Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 197/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2015-11-23

Sygn. akt III RC 197/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 listopada 2015.

Sąd Rejonowy w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Hanna Suchodolska

Protokolant sekr.sądowy Paulina Goliasz

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015r. w Przasnyszu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego R. Ś. reprezentowanego przez matkę A. R.

przeciwko M. Ś.

o alimenty

postanawia:

I.  umorzyć postępowanie w sprawie,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 210 (dwieście dziesięć) złotych tytułem połowy opłaty od ugodzonego roszczenia.

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda R. Ś. w pozwie z dnia 8 września 2015 r. wniosła o zasądzenie alimentów od pozwanego M. Ś. w kwocie po 1000 zł miesięcznie do 10- każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu podała, że pozwanym nie pozostaje w związku małżeńskim. Od 27 lipca 2015 r. pozwany zaprzestał łożenia na utrzymanie małoletniego powoda. Stwierdziła, że jego potrzeby są duże.

Syn ma 17 miesięcy, a na zaspokojenie jego potrzeb potrzebna jest kwota 1250,00 zł miesięcznie. Podniosła, iż dziecko uczęszcza do przedszkola językowego, za które płaci miesięcznie ponad 300 zł, ona sama zatrudniona jest w małej gastronomii jako barmanka, a jej wynagrodzenie miesięczne to kwota 1286,16 zł netto. Do pracy dojeżdża 35 km w jedną stronę, co miesięcznie stanowi wydatek 700 zł.

Mieszka z synem u swoich rodziców Wszelkie koszty związane z utrzymaniem mieszkania ponoszą jej rodzice.

Podniosła, że pozwany jest kawalerem, pracuje i zarabia. Nie ma nikogo na utrzymaniu.

Do pozwu dołączyła zupełny akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o swoim wynagrodzeniu. W pozwie również złożyła wniosek o zabezpieczenie powództwa, który Sąd uwzględnił, zabezpieczając alimenty postanowieniem z dnia 29 września 2015 r. do kwoty po 400 zł miesięcznie. W pozostałej części wniosek o zabezpieczenie oddalił z uwagi na zbyt skąpy materiał dowodowy.

Pozwany nie składał zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu.

Na rozprawie w dniu 23 listopada 2015 r. stawiła się przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda i pozwany.

Przedstawicielka ustawowa oświadczyła, że chcą z pozwanym zawrzeć ugodę na kwotę 700 zł, na co pozwany oświadczył, że zgadza się płacić alimenty w kwocie 700 zł miesięcznie.

Stwierdził, że zarabia jak w zaświadczeniu, ale utrzymują go rodzice. Oni mają gospodarstwo rolne.

Wobec zgodnych oświadczeń woli Sąd uznał za stosowne spisanie ugody, co uczynił w formie załącznika do protokołu rozprawy.

Ugoda została podpisana przez obie strony, bez jakiegokolwiek przymusu fizycznego bądź psychicznego.

Zdaniem Sądu nie jest ono sprzeczna z prawem, ani też z zasadami współżycia społecznego, nie zmierza również do obejścia prawa w świetle przedstawionych i potwierdzonych faktów przez obydwie strony.

W związku z zawarciem ugody Sąd wydał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie na podstawie art. 355§1kpc.

Ponieważ pozwany nie składał wniosku o zwolnienie go od kosztów sądowych Sąd w oparciu o treść art.113.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obciążył pozwanego należną opłatą od pozwu zasądzając na rzecz Skarbu Państwa kwotę 210 zł albowiem strona powodowa z mocy prawa jest z tej opłaty zwolniona, wyliczając ją na podstawie art. 13.1. wyżej wymienionej ustawy.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak wyżej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Suchodolska
Data wytworzenia informacji: