Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 158/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-08-16

Sygn. akt: I Ns 158/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 sierpnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2017 roku w Szczytnie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z wniosku K. M.,

z udziałem M. B., E. J.,

o stwierdzenie nabycia spadku po N. M.

postanawia:

I.  odrzucić wniosek,

II.  nakazuje zwrócić wnioskodawczyni K. M. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Szczytnie kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem uiszczonej opłaty od wniosku i kwotę 5 (pięć) złotych tytułem uiszczonej opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym

UZASADNIENIE

Dnia 1 czerwca 2017 roku do tutejszego Sądu wpłynął wniosek złożony przez K. M., w którym domagała się stwierdzenia nabycia spadku po mężu N. M. zmarłym dnia 12 listopada 2016 roku w E., gdzie ostatnio stale zamieszkiwał. W sprawie tej Sąd Rejonowy w Szczytnie, jak również każdy inny sąd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie ma jurysdykcji krajowej do rozstrzygnięcia tej sprawy. Jurysdykcja krajowa jest to ogólna właściwość sądu danego państwa do rozstrzygania i rozpatrywania spraw cywilnych.

Zgodnie z przepisem art. 628 k.p.c. do czynności w postepowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Od dnia 17 sierpnia 2015 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, które reguluje zasady jurysdykcji w sprawach spadkowych, czyli zasady według których ustala się, sądy którego państwa członkowskiego Unii Europejskiej są właściwe do załatwienia danej sprawy. Rozporządzenie stosuje się zasadniczo do spraw spadkowych po osobach, które zmarły w dniu 17 sierpnia 2015 roku lub po tej dacie. Otóż, zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku, w tym stwierdzenia nabycia spadku ma sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Z treści wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynika, iż zmarły w chwili śmierci miał miejsce zwykłego pobytu na terenie N..

W myśl przepisu art. 1099 § 1 k.p.c. sąd odrzuca wniosek w razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej. Brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności postępowania.

W tych warunkach, Sąd z urzędu uwzględnił wystąpienie ujemnej przesłanki procesowej w postaci braku jurysdykcji krajowej i na podstawie art. 1099 § 1 k.p.c. postanowił, jak w pkt I postanowienia.

Odrzucenie wniosku nastąpiło przed wysłaniem jego odpisu uczestnikom postępowania, dlatego też Sąd w oparciu o przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz.U. 2016r., poz. 62 ze zm.) postanowił, jak w pkt II postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

S., 16 sierpnia 2017 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Luma
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Banaszewska
Data wytworzenia informacji: