Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 223/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pułtusku z 2018-11-21

Sygnatura akt I Ns 223/18

POSTANOWIENIE

21 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Pułtusku, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski

Protokolant sekretarz Edyta Falba

po rozpoznaniu 21 listopada 2018 roku na rozprawie w Pułtusku

sprawy z wniosku T. G.

z udziałem gminy Ś., Skarbu Państwa – Starosty (...)

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia

stwierdzić, że spadek po W. J. , synu J. i F., zmarłym 20 grudnia 1998 roku w P., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość K., na podstawie ustawy i z dobrodziejstwem inwentarza, nabył Skarb Państwa.

Sygnatura akt I Ns 223/18

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni T. G. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym 13 maja 1912 roku jej wujku W. J. na podstawie ustawy, wskazując, że jest jego jedyną spadkobierczynią (k 4-10).

Postanowieniem z 16 maja 2018 roku Sąd wezwał do udziału w sprawie Gminę Ś. oraz dokonał ogłoszeń w prasie oraz w Urzędzie Gminy Ś. oraz 17 października 2018 roku wezwał do udziału w sprawie Skarb Państwa – Starostę (...) (k 16-17, k 41v).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawca W. J. zmarł 20 grudnia 1998 roku w P. jako kawaler. W dacie śmierci mieszkał w K. i nie miał dzieci. Jego rodzice zmarli przed nim. Miał jednego brata – J. J. (2), który zmarł w 1986 roku i nie miał dzieci (odpisy aktów stanu cywilnego – k 5, k 10, okoliczności przyznane – k 16).

Sąd zważył, co następuje:

Sąd nie miał jakichkolwiek zastrzeżeń co do wiarygodności materiału dowodowego, który został zgromadzony w sprawie tym bardziej, że żadna ze stron go nie kwestionowała. Ustaleń w sprawie Sąd dokonał również na podstawie twierdzeń stron o faktach wskazanych powyżej, które, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, należało uznać za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, czy osoba wskazana we wniosku jako spadkodawca zmarła oraz kto, na jakiej podstawie i w jakiej części jest jej spadkobiercą. Zgodnie z art. LI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 94) do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy, a zatem wszystkie powołane poniżej przepisy będą w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku, czyli na 20 grudnia 1998 roku.

Stosownie do przepisu art. 926 § 1 i 2 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują zatem dwa tytuły powołania do spadku: przepisy ustawy oraz wola spadkodawcy wyrażona w testamencie odpowiadającym wymogom formalnym. Ustawa daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie. Z tego względu dziedziczenie ustawowe ma miejsce tylko wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, albo gdy wprawdzie sporządził testament, który jednak okazał się nieważny lub bezskuteczny.

W niniejszej sprawie nie ustalono, aby W. J. sporządził testament, a zatem należało zastosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia ustawowego.

Zgodnie z art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a stosownie do brzmienia art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobiercą może być osoba fizyczna żyjąca w chwili otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy (art. 927 § 1 k.c.). Jak wynika z art. 935 k.c. w braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom, rodzeństwu i zstępnym rodzeństwa. Natomiast w braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie W. J. w dacie zgonu była kawalerem, jego rodzice oraz brat, który nie miał dzieci, zmarli przed nim, a zatem spadek przypadł Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu i dobrodziejstwem inwentarza, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

P., 11 grudnia 2018 roku SSR Arkadiusz Piotrowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Lange
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadiusz Piotrowski
Data wytworzenia informacji: