Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 240/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2012-10-25

Sygn. akt II AKa 240/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Grażyna Świderska - Wandor

Sędziowie: SSA Dorota Rostankowska (spr.)

SSA Beata Fenska-Paciorek

Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Żylińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Dariusza Kuberskiego

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2012 r.

sprawy

U. B.

oskarżonej z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k.; art. 270 § 1 k.k.; art. 297 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 i art. 12 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k.; art. 270 § 1 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k., art.270 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. akt II K 207/08

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

II.  zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, a jego wydatkami obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Toruniu rozpoznawał sprawę:

1.  U. B. oskarżonej o to że:

I.  w dniu 08 grudnia 2004 r. w C. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu przez B. C. (1) zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego nieprawdziwe dane dotyczące wysokości osiąganych przez nią dochodów z tytułu zatrudnienia w (...) w T. doprowadziła(...) SA Oddział w C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44.160 CHF co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 120.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika banku co do zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy nr (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 10 lutego 2005 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do wysokości uzyskiwanych dochodów przez B. C. (1) z tytułu zatrudnienia
w (...) w T., na którym B. C. (1) podrobiła podpis głównej księgowej M. N. oraz przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu B. C. (1) w Przedsiębiorstwie (...) i osiąganych z tego tytułu dochodach doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie wysokości 35230 CHF co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 90.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracownika banku co do zamiaru i możliwości spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

III.  w dniu 20 kwietnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z K. C. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w Instytucie (...) i osiąganych z tego tytułu dochodach, doprowadził (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 105.810 CHF poprzez wprowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

IV.  w dniu 14 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z J. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu J. J. w (...) w T. i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 16.397,06 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

V.  w dniu 14 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) oraz Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia Z. M. w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

VI.  w dniu 27 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) oraz Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia Z. M. w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych przez Z. M. dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

VII.  w dniu 29 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1), Z. M. oraz G. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia Z. M. w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, a ponadto złożeniu przez Z. M. oraz G. M. nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

VIII.  w dniu 30 września 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z J. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu J. J. w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.000 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...)-/2005, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

IX.  w dniu 11 października 2005 r. w T. działając wspólnie
i w porozumieniu ze Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 8.722,52 zł poprzez wprowadzenie w błąd osoby działającej w imieniu w/w banku co do przeznaczenia oraz możliwości i zamiaru spłaty rat kredytu udzielonego na podstawie umowy (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

X.  w dniu 17 października 2005 r. w T. działając wspólnie
i w porozumieniu z M. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu nierzetelnego oświadczenia co do posiadanych miesięcznych zobowiązań doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5924,39 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XI.  w dniu 04 listopada 2005 r. w T. podrobiła podpis T. R. na wniosku o udzielenie pożyczki z (...) Sp. z o.o. na nazwisko R. M., tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

XII.  w dniu 07 listopada 2005 r. w T. podrobiła podpisy T. R. na wniosku o udzielenie pożyczki z (...) Sp. z o.o. na nazwisko Z. M., ocenie wstępnej wnioskodawcy oraz dyspozycji, tj. o czyn art. 270 § 1 kk

XIII.  w dniu 8 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z J. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 6000 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w spółki co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętej pożyczki renolvingowej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XIV.  w dniu 10 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu M. J. w(...) i osiągania z tego tytułu dochodów, doprowadziła (...) SA I Oddział w T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.500 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, art, 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XV.  w dniu 17 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z osobą, co do której prowadzono odrębne postępowanie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu G. M. w (...) w T. i osiągania przez niego z tego tytułu dochodów oraz wypisaniu wniosku o udzielenie G. M. pożyczki, w którym wpisała nieprawdziwe dane co do zatrudnienia w/w, na którym podrobiła podpis T. R., a ponadto wypisaniu oceny wstępnej wnioskodawcy i podrobieniu podpisu T. R. na załączniku numer 2 do umowy pożyczki revolvingowej numer (...), doprowadziła (...) Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika działającego na rzecz w/w spółki co do faktu osiąganych przez G. M. dochodów i tym samym możliwości oraz zamiaru spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XVI.  w okresie od 25 listopada 2005 r. do 30 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z osobą, co do której prowadzono odrębne postępowanie, w celu uzyskania dla E. K. pożyczki pieniężnej w kwocie 5.700 zł przedłożyła w firmie (...) Sp. z o.o. stwierdzające nieprawdę zaświadczenie w/w o zatrudnieniu w (...) w T., a ponadto podrobiła podpisy T. R. na wniosku o udzielenie pożyczki od (...) Sp. z o.o. wypisanym na dane E. K. oraz na ocenie wstępnej wnioskodawcy wypisanej na dane E. K., tj. o czyn z art. art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk

XVII.  dniu 30 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z E. K., po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu E. K. w (...) w T. i osiąganiu z tego tytułu dochodów, doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 3000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do zatrudnienia i osiąganych dochodów przez E. K. i tym samym co do zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XVIII.  w dniu 01 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia o zatrudnieniu B. C. (1) w (...) w T., w którym podano nieprawdę co do wysokości osiąganych przez nią dochodów oraz na którym B. C. (1) podrobiła podpis głównej księgowej M. N., doprowadziła (...) Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 54.998, 47 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer nr (...), tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XIX.  w dniu 8 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie
i w porozumieniu z J. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu J. J. w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.420,00 CHF poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego pożyczki hipotecznej na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XX.  w dniu 20 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z osobą, co do której czynu prowadzono odrębne postępowanie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim przedłożeniu podrobionego i stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu M. J. w (...) w T. i osiągania przez nią z tego tytułu dochodów oraz wypisaniu wniosku o udzielenie M. J. pożyczki, w którym wpisała nieprawdziwe dane co do zatrudnienia w/w, na którym podrobiła również podpis T. R., a ponadto wypisaniu oceny wstępnej wnioskodawcy i podrobieniu podpisów T. R. na tym wniosku oraz na załączniku numer 2 do umowy pożyczki revolvingowej numer (...), doprowadziła (...) Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika działającego na rzecz w/w spółki, co do faktu osiąganych przez M. J. dochodów i tym samym możliwości oraz zamiaru spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXI.  w dniu 20 grudnia 2005 r. w T. podrobiła podpisy T. R. na następujących dokumentach związanych z ubieganiem się przez B. C. (1) o udzielenie pożyczki przez (...) Sp. z o.o.: wniosku o udzielnie pożyczki, ocenie wstępnej wnioskodawcy, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

XXII.  w dniu 21 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. oraz jeszcze jedną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu M. J. w Instytucie (...) i osiąganych przez nią z tego tytułu dochodach doprowadziła (...) S.A do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 96.410 CHF poprzez prowadzenie w błąd co do wysokości osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXIII.  w dniu 23 grudnia 2005 r. w T. podrobiła podpis T. R. na załączniku do umowy pożyczki revolvingowej numer (...) Sp. z o.o. na nazwisko R. M., tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

XXIV.  w dniu 23 grudnia 2005 r. w T. podrobiła podpisy T. R. na poniżej wymienionym dokumencie związanym z ubieganiem się przez B. C. (1) o udzielenie pożyczki przez (...) Sp. z o.o.: dyspozycji, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

XXV.  w dniu 23 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu nierzetelnego oświadczenia co do zatrudnienia M. J. w firmie (...) i osiągania z tego tytułu dochodów oraz przedłożeniu stwierdzającej nieprawdę umowy o pracę z dnia 1 lipca 2005 r. mającej świadczyć o zatrudnieniu M. J. w firmie (...) doprowadziła (...) Bank SA w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.275, 86 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych przez M. J. dochodów i tym samym możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXVI.  w dniu 29 grudnia 2005 r. w T. podrobiła podpisy T. R. na poniżej wymienionym dokumencie związanym z ubieganiem się przez B. C. (1) o udzielenie pożyczki przez (...) Sp. z o.o.: załączniku numer 2 do umowy pożyczki revolvingowej numer (...),
tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

XXVII.  w dniu 26 stycznia 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z J. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu wypisanego przez J. J. i stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 5.500 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu konsumenckiego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXVIII.  w dniu 24 lutego 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z J. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu rzekomego zatrudnienia J. J. w (...) oraz w (...), a ponadto stwierdzającego nieprawdę i podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu U. B. w (...) Sp. z o.o., na którym U. B. podrobiła podpis I. M. doprowadziła (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3000 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w kasy co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłat zaciągniętego kredytu na podstawie umowy (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXIX.  w dniu 10 marca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (2), co do której czynu prowadzono odrębne postępowanie, w celu uzyskania pożyczki pieniężnej w kwocie 10.543 zł przedłożyła w firmie (...) Sp. z o.o. stwierdzające nieprawdę zaświadczenie w/w o zatrudnieniu w (...) w T.; tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

XXX.  w dniu 14 marca 2006 r. w T. działając wspólnie
i w porozumieniu z G. M., B. C. (2) oraz Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych przez Z. M. dochodów z tytułu zatrudnienia w (...), na którym B. C. (1) podrobiła podpis M. N. głównej księgowej oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia w firmie (...), a ponadto zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do faktu zatrudnienia B. C. (2) w (...) w T., na którym B. C. (1) podrobiła podpisy H. J. oraz M. N., doprowadziła (...) Bank (...) w M. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 12.000 zł poprzez prowadzenie w błąd osoby działającej na rzecz w/w banku co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu gotówkowego udzielonego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXI.  W dniu 10 kwietnia 2006 r. w T. działając wspólnie
i w porozumieniu z inną osobą, której sprawę wyłączono do odrębnego postępowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) w T. i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 16.632,17 złotych poprzez prowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXII.  w dniu 11 kwietnia 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z osobą, co do której czynu prowadzono odrębne postępowanie, w celu uzyskania dla E. D. pożyczki pieniężnej przedłożyła w firmie (...) Sp. z o.o. stwierdzające nieprawdę zaświadczenie w/w o zatrudnieniu w (...) w T. oraz podrobiona umowę o pracę, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na weryfikację dokumentów, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

XXXIII.  w dniu 28 kwietnia 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. oraz dwiema osobami, co do których materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu dwóch stwierdzającego nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu o jej zatrudnieniu w Instytucje (...) i osiągania z tego tytułu dochodów oraz przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu M. S. firmie (...) i osiągania z tego tytułu dochodów doprowadziła (...) S. A w T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na podstawie umowy numer nr (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXIV.  w dniu 18 maja 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z J. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia stwierdzającego nieprawdę o zatrudnieniu w (...) w T. i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 10750,66 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu na dofinansowanie zakupu pojazdu na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXV.  w dniu 03 czerwca 2006 r. w T. działając wspólnie
i w porozumieniu z M. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu nierzetelnego pisemnego oświadczenia o braku innych zobowiązań doprowadziła (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.807,58 zł poprzez wprowadzenie błąd pracownika w/w banku co do zamiaru i możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy numer (...), tj.o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXVI.  w dniu 07 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z G. M., B. C. (1) oraz Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych przez Z. M. dochodów
z tytułu zatrudnienia w (...), w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę oraz podrobiła podpis M. N. głównej księgowej oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...), doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez prowadzenie w błąd osoby działającej na rzecz w/w banku, co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu gotówkowego udzielonego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXVII.  w dniu 7 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę i podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) i osiąganych z tego tytułu przez M. J. dochodach, które wypisała U. B. i podrobiła podpis M. Z., doprowadziła (...) Bank SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXVIII.  w dniu 24 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu A. K. w (...), które wypisała U. B. oraz podrobiła podpis M. Z., doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd osoby działającej w imieniu banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy (...), tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 286 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XXXIX.  w dniu 03 sierpnia 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu A. K. w (...) w T. i osiągania z tego tytułu dochodów doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w kasy co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XL.  w dniu 9 sierpnia 2006 r. w T. działając wspólnie
i w porozumieniu z innymi osobami, których sprawę wyłączono do odrębnego postępowania celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadziła (...) Bank S. A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 30.000 złotych poprzez prowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw.
z art. 11 § 2 kk

XLI.  w dniu 17 października 2006 r. w P. w Oddziale (...) S.A. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim po uprzednim przedłożeniu podrobionych i nierzetelnych dokumentów w postaci: PIT 5 za sierpień 2006 r., polecenia przelewu na rzecz Drugiego Urzędu Skarbowego w T., umowy najmu lokalu z dnia 28 grudnia 2005 r. mających świadczyć o wysokości osiąganych przez M. J. dochodów doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 99.100 zł poprzez wprowadzenie osoby reprezentujące w/w bank w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt na miarę, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XLII.  w dniu 19 grudnia 2006 r. w P. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1), Z. M. po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych dochodów z tytułu zatrudnienia w (...) w T., a ponadto stwierdzających nieprawdę i podrobionych dokumentów w postaci: PIT-5 za październik 2006 r., polecenia przelewu na rzecz Drugiego Urzędu Skarbowego w T., umowy najmu z dnia 21 stycznia 2006 r.. zawartej rzekomo z W. K., doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 123.875,00 zł poprzez wprowadzenie w błąd osoby działającej w imieniu w/w banku co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt na miarę
tj. o czyn z art. 270 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2. M. J. oskarżonej o to, że:

XLIII.  w dniu 17 października 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu nierzetelnego oświadczenia co do posiadanych miesięcznych zobowiązań doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5924,39 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XLIV.  w dniu 10 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) i osiągania z tego tytułu dochodów, doprowadziła (...) SA I Oddział w T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.500 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, art, 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XLV.  w dniu 21 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. oraz jeszcze jedną osobą, co do której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu wypisanego przez siebie oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w Instytucie (...) i osiąganych z tego tytułu dochodach doprowadziła (...) S.A do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 96.410 CHF poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XLVI.  w dniu 23 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu nierzetelnego oświadczenia co do zatrudnienia w firmie(...) i osiągania z tego tytułu dochodów oraz przedłożeniu stwierdzającej nieprawdę umowy o pracę z dnia 1 lipca 2005 r. mającej świadczyć o zatrudnieniu w firmie (...) doprowadziła (...) Bank SA w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18. 275, 86 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XLVII.  w dniu 28 kwietnia 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. oraz z jeszcze dwiema osobami, co do których włączono materiały do odrębnego prowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu dwóch stwierdzającego nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu o jej zatrudnieniu w Instytucje (...) i osiągania z tego tytułu dochodów oraz przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu M. S. firmie (...) i osiągania z tego tytułu dochodów doprowadziła (...) S. A w T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na podstawie umowy numer nr (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XLVIII.  w dniu 03 czerwca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu nierzetelnego pisemnego oświadczenie o braku innych zobowiązań doprowadziła (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.807,58 zł poprzez wprowadzenie błąd pracownika w/w banku co do zamiaru i możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XLIX.  w dniu 7 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę i podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) i osiąganych z tego tytułu dochodach doprowadziła (...) Bank SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

L.  w dniu 17 października 2006 r. w P. w Oddziale (...) S.A. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim po uprzednim przedłożeniu podrobionych i nierzetelnych dokumentów w postaci: PIT 5 za sierpień 2006 r., polecenia przelewu na rzecz Drugiego Urzędu Skarbowego w T., umowy najmu lokalu z dnia 28 grudnia 2005 r. mających świadczyć o wysokości osiąganych przez nią dochodów doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 99.100 zł poprzez wprowadzenie osoby reprezentujące w/w bank w błąd co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt na miarę, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

3. B. C. (1) oskarżonej o to, że:

LI.  w dniu 08 grudnia 2004 r. w C. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego nieprawdziwe dane dotyczące wysokości osiąganych przez nią zarobków tytułu zatrudnienia w (...) w T. doprowadziła (...) SA Oddział w C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44.260 CHF 120.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy nr (...),
tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LII.  w dniu 19 stycznia 2005 r. w T. w celu uzyskania kredytu w (...) Bank S.A. obecnie (...) Bank S. A. w wysokości 16.742,80 zł złożyła nierzetelne oświadczenie dotyczące braku zadłużenia z tytułu innych kredytów i pożyczek, gdy w istocie posiadała zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych kredytów, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LIII.  w dniu 10 lutego 2005 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia w (...) w T., na którym podrobiła podpis głównej księgowej M. N. oraz przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie (...) i osiąganych z tego tytułu dochodach doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie wysokości 90.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LIV.  w okresie od 8 marca do 11 marca 2005 r. w T. działając z zamiarem aby E. B., Z. B. oraz U. B., co do których w zakresie tego czynu wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez E. B. ułatwiła jego popełnienie poprzez wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 8 marca 2005 r., w którym jako Dyrektor (...) w T. poświadczyła nieprawdę co do co faktu zatrudnienia E. B. w/w placówce i osiągania przez nią z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LV.  w dniu 14 lipca 2005 r. T. działając z zamiarem aby J. J. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.397,06 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez J. J. ułatwiła jego popełnienie poprzez wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 14 lipca 2005 r., w którym jako Dyrektor (...) w T. poświadczyła nieprawdziwe co faktu zatrudnienia J. J. w/w placówce i osiągania przez niego z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LVI.  w dniu 14 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. M. i U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów przez Z. M. z tytułu zatrudnienia w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk oraz art. 271 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LVII.  w dniu 27 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. M. oraz U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów przez Z. M. z tytułu zatrudnienia w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, doprowadziła Bank (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk oraz art. 271 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LVIII.  w dniu 29 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B., Z. M. oraz G. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia Z. M. w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, a ponadto złożeniu przez Z. M. oraz G. M. nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk oraz art. 271 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

LIX.  w dniu 11 października 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu przez Z. M. nierzetelnego oświadczenia co do posiadanych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 16.397,06 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do posiadanych zobowiązań względem innych banków zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LX.  w okresie od 25 listopada do 30 listopada 2005 r. w T. działając z zamiarem aby E. K. oraz U. B., co do których w zakresie tego czynu materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, dokonały przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez E. K. ułatwiła jego popełnienie poprzez wystawienie jako Dyrektor (...) w T. zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 25 listopada 2005 r., w którym poświadczyła nieprawdę co faktu zatrudnienia E. K. w/w placówce i osiągania przez niego z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXI.  w dniu 01 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu wypisanego przez siebie zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) w T., w którym podała nieprawdę co do wysokości osiąganych przez siebie dochodów oraz podrobiła podpis głównej księgowej M. N. doprowadziła (...) Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 54.998, 47 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy numer nr (...), tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXII.  w okresie od 30 stycznia do 24 lutego 2006 r. w T. działając z zamiarem aby J. J. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez J. J. ułatwiła jego popełnienie poprzez wystawienie jako Dyrektor (...) w T. zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 30 stycznia 2006 r., w którym zawarła nieprawdziwe dane co faktu zatrudnienia J. J. w/w placówce i osiągania przez niego z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXIII.  w okresie od 7 marca 2006 r. do 14 marca 2006 r. w T. działając z zamiarem aby B. C. (2), Z. M., G. M. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) Banku (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez B. C. (2), G. M. ułatwiła jego popełnienie poprzez wypisanie zaświadczenia z dnia 7 marca 2006 r., w którym podano nieprawdę co do faktu zatrudnienia B. C. (2) w (...) w T. i osiągania przez niego z tego tytułu dochodów, a ponadto poprzez podrobienie na tym zaświadczeniu podpisów M. N. oraz H. J., a także poprzez wystawienie jako Dyrektor (...) w T. zaświadczenia z dnia 7 marca 2006 r. o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez Z. M., na którym podrobiła podpis głównej księgowej M. N., tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXIV.  w okresie od 5 do 10 kwietnia 2006 r. w T. działając z zamiarem aby G. G. oraz U. B. dokonały przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.632,17 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez G. G. ułatwiła jego popełnienie poprzez wystawienie jako Dyrektor (...) w T. zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 5 kwietnia 2006 r., w którym poświadczyła nieprawdę co faktu zatrudnienia G. G. w/w placówce i osiągania przez niego z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXV.  w dniu 07 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z G. M., U. B. oraz Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych przez Z. M. dochodów z tytułu zatrudnienia w (...), w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę oraz podrobiła podpis M. N. głównej księgowej oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...), doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez prowadzenie w błąd osoby działającej na rzecz w/w banku, co do osiąganych przez Z. M. oraz G. M. dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu gotówkowego udzielonego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXVI.  w okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 3 sierpnia 2006 r. w T. działając z zamiarem aby A. K. oraz U. B. dokonały przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez A. K. ułatwiła jego popełnienie poprzez wystawienie jako Dyrektor (...) w T. zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 5 kwietnia 2006 r., w którym poświadczyła nieprawdę co faktu zatrudnienia A. K. w/w placówce i osiągania przez niego z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXVII.  w dniu 19 grudnia 2006 r. w P. działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. M. oraz U. B. po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych dochodów z tytułu zatrudnienia w (...) w T., a ponadto stwierdzających nieprawdę i podrobionych dokumentów w postaci: PIT-5 za październik 2006 r., polecenia przelewu na rzecz Drugiego Urzędu Skarbowego w T., umowy najmu z dnia 21 stycznia 2006 r. zawartej rzekomo z W. K., doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 123.875,00 zł poprzez wprowadzenie w błąd osoby działającej w imieniu w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt na miarę, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

4. G. M. oskarżonego o to, że:

LXVIII.  w dniu 29 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1), U. B. oraz Z. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia Z. M. w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w palcówki poświadczyła nieprawdę, a ponadto po złożeniu przez Z. M. oraz G. M. nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń, doprowadził Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXIX.  w dniu 14 marca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. M., B. C. (2) oraz U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych przez Z. M. dochodów z tytułu zatrudnienia w (...), w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę oraz podrobiła podpis M. N. głównej księgowej oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia w firmie (...), a ponadto zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do faktu zatrudnienia B. C. (2) w (...) w T., na którym B. C. (1) podrobiła podpisy H. J. oraz M. N., doprowadził osobę działającą w (...) Bank (...) w M. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 12.000 zł poprzez prowadzenie w błąd osoby działającej na rzecz w/w banku co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu gotówkowego udzielonego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXX.  w dniu 07 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. M., U. B. oraz B. C. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych przez Z. M. dochodów z tytułu zatrudnienia w (...), w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę oraz podrobiła podpis M. N. głównej księgowej oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...), doprowadził (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez prowadzenie w błąd osoby działającej na rzecz w/w banku, co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu gotówkowego udzielonego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

5. B. Z. oskarżonej o to, że:

LXXI.  w dniu 14 marca 2006 r. w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z G. M., Z. M. oraz U. B. po uprzednim przedłożeniu poświadczających nieprawdę oraz podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu w (...) w T. B. C. (2) oraz Z. M., a także poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu G. M. w (...) doprowadziła (...) Bank (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 zł poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXII.  w okresie od 5 lipca 2006 r. 7 lipca 2006 r. w T. działając z zamiarem aby G. M., Z. M., B. C. (1) oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) Bank S.A.. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do wysokości uzyskiwanych dochodów przez G. M. oraz Z. M. ułatwiła jego popełnienie poprzez wypisanie treści zaświadczenia z dnia 5 lipca 2006 r. o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia złożenie w Przedsiębiorstwie (...), tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

6. Z. M. oskarżonej o to, że:

LXXIII.  w dniu 14 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) oraz U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXIV.  w dniu 27 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) oraz U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXV.  w dniu 29 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1), U. B. oraz G. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu zatrudnienia Z. M. w (...) w T., w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę, a ponadto złożeniu przez Z. M. oraz G. M. nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń, doprowadziła Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXVI.  w dniu 11 października 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu nierzetelnego oświadczenia co do posiadanych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 16.397,06 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do osiąganych dochodów oraz co do zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXVII.  w dniu 11 października 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 8.722,52 zł poprzez wprowadzenie w błąd osoby działającej w imieniu w/w banku co do przeznaczenia oraz możliwości i zamiaru spłaty rat kredytu udzielonego na podstawie umowy (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

LXXVIII.  w dniu 14 marca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z G. M., B. C. (2) oraz U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych przez Z. M. dochodów z tytułu zatrudnienia w (...), na którym B. C. (1) podrobiła podpis M. N. głównej księgowej oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia w firmie (...), a ponadto zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do faktu zatrudnienia B. C. (2) w (...) w T., na którym B. C. (1) podrobiła podpisy H. J. oraz M. N., doprowadziła osobę działającą w (...) Bank (...) w M. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 12.000 zł poprzez prowadzenie w błąd osoby działającej na rzecz w/w banku co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu gotówkowego udzielonego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXIX.  w dniu 07 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z G. M. oraz B. C. (1), U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych przez Z. M. dochodów z tytułu zatrudnienia w (...), w którym B. C. (1) jako dyrektor w/w placówki poświadczyła nieprawdę oraz podrobiła podpis M. N. głównej księgowej oraz stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez G. M. z tytułu rzekomego zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...), doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez prowadzenie w błąd osoby działającej na rzecz w/w banku, co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty kredytu gotówkowego udzielonego na podstawie umowy o numerze (...),
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXX.  w dniu 19 grudnia 2006 r. w P. działając wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) oraz U. B. po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia co do wysokości osiąganych dochodów z tytułu zatrudnienia w (...) w T., a ponadto stwierdzających nieprawdę i podrobionych dokumentów w postaci: PIT-5 za październik 2006 r., polecenia przelewu na rzecz Drugiego Urzędu Skarbowego w T., umowy najmu z dnia 21 stycznia 2006 r. zawartej rzekomo z W. K., doprowadziła (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 123.875,00 zł poprzez wprowadzenie w błąd osoby działającej w imieniu w/w banku co do możliwości i zamiaru spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt na miarę, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

7. J. J. oskarżonego o to, że:

LXXXI.  w dniu 14 lipca 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) w T. i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadził (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 16.397,06 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXII.  w dniu 30 września 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadził (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.000 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXIII.  w dniu 8 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadził (...) do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 6000 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w spółki co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętej pożyczki renolvingowej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXIV.  w dniu 8 grudnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadził (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 20.420,00 CHF poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego pożyczki hipotecznej na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXV.  w dniu 26 stycznia 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu wypisanego przez siebie i stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadził (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 5.500 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu konsumenckiego na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXVI.  w dniu 24 lutego 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z tytułu rzekomego zatrudnienia w (...) oraz w (...), a ponadto stwierdzającego nieprawdę i podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu U. B. w (...) Sp. z o.o., doprowadził (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3000 złotych poprzez wprowadzenie w błąd pracownika (...) co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłat zaciągniętego kredytu na podstawie umowy (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXVII.  w dniu 18 maja 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia stwierdzającego nieprawdę o zatrudnieniu w (...) w T. i osiąganych rzekomych dochodach z tego tytułu, doprowadził (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 10750,66 złotych poprzez prowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego kredytu na dofinansowanie zakupu pojazdu na podstawie umowy o numerze (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXVIII.  w okresie od 23 stycznia 2006 r. do 28 kwietnia 2006 r. w T. działając z zamiarem aby M. J., U. B. oraz jeszcze dwie osoby, co do których materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez M. S. oraz M. J. ułatwił jego popełnienie poprzez wypisanie zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 23 stycznia 2006 r., w którym zawarto nieprawdziwe dane co do faktu zatrudnienia M. J. w Instytucie (...) oraz poprzez wypisanie zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 27 marca 2006 r., w którym zawarto nieprawdziwe dane co faktu zatrudnienia M. S. w podmiocie gospodarczym (...) i osiągania z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

LXXXIX.  w okresie od 2 sierpnia 2006 r. do 9 sierpnia 2006 r. w T. działając z zamiarem aby P. G., G. G. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez G. G. ułatwił jego popełnienie poprzez wypisanie zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 2 sierpnia 2006 r., w którym zawarto nieprawdziwe dane co faktu zatrudnienia G. G. w podmiocie gospodarczym (...) i osiągania z tego tytułu dochodów, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

8. A. K. oskarżonej o to, że:

XC.  w dniu 24 lipca 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu A. K. w (...) które wypisała U. B. oraz podrobiła podpis M. Z., doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd osoby działającej w imieniu banku co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy (...), tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 286 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XCI.  w dniu 03 sierpnia 2006 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu A. K. w (...) w T. i osiągania z tego tytułu dochodów doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w kasy co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

9. R. K. oskarżonego o to, że:

XCIV.  w okresie od 7 listopada do 8 listopada 2005 r. w T. działając
z zamiarem aby J. J. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) Sp. z o. o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez J. J. ułatwił jego popełnienie poprzez złożenie podpisu w rubryce „pieczątka i podpis pracodawcy” na zaświadczeniu z dnia 7 listopada 2005 r. pracodawcy o wysokości dochodów pracownika, w którym jako prowadzący podmiot gospodarczy pod nazwą (...) poświadczył nieprawdę co do faktu zatrudnienia we wspomnianym podmiocie J. J. na stanowisku mistrza budowy i osiągania przez niego z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XCV.  w okresie od 23 listopada 2005 r. do 8 grudnia 2005 r. T. działając z zamiarem aby J. J. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.240 CHF poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez J. J. ułatwił jego popełnienie poprzez złożenie podpisu w rubryce „stempel z nazwiskiem i podpis osoby upoważnionej do potwierdzania powyższych danych” na zaświadczeniu o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, w którym jako prowadzący podmiot gospodarczy pod nazwą (...) poświadczył nieprawdę co do faktu zatrudnienia we wspomnianym podmiocie J. J. na stanowisku handlowca i osiągania przez niego z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XCVI.  w okresie od 21 stycznia 2006 r. do 24 lutego 2006 r. w T. działając z zamiarem aby J. J. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez J. J. ułatwił jego popełnienie poprzez złożenie podpisu w rubryce „stempel z nazwiskiem i podpis osoby upoważnionej do potwierdzania powyższych danych” na zaświadczeniu z dnia 25 stycznia 2006 r. o dochodach, w którym jako prowadzący podmiot gospodarczy pod nazwą (...) poświadczył nieprawdę co do faktu zatrudnienia we wspomnianym podmiocie J. J. na stanowisku przedstawiciela handlowego i osiągania przez niego z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XCVII.  w okresie od 24 stycznia 2006 r. do 26 stycznia 2006 r. T. działając z zamiarem aby J. J. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.500 złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez J. J. ułatwił jego popełnienie poprzez złożenie podpisu w rubryce „stempel z nazwiskiem i podpis osoby upoważnionej do potwierdzania powyższych danych” na zaświadczeniu o dochodach, w którym jako prowadzący podmiot gospodarczy pod nazwą (...) poświadczył nieprawdę co do faktu zatrudnienia we wspomnianym podmiocie J. J. na stanowisku kierownika sprzedaży i osiągania przez niego z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XCVIII.  w okresie od 27 marca 2006 r. do 28 kwietnia 2006 r. w T. działając z zamiarem aby M. J. oraz U. B. i jeszcze dowie osoby co do których materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez M. S. ułatwił jego popełnienie poprzez złożenie podpisu w rubryce „pieczęć z nazwiskiem i podpis osoby upoważnionej do potwierdzania powyższych danych” na zaświadczeniu z dnia 25 stycznia 2006 r. o dochodach, w którym jako prowadzący podmiot gospodarczy pod nazwą (...) poświadczył nieprawdę co do faktu zatrudnienia we wspomnianym podmiocie J. J. na stanowisku przedstawiciela handlowego i osiągania przez niego z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

XCIX.  w okresie od 8 marca 2006 r. do 14 marca 2006 r. w T. działając z zamiarem aby B. C. (2), Z. M., G. M. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) Banku(...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez G. M. ułatwił jego popełnienie poprzez złożenie podpisu w rubryce „podpis i imienna pieczątka służbowa Kierownika Zakładu” na zaświadczeniu z dnia 8 marca 2006 r. o dochodach, w którym jako prowadzący podmiot gospodarczy pod nazwą (...) poświadczył nieprawdę co do faktu zatrudnienia we wspomnianym podmiocie G. M. na stanowisku głównego mechanika i osiągania przez niego z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

C.  w okresie od 26 września 2005 r. do 30 września 2005 r. w T. działając z zamiarem aby J. J. i U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do uzyskiwanych dochodów przez J. J. ułatwił jego popełnienie poprzez złożenie podpisu w rubryce „stempel z nazwiskiem i podpis osoby upoważnionej do potwierdzania powyższych danych” na zaświadczeniu z dnia 26 września 2005 r. o dochodach, w którym jako prowadzący podmiot gospodarczy pod nazwą (...) poświadczył nieprawdę co do faktu zatrudnienia we wspomnianym podmiocie J. J. na stanowisku handlowca i osiągania przez niego z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

10. W. O. oskarżonego o to, że:

CI.  w okresie od 3 lutego 2005 r. 10 lutego 2005 r. w T. działając z zamiarem aby B. C. (1) dokonała przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.320 CHF poprzez wprowadzenie w błąd co do wysokości uzyskiwanych przez nią dochodów swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez wystawienie w dniu 3 lutego 2005 r. B. C. (1) zaświadczenia o dochodach, w którym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Firma (...) poświadczył nieprawdę co do zatrudnienia B. C. (1) na stanowisku przedstawiciela handlowego i osiągania przez nią z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

11. K. C. oskarżonego o to, że:

CII.  w okresie 23 stycznia 2006 r. do 28 kwietnia 2006 r. w T. działając z zamiarem aby M. J., U. B. orz jeszcze dwie osoby, co do których udziału materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do wysokości uzyskiwanych przez M. J. i M. S. dochodów swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez wystawienie w dniach 23 stycznia 2006 r. oraz 27 marca 2006 r. M. J. zaświadczenia o dochodach, w którym działając jako dyrektor podmiotu gospodarczego prowadzonego przez A. S. pod nazwą Instytutu (...) poświadczył nieprawdę co do zatrudnienia M. J. na stanowisku przedstawiciela handlowego i osiągania przez nią z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 12 kk;

CIII.  w okresie 1 grudnia 2005 r. do 21 grudnia 2005 r. T. działając
z zamiarem aby M. J., U. B. oraz jeszcze jedna osoba, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 96.410 CHF poprzez wprowadzenie w błąd co do wysokości uzyskiwanych przez M. J. dochodów swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez wystawienie w dniu 1 grudnia 2005 r. M. J. zaświadczenia o dochodach, w którym działając jako dyrektor podmiotu gospodarczego prowadzonego przez A. S. pod nazwą Instytutu (...) poświadczył nieprawdę co do zatrudnienia M. J. na stanowisku przedstawiciela handlowego i osiągania przez nią z tego tytułu dochodu, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

CIV.  w dniu 20 kwietnia 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w Instytucie (...) i osiąganych z tego tytułu dochodach, doprowadził (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 105.810 CHF poprzez wprowadzenie w błąd co do osiąganych dochodów oraz zamiaru i możliwości spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk oraz art. 270§ 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

12. E. K. oskarżonej o to, że:

CVII.  dniu 30 listopada 2005 r. w T. działając wspólnie i w porozumieniu z U. B. po uprzednim przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu E. K. w (...) w T. i osiąganiu z tego tytułu dochodów, doprowadziła (...) do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 3000 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w banku co do zatrudnienia i osiąganych dochodów przez E. K. i tym samym co do zamiaru i możliwości spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy numer (...), tj. o czyn z art. art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

13. A. S. oskarżonej o to, że:

CVIII.  w okresie 11 kwietnia do 20 kwietnia 2005 r. w T. działając
z zamiarem aby K. C. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 105.810 CHF poprzez wprowadzenie w błąd co do wysokości uzyskiwanych przez K. C. dochodów swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez wystawienie w dniu 11 kwietnia 2005 r. K. C. zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, w którym jako prowadząca działalność pod nazwą Instytut (...) poświadczyła nieprawdę co do zatrudnienia K. C. na stanowisku dyrektora, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie II K 207/08:

1.  oskarżoną U. B. uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XVII, XVIII, XIX, XXV, XXVII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLI, XLII aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie I aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez B. C. (1) w (...) w T., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie II aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez B. C. (1) w (...) w T. oraz zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę odnośnie zatrudnienia B. C. (1) w Przedsiębiorstwie (...) i osiąganych z tego tytułu dochodach, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

c)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie IV aktu oskarżenia – oskarżona działała na szkodę (...) Bank S.A. - obecnie Bank (...) S.A.;

d)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie V aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez Z. M., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

e)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie VII aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez Z. M., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, a nadto na złożeniu przez Z. M. oraz G. M. nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

f)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie IX aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do zatrudnienia Z. M. w (...) w T. na stanowisku kucharki i intendenta w sytuacji, gdy była ona zatrudniona wyłącznie na stanowisku kucharki;

g)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XVIII aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego (obecnie Bank (...) S.A.) polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez B. C. (1), który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

h)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XIX aktu oskarżenia wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 51.270, zł;

i)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XXVII aktu oskarżenia - stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu wypisane przez J. J. podpisane zostało przez R. K. prowadzącego podmiot gospodarczy pod nazwą (...);

j)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XXX aktu oskarżenia – oskarżona U. B. działała wspólnie i w porozumieniu z G. M.,B. Z. oraz Z. M.;

k)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XXXI aktu oskarżenia – U. B. działała wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, co do których sprawę wyłączono do odrębnego rozpoznania, a nadto działała na szkodę (...) Bank S.A.- obecnie Bank (...) S.A.;

l)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XXXIII aktu oskarżenia – przedłożone zostało jedno stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu M. J. w Instytucie (...) oraz stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu M. S. w firmie (...), a nadto z tym ustaleniem, że wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu w/w zaświadczeń stwierdzających nieprawdę co do zatrudnienia M. J. oraz M. S., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

m)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XXXIV aktu oskarżenia – oskarżona działała na szkodę (...) Bank S.A. - obecnie Bank (...) S.A.;

n)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XL aktu oskarżenia - oskarżona U. B. działała wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, co do których wyłączono sprawę do odrębnego rozpoznania;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 1 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk, na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 2 lat pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

2.  oskarżoną U. B. uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach XIII, XIV, XV, XX, XXVIII, XXXVII, XXXVIII, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XIII aktu oskarżenia – U. B. sporządziła stwierdzający nieprawdę wniosek o udzielenie pożyczki revolvingowej w (...) Sp. z o.o. – obecnie (...), na którym podrobiła podpis T. R., zaś stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie(...) zostało wypisane przez J. J.;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XIV aktu oskarżenia – stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu M. J. w (...) i osiąganiu z tego tytułu dochodów zostało wypisane przez U. B.;

c)  odnośnie do czynów opisanych w punktach XV, XX aktu oskarżenia – U. B. działała na szkodę (...) Sp. z o.o. – obecnie (...);

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 2 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych przyjmując, iż 1 stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

3.  oskarżoną U. B. uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach XI, XII, XXI, XXIII, XXIV, XXVI aktu oskarżenia, każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 270 § 1 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 3 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 270 § 1 kk wymierzył jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

4.  oskarżoną U. B. uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach XXIX, i XXXII aktu oskarżenia, każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 297 § 1 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 4 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 297 § 1 kk wymierzył jej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

5.  oskarżoną U. B. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie III aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż wniosek o udzielenie kredytu zawierający nieprawdziwe dane odnośnie zawodu wykonywanego przez K. C. oraz jego stanu majątkowego został sporządzony przez U. B., wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 285.930 zł, a nadto wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu oraz zawierającego nieprawdziwe dane wniosku o udzielenie tego kredytu, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony, tj. występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 294 § 1 kk wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

6.  oskarżoną U. B. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie XVI aktu oskarżenia tj. występku z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 297 § 1 kk wymierzył jej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

7.  oskarżoną U. B. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie XXII aktu oskarżenia z tym ustaleniem, iż wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 238.000 zł, a nadto wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu M. J. w Instytucie (...), który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony, tj. występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 294 § 1 kk wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

8.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wymierzył oskarżonej U. B. karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

9.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych kar grzywny w punktach 1, 2, 5 i 7 wyroku wymierzył oskarżonej U. B. karę łączną grzywny w wymiarze 140 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

10.  oskarżoną M. J. uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XLIII aktu oskarżenia - M. J. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonej jej pożyczki;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XLIV aktu oskarżenia - M. J. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonej jej pożyczki;

c)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XLVII aktu oskarżenia - przedłożone zostało jedno zaświadczenie stwierdzające nieprawdę o zatrudnieniu M. J. w Instytucie (...) oraz stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu M. S. w firmie (...), a nadto z tym ustaleniem, że wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu w/w zaświadczeń stwierdzających nieprawdę co do zatrudnienia M. J. oraz M. S., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

d)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XLVIII aktu oskarżenia - M. J. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonej jej pożyczki;

e)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XLIX aktu oskarżenia - M. J. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego (...) Bank S.A. co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego jej kredytu;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 10 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

11.  oskarżoną M. J. uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach XLVI i L aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XLVI aktu oskarżenia - M. J. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego jej kredytu;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie L aktu oskarżenia - M. J. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego jej kredytu;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 270 § 1 kk, art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 11 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

12.  oskarżoną M. J. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie XLV aktu oskarżenia z tym ustaleniem, iż wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 238.000 zł, a nadto wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu M. J. w Instytucie (...), który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony, tj. występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 294 § 1 kk wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

13.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności w pkt 10,11,12 wyroku wymierzył oskarżonej M. J. karę łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

14.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych kar grzywny w pkt 10, 11, 12 wyroku wymierzył oskarżonej M. J. karę łączną grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20.-zł;

15.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk i art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie 13 kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonej M. J. warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby i oddał oskarżoną na ten czas pod dozór kuratora wyznaczonego przez Sąd;

16.  oskarżoną B. C. (1) uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach LI, LIX aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LI aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego przez B. C. (1) polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez B. C. (1), który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony, zaś wartość mienia wynosiła 44160 CHF, co stanowiło na dzień zawarcia umowy równowartość 120.000 zł;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LIX aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego przez B. C. (1) polegało na złożeniu nieprawdziwego oświadczenia co do posiadanych zobowiązań;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 16 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

17.  oskarżoną B. C. (1) uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach LIII, LXI, LXV, LXVII aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LIII aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego przez B. C. (1) polegało na przedłożeniu zaświadczeń stwierdzających nieprawdę co do zatrudnienia i osiąganych dochodów, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXI aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego przez B. C. (1) polegało na przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do osiąganych dochodów, który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

c)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXV aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do osiąganych dochodów, który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 17 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

18.  oskarżoną B. C. (1) uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach LIV, LV, LX, LXII, LXIV, LXVI aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXIV aktu oskarżenia oskarżona działała z zamiarem aby przestępstwa na szkodę (...) Bank S.A. obecnie Banku (...) S.A. dokonała U. B. wraz z inną osobą, co do której postępowanie wyłączono do odrębnego postępowania;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LV aktu oskarżenia - czyn ten został popełniony na szkodę (...) Bank, obecnie Bank (...). S.A.;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 18 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

19.  oskarżoną B. C. (1) uznał za winną popełnienia przestępstw zarzucanych jej w punktach LVI, LVII, LVIII aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LVI aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do wysokości dochodów osiąganych przez Z. M., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LVIII aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego nieprawdę co do wysokości dochodów osiąganych przez Z. M., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, a nadto złożeniu przez w/w oraz G. M. nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 271 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 19 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

20.  oskarżoną B. C. (1) uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie LII aktu oskarżenia tj. występku z art. 297 § 1 kk i za to na podstawie art. 297 § 1 kk wymierzył jej karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

21.  oskarżoną B. C. (1) uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie LXIII aktu oskarżenia z tym ustaleniem, że czyn ten został popełniony na szkodę (...) Bank, obecnie Bank (...). S.A. tj. występku z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to po zastosowaniu art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

22.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności w pkt 16, 17, 18, 19, 20 i 21 wyroku wymierzył oskarżonej B. C. (1) karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

23.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych kar grzywny w pkt 16, 17, 18, 19 i 21 wyroku wymierzył oskarżonej B. C. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

24.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk i art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie 22 kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do B. C. (1) warunkowo zawiesił na okres 4 lat próby i na ten czas oddał ją pod dozór kuratora wyznaczonego przez Sąd;

25.  oskarżonego G. M. uznał za winnego popełnienia przestępstw zarzucanych w punktach LXVIII, LXIX, LXX aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXVIII aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez Z. M., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, a nadto na złożeniu przez Z. M. oraz G. M. nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń, w wyniku czego kredyt został udzielony;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXIX aktu oskarżenia – oskarżony G. M. działał wspólnie i w porozumieniu ze Z. M., B. Z. oraz U. B., a nadto z tym ustaleniem, że G. M. wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego kredytu;

c)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXX aktu oskarżenia - w odniesieniu do G. M. wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu nierzetelnych zaświadczeń co do zatrudnienia i osiąganych dochodów, w wyniku czego kredyt został udzielony;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 25 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 10,-zł;

26.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie 25 kary pozbawienia wolności w stosunku do G. M. warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby;

27.  oskarżoną B. Z. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie LXXI aktu oskarżenia z tym ustaleniem, iż wprowadziła ona w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego jej kredytu, tj. występku z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

28.  oskarżoną B. Z. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie LXXII aktu oskarżenia tj. występku z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

29.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych w punktach 27 i 28 wyroku wymierzył oskarżonej B. Z. karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności; zaś na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce jednostkowych kar grzywny orzeczonych we wskazanych punktach wyroku wymierzył oskarżonej karę łączną 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

30.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej B. Z. w pkt 29 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby;

31.  oskarżoną Z. M. uznał za winną popełnienia przestępstw opisanych w punktach LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXIII aktu oskarżenia - wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu zaświadczenia zawyżającego faktyczne dochody osiągane przez Z. M., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXIV aktu oskarżenia – Z. M. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego jej kredytu;

c)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXV aktu oskarżenia – wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów, a nadto złożeniu nierzetelnych oświadczeń co do posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów, co miało istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

d)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXVI aktu oskarżenia – wprowadzenie błąd pokrzywdzonego (obecnie Bank (...) S.A.) polegało na złożeniu oświadczenia co do posiadanych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a ponadto na przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu Z. M. na stanowisku intendenta i kucharki, w sytuacji gdy była ona zatrudniona jedynie na stanowisku kucharki, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

e)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXVII aktu oskarżenia – Z. M. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego jej kredytu, a nadto co do przeznaczenia tego kredytu oraz przedkładając stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o jej zatrudnieniu na stanowisku intendenta i kucharki, w sytuacji gdy była ona zatrudniona jedynie na stanowisku kucharki, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

f)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXVIII aktu oskarżenia - Z. M. działała wspólnie i w porozumieniu z G. M., B. Z. oraz U. B. oraz z tym ustaleniem, że Z. M. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego kredytu;

g)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXIX aktu oskarżenia – Z. M. wprowadziła w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego jej kredytu;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 31 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 10,-zł;

32.  oskarżoną Z. M. uznał za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXX aktu oskarżenia, tj. występku z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 10,-zł;

33.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności w pkt 31 i 32 wyroku wymierzył oskarżonej Z. M. karę łączną roku pozbawienia wolności;

34.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych kar grzywny w pkt 31 i 32 wyroku wymierzył oskarżonej Z. M. karę łączną grzywny w wysokości 40 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 10,-zł;

35.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie 33 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonej Z. M. warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby;

36.  oskarżonego J. J. uznał za winnego popełnienia przestępstw opisanych w punktach LXXXI, LXXXII, LXXXIV, LXXXVII aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXXI aktu oskarżenia – J. J. wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego mu kredytu;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXXII aktu oskarżenia – w odniesieniu do J. J. wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, co miało istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony;

c)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXXIV aktu oskarżenia – J. J. wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego mu kredytu, zaś wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 51.270 zł;

d)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXXVII aktu oskarżenia – J. J. wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego mu kredytu na dofinansowanie zakupu pojazdu;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 36 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

37.  oskarżonego J. J. uznał za winnego popełnienia przestępstw opisanych w punktach LXXXIII, LXXXV, LXXXVI aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż:

a)

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXXIII aktu oskarżenia – U. B. sporządziła stwierdzający nieprawdę wniosek o udzielenie pożyczki revolvingowej, na którym podrobiła podpis T. R., zaś stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) zostało wypisane przez J. J., a nadto z tym ustaleniem, iż J. J. wprowadził w błąd pokrzywdzonego (obecnie (...) Sp. z o.o.) co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego kredytu;

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie LXXXVI aktu oskarżenia – J. J. wprowadził w błąd pokrzywdzonego co do możliwości i zamiaru spłaty przez siebie udzielonego mu kredytu;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 37 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

38.  oskarżonego J. J. uznał za winnego popełnienia przestępstw opisanych w punktach LXXXVIII, LXXXIX aktu oskarżenia, każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 38 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył mu karę jednego roku pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;;

39.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności w pkt 36, 37 i 38 wyroku wymierzył oskarżonemu J. J. karę łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

40.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych kar grzywny w pkt 36, 37 i 38 wyroku wymierzył oskarżonemu J. J. karę łączną grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

41.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk i art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie 39 kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego J. J. warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby i na ten czas oddał go pod dozór kuratora wyznaczonego przez Sąd;

42.  oskarżoną A. K. uznał za winną popełnienia przestępstw zarzuconych jej w punktach XC oraz XCI aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, że w obu w/w przestępstwach wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na podaniu nieprawdziwych informacji co do zatrudnienia i osiąganych dochodów, a nadto co do zamiaru i możliwości spłaty przez siebie kredytów udzielonych na podstawie umów (...); każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 42 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

43.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w stosunku do A. K. warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby;

44.  oskarżonego R. K. uznał za winnego popełnienia przestępstw zarzucanych mu w punktach XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C aktu oskarżenia z tym ustaleniem, iż:

a)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XCIV aktu oskarżenia - oskarżony działał z zamiarem aby J. J. oraz U. B. doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego (obecnie (...));

b)  odnośnie do czynu opisanego w punkcie XCV aktu oskarżenia - oskarżony działał z zamiarem aby J. J. oraz U. B. dokonali przestępstwa polegającego na doprowadzeniu (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.420,00 CHF, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 51.270 złotych;

każde z przypisanych przestępstw stanowi występek z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, uznał, że przestępstwa przypisane w pkt 44 wyroku stanowią ciąg przestępstw, za który w myśl art. 91 § 1 kk po zastosowaniu art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył mu karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w myśl art. 91 § 1 kk na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

45.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego R. K. warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby;

46.  oskarżonego W. O. uznał za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie CI aktu oskarżenia z tym ustaleniem, że wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 90.000 złotych, tj. występku z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

47.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego W. O. warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby;

48.  oskarżonego K. C. uznał za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie CII aktu oskarżenia, tj. występku z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 12 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

49.  oskarżonego K. C. uznał za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie CIII aktu oskarżenia z tym ustaleniem, iż wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 238.000 zł złotych, tj. występku z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 294 § 1 kk wymierzył mu karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

50.  oskarżonego K. C. uznał za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie CIV aktu oskarżenia z tym ustaleniem, iż wniosek o udzielenie kredytu zawierający nieprawdziwe dane odnośnie zawodu wykonywanego przez K. C. oraz jego stanu majątkowego został sporządzony przez U. B., wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 285.930 zł a nadto wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego polegało na przedłożeniu stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu oraz zawierającego nieprawdziwe dane wniosku o udzielenie tego kredytu, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego kredyt we wskazanej kwocie został udzielony tj. występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 294 § 1 kk wymierzył mu karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

51.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych w punktach 48, 49 i 50 wyroku wymierzył oskarżonemu K. C. karę łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

52.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych kar grzywny w punktach 48, 49 i 50 wyroku wymierzył oskarżonemu K. C. karę łączną grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 20,-zł;

53.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie 51 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do K. C. warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby;

54.  oskarżoną E. K. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie CVII aktu oskarżenia z tym ustaleniem, że oskarżona wprowadziła w błąd pokrzywdzonego poprzez przedłożenie nieprawdziwego zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, a tym samym co do co do zamiaru i możliwości spłaty przez siebie udzielonej jej pożyczki, tj. występku z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk na podstawie art. 286 § 1 kk wymierzył jej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 10,-zł;

55.  na podstawie art. 69 § 1 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej E. K. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby;

56.  oskarżoną A. S. uznał za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie CVIII aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż wartość mienia na dzień zawarcia umowy stanowiła równowartość 285.930 zł tj. występku z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 11 § 3 kk, art. 19 § 1 kk na podstawie art. 294 § 1 kk wymierzył jej karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 40,-zł;

57.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonej A. S. warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby;

58.  pozostawił bez rozpoznania następujące powództwa cywilne:

wniesione na rzecz (...) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawna nazwa (...) S.A.) przeciwko oskarżonym U. B. i M. J.;

wniesione na rzecz (...) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawna nazwa (...) S.A.) przeciwko oskarżonym U. B., B. C. (1) oraz Z. M.;

wniesione na rzecz (...) Bank S.A. (obecnie Bank (...) S.A.) przeciwko oskarżonym U. B. i J. J.;

wniesione na rzecz (...) przeciwko oskarżonym U. B. oraz A. K.;

wniesione na rzecz (...) Bank S.A. (obecnie (...) Bank S.A Oddział w Polsce z siedzibą w W.) przeciwko oskarżonej U. B. i dwóm innym osobom, co do których postępowanie zostało wyłączone do odrębnego rozpoznania;

wniesione na rzecz (...) przeciwko oskarżonym U. B. oraz E. K.;

59.  na podstawie art. 415 § 4 kpk zasądził solidarnie od oskarżonych M. J. i U. B. na rzecz (...) Bank S.A. będącego następcą prawnym (...) Bank S.A. kwotę 6.154,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2005 r. do dnia zapłaty tytułem naprawienia szkody w całości;

60.  na podstawie art. 415 § 4 kpk zasądził solidarnie od oskarżonych M. J. i U. B. na rzecz (...) Bank S.A. obecnie (...) Bank S.A Oddział w Polsce z siedzibą w W. kwotę 11.094,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 lipca 2006 r. do dnia zapłaty tytułem naprawienia szkody w całości;

61.  zasądził od Skarbu Państwa Kasy Sądu Okręgowego w Toruniu na rzecz adwokata K. G. kwotę 600,-zł. plus należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonej B. C. (1);

62.  zasądził od Skarbu Państwa Kasy Sądu Okręgowego w Toruniu na rzecz adwokata T. F. kwotę 3.420,-zł. plus należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonej A. K.;

63.  zasądził od Skarbu Państwa Kasy Sądu Okręgowego w Toruniu na rzecz adwokata W. M. kwotę 1.260,-zł. plus należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonej U. B.;

64.  zwolnił oskarżonych od obowiązku uiszczenia opłat sądowych, zaś kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca oskarżonej U. B. zaskarżając go w części dotyczącej winy oskarżonej w popełnieniu czynów zarzucanych jej w pkt. I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XVIII, XXII, XXXIII i XXXVI aktu oskarżenia oraz w całości co do kar orzeczonych wobec oskarżonej U. B. zarzucając mu:

1.  obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art.286 § 1 kk poprzez bezzasadne przyjęcie, że czyny zarzucane oskarżonej U. B. w pkt.I, II, III, IX, XXXIII i XXXVI aktu oskarżenia wyczerpują znamiona przestępstwa z art.286 § 1 kk a ponadto czyn zarzucany tej oskarżonej w pkt. XXII aktu oskarżenia znamiona przestępstwa z art.294 § 1 kk,

2.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, mający istotny wpływ na jego treść poprzez bezzasadne danie wiary pomówieniom oskarżonych B. C. (1) i jej córki B. Z. iż oskarżona U. B. miała świadomość, że dostarczone jej przez te osoby zaświadczenia o zarobkach zawierają nieprawdziwe dane,

3.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, mający wpływ na jego treść poprzez niezasadne przyjęcie, że właściciel firmy (...) W. D. nie wiedział o wyłudzaniu kredytów za pośrednictwem jego firmy, nie brał w tym udziału oraz nie czerpał z tego procederu korzyści materialnych

Wniósł o:

1.

1.

1.

1.  zmianę kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych oskarżonej U. B. w pkt.I, II, III, IX, XXXIII, XXXVI aktu oskarżenia poprzez wyeliminowanie art.286 § 1 kk a w przypadku czynu opisanego w pkt. XXII aktu oskarżenia: art.286 § 1 kk w zw. z art.294 § 1 kk i wymierzenie oskarżonej U. B. za te czyny łagodniejszych kar oraz łagodniejszych kar wymierzonych tej oskarżonej na podstawie art.91 § 1 kk

2.  uniewinnienie oskarżonej U. B. od zarzutu popełnienia czynów zarzucanych jej w pkt. V, VI, VIII, X i XVIII aktu oskarżenia,

3.  wymierzenie oskarżonej U. B. łącznej kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat oraz łagodniejszej łącznej kary grzywny a nadto o rozważenie możliwości warunkowego zawieszenia orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że oskarżona w ramach wykonywanej pracy pośredniczyła w uzyskiwaniu wielu kredytów, nie tylko objętych aktem oskarżenia w tej sprawie. Zdaniem apelującego w tych przypadkach gdzie doszło do całkowitej spłaty kredytów lub są one spłacane, tj. w odniesieniu do czynów opisanych w pkt.I-III, IX, XXII, XXXIII i XXXVI z kwalifikacji prawnej winien zostać wyeliminowany przepis art.286 § 1 kk lub (w przypadku zarzutu z pkt. XXII) – również art.294 § 1 kk. Skarżący zakwestionował nadto dokonaną przez Sąd Okręgowy ocenę wyjaśnień współoskarżonych: B. C. (1) i M. J., wskazując, że nie znajdują one potwierdzenia w innych dowodach lub są z nimi sprzeczne. Obrońca oskarżonej U. B. wskazał również na błędną – jego zdaniem – ocenę roli jaką w zachowaniach objętych niniejszym postępowaniem odegrał W. D..

Wyrok w odniesieniu do oskarżonych: M. J., B. C. (1), B. Z., G. M., Z. M., J. J., A. K., R. K., W. O., K. C., E. K., A. S. uprawomocnił się.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonej U. B. jest bezzasadna w stopniu oczywistym.

I.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, w powyższej sprawie nie doszło do obrazy prawa materialnego, tj. art.286 § 1 kk w odniesieniu do czynów zarzucanych oskarżonej U. B. w pkt. I, II, III, IX, XXXIII, XXXVI aktu oskarżenia oraz art.286 § 1 kk w zw. z art.294 § 1 kk w odniesieniu do czynu zarzucanego jej w pkt. XXII aktu oskarżenia. Na wstępie wskazać należy, że podstawy obu zarzutów skarżącego w tym zakresie są tożsame a ich rozdzielenie w ramach jednego zarzutu wynika jedynie z faktu, że w przypadku czynu zarzucanego w pkt. XXII aktu oskarżenia wartość szkody stanowi mienie znacznej wartości. Z uwagi na wskazaną tożsamość Sąd Apelacyjny do zarzutów tych odniesie się łącznie.

Zarzut skarżącego w tym zakresie sprowadza się do kwestionowania stanowiska Sądu Okręgowego, że spełnione zostały znamiona przestępstwa z art.286 § 1 kk. Zdaniem skarżącego fakt spłacania kredytów o jakich mowa we wskazanych wyżej punktach aktu oskarżenia implikuje konieczność uznania, że nie doszło do wyczerpania znamion oszustwa w rozumieniu art.286 § 1 kk a jedynie przestępstwa oszustwa kredytowego unormowanego w przepisie art.297 § 1 kk. W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji wyjaśniając w części motywacyjnej zaskarżonego orzeczenia przyjętą kwalifikację prawną należycie swe stanowisko umotywował wskazując na potwierdzające je orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych (str.54 uzasadnienia wyroku). Nie ma racji skarżący twierdząc, że orzeczenia te nie przystają do sprawy będącej przedmiotem rozpoznania. Wyrok Sądu Najwyższego bowiem z dnia 30.08.2000r., na który powołał się Sąd Okręgowy dotyczy – w zakresie wskazywanego przez skarżącego faktu spłaty kredytu – sytuacji tożsamej. Odnosząc się bowiem do zarzutu kasacyjnego opierającego się na fakcie spłaty kredytu w kontekście wypełnienia znamion przestępstwa z art.286 § 1 kk, Sąd Najwyższy oddalając kasację stwierdził, że powstanie szkody w mieniu nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w rozumieniu art.286 § 1 kk. Wobec powyższego na marginesie jedynie wskazać należy, odnosząc się do stanowiska skarżącego dotyczącego czynu zarzuconego oskarżonej U. B. w pkt. I aktu oskarżenia, że sytuacja materialna E. P. musiała być dobra” (str.3 apelacji), zadać należałoby pytanie dlaczego więc nie wzięła tego kredytu na swoje nazwisko. Odpowiedź wydaje się oczywista – jako potencjalny kredytobiorca nie spełniała ona wymagań banku a zatem bank udzielając kredytu innym podmiotom niż rzeczywisty beneficjent został wprowadzony w błąd co do tego kto jest faktycznym kredytobiorcą. Nie budzi wątpliwości Sądu Apelacyjnego, że osoba kredytobiorcy jest istotnym elementem umowy kredytowej. A zatem – sytuacja materialna E. P. w realiach powyższej sprawy nie ma znaczenia dla odpowiedzialności oskarżonej U. B.. Najistotniejszą bowiem okolicznością o tej odpowiedzialności przesądzającą jest świadomość oskarżonej, że faktycznym beneficjentem kredytu była inna osoba niż wynikająca z umowy kredytowej. A w odniesieniu do wskazanych w omawianej części apelacji zarzutów pkt. I, II, III, IX, XXII, XXXIII aktu oskarżenia świadomość ta nie jest kwestionowana nawet przez skarżącego.

Odnosząc się do stanowiska skarżącego dotyczącego monitów nadsyłanych przez bank a dotyczących kredytu opisanego w pkt.XXXIII aktu oskarżenia (str.6 apelacji) wskazać należy, że kwestia ta – w świetle przedstawionego wyżej stanowiska Sądu odwoławczego co do wpływu, w realiach powyższej sprawy, spłaty kredytu na odpowiedzialność oskarżonej U. B. za przestępstwo z art.286 § 1 kk – nie ma znaczenia dla tej odpowiedzialności.

Pewną trudność interpretacyjną sprawiły Sądowi Apelacyjnemu zarzuty skarżącego związane z pkt.XXXVI aktu oskarżenia. Z jednej strony bowiem skarżący wnosi o zmianę przyjętej kwalifikacji prawnej czynu poprzez wyeliminowanie art.286 § 1 kk (pkt.1 wniosków apelacyjnych), co wskazuje na akceptację również zastosowanej przez Sąd Okręgowy w tym przypadku kwalifikacji prawnej z art.297 § 1 kk (pkt.1 zaskarżonego orzeczenia), co jednak nie zostało wyartykułowane wprost, tak jak w przypadku zarzutów opisanych w pkt. I, II, III, IX, XXII i XXXIII aktu oskarżenia, z drugiej zaś strony w uzasadnieniu apelacji kwestionuje dokonaną przez Sąd Okręgowy ocenę dowodów z wyjaśnień współoskarżonych: B. C. (1) i Z. M., w szczególności w części dotyczącej świadomości oskarżonej U. B. co do nieprawdziwości zaświadczeń przedkładanych w celu uzyskania kredytu o jakim mowa w pkt. XXXVI aktu oskarżenia. Wydaje się zatem, że zarzuty odnośnie pkt. XXXVI aktu oskarżenia są tożsame ze stawianymi w pkt.2 wniosków apelacyjnych a dotyczącymi pkt. V, VI, VII, X i XVIII aktu oskarżenia, mającymi w przekonaniu skarżącego skutkować uniewinnieniem oskarżonej U. B. w tym zakresie. Wobec powyższego, z uwagi na kierunek apelacji – w ocenie Sądu Apelacyjnego – uznać należy, że skarżący kwestionuje w całości winę oskarżonej U. B. w popełnieniu czynu zarzuconego w pkt. XXXVI aktu oskarżenia. Sąd odwoławczy odniesienie się zatem do tego czynu w dalszej części niniejszego uzasadnienia, łącznie z zarzutami dotyczącymi pkt. V, VI, VII, X i XVIII aktu oskarżenia, z uwagi na tożsamość zarzutów.

Za dowolną a zatem bezpodstawną uznać należy sugestię apelującego zawartą na str.5 apelacji, że w ocenie Sądu I instancji każdorazowy przypadek uzyskania kredytu z pomocą oskarżonej U. B. miał na celu wyłudzenie. Przede wszystkim – jak sam wskazał skarżący na str.3 wniesionego środka odwoławczego - oskarżona pośredniczyła u uzyskaniu dużo większej liczby kredytów niż zdarzenia objęte aktem oskarżenia a następnie wyrokiem. Okoliczności tej nie kwestionował Sąd Okręgowy. Stawiając ten zarzut skarżący popada w sprzeczność, gdyż w kolejnym akapicie sam stwierdza, że „ (…) w niniejszej sprawie oskarżyciel publiczny a następnie Sąd I instancji zakwalifikował działanie osk. U. B., opisane w pkt.XVI a/o z art.297 § 1 kk bez kwalifikacji związkowej z art.286 § 1 kk”. Nie jest zatem tak jak sam twierdzi, że zarówno oskarżyciel publiczny jak i Sąd I instancji każdorazowy przypadek uzyskania kredytu z pomocą oskarżonej U. B. uznał za wyłudzenie. Nie sposób – jak chce tego skarżący – porównać pozostającego poza zakresem zaskarżenia w apelacji będącej przedmiotem niniejszego rozpoznania pkt.XVI aktu oskarżenia z czynami wskazanymi z pkt.1 zarzutów apelacyjnych, gdyż umowa o udzielenie pożyczki opisanej w pkt.XVI aktu oskarżenia dotyczy osoby, która rzeczywiście była jej beneficjentem. Sytuacja taka nie miała natomiast miejsca w przypadku czynów opisanych w pkt.I, II, III, IX, XXII, XXXIII i XXXVI aktu oskarżenia.

II.

Odnosząc się do podniesionego zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych na wstępie wskazać należy, że zarzut ten nie został prawidłowo sformułowany pod względem formalnym, niezależnie od braku podstaw do uznania go za merytorycznie trafny. Zarówno bowiem z pkt. 2, jak i pkt. 3 zarzutów apelacji, jak i z jej uzasadnienia w tym zakresie (str.6-11 apelacji) wynika, że skarżący błąd we wskazanych ustaleniach faktycznych wywodzi z błędnej – jego zdaniem – oceny dowodów zgromadzonych w sprawie, w szczególności wyjaśnień współoskarżonych: B. C. (1) iB. Z. oraz zeznań świadka W. D.. Winien zatem zarzut błędu w ustaleniach faktycznych określony w przepisie art.438 pkt 3 kpk powiązać z zarzutem naruszenia przepisów postępowania, w szczególności art.7 kpk regulującym zasadę swobodnej oceny dowodów. Treść wywiedzionej w powyższej sprawie apelacji nie wskazuje bowiem na to aby podnoszony błąd w ustaleniach faktycznych mógł mieć charakter samodzielny. Mogłoby tak bowiem być tylko wówczas, gdyby na skutek poczynionych błędnych ustaleń faktycznych doszło do naruszenia prawa materialnego lub mającego wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów postępowania. W powyższej zaś sprawie apelujący – co wynika ze wskazanych wyżej zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienia – błąd w ustaleniach faktycznych wywodzi z błędnej jego zdaniem oceny powołanych dowodów. Postawiony zatem zarzut błędu w ustaleniach faktycznych winien zostać uzupełniony o zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art.7 kpk, gdyż – jak wynika z treści apelacji – w ocenie skarżącego Sąd Okręgowy dokonał dowolnej, nie zaś swobodnej oceny materiału dowodowego, w szczególności wyjaśnień współoskarżonych: B. C. (1) i B. Z. oraz zeznań świadka W. D..

Po tych wstępnych uwagach odnoszących się do formalnej budowy zarzutu, Sąd Apelacyjny pragnie wskazać, że nie podziela poglądu skarżącego o błędnej ocenie wiarygodności wskazanych wyżej dowodów, w szczególności wyjaśnień współoskarżonych, które istotnie dla kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonej U. B. miały znaczenie.

Za chybiony uznać należy postawiony (str.6-7 apelacji) zarzut dowolnej oceny wyjaśnień oskarżonej M. J.. Na wstępie podkreślenia wymaga, że w tym zakresie skarżący wskazuje na fragmenty wyjaśnień oskarżonej M. J. odnoszące się do różnych zdarzeń objętych niniejszym postępowaniem. Nie jest bowiem tak jak twierdzi apelujący, że wyjaśnienia oskarżonej M. J. co do braku konieczności złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pozostają w sprzeczności z zeznaniami świadka B. Z. (3). Uwadze skarżącego umknął fakt, że oskarżona U. B. działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżoną M. J. wyłudziła dwa kredyty na szkodę (...) Bank (...) SA. Pierwszy z nich w dniu 17.10.2005r. na łączną wartość szkody 5.924,39 zł. (pkt X aktu oskarżenia) a drugi w dniu 3.06.2006r. na łączną wartość szkody 4.807,58 zł. (pkt XXXV aktu oskarżenia). I to właśnie w odniesieniu do tego drugiego kredytu oskarżona M. J. wyjaśniła, że nie było potrzebne żadne zaświadczenie o zatrudnieniu a jedynie podawała dane pracownikowi banku (k.1280 akt sprawy). Okoliczność tę – wbrew twierdzeniom skarżącego – potwierdził świadek B. Z. (3), który zeznał, że z uwagi na fakt, iż M. J. w dacie zawierania tej umowy była już klientką banku i spłacała poprzednią pożyczkę, nie było wymagane od niej zaświadczenie o zatrudnieniu a poprzestano jedynie na jej oświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (k.1417 akt sprawy). Ponieważ zatem skarżący myli te dwie umowy, nie ma racji kwestionując wiarygodność wyjaśnień oskarżonej M. J. co do tego, że oskarżona U. B. powiedziała jej aby nie mówiła w banku o innych przyznanych jej kredytach. Ta wypowiedź oskarżonej U. B. miała bowiem miejsce przy okazji zawierania umowy kredytowej z dnia 3.06.2006r., która była szóstą z kolej zawieraną przez oskarżona M. J. w porozumieniu z U. B., nie zaś pierwszą, jak twierdzi skarżący odnosząc te wyjaśnienia – mylnie jak wyżej wskazano – do umowy z dnia 17.10.2005r. Tej zaś umowy dotyczy stwierdzenie oskarżonej zawarte na k.2750 akt sprawy, na które powołuje się skarżący, że nie pamięta okoliczności jej zawarcia. Nie sposób podzielić stanowiska skarżącego, że wyjaśnienia oskarżonej M. J. zawarte na k.1280 i 2750 akt sprawy co do okoliczności zawierania umów kredytowych, w szczególności z dnia 17.10.2005r. różnią się od siebie skoro wyjaśnienia złożone w dniu 1.04.2008r. (k.1278-1281) w ogóle nie odnoszą się do umowy z dnia 17.10.2005r., o której wyjaśnia na k.2750 akt sprawy.

Wątpliwości Sądu II instancji co do zgodności z zasadą swobodnej oceny dowodów nie budzi również dokonana przez Sąd Okręgowy ocena wyjaśnień oskarżonej B. C. (1). Wbrew twierdzeniom skarżącego, wyjaśnienia te nie pozostają w opozycji do wyjaśnień oskarżonej Z. M. uznanych przez apelującego za w pełni wiarygodne. Wskazując, że wyjaśnienia Z. M. nie obciążają oskarżonej U. B. a jedynie stanowią podstawę do uznania winy oskarżonej B. C. (1), skarżący zdaje się nie znać dokładnie ich treści. Oskarżona Z. M. wyjaśniła bowiem, że wprawdzie o wzięcie kredytu prosiła ją oskarżona B. C. (1), to jednak oskarżona U. B. była z nią obecna w banku a B. C. (1) mówiła jej, że pieniądze z kredytów są dla U. B.. Nadto oskarżona U. B. prosiła ją o wzięcie kredytu i dysponowała dokumentami niezbędnymi do ich uzyskania (k1194-1195 akt sprawy). Również wskazywany przez apelującego oskarżony G. M. wyjaśnił, że wprawdzie kredyty brali na prośbę oskarżonej B. C. (1), to jednak oskarżona U. B. w tym procederze uczestniczyła będąc obecną w bankach podczas podpisywania umów (k.1188 akt sprawy). O świadomości U. B. co do składania niezgodnej z prawdą dokumentacji celem uzyskania środków finansowych z pokrzywdzonych instytucji i działaniu w tym zakresie wspólnie i w porozumieniu z B. C. (1) świadczą również wyjaśnienia oskarżonej Z. M. złożone w dniu 2.12.2008r. (k.2771-2776 akt sprawy). Wyjaśnienia składane przez nią na dalszym etapie postępowania przygotowawczego (k.2802-2804 akt sprawy) oraz przed Sądem Okręgowym (k.3760v-3761v) nie mogą stanowić okoliczności ekskulpującej oskarżonej U. B.. Po pierwsze oskarżona Z. M. podtrzymała swoje wyjaśnienia złożone w dniu 2.12.2008r. Po wtóre wskazać należy również na jej pierwsze wyjaśnienia złożone w tej sprawie w dniu 7.03.2008r. (k.1193-1196 akt sprawy), w których opisywała rolę oskarżonej U. B. i które również podtrzymała na rozprawie (k.3760v akt sprawy). Mimo zatem iż w wyjaśnieniach złożonych na rozprawie koncentrowała się na roli oskarżonej B. C. (1), gdyż – jak wynika z ich treści – czuła się przez nią, swoją ówczesną przełożoną wykorzystana, w żadnym stopniu nie wycofała się ze swoich wcześniejszych wyjaśnień co do roli oskarżonej U. B.. Nie ma racji skarżący wskazując na zeznania świadków: H. J., M. N. i D. R. - pracowników przedszkola, w którym pracowała również B. C. (1) jako na dowody mające przemawiać za niewinnością oskarżonej U. B. we wskazanym w apelacji zakresie. Świadkowie ci bowiem właśnie z racji tego, że pracowała z nimi B. C. (1) a nie U. B. mieli wiedzę na temat zachowań B. C. (1). U. B. nie znali (H. J. – k.1050, M. N. – k.1930, D. R. – k.1656 akt sprawy), co oczywiście – w realiach przedmiotowej sprawy – nie może skutkować jej uniewinnieniem we wskazanym w apelacji zakresie z powołaniem się na zeznania tych świadków. Spojrzeć w tym miejscu należy z szerokiej perspektywy na przestępczą działalność oskarżonych w powyższej sprawie. Na pewnym bowiem etapie w działalność tą zamieszane było grono osób (o czym świadczy choćby ilość osób oskarżonych w tej sprawie), którzy działając wspólnie i w porozumieniu dokonywali – ogólnie rzecz biorąc – wyłudzeń na podstawie nieprawdziwych dokumentów. Z istoty działania wspólnie i w porozumieniu nie wynika konieczność dokonania przez każdego ze współoskarżonych każdej czynności sprawczej będącej znamieniem przestępstwa. Wystarczy bowiem działanie w ramach podziału ról. To zatem, że prośby o zaciąganie pożyczek i kredytów na inne osoby kierowała w części przypadków oskarżona B. C. (1), nie jest jednoznaczne z brakiem winy po stronie U. B.. Śledząc bowiem modus operandi sprawców jasny i znajdujący oparcie w zgromadzonych dowodach jest przedstawiony przez Sąd Okręgowy mechanizm przestępczych działań. Oskarżona U. B. wykorzystując swoją wiedzę i praktykę w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek, w ramach agencji, w której była zatrudniona kompletowała potrzebne dokumenty i przedkładała je w instytucjach finansowych. Osobiście lub przez innych współsprawców wchodziła w posiadanie potwierdzających nieprawdę dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu lub pożyczki, w części przypadków za wiedzą oskarżonej inne osoby niż faktyczni beneficjenci podpisywały umowy kredytowe. Zgromadzony i oceniony w sposób swobodny przez Sąd I instancji materiał dowodowy wykazał, że w zakresie przypisanych jej czynów a w szczególności czynów wskazanych w pkt. 2 wniosków apelacji miała pełną świadomość wprowadzania pokrzywdzonych w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania kredytu lub pożyczki. Podkreślić należy, że przedkładanie fałszywych dokumentów (których - jak wyżej wskazano – dla przyjęcia jej odpowiedzialności karnej nie musiała pozyskiwać osobiście) było tylko jedną z form wprowadzania pokrzywdzonych w błąd. Inną formą było błędne wskazywanie pokrzywdzonym beneficjentów kredytu lub pożyczki. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje tymczasem, że oskarżona U. B. miała pełną świadomość co do tego, że kto inny jest stroną umowy a kto inny rzeczywistym odbiorcą środków finansowych z umowy tej wynikających. Lektura apelacji nie wskazuje na to aby skarżący okoliczność tą kwestionował.

Okoliczności ekskulpującej oskarżoną U. B. nie stanowi także fakt, że oskarżona B. C. (1) działała również bez porozumienia z U. B.. Wręcz przeciwnie – w ocenie Sądu Apelacyjnego fakt zarzucenia (pkt LIX aktu oskarżenia) a następnie przypisania (pkt 16 b wyroku) oskarżonej B. C. (1) działania jedynie wspólnie i w porozumieniu ze Z. M. przeczy tezie skarżącego o nadmiernej podejrzliwości wobec oskarżonej U. B. i „ doszukiwaniu się naruszania przez nią prawa tam gdzie prawo łamały wyłącznie inne osoby” (str.3 apelacji). Wobec powyższego za całkowicie dowolny należy uznać wniosek skarżącego, że oskarżona B. C. (1) dokonała wielu wyłudzeń kredytów bez udziału oskarżonej U. B.. Przypisano jej bowiem – jak wyżej wskazano – tylko jedno wyłudzenie popełnione bez udziału oskarżonej U. B.. Świadczy to o należytej staranności zarówno organów ścigania jak i Sądu Okręgowego w prawidłowym wskazywaniu sprawców poszczególnych zachowań i nietrafności zarzutu skarżącego w tym zakresie.

Rację ma skarżący twierdząc, że oskarżone U. B. i B. C. (1) bardzo blisko współpracowały ze sobą w ramach przypisanych im przestępstw. Nie sposób jednak – jak czyni to skarżący - na podstawie tego wysnuć wniosku o braku winy oskarżonej U. B.. Wniosek taki jest bowiem sprzeczny z zasadami logicznego rozumowania i pozostaje w opozycji do postawionej tezy. Czynności bowiem o jakich pisze skarżący (str.8 apelacji), które podejmowała oskarżona B. C. (1) miały miejsce w trakcie postępowania przygotowawczego w powyższej sprawie, po ujawnieniu przestępczego procederu a choroba U. B. o jakiej wspomina apelujący miała z toczącym się postępowaniem ścisły związek. To, że oskarżona B. C. (1) budując swoją linię obrony próbowała – jak twierdzi skarżący – namawiać do obciążenia pełną i jedyną odpowiedzialnością oskarżoną U. B. nie może stanowić okoliczności ekskulpującej tej ostatniej. Oskarżona B. C. (1) bowiem obciążając U. B. nie zapierała się swojej winy i została prawomocnie skazana za przypisane jej przestępstwa. Sądu Apelacyjnego nie przekonuje teza skarżącego, że zamiar przedstawienia siebie jako osoby łatwowiernej miałby świadczyć o interesie B. C. (1) w bezpodstawnym obciążaniu U. B.. Nie tylko bowiem z wyjaśnień oskarżonej B. C. (1) wynika, że inicjatorem przestępczych zachowań objętych niniejszym postępowaniem była oskarżona U. B., ona również decydowała o sposobie działania wszystkich sprawców. A wskazywane w apelacji zróżnicowanie kar wymierzonych tym oskarżonym miało swe źródło nie tylko we wskazanej wyżej roli U. B. ale również w jej uprzedniej karalności za takie same przestępstwa. Okoliczność zatem, że Sąd Okręgowy dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonej Z. M., w tym również co do tego, że była ona nakłaniana przez B. C. (1) do zrzucenia całej winy na U. B. nie może prowadzić do jej uniewinnienia. Sąd bowiem nie uznał aby jedyną osobą, która winna ponieść odpowiedzialność karną za czyny opisane w akcie oskarżenia była U. B.. Nie jest również tak jak twierdzi skarżący, że obciążające oskarżoną U. B. wyjaśnienia B. C. (1) i B. Z. nie zostały poparte innymi dowodami. O roli bowiem U. B. w przestępczym procederze będącym przedmiotem niniejszego postępowania świadczą ocenione w sposób swobodny wyjaśnienia pozostałych współoskarżonych, do których Sąd Apelacyjny odnosił się już w niniejszym uzasadnieniu (str.61-63). Wskazać w tym miejscu należy, że skarżący poza postawieniem w pkt.2 zarzutów apelacji tezy o bezpodstawnym pomówieniu oskarżonej U. B. przez współoskarżoną B. Z. w żaden sposób stanowiska swego nie uzasadnił. Poczynione zatem powyżej uwagi co do istnienia potwierdzenia w innych dowodach wyjaśnień oskarżonej B. C. (1) odnoszą się w pełni do wyjaśnień B. Z.. Wyjaśnienia bowiem obu tych oskarżonych były tożsame w kwestii istotnych dla odpowiedzialności karnej oskarżonej U. B..

Reasumując tę część rozważań wskazać należy, że Sąd Apelacyjny nie widzi podstaw do uznania za zasadny zarzutu sprzecznej z obowiązującymi w kodeksie postepowania karnego zasadami oceny dowodów dokonanej przez Sąd I instancji. Należy w tym miejscu zauważyć, iż prawidłowość rozstrzygnięcia sprawy zależy od należytego wykonania przez Sąd dwóch podstawowych obowiązków. Pierwszy z nich dotyczy postępowania dowodowego i sprowadza się do prawidłowego – zgodnego z przepisami postępowania karnego – przeprowadzenia dowodów zawnioskowanych przez strony, ale również do przeprowadzenia z urzędu wszelkich dowodów potrzebnych do ustalenia istotnych okoliczności dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego. Drugi z podstawowych obowiązków sprowadza się do prawidłowej oceny całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej, a więc poza zasięgiem rozważań sądu nie mogą pozostawać dowody istotne dla rozstrzygnięcia kwestii winy. Podstawę zatem wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej, przy czym w uzasadnieniu wyroku sąd ma obowiązek wskazać, jakie fakty uznał za udowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Na sądzie orzekającym ciąży przy tym obowiązek badania i uwzględniania w toku procesu okoliczności przemawiających zarówno na korzyść jak i niekorzyść oskarżonego, a korzystając z prawa swobodnej oceny dowodów, przekonanie co do winy w zakresie przypisanych mu czynów, powinien logicznie i przekonująco uzasadnić. Uzasadnienie więc winno logicznie wskazywać na jakich dowodach oparł sąd orzekający ustalenie każdego istotnego dla sprawy faktu, a także należycie rozważać i oceniać wszystkie dowody przemawiające za przyjętymi przez sąd ustaleniami faktycznymi lub przeciwnie, wyjaśniać istotne wątpliwości w sprawie i sprzeczności w materiale dowodowym oraz się do nich ustosunkować. Nie ma – zdaniem Sądu Apelacyjnego – jakichkolwiek przesłanek pozwalających uznać, iż Sąd Okręgowy uchybił którejkolwiek z zasad związanych z postępowaniem dowodowym i oceną dowodów. Należy stwierdzić, iż Sąd orzekający po prawidłowym przeprowadzeniu przewodu sądowego, poddał zgromadzony materiał dowodowy wszechstronnej analizie, a tok rozumowania zaprezentował w jasnym, szczegółowym i przekonującym uzasadnieniu. Ocena materiału dowodowego zaprezentowana w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku dokonana została przez Sąd I instancji z uwzględnieniem reguł sformułowanych w art.5 kpk i art.7 kpk, zgodna jest z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz nie zawiera błędów logicznych lub faktycznych.

Skarżący we wniesionym środku odwoławczym dużo miejsca poświęcił na ocenę zachowania W. D., który w przedmiotowej sprawie miał status świadka. Zarzut zaś błędu w ustaleniach faktycznych jakiego miał dopuścić się Sąd Okręgowy miał polegać na niezasadnym przyjęciu, że W. D. nie wiedział o wyłudzaniu kredytów za pośrednictwem jego firmy. Podnosząc skutecznie zarzut błędu w ustaleniach faktycznych skarżący musi wykazać, że błąd ten miał wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Okoliczności wskazanej przy tym zarzucie musiałyby być przedmiotem analizy sądu odwoławczego, gdyby W. D. był współoskarżonym w tej sprawie. A i wówczas skarżący musiałby wykazać ich związek z odpowiedzialnością karną oskarżonej U. B.. Każdy bowiem z oskarżonych odpowiadałby za swoje zachowania, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współsprawców. Tymczasem W. D. nie został objęty aktem oskarżenia w tej sprawie. Okoliczność ta pozostawała całkowicie poza jurysdykcją sądu orzekającego, który związany jest kręgiem osób oskarżonych wskazanych przez oskarżyciela. W tym zakresie oskarżyciel ma pełną swobodę i nie podlega ona jakiejkolwiek kontroli sądu. O ile bowiem sąd może – w ramach zdarzenia objętego aktem oskarżenia – modyfikować jego opis lub zmieniać kwalifikację prawną, o tyle nie może poszerzać kręgu osób oskarżonych. Nie sposób zatem – wbrew twierdzeniom skarżącego – zarzucić Sądowi Okręgowemu, że uchybił jakimkolwiek zasadom procesowym poprzez pomijanie okoliczności świadczących o współwinie W. D..

III.

Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącego o zmianę kwalifikacji prawnej czynów oraz o uniewinnienie oskarżonej we wskazanym zakresie. Wprawdzie apelujący nie podniósł zarzutu rażącej niewspółmierności kar orzeczonych wobec oskarżonej U. B. upatrując podstawę do ich obniżenia we wskazanych we wnioskach zmianach, jednakże z uwagi na zawarty w apelacji wniosek o obniżenie kar jednostkowych i kar łącznych, Sąd Apelacyjny do tego wniosku odniesie się. W ocenie Sądu II instancji brak jest podstaw do zmiany orzeczonych wobec oskarżonej U. B. kar jednostkowych i łącznych, zarówno w zakresie pozbawienia wolności jak i grzywny. Kary te bowiem nie rażą swą surowością a są adekwatne do stopnia zawinienia oskarżonej i stopnia społecznej szkodliwości przypisanych jej przestępstw. Wskazać należy, że bezsprzecznie Sąd I instancji ma ustawowo zagwarantowaną swobodę w ferowaniu wyroku, w tym kształtowania wymiaru kary. Rolą zaś Sądu odwoławczego w tym zakresie jest kontrola, czy granice swobodnego uznania sędziowskiego, stanowiącego zasadę sądowego wymiaru kary nie zostały przekroczone w rozmiarach nie dających się zaakceptować. Mając na względzie zasady obowiązujące przy wymiarze kary określone w przepisie art.53 kk oraz to, by rozmiar represji karnej był w pełni adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynów oskarżonej i winy oraz spełniał swoje cele wychowawcze i zapobiegawcze, a także by uwzględniał wpływ, jaki orzeczona kara powinna wywrzeć w kierunku ugruntowania w społeczeństwie prawidłowych ocen prawnych i stosownego do tych ocen postępowania, jak i potwierdzenie przekonania, że w walce z przestępczością zwycięża praworządność, a sprawca jest sprawiedliwie karany, Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do obniżenia oskarżonej U. B. kar jednostkowych za przypisane jej czyny. Sąd I instancji wymierzając oskarżonej tę karę uwzględnił ogólne i szczególne zasady wymiaru kary wskazane w art.53 kk a także okoliczności mające wpływ na jej wymiar. Sąd Odwoławczy mając na uwadze powyższe wywody, ogólne i szczególne zasady wymiaru kary wskazane w art.53 § 1 i 2 kk uznał, że karami współmiernymi, uwzględniającymi te wszystkie elementy będą kary w wymiarze określonym przez Sąd I instancji. Kary te bowiem są w pełni współmierne do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonej U. B., powinny spełnić zarówno cele zapobiegawcze w stosunku do oskarżonej, jak i potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Brak jest również podstaw do ingerowania w wymiar orzeczonych wobec oskarżonej U. B. kar łącznych. Sąd Okręgowy bowiem prawidłowo zastosował przy zasady ich wymierzania.

Wobec wymiaru orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności brak jest podstaw formalnych do rozważania czy oskarżona U. B. zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia jej wykonania.

IV.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację obrońcy oskarżonej U. B. za oczywiście bezzasadną, nie stwierdzając jednocześnie zaistnienia przesłanek z art.439 kpk i art.440 kpk.

Wskazać w tym miejscu należy, że Sąd II instancji dostrzegł, iż w podstawach prawnych wymiaru orzeczonych wobec oskarżonych w powyższej sprawie grzywien Sąd Okręgowy nie wskazał przepisu art.4 § 1 kk. W okresie bowiem od popełnienia przestępstw będących przedmiotem niniejszego postępowania do dnia wydania wyroku przez Sąd I instancji zmianie uległy przepisy prawa materialnego odnoszące się do ustawowych granic wymiaru stawek dziennych grzywny; nastąpiło podwyższenie górnej granicy grzywny w tym zakresie. Z uwagi jednak na fakt, że orzeczone wobec wszystkich oskarżonych w powyższej sprawie grzywny (a w szczególności ilość ich stawek dziennych) oscylowały w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, Sąd Apelacyjny uznał, że wymierzając oskarżonym grzywny Sąd Okręgowy miał świadomość istniejącej od 8.06.2010r. zmiany w przepisie art.33 § 1 kk, wymierzając oskarżonym grzywny i kierując się określoną w przepisie art.4 § 1 kk zasadą względności dla sprawcy za podstawę wymiaru tej kary uznał brzmienie art.33 § 1 kk obowiązujące w dacie popełnienia czynów przez oskarżonych.

O kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze orzeczono na mocy art.626 § 1 kpk w zw. z art.624 § 1 kpk zwalniając oskarżoną U. B. od obowiązku ich ponoszenia i obciążając nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Nowacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Świderska-Wandor,  Beata Fenska-Paciorek
Data wytworzenia informacji: