Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 371/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-01-20

Sygn. akt: II K 371/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Niedziałkowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewa Jodko

przy udziale Prokuratora: Krystyny Kozdój

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.01.2017 r.

sprawy M. Ł. syna J. i B. z domu W.

ur. (...) w L.

skazanego:

I wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: II K 71/16 obejmującym jednostkowe kary łączne pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 604/08, II K 93/15, Sądu Rejonowego w Bartoszycach VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: VII K 192/14 oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 24/15, wymierzono skazanemu karę łączną 10 lat pozbawienia wolności – skazany odbywa karę łączną pozbawienia wolności od dnia 04.04.2016 r.

II wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 kwietnia 2016 r., w sprawie o sygn. akt: II K 230/15, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt: VII Ka 837/16 za:

- czyny z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełnione w nocy na 29 sierpnia 2015 r. w warunkach ciągu przestępstw, przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

- czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w nocy na 29 sierpnia 2015 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

- orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności – skazany przystąpi do wykonywania kary łącznej pozbawienia wolności z dniem 04.02.2022 r.;

III wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2016 r., w sprawie o sygn. akt: II K 257/16, za:

- czyn z art. 190 § 1 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 13 kwietnia 2016 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

- czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 13 kwietnia 2016 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- orzeczono karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności – skazany przystąpi do wykonywania kary łącznej pozbawienia wolności z dniem 19.10.2024 r.

orzeka:

I.  na mocy art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 i 4 kk łączy kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego M. Ł.: wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 71/16 (pkt I), wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 230/15 (pkt II) oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 257/16 (pkt III) w ten sposób, że wymierza mu karę łączną 12 (dwunastu) lat pozbawienia wolności,

II.  na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu M. Ł. okres dotychczas odbytej kary łącznej pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt: II K 71/16 oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt: II K 230/15 od dnia 01 września 2015 r., godz. 13:15 do dnia 03 września 2015 r., godz. 11:30 przy przyjęciu, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

III.  na mocy art. 576 § 1 kpk stwierdza, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  na mocy art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 4 ust. 1 i 3, § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w zw. z § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii adw. A. B. kwotę 147,60 zł. (sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego z urzędu;

V.  na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt: II K 371/16

UZASADNIENIE

Tut. Sąd wszczął z urzędu (na skutek zawiadomienia Dyrektora Aresztu Śledczego w B.) postępowanie o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego M. Ł.. (k – 2)

Skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji (k – 14).

M. Ł. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: II K 71/16 obejmującym jednostkowe kary łączne pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 604/08, II K 93/15, Sądu Rejonowego w Bartoszycach VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: VII K 192/14 oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 24/15, wymierzono skazanemu karę łączną 10 lat pozbawienia wolności;

II wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 kwietnia 2016 r., w sprawie o sygn. akt: II K 230/15, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt: VII Ka 837/16 za:

- czyny z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełnione w nocy na 29 sierpnia 2015 r. w warunkach ciągu przestępstw, przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

- czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w nocy na 29 sierpnia 2015 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

- orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2016 r., w sprawie o sygn. akt: II K 257/16, za:

- czyn z art. 190 § 1 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 13 kwietnia 2016 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

- czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 13 kwietnia 2016 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- orzeczono karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

dowód : karta karna k 4 - 9; wyrok łączny Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: II K 71/16 k 48 - 49; wyrok Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: II K 230/15 k 282 - 283; wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt: VII Ka 873/16 k – 323 akt sprawy II K 230/15; wyrok Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt: II K 257/16 k – 175

Skazany obecnie odbywa karę łączną 10 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 71/16. Karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Był trzy razy nagradzany i trzy razy karany dyscyplinarnie. Jest zatrudniony w kuchni Aresztu Śledczego w B.. Zachowanie skazanego w warunkach izolacji jest oceniane jako dobre.

dowód : opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach k 34 – 41

Sąd zważył, co następuje:

Zdaniem Sądu w stosunku do skazanego M. Ł. zaistniała konieczność wydania wyroku łącznego.

W myśl art. 85 § 1 i 2 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z brzmieniem art.86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Z kolei, stosownie do § 4 cyt. przepisu zasady wymiaru kary łącznej określone w § 1 – 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, karami podlegającymi wykonaniu, a tym samym połączeniu są kary łączne pozbawienia wolności orzeczone: wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: II K 71/16, wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 kwietnia 2016 r., w sprawie o sygn. akt: II K 230/15, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt: VII Ka 837/16 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2016 r., w sprawie o sygn. akt: II K 257/16.

Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 12 lat pozbawienia wolności przy zastosowaniu zasady asperacji (pkt I wyroku).

W myśl art. 85a kk orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając powyższe na uwadze, a nadto przyjęcie umiarkowanego związku przedmiotowego pomiędzy czynami objętymi karą łączną w wyroku wyrażającego się odległością czasową ich popełnienia - dotyczy to czynów w sprawie o sygn. akt: II K 230/15 i II K 257/16 tj. 29 sierpień 2015 r., 13 kwiecień 2016 r.; rodzajem naruszonych dóbr (własność; wolność; prawidłowe funkcjonowanie organów instytucji państwowych, popełnione na szkodę różnych osób); dość ścisłym związkiem podmiotowym, przy dotychczasowym sposobie życia wiążącym się z uprzednią wielokrotną karalnością skazanego, w tym także za wykroczenia przeciwko mieniu, przy wyrażanym krytycyzmie odnośnie popełnionych przestępstw, zdaniem Sądu, uzasadnia zastosowanie wobec skazanego przy wymiarze kary łącznej zasady asperacji i wymierzenie mu kary łącznej 12 lat pozbawienia wolności.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I wyroku, w myśl art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanemu wskazane okresy (pkt II wyroku).

Sąd jednocześnie stwierdził, że wyroki podlegające połączeniu podlegają w pozostałym zakresie odrębnemu wykonaniu w myśl art. 576 § 1 kpk (pkt III wyroku).

O kosztach obrony wykonanej z urzędu Sąd orzekł stosownie do brzmienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 4 ust. 1 i 3, § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w zw. z § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dna 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (pkt IV wyroku).

Z uwagi na brak dochodu oraz majątku Sąd zwolnił skazanego w myśl art. 624 § 1 kpk od kosztów sądowych (pkt V wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Martyna Gdakowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: