidują tego wprost przepisy ustawy, a dokładniej przepisy części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej postępowanie egzekucyjne (art.758 i n.). Nie daje takiej podstawy także art.394&1 kpc (rozpatrywany w związku z art.13&2 kpc), bo postanowienie Sądu oddalające skargę dłużnika na takie czynności nie kończy postępowania egzekucyjnego ani w całości, ani w jakiejś jego części (tj. konkretnego i wyraźnie wyodrębnionego etapu tego postępowania). Zatem nie przeprowadzając dalej szerokiej oceny problemu, bo nie wymagają tego potrzeby sprawy, stwierdzić należy, że skoro nie jest dopuszczalne zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego oddalające skargę dłużnika na wstępne ustalenie kosztów egzekucji, to Sad Rejonowy słusznie postąpił odmawiając sporządzenia uzasadnienia takiego postanowienia i odrzucając zażalenie dłużnika w tej sprawie, jako niedopuszczalne (na podstawie art.370 kpc w związku z art.397&2 i art.13&2 kpc).

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd odwoławczy oddalił zażalenie dłużnika, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397§2 kpc i art.13§2 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Irena Dobosiewicz ,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: