Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 143/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-03-20

Sygn. akt II Cz 143/15

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Maria Leszczyńska

Sędziowie: SO Bogumił Goraj (spr.)

SO Piotr Starosta

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. W.

z udziałem K. G., D. R. i J. G.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek zażalenia uczestnika postępowania D. R.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt II Ns 3349/13

postanawia: oddalić zażalenie.

II Cz 142/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie pełnomocnika uczestnika postępowania D. R. na postanowienie z dnia 25 września 2014 r. o zawieszeniu postępowania. Sąd wskazał, że w dniu 11 września 20014 r. doręczono pełnomocnikowi uczestnika postępowania wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez nadesłanie 3 odpisów zażalenia oraz uiszczenia opłaty od zażalenia w wysokości 30,00 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. W dniu 17 września 2014 r. wpłynęło pismo pełnomocnika uczestnika postępowania, w którym zobowiązał się do usunięcia braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty oraz dołączenie 3 odpisów zażalenia. Dlatego Sąd Rejonowy uznał, że pełnomocnik uczestnika postępowania nie usunął braków formalnych zażalenia i na podstawie przepisów art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c. je odrzucił.

Zażalenie na to postanowienie wniósł uczestnik postępowania (jego pełnomocnik), który podniósł, że dochował terminów do usunięcia braków zażalenia, gdyż w terminie do wniesienia zażalenia zwrócił się o sporządzenie jego odpisów. Odpisy te otrzymał w dniu 24 września 2014r., lecz ich nie przesłał do Sądu Rejonowego uważając, że żądnie nadesłania odpisów będzie brane przy rozpoznawaniu zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne. Sąd Rejonowy wezwał pełnomocnika uczestnika postępowania do usunięcia braków formalnych poprzez nadesłanie 3 odpisów zażalenia oraz uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pełnomocnik uczestnika w terminie od usunięcia braków formalnych złożył pismo z dnia 14 września 2014 r., w którym podtrzymał zażalenie oraz zobowiązał się do usunięcia braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty od zażalenia i nadesłanie 3 odpisów zażalenia. W tym piśmie zawarł wniosek o przedłużenie terminu do nadesłania odpisów zażalenia. Zatem Sąd Rejonowy zasadnie uznał, że w terminie nie zostały usunięte braki formalne zażalenia. Nawet, jeżeli pełnomocnik uczestnika postępowania, z uwagi na odległość jego miejsca zamieszkania od siedziby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w którego aktach znajduje się oryginał zażalenia, nie mógł dochować terminu do przedłożenia odpisów zażalenia, to brak było przeszkód, aby uiścił w terminie opłatę od zażalenia wynoszącą 30,00 zł. Sąd Okręgowy dodatkowo pragnie podkreślić, że tygodniowy termin do usunięcia braków formalnych jest terminem ustawowym i nie może być przez sąd przedłużany, ani skracany. Złożenie wniosku o wydanie odpisów znajdujących się w aktach innej mogłoby stanowić ewentualnie podstawę wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych zażalenia, lecz z uwagi na nieuiszczenie opłaty od zażalenia, co do której nie było żadnych przeszkód, szersze badanie tej kwestii nie ma znaczenia dla zasadności zażalenia.

Na marginesie powyższych rozważań Sąd Okręgowy stwierdza, że zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania jest wewnętrznie sprzeczne. Wnosi on bowiem zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania i domaga się jego zawieszenia. Oddalenie zażalenia w przedmiotowej sprawie będzie skutkowało tym, że uprawomocni się postanowienie o zawieszeniu postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku po I. R. i zostanie ono podjęte po prawomocnym zakończeniu postępowania w przedmiocie uznania D. R. za niegodnego dziedziczenia, które się toczy przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.

Dlatego Sąd Okręgowy uznał zażalenie za bezzasadne i na podstawie przepisów art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c. je oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Leszczyńska,  Piotr Starosta
Data wytworzenia informacji: