Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 135/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Piszu z 2019-06-07

Sygn. akt II K 135/18

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 423 § 1a kpk sąd ograniczył zakres uzasadnienia do części odnoszącej się do oskarżonej B. K. , która złożyła skuteczny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku na piśmie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżeni J. K. (1) i B. K. począwszy od roku 1991 prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą (...) w W.. Prezesem zarządu spółki jest oskarżony J. K. (1), zaś wiceprezesem oskarżona B. K.. Każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki. Wymieniony podmiot gospodarczy prowadzi działalność w zakresie różnych branż , natomiast głównym przedmiotem działalności są usługi leśne. Działalność gospodarcza prowadzona jest na terenie kraju. Spółka na terenie Niemiec posiada filię w miejscowości S.. Początkowo firma rozwijała się przynosząc dochody wspólnikom. Firma zaciągnęła kredyt inwestycyjny w związku z podjętą budową hotelu myśliwskiego w W.. Kondycja finansowa spółki pogorszyła się w związku ze zmniejszeniem przychodów oraz koniecznością spłacania wysokich rat kredytu. Oskarżeni w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., od 01 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r., w grudniu 2014 r., od 01 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r., od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. oraz od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2017 r. będąc członkami zarządu „Jukon” sp. z o.o., nie dopełnili ustawowego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej ubezpieczonych pracowników oraz w części finansowanej przez płatnika, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaległości płatnika za wymienione okresy , oprócz miesiąca 01/2017 r., objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Egzekucja prowadzona wobec spółki okazała się bezskuteczna. W dniu 28 lipca 2014 r. ZUS wystąpił do Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydziału Gospodarczego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika w związku z zadłużeniem spółki. Sąd w dniu 30.12.2014 r wniosek oddalił z uwagi na ustalenie, iż brak było majątku dłużnika nieobciążonego rzeczowo, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Latem 2014 r Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę spółki w zakresie zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych. Kontrola miała na celu ustalenie czy spółka spełnia warunki przedsiębiorstwa delegującego do pracy w Niemczech. W następstwie powyższej kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 23.07.2015 r uchylił zaświadczenia A1 dotyczące 29 pracowników spółki. Zaświadczenia te stwierdzały zastosowanie ustawodawstwa polskiego w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych do pracy za granicą w latach 2013-2014. Uchylenie zaświadczeń skutkowało utratą zamówień realizowanych na terenie Niemiec. Oskarżeni w przywołanych wyżej okresach zatrudniali niżej wymienionych pracowników, za których nie odprowadzili następujących składek:

J. B. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2015 r w kwocie 11 423,82 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2015 r w kwocie 2993,47 zł ;

P. B. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w styczniu 2012 r w kwocie 505,91 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2012 r w kwocie 123,67 zł ;

A. B. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 2928,22 zł ;

Z. B. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2013 r oraz w sierpniu 2015 r w kwocie 17 452,52 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do maja 2013 r oraz w sierpniu 2015 r w kwocie 4438,64 zł ;

M. C. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od października 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 1037,63 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od października 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 244,68 zł ;

M. C. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od listopada 2012 r do grudnia 2013 r oraz od marca 2014 r do maja 2014r w kwocie 17 871,98 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od listopada 2012 r do grudnia 2013 r oraz od kwietnia 2014 r do maja 2014 r w kwocie 4187,66 zł ;

A. G. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w listopadzie 2012 r w kwocie 1177,29 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad 2012 r w kwocie 273,83 zł ;

M. G. w stosunku do której nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od października 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r , w sierpniu 2015r , od listopada 2015r do stycznia 2017r w kwocie 17 581,41 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r , w kwietniu 2015r , od sierpnia 2015 r do września 2015 r oraz od listopada 2015 r do stycznia 2017 r w kwocie 3851,50 zł ;

D. G. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w grudniu 2012 r w kwocie 108,46 zł ;

L. G. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 5844,90 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 1480,57 zł ;

J. J. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014r , w grudniu 2014r , od marca 2015r do kwietnia 2015r , w sierpniu 2015r , od listopada 2015r do stycznia 2017 r w kwocie 30 815,57 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r, w kwietniu 2015 r , od sierpnia 2015 r do września 2015 r , od listopada 2015r do stycznia 2017r w kwocie 7316,71 zł ;

M. J. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do listopada 2012 r oraz w marcu 2015 r w kwocie 11 132,37 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 2654,39 zł ;

W. J. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r oraz od marca 2015 r do kwietnia 2015r w kwocie 23 504,21 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r oraz w kwietniu 2015 r w kwocie 5481,96 zł ;

P. K. w stosunku do której nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r oraz od września 2016 r do stycznia 2017 r w kwocie 4106,22 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w sierpniu 2013 r oraz od października 2016 r do stycznia 2017 r w kwocie 74,64 zł ;

T. K. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r w kwocie 26 651,25 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r w kwocie 6746,28 zł ;

F. K. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 10 679,30 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 2688,35 zł ;

Z. K. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r oraz w lipcu 2013r w kwocie 10 793,07 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r oraz w lipcu 2013r w kwocie 2717,23 zł ;

J. K. (3) w stosunku do której nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od marca 2014 r do maja 2014 r oraz w grudniu 2014 r w kwocie 13 729,35 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w maju 2014 r w kwocie 3138,65 zł ;

A. K. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do kwietnia 2013 r w kwocie 15 323,36 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do kwietnia 2013 r w kwocie 3960,73 zł ;

T. K. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od maja 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 9154,46 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od maja 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 2321,66 zł ;

S. M. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 3057,89 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 739,34 zł ;

T. M. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 6050,85 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 1524,92 zł ;

J. M. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od sierpnia 2012 r do października 2012 r w kwocie 2287,14 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od sierpnia 2012 r do października 2012 r w kwocie 561,20 zł ;

S. M. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do października 2012 r w kwocie 8694,72 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do października 2012 r w kwocie 2215,39 zł ;

K. M. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od września 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 2289,82 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od września 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 547,66 zł ;

K. M. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz od marca 2014 r do kwietnia 2014 r w kwocie 12691,41 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2014 r w kwocie 3108,37 zł ;

M. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 3800,56 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2012 r, w marcu 2012 r oraz od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 919,67 zł ;

J. P. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2013 r oraz w marcu 2014r w kwocie 22 823,17 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2013 r w kwocie 5645,95 zł ;

W. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od lipca 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r oraz w sierpniu 2015 r w kwocie 27 046,30 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do marca 2012 r , od lipca 2012 r do grudnia 2013 r, od kwietnia 2014 r do maja 2014 r , w kwietniu 2015r oraz w sierpniu 2015r w kwocie 6333,53 zł ;

S. P. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r , w sierpniu 2015 r , od listopada 2015 r do kwietnia 2016 r w kwocie 7669,74 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r , w kwietniu 2015 r , od sierpnia 2015 r do września 2015 r , od listopada 2015 r do kwietnia 2016 r w kwocie 1826,38 zł ;

K. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2013 r w kwocie 16 455,07 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2013 r w kwocie 4222,16 zł ;

R. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r w kwocie 335,67 zł ;

S. P. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od kwietnia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2014r w kwocie 11 870,75 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od kwietnia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2014r w kwocie 2986,72 zł ;

G. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2012 r oraz w grudniu 2014r w kwocie 8123,54 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2012 r oraz w grudniu 2014r w kwocie 2286,54 zł ;

S. P. (3) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r oraz w maju 2014 r w kwocie 12466,56 zł;

W. R. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do sierpnia 2012 r , od października 2012 r w kwocie 9858,54 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do sierpnia 2012 r , oraz od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 2497,05 zł ;

W. S. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz od września 2013 r do października 2013 r w kwocie 13837,40 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz od września 2013 r do października 2013 r w kwocie 3476,10 zł ;

G. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r, w grudniu 2014 r oraz w marcu 2015 r w kwocie 22002,21 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r oraz od kwietnia 2014 r do maja 2014 r w kwocie 4998,21 zł ;

P. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r, w grudniu 2014 r oraz w marcu 2015 r w kwocie 22890,92 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r oraz od kwietnia 2014 r do maja 2014 r w kwocie 5241,74 zł ;

J. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do maja 2012 r w kwocie 2911,49 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do maja 2012 r w kwocie 770,84 zł ;

E. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2013 r , od kwietnia 2013 r do czerwca 2013 r , od października 2013 r do listopada 2013 r oraz w maju 2014 r w kwocie 14734,10 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do lutego 2013 r , od kwietnia 2013 r do lipca 2013 r , od października 2013 r do listopada 2013 r oraz w maju 2014 r w kwocie 3730,27 zł ;

M. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w styczniu 2012 r , w okresie od marca 2012 r do października 2012 r oraz od kwietnia 2013 r do sierpnia 2013 r w kwocie 8951,14 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2012 r , od marca 2012 r do listopada 2012 r oraz od kwietnia 2013 r do sierpnia 2013 r w kwocie 2467,61 zł ;

R. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lipca 2013 r w kwocie 13941,11 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do lipca 2013 r w kwocie 3498,71 zł;

Uchylając się uporczywie od odprowadzania składek oskarżeni doprowadzili do zadłużenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. w łącznej kwocie 600 904,38 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz w kwocie 42 348,15 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czym działali na szkodę wymienionych pracowników oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O..

( dowód: wyjaśnienia oskarżonej B. K. k. 656v.; zeznania świadków: S. P. (1) k. 86v., k. 657; S. M. (2) k. 92v., k. 657 – 657v.; A. K. k. 101v., k. 657v.; W. S. k. 123v., k. 657v.; J. J. k. 118v., k. 658; M. K. k. 96v., k. 658; U. W. k. 57v. – 58, k. 658 – 658v.; R. Z. k. 135v., k. 658v. – 659; P. Z. k. 141v., k. 659; L. G. k. 192v., k. 659 – 659v.; J. M. k. 187v., k. 659v.; G. Z. k. 178v. – 179, k. 659v.; T. M. k. 194v., k. 659 – 660; P. B. k. 236v., k. 660 – 660v.; M. C. (2) k. 227v., k. 660v.; S. M. (1) k. 221v., k. 660v. – 661; A. B. (2) k. 234v., k. 661; J. B. k. 390v., k. 663v.; K. M. (1) k. 267v., k. 663v. – 664; G. P. k. 259v. – 260, k. 664; K. M. (2) k. 410v., k. 664; J. P. (2) k. 241v., k. 664 – 664v.; Z. K. k. 430v., k. 664v.; F. K. k. 425v., k. 664v.; M. G. k. 471v., k. 665; D. G. k. 438v., k. 665 – 666v.; R. Z. z k. 135v.; S. M. (3) z k. 114v.; M. C. (1) z k. 217v.; T. K. (2) z k. 183v.; K. P. z k. 248v.; M. Z. z k. 254v.; W. N. z k. 421v.; zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z załącznikami k. 1 – 53; kopie umów o pracę k. 94 – 95, 103 – 111, 120, 125 – 127, 180, 184 – 186, 190, 196 – 213, 222 – 224, 228 – 229, 239, 242, 250, 263 – 265, 271 – 273, 427, 432 – 434, 444; zestawienie składek należnych k. 275 – 389; mail z referatu rozliczeń kont płatników składek z 11.04.2018 r. wraz z informacją o stanie należności k. 589-591; pismo ZUS wraz z dokumentacją k. 681-725 )

Oskarżona B. K. składając wyjaśnienia w postępowaniu sądowym przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że w czasie prowadzenia firmy zatrudniała wspólnie z mężem różnych pracowników. Jako pracodawcy starali się, aby nie było takiej sytuacji jaka jest. Robili wszystko żeby tych zobowiązań nie było. Inne zobowiązania regulowali. W ocenie oskarżonej, rok 2014 był przełomowym, gdyż ZUS odmówił im pracy za granicą, czyli wydania poświadczeń dla osób, które w tym czasie pracowały na terenie Niemiec . To spowodowało lawinę trudnych sytuacji, których później nie dało się naprawić.

( wyjaśnienia oskarżonej B. K. k. 656v. )

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia oskarżonej oceniono w znacznej mierze jako prawdziwe. Zdaniem sądu przyczyną uchylania się oskarżonych od opłacania składek na ubezpieczenie oraz Fundusz Pracy była zła sytuacja finansowa prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa. Oskarżeni w pierwszej kolejności starali się zaspokoić zobowiązania na rzecz innych podmiotów, a w szczególności zadbać o wynagrodzenia dla zatrudnianych w firmie pracowników. W tym zakresie wyjaśnienia B. K. są zbieżne z zeznaniami przesłuchanych pracowników S. P. (1) (k. 86v., k. 657), S. M. (2) (k. 92v., k. 657 – 657v.), A. K. (k. 101v., k. 657v.), W. S. (k. 123v., k. 657v.), J. J. (k. 118v., k. 658), M. K. (k. 96v., k. 658), R. Z. (k. 135v., k. 658v. – 659), P. Z. (k. 141v., k. 659), L. G. (k. 192v., k. 659 – 659v.), J. M. (k. 187v., k. 659v.), G. Z. (k. 178v. – 179, k. 659v.), T. M. (k. 194v., k. 659 – 660), P. B. (k. 236v., k. 660 – 660v.), M. C. (2) (k. 227v., k. 660v.), S. M. (1) (k. 221v., k. 660v. – 661), A. B. (2) (k. 234v., k. 661), J. B. (k. 390v., k. 663v.), K. M. (1) (k. 267v., k. 663v. – 664), G. P. (k. 259v. – 260, k. 664), K. M. (2) (k. 410v., k. 664), J. P. (2) (k. 241v., k. 664 – 664v.), Z. K. (k. 430v., k. 664v.), F. K. (k. 425v., k. 664v.), D. G. (k. 438v., k. 665 – 666v.), R. Z. (k. 135v.), S. M. (3) (k. 114v.), M. C. (1) (k. 217v.), T. K. (2) (k. 183v.), K. P. (k. 248v.), M. Z. (k. 254v.), W. N. (k. 421v.).

Z zeznań świadków wynika, że nie mieli oni większej wiedzy o kondycji finansowej spółki „Jukon”. W firmie oskarżonej były problemy z płynnością finansową, co było powodem nieopłacania składek do ZUS. Pracownicy nie interesowali się szczegółami odnośnie prowadzenia firmy skupiając się raczej na wykonywaniu swoich obowiązków. Księgowa spółki (...) (k. 471v., 665) przyznała, że wiedziała, iż w firmie nie są odprowadzone składki do ZUS, z uwagi na złą kondycję finansową firmy. Podała, zgodnie z twierdzeniami oskarżonej, że oprócz ZUS-u byli też inni wierzyciele. Nie można natomiast zgodzić się ze stwierdzeniem oskarżonej, że problemy z płynnością finansową w firmie rozpoczęły się w 2014 r. od chwili, gdy ZUS cofnął zaświadczenia A1 dla osób, które w tym czasie pracowały za granicą. Należy zauważyć, że powyższe zaświadczenia zostały uchylone później , gdyż w dn.23.07.2015 r. natomiast problemy z wypłacalnością miały miejsce już we wcześniejszym okresie. Przecież członkowie zarządu nie odprowadzali należnych składek na ubezpieczenie społeczne już od stycznia 2012 . Dodatkowo, M. G. przyznała, że do złej sytuacji finansowej firmy przyczynił się bankowy kredyt inwestycyjny, zaciągnięty w 2004 – 2006 roku, oraz mniejsze przychody, które w pewnym momencie po stronie polskiej wręcz zanikły (k. 665). Zatem przyjąć należy, że wskazywane przez B. K. okoliczności, nie były głównym źródłem problemów związanych z brakiem odprowadzania należnych składek .

Sąd nie miał wątpliwości odnośnie prawdomówności przesłuchanych w sprawie świadków. Jak wyżej zauważono zeznania świadków korespondują z wyjaśnieniami oskarżonej. B. K. rozliczyła się ze swoimi pracownikami jeśli chodzi o ich wynagrodzenia. Sąd dał wiarę pozostałym dokumentom ujawnionym podczas przewodu sądowego. Nie ujawniły się okoliczności nakazujące wątpić w prawdziwość zawartych w nich informacji. Okresy w których oskarżona uchylała się od odprowadzania należnych składek oraz kwoty zaległości z tego tytułu odnośnie zatrudnionych w firmie pracowników sad ustalił na podstawie zestawień przygotowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (k. 275-389).

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd przyjął, że oskarżona w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., od 01 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r., w grudniu 2014 r., od 01 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. , od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. oraz od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2017 r. w miejscowości W., będąc członkiem zarządu „Jukon” sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym J. K. (1), uporczywie naruszała prawa zatrudnionych przez siebie pracowników wynikające z ubezpieczenia społecznego w ten sposób, że nie dopełniła ustawowego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej ubezpieczonych pracowników oraz w części finansowanej przez płatnika, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ten sposób, że nie odprowadziła składek za następujących pracowników:

J. B. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2015 r w kwocie 11 423,82 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2015 r w kwocie 2993,47 zł ;

P. B. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w styczniu 2012 r w kwocie 505,91 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2012 r w kwocie 123,67 zł ;

A. B. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 2928,22 zł ;

Z. B. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2013 r oraz w sierpniu 2015 r w kwocie 17 452,52 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do maja 2013 r oraz w sierpniu 2015 r w kwocie 4438,64 zł ;

M. C. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od października 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 1037,63 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od października 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 244,68 zł ;

M. C. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od listopada 2012 r do grudnia 2013 r oraz od marca 2014 r do maja 2014r w kwocie 17 871,98 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od listopada 2012 r do grudnia 2013 r oraz od kwietnia 2014 r do maja 2014 r w kwocie 4187,66 zł ;

A. G. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w listopadzie 2012 r w kwocie 1177,29 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad 2012 r w kwocie 273,83 zł ;

M. G. w stosunku do której nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od października 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r , w sierpniu 2015r , od listopada 2015r do stycznia 2017r w kwocie 17 581,41 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r , w kwietniu 2015r , od sierpnia 2015 r do września 2015 r oraz od listopada 2015 r do stycznia 2017 r w kwocie 3851,50 zł ;

D. G. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w grudniu 2012 r w kwocie 108,46 zł ;

L. G. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 5844,90 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 1480,57 zł ;

J. J. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014r , w grudniu 2014r , od marca 2015r do kwietnia 2015r , w sierpniu 2015r , od listopada 2015r do stycznia 2017 r w kwocie 30 815,57 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r, w kwietniu 2015 r , od sierpnia 2015 r do września 2015 r , od listopada 2015r do stycznia 2017r w kwocie 7316,71 zł ;

M. J. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do listopada 2012 r oraz w marcu 2015 r w kwocie 11 132,37 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 2654,39 zł ;

W. J. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r oraz od marca 2015 r do kwietnia 2015r w kwocie 23 504,21 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r oraz w kwietniu 2015 r w kwocie 5481,96 zł ;

P. K. w stosunku do której nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r oraz od września 2016 r do stycznia 2017 r w kwocie 4106,22 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w sierpniu 2013 r oraz od października 2016 r do stycznia 2017 r w kwocie 74,64 zł ;

T. K. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r w kwocie 26 651,25 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r w kwocie 6746,28 zł ;

F. K. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 10 679,30 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 2688,35 zł ;

Z. K. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r oraz w lipcu 2013r w kwocie 10 793,07 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od lutego 2012 r do stycznia 2013 r oraz w lipcu 2013r w kwocie 2717,23 zł ;

J. K. (3) w stosunku do której nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od marca 2014 r do maja 2014 r oraz w grudniu 2014 r w kwocie 13 729,35 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w maju 2014 r w kwocie 3138,65 zł ;

A. K. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do kwietnia 2013 r w kwocie 15 323,36 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do kwietnia 2013 r w kwocie 3960,73 zł ;

T. K. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od maja 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 9154,46 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od maja 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 2321,66 zł ;

S. M. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 3057,89 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 739,34 zł ;

T. M. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 6050,85 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r w kwocie 1524,92 zł ;

J. M. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od sierpnia 2012 r do października 2012 r w kwocie 2287,14 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od sierpnia 2012 r do października 2012 r w kwocie 561,20 zł ;

S. M. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do października 2012 r w kwocie 8694,72 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do października 2012 r w kwocie 2215,39 zł ;

K. M. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od września 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 2289,82 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od września 2012 r do listopada 2012 r w kwocie 547,66 zł ;

K. M. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz od marca 2014 r do kwietnia 2014 r w kwocie 12691,41 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2014 r w kwocie 3108,37 zł ;

M. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 3800,56 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2012 r, w marcu 2012 r oraz od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 919,67 zł ;

J. P. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2013 r oraz w marcu 2014r w kwocie 22 823,17 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2013 r w kwocie 5645,95 zł ;

W. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od lipca 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r oraz w sierpniu 2015 r w kwocie 27 046,30 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do marca 2012 r , od lipca 2012 r do grudnia 2013 r, od kwietnia 2014 r do maja 2014 r , w kwietniu 2015r oraz w sierpniu 2015r w kwocie 6333,53 zł ;

S. P. (1) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r , w grudniu 2014 r , od marca 2015 r do kwietnia 2015 r , w sierpniu 2015 r , od listopada 2015 r do kwietnia 2016 r w kwocie 7669,74 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r , od kwietnia 2014 r do maja 2014 r , w kwietniu 2015 r , od sierpnia 2015 r do września 2015 r , od listopada 2015 r do kwietnia 2016 r w kwocie 1826,38 zł ;

K. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2013 r w kwocie 16 455,07 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2013 r w kwocie 4222,16 zł ;

R. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r w kwocie 335,67 zł ;

S. P. (2) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od kwietnia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2014r w kwocie 11 870,75 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie stycznia 2012 r do lutego 2012 r , od kwietnia 2012 r do grudnia 2012 r oraz w kwietniu 2014r w kwocie 2986,72 zł ;

G. P. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2012 r oraz w grudniu 2014r w kwocie 8123,54 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r , od września 2012 r do grudnia 2012 r oraz w grudniu 2014r w kwocie 2286,54 zł ;

S. P. (3) w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do stycznia 2013 r oraz w maju 2014 r w kwocie 12466,56 zł;

W. R. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do sierpnia 2012 r , od października 2012 r w kwocie 9858,54 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do sierpnia 2012 r , oraz od października 2012 r do grudnia 2012 r w kwocie 2497,05 zł ;

W. S. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz od września 2013 r do października 2013 r w kwocie 13837,40 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r oraz od września 2013 r do października 2013 r w kwocie 3476,10 zł ;

G. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r, w grudniu 2014 r oraz w marcu 2015 r w kwocie 22002,21 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r oraz od kwietnia 2014 r do maja 2014 r w kwocie 4998,21 zł ;

P. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r , od marca 2014 r do maja 2014 r, w grudniu 2014 r oraz w marcu 2015 r w kwocie 22890,92 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r , od lutego 2013 r do lipca 2013 r , w grudniu 2013 r oraz od kwietnia 2014 r do maja 2014 r w kwocie 5241,74 zł ;

J. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do maja 2012 r w kwocie 2911,49 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do maja 2012 r w kwocie 770,84 zł ;

E. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lutego 2013 r , od kwietnia 2013 r do czerwca 2013 r , od października 2013 r do listopada 2013 r oraz w maju 2014 r w kwocie 14734,10 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do lutego 2013 r , od kwietnia 2013 r do lipca 2013 r , od października 2013 r do listopada 2013 r oraz w maju 2014 r w kwocie 3730,27 zł ;

M. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w styczniu 2012 r , w okresie od marca 2012 r do października 2012 r oraz od kwietnia 2013 r do sierpnia 2013 r w kwocie 8951,14 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2012 r , od marca 2012 r do listopada 2012 r oraz od kwietnia 2013 r do sierpnia 2013 r w kwocie 2467,61 zł ;

R. Z. w stosunku do którego nie odprowadzili składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od stycznia 2012 r do lipca 2013 r w kwocie 13941,11 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2012 r do lipca 2013 r w kwocie 3498,71 zł;

doprowadzając do zadłużenia w kwocie 600 904, 38 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz w kwocie 42 348,15 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czym działała na szkodę wymienionych pracowników oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O..

Aby można było mówić o uporczywym naruszaniu praw pracowniczych, powinno ono charakteryzować się dwiema cechami, które muszą wystąpić łącznie. Po pierwsze, długotrwałością uchybiania owym prawom, co może przybrać postać ciągłego lub powtarzającego się ich nierespektowania. Wymaga przy tym podkreślenia, że długotrwałość zawsze musi być ustalana w odniesieniu do realiów konkretnej sprawy, nie zaś utożsamiana z jakimś abstrakcyjnie wyznaczonym okresem czasu. Po drugie, specyficznym nastawieniem psychicznym sprawcy, które można określić mianem zawziętości (nieustępliwości). (zob. Komentarz do art. 218 kk pod red. Ryszarda Stefańskiego). W ocenie sądu czyn przypisany B. K. charakteryzował się tak rozumianą uporczywością. Prowadząc długoletnią działalność gospodarczą oskarżona była świadoma, że ciążą na niej nieuregulowane, dość znaczne zobowiązania na rzecz ZUS. Wydaje się, że B. K. chcąc kontynuować działalność na własny rachunek i ryzyko, powinna najpierw uporządkować sprawy z jednym ze swych poważniejszych wierzycieli. Nadto o nastawieniu oskarżonej wobec zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek świadczy jej zachowanie wobec ZUS -u. Nie stwierdzono aby członkowie zarządu kontaktowali się z wierzycielem i wobec braku środków szukali rozwiązań kompromisowych, korzystnych dla obu stron (zob. treść zawiadomienia o przestępstwie k.1-3) . W tej sytuacji podnoszony przez oskarżoną argument o trudnej sytuacji finansowej prowadzonego przez nią podmiotu nie jest czynnikiem przesądzającym o braku zawinienia po jej stronie.

Prawa pracownika wynikające z ubezpieczenia społecznego są ściśle skorelowane z obowiązkami płatnika składek oraz ubezpieczyciela i dotyczą przede wszystkim zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia, opłacania składek, ustalania prawa do świadczeń, a także wypłacania świadczeń (zob. Komentarz do art. 218 kk pod red. Ryszarda Stefańskiego). W myśl art. 13 pkt 1 ustawy z 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2015.121 j.t) pracownicy od dnia nawiązania stosunku pracy do daty jego ustania podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu , rentowemu , chorobowemu i wypadkowemu . Według art. 46 ust. 1 ustawy płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. W myśl art. 47 ust 1 pkt 1 ustawy płatnik opłaca składki za dany miesiąc nie później niż do dnia 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie. Z kolei według art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy do 15 dnia następnego miesiąca składki winni zapłacić pozostali płatnicy. Czyn oskarżonej B. K. sąd zakwalifikował jako występek noszący znamiona przestępstwa opisanego w art. 218 § 1a kk. Między poszczególnymi okresami uchylania się od obowiązku ustawowego odstępy czasowe są stosunkowo krótkie, co uzasadnia przyjęcie jedności czynu (zob. postanowienie SN Izba Karna z 26.04.2017 r , I KZP 1/17 , Legalis nr 1587087)

Wymierzając karę sąd wziął pod uwagę granice ustawowego wymiaru kary. Czyn przypisany oskarżonej cechuje się znacznym stopniem społecznej szkodliwości. Oskarżona chcąc złagodzić skutki niekorzystnych dla jej firmy zdarzeń gospodarczych postanowiła nie płacić należnych składek na ubezpieczenie za zatrudnionych przez siebie pracowników. Zachowaniem swym działała na szkodę pracowników oraz spowodowała zadłużenie na rzecz ubezpieczyciela – (...) Oddział w O.. Pod uwagę sąd wziął również okres czasu, w którym oskarżona uchylała się od odprowadzania należnych składek oraz kwoty spowodowanego zadłużenia . Zachowanie oskarżonej nie było również uczciwe wobec innych uczestników obrotu gospodarczego, którzy mimo trudności gospodarczych , wywiązują się z obowiązków na rzecz ZUS. Na korzyść B. K. sąd poczytał nadto jej niekaralność (k.647) oraz złożenie na ogół szczerych wyjaśnień (przyznanie się do popełnienia zarzuconego jej czynu). Sąd dostrzegł również to , że oskarżona gdy dysponowała pieniędzmi starała się w miarę możliwości opłacać należne składki. Na podstawie przepisu art. 218 § 1a kk przy zastosowaniu art. 33 § 1 i 3 kk sąd wymierzył oskarżonej za popełnienie przypisanego jej przestępstwa karę 80 stawek dziennych grzywny, gdzie wysokość jednej stawki równoważna jest kwocie 50 zł. Uznano, że orzeczona kara jest sprawiedliwą reakcją wobec ujawnionych okoliczności przypisanego jej czynu. B. K. zgodnie z deklaracją osiąga dochody z pracy w spółce (...) . Zdaniem sądu orzeczoną grzywnę będzie w stanie zapłacić.

Na podstawie art. 46 § 1 kk sąd orzekł wobec oskarżonej obowiązek naprawienia szkody w kwocie 631 774,92 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.. Kwota ta wynika z zestawienia przygotowanego przez wierzyciela w piśmie procesowym k. 586v. Wskazaną przez Zakład szkodę sąd pomniejszył o nie zapłacone przez spółkę należności na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych .

Na podstawie art. 627 kpk sąd zasądził od oskarżonych na rzecz oskarżyciela posiłkowego kwotę 840 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego świadczonego przez radcę prawnego zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zasądzona kwota zgodna jest ze stawką wynikającą z przepisu § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.01.2015 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 poz. 1804).

O kosztach sądowych orzeczono w pkt IV wyroku, zwalniając oskarżoną od obowiązku poniesienia kosztów sądowych, przejmując je w całości na rachunek Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE

- (...)

- (...)

- (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skrodzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Mariusz Popławski
Data wytworzenia informacji: