Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 340/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2018-06-21

Sygn. akt I Ns 340/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Lisowska

Protokolant: sekretarz sądowy Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w Piszu na rozprawie

sprawy z wniosku H. K.

z udziałem K. P., A. P., I. K., E. D., P. K.

o stwierdzenie nabycia spadku po K. K.

I.  stwierdza, że spadek po K. K. s. S. i Z.

zmarłym w dniu 06.12.2005r. w L.

ostatnio stale zamieszkałym w Z.

na podstawie ustawy nabyły z dobrodziejstwem inwentarza,:

-

żona H. K. c. F. i E. M. w 5/20 części;

-

córka A. P. c. H. w 3/20 części,

-

córka P. K. c. H. w 3/20 części,

-

córka E. D. c. H. w 3/20 części,

-

córka I. K. c. H. w 3/20 części,

-

córka K. P. c. H. w 3/20 części,

II.  orzeka, iż uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 340/17

UZASADNIENIE

H. K. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po K. K. zmarłym w dniu 6 grudnia 2005 roku w L., ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w miejscowości Z. w gminie B.. Wskazała, że spadkodawca nie sporządził testamentu, zaś do kręgu spadkobierców ustawowych należą żona spadkodawcy H. K. oraz pięć córek – K. P., A. P., I. K., E. D. i P. K.. Wnioskodawczyni oraz uczestniczka K. P. złożyły oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, natomiast pozostałe uczestniczki w dacie otwarcia spadku były małoletnie wobec czego z mocy ustawy przyjęły spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Uczestniczki postępowania nie zajęły stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

Spadkodawca K. K. zmarł 6 grudnia 2005 roku w L.. Ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwał w miejscowości Z. w gminie B..

W chwili śmierci K. K. pozostawał w związku małżeńskim z H. K.. Pozostawił po sobie pięć córek:

K. P. urodzoną (...),

A. P. urodzoną (...),

I. K. urodzoną (...),

E. D. urodzoną (...),

P. K. urodzoną (...).

Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich, przysposobionych, bądź takich które zmarły, spadkodawca nie miał.

Spadkodawca nie pozostawił testamentu.

Nikt ze spadkobierców ustawowych spadku nie odrzucał, nie zrzekał się dziedziczenia, ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

A. P., I. K., E. D. i P. K. w dacie otwarcia spadku były małoletnie.

H. K. i K. P. w dniu 4 maja 2006 roku złożyły przed notariuszem B. M. M. w kancelarii notarialnej w G. oświadczenie o przyjęciu spadku po K. K. z dobrodziejstwem inwentarza.

(dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa A. P. k. 7; odpis skrócony aktu urodzenia P. K. k. 39; odpis skrócony aktu zgonu i małżeństwa spadkodawcy, odpis skrócony aktu małżeństwa E. D. i K. P., odpis skrócony aktu urodzenia I. K. k. 4 akt sprawy I Ns 493/15 Sądu Rejonowego w Piszu; zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni k. 30-30v; oświadczenie wnioskodawczyni o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza k. 35-36; oświadczenie K. P. o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza k. 5-5v akt sprawy I Ns 493/15 Sądu Rejonowego w Piszu)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jeżeli spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie, albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą, następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku (art. 926 § 2 k.c.).

Sąd po odebraniu zapewnienia spadkowego od żony spadkodawcy oraz po przeprowadzeniu dowodu z dokumentów – skróconych odpisów aktów stanu cywilnego załączonych do akt przedmiotowej sprawy oraz sprawy I Ns 493/15 Sądu Rejonowego w Piszu, stwierdził, że spadek po zmarłym K. K. został odziedziczony na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przez spadkobierców ustawowych.

W myśl przepisu art. 932 § 1 k.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1012 k.c.).

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.).

Zgodnie natomiast z treścią art. 1015 § 2 k.c., w brzmieniu obowiązującym w dacie otwarcia spadku po K. K., brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Uczestniczki postępowania A. P., I. K., E. D. i P. K. w dacie otwarcia spadku po ojcu były małoletnie, a tym samym, stosownie do wskazanej wyżej treści art. 1015 § 2 k.c., nabyły spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Natomiast wnioskodawczyni i uczestniczka K. P. w terminie przewidzianym w art. 1015 § 1 k.c. złożyły przed notariuszem oświadczenia o przyjęciu spadku po K. K. z dobrodziejstwem inwentarza, co potwierdzają akty notarialne załączone do akt niniejszej sprawy (k. 35-36) oraz sprawy I Ns 493/15 Sądu Rejonowego w Piszu (k. 5-5v).

Jak wynika z zapewnienia spadkowego odebranego przez Sąd od wnioskodawczyni, wymienione spadkobierczynie nie podlegały ustawowemu wyłączeniu od dziedziczenia z tytułu odrzucenia spadku, zrzeczenia się go bądź uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd postanowił jak w punkcie I. orzeczenia.

O kosztach postępowania orzeczono natomiast w oparciu o art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Judyta Masłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: