Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 408/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Ostrołęce z 2016-11-09

Sygn. akt II Ka 408/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący SSO. Anna Łaszczych (spr.)

Sędziowie SO. Ryszard Warda

SO. Marek Konrad

Protokolant Anna Nierubiec

przy udziale Prokuratora Okręg. Andrzeja Ołdakowskiego

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r.

sprawy M. L. (1)

skazanego za przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. i inne

na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Pułtusku

z dnia 23 maja 2016 r. sygn. akt II K 1085/15

o r z e k a :

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Pułtusku do ponownego rozpoznania,

2. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. H. kwotę 147,60 złotych (w tym podatek VAT) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym,

3. kosztami sądowymi za drugą instancję obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II Ka 408/16

UZASADNIENIE

M. L. (1) został skazany prawomocnymi wyrokami w sprawach :

1.II K 310/99 łącznym Sądu Rejonowego Pułtusku z dnia 21 stycznia 2000 r., którym na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. art. 569 § 1 k.p.k. orzeczone kary pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie II K 244/96 i wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie II K 191/96 Sąd połączył i wymierzył łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy;

2. II K 517/01 Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 27 września 2001 r. za czyn popełniony w dniu 19 lipca 2001 r. z art. 178a § 1 k.k. na karę 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) zł, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz kierowania pojazdami na okres 2 (dwóch) lat, na podstawie art. 49a § 1 k.k. orzeczono od skazanego na rzecz Stowarzyszenia (...) w Wypadkach (...) Oddział w R. świadczenie pieniężne w kwocie 100 (sto) złotych;

3.II K 154/02 Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 13 sierpnia 2002 r. Sądu Rejowego w Pułtusku za czyn popełniony w grudniu 2001 r. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres 3 (trzech) lat próby, postanowieniem z dnia 16 listopada 2004 r. zarządzono wykonanie kary 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.II K 134/04 Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 09 kwietnia 2004 r. za czyn popełniony w dniu 21 stycznia 2004 r. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 stycznia 2004 r. do dnia 09 kwietnia 2004 r., na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądzono od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Gminnej Spółdzielni (...) kwotę 2.968,63 złotych tytułem obowiązku naprawienia szkody

5.II K 277/05 Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 02 czerwca 2006 r. za czyn popełniony w dniu 09 maja 2003 r. z art. 286 §1 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres 5 (pięciu) lat próby, na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądzono od skazanego na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. kwotę 4.628,98 złotych tytułem obowiązku naprawienia szkody; postanowieniem z dnia 09 maja 2007 r. zarządzono wykonanie kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

6. II K 763/06 Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 03 listopada 2006 r. za czyn popełniony w dniu 22 sierpnia 2006 r. z art. 242 § 3 k.k. na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności

7. II K919/09 Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 07 grudnia 2009 r. za czyn popełniony w dniu 28 października 2009 r. z art. 178a § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 k.k. orzeczono zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi jednośladowymi na okres 5 (pięciu) lat, na podstawie art. 43 § 3 k.k. zobowiązano skazanego do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych jednośladowych, na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzeczono od skazanego na rzecz Stowarzyszenia Osobom Niepełnosprawnym (...) w B. świadczenie pieniężne w kwocie 200 (dwieście) złotych;

8. II K 256/10 Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 21 lutego 2011 r. za czyn popełniony w okresie od stycznia 2009 r. do 19 lutego 2010 r. z art. 207 1 k.k., przy zastosowaniu z art. 58 § 3 k.k. na karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 36 § 2 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązano skazanego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

9. II K 751/10 zaocznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 27 stycznia 2011 r. za czyn popełniony w okresie od czerwca 2010 r. do 3 października 2010 r. z art. 207§ 1 k.k. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

10. II K 133/11 zaocznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 16 listopada 2011 r. za czyn popełniony w okresie od 24 czerwca 2010 r. do 05 lutego 2011 r. z art. 207 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 41 a § 1 k.k. oraz art. 41 a § 4 k.k. orzeczono wobec skazanego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną osobiście i telefonicznie oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość 100 metrów przez okres 5 (pięciu) lat, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 5 lutego 2011 r. do dnia 02 marca 2011 r.;

11. II K 264/11 zaocznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2011 r. za czyn popełniony w okresie od 10 marca 2010 r. do 08 lutego 2011 r. z art. 209 § 1k.k. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w dniu 03 kwietnia 2011 r. z art. 178a § 4 k.k. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B na okres 3 (trzech) lat, na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzeczono od skazanego na rzecz Fundacji na Rzecz (...) w I. świadczenie pieniężne w kwocie 100 (sto) złotych;

12. II K 1201/13 Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 18 grudnia 2013 r. za czyn popełniony w nocy z 25/26 sierpnia 2013 r. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 33 § 2 i 3 k.k. wymierzono skazanemu karę 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych, za czyn popełniony w nocy z 25/26 sierpnia 2013 roku z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 33 § 2 i 3 k.k. wymierzono skazanemu karę 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych, na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączna grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres 4 (czterech) lat próby,

13.VI K 192/13 Sądu Rejonowego w Wyszkowie VI Zamiejscowy Wydział Kamy z/s w Pułtusku z dnia 07 kwietnia 2014 r. za czyn popełniony w okresie od 25 października 2011 r. do 27 grudnia 2011 r. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w okresie od 16 września 2011 r. do 18 grudnia 2011 r. z art. 190 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 1 k.k. ;

Sąd Rejonowy w Pułtusku wyrokiem łącznym z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie sygn. akt II K 1085/15 :

I. na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. i art. 87 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie II K 256/10 i Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie II K 751/10 i wymierzył skazanemu M. L. (1) karę 8 (osiem) miesięcy ograniczenia wolności;

II. na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie II K 133/11 i wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie II K 264/11 i wymierzył skazanemu M. L. (1) karę 1 (jeden) rok i 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności;

III. na podstawie art. 569 § 1 k.p.k,, art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie II K 133/11 i wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie II K 264/11 i wymierzył skazanemu M. L. (1) karę 2 (dwa) lata i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. umorzył postępowanie o objęcie wyrokiem łącznym kar orzeczonych skazanemu wyrokami w sprawach: II K 310/99, II K 517/01, II K 154/02, II K 134/04, II K 277/05, II K 763/06 i II K 919/09;

V. w pozostałej części połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

VI. koszty postępowania przejął na rachunek Skarbu Państwa;

VII. zasądził ze Skarbu Państwa na rzecz adw. E. H. kwotę 206,64 (dwieście sześć 64/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu.

Apelację od powyższego wyroku złożył prokurator na podstawie art. 425 i art. 444 k.k. zaskarżając powyższy wyrok na niekorzyść oskarżonego M. L. (1) w zakresie pkt I – III wyroku. Powołując się na przepisy art. 427 § 2 i art. 438 pkt 1 i 3 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił:

I. obrazę przepisów prawa materialnego tj. art. 85 k.k., art. 86 k.k., art. 87 k.k. polegającą na wymierzeniu kary:

- w pkt I wyroku kary łącznej ograniczenia wolności wbrew regule wynikającej z przepisu art.87 k.k. w przypadku łączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności orzekania kary łącznej pozbawienia wolności,

- w pkt III wyroku naruszenie przepisów art. 85 kk w zw. z art. 4§ l kk poprzez zaniechanie połączenia kar wymierzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku (prawidłowo powinno być Sądu Rejonowego w Ostrołęce) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie II K 1201/13 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 07kwietnia 2014 r. w sprawie VI K 192/13 w sytuacji gdy zachodziły warunki do orzeczenia kary łącznej;

II. błąd w ustaleniach faktycznych będących podstawą zaskarżonego wyroku, który miał wpływ na jego treść, a polegający na uznaniu w pkt II wyroku, iż połączone zostały kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, choć faktycznie podstawę wyroku łącznego stanowiły orzeczone kary pozbawienia wolności.

Podnosząc powyższe zarzuty w oparciu o przepisy art. 427 § 1 i art. 437 § 2 k.p.k. prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie wobec M. L. (1):

- w pkt I kary 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- w pkt II wyroku po przyjęciu łączenia kar pozbawienia wolności wymierzenie kary 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- w pkt III wyroku połączenie kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku (prawidłowo powinno być Sądu Rejonowego w Ostrołęce) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie II K 1201/13 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 07kwietnia 2014 r. w sprawie VI K 192/13 i wymierzenie kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest o tyle zasadna, że skutkowała uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi Rejonowemu.

Zasadny jest podnoszony w apelacji przez prokuratora zarzut obrazy przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 85 k.k., art. 86 k.k., art. 87 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. Sąd Rejonowy w pkt I połączył karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie sygn. akt II K 256/10 z karą 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie sygn. akt II K 751/10 i wymierzył skazanemu L. karę 8 miesięcy ograniczenia wolności. Zgodnie z przepisem art. 87 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 r. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Sąd dostrzegł swoją omyłkę, co wynika z uzasadnienia wyroku.

W pkt II wyroku łącznego Sąd I instancji połączył kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt II K 133/11 i z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sygn. akt II K 264/11 i wymierzył skazanemu łączną karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. W pkt III Sąd połączył kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone w w/w sprawach i wymierzył skazanemu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W sprawie II K 133/11 Sądu Rejonowego w Pułtusku M. L. (2) została wymierzona kara 1 roku pozbawienia wolności, zaś w sprawie II K 264/11 tego Sądu kara łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności. W żadnej zatem z tych spraw nie była skazanemu wymierzona kara ograniczenia wolności.

Sąd w uzasadnieniu wyroku przyznał, że błędnie wskazał w pkt III sygnatury spraw, co do których kary jednostkowe podlegały połączeniu. Powinny to być sprawy II K 1201/13 i VI K 192/13. Zasadnie podnosi prokurator w apelacji, są warunki do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych w tych sprawach i wymierzenia wobec skazanego łącznej kary pozbawienia wolności. Prokurator w apelacji błędnie wskazał, że sprawa II K 1201/13 to sprawa Sądu Rejonowego w Pułtusku, gdyż sprawa ta była rozpoznawana w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Stwierdzić należy, że w istocie odnośnie spraw II K 1201/13 Sądu Rejonowego w Ostrołęce i VI K 192/13 Sądu Rejonowego w Pułtusku brak jest merytorycznego rozstrzygnięcia Sądu. Jest to niewątpliwie rażące uchybienie. Sąd Okręgowy nie podzielił stanowisko prokuratora zawartego w apelacji, że w postępowaniu odwoławczym możliwe jest wydanie rozstrzygnięcia w tym zakresie. Zmiana orzeczenia (orzeczenie reformatoryjne) polega na odmiennym merytorycznym rozstrzygnięciu danej kwestii przez sąd odwoławczy, a więc odmiennym orzekaniu co do istoty. Tego rodzaju uchybienie musi zatem skutkować uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Z tych względów z mocy art. 437 § 1 k.p.k. Sąd Okręgowy orzekł, jak w wyroku.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym orzeczono na zasadzie § 17 ust. 5 i § 4 ust.3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  EWA PĘDZICH
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Łaszczych,  Ryszard Warda ,  Marek Konrad
Data wytworzenia informacji: