Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 131/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-03-26

Sygn. akt II Cz 131/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś (spr.)

Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Tomasz Adamski

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Skarbu Państwa – Jednostki Wojskowej (...) w Ś.

przeciwko T. R. i P. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego T. R.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 30.09.2014 roku,

sygn. akt I Nc 950/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 131/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Szubinie postanowieniem z dnia 30.09.2014 roku odrzucił sprzeciw pozwanych od nakazu zapłaty z dnia 12.06.2014 roku.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że odpis nakazu zapłaty został doręczony pozwanemu P. S. w dniu 14.07.2014 roku a pozwanemu T. R. w dniu 21.07.2014 roku. Zgodnie z art. 502 § 1 kpc termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Sąd Rejonowy uznał wobec tego, że termin do wniesienia sprzeciwu dla pozwanego S. upłynął z dniem 28.07.2014 roku a dla pozwanego R. z dniem 04.08.2014 roku. Pozwani wnieśli sprzeciwy od nakazu zapłaty. Pozwany S. uczynił to w dniu 13.08.2014 roku a pozwany R. w dniu 14.08.2014 roku. Sąd Rejonowy uznał wobec tego, że sprzeciwy te zostały wniesione po terminie i jako spóźnione na mocy art. 504 § 1 kpc podlegają one odrzuceniu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany T. R.. W uzasadnieniu zażalenia pozwany podniósł, że pogubił się z pismem wysłanym do Jednostki Wojskowej w Ś. i dlatego nie zmieścił się w terminie do wniesienia sprzeciwu. Pozwany wnosił o przyjęcie sprzeciwu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego T. R. należało uznać za bezzasadne. Sąd Rejonowy prawidłowo obliczył termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nie ma w niniejszej sprawie wątpliwości, iż pozwany T. R. wniósł sprzeciw po upływie terminu ustawowego, czemu sam pozwany w zażaleniu nie zaprzeczył.

Jak wynika z zażalenia pozwany nie przedstawił żądnych zarzutów wobec wydanego przez Sąd I instancji postanowienia, w żaden sposób nie zaprzeczając jego prawidłowość a przeciwnie jak w/w potwierdzając, iż nie dotrzymał terminu do wniesienia sprzeciwu. Z lakonicznego uzasadnienia zażalenia wynika, że niedotrzymanie terminu było zawinione przez samego pozwanego, zatem nie mógłby on skutecznie wnosić o jego przywrócenie. W tej sytuacji Sąd Rejonowy prawidłowo nadał bieg pismu pozwanego jako zażaleniu.

Skoro pozwany nie podważył skutecznie zaskarżonego postanowienia wniesione przez niego zażalenie należało oddalić na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 1 i 2 kpc jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Płowaś,  Aurelia Pietrzak ,  Tomasz Adamski
Data wytworzenia informacji: