Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 68/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-07-14

Sygn. akt: I Ns 68/17

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Sylwia Staniszewska

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Szczytnie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku D. K.

z udziałem A. A. (1), B. U. (1)

o złożenie do depozytu

postanawia:

I.  zezwolić D. K. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.181,77 zł (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden zł 77/100 gr) tytułem należności wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie INs 869/03 zmienionego postanowieniem Sądu okręgowego w Olsztynie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie IX Ca 333/16 z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona uczestnikowi A. A. (1) córce A. i H. P. (...) wraz z odsetkami na jej wniosek bez żadnych warunków,

II.  zezwolić D. K. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.181,77 zł (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden zł 77/100 gr) tytułem należności wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie INs 869/03 zmienionego postanowieniem Sądu okręgowego w Olsztynie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie IX Ca 333/16 z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona uczestnikowi B. U. (1) córce A. i H. P. (...) wraz z odsetkami na jej wniosek bez żadnych warunków,

III.  koszty postępowania wnioskodawczyni ponosi we własnym zakresie.

IV.  wezwać uczestników A. A. (1), B. U. (2) do odbioru depozytu w terminie 3 lat od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni zwrócił się o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego należności wynikającej postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie INs 869/03 zmienionego postanowieniem Sądu okręgowego w Olsztynie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie IX Ca 333/16 w kwocie po 16. 181,77 zł na rzecz każdej z uczestniczek.

W uzasadnieniu podała, że nie jest możliwe wypłacenie tej kwoty uczestnikom, gdyż nie może nawiązać kontaktu z uczestniczkami, nie wskazały danych koniecznych do wypłaty kwoty.

Sąd zważył, iż zgodnie z treścią 467 pkt 4 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in., jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Ponieważ w świetle okoliczności przytoczonych we wniosku żądanie dłużnika jest prawnie uzasadnione - należało orzec jak w sentencji orzeczenia na podstawie art. 467 pkt 4 k.c., art. 692 k.p.c. i art. 693 1 k.p.c., zgodnie, z którym Sąd nie bada prawdziwości twierdzeń wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Nie bada również, czy złożenie do depozytu sądowego jest rzeczywiście uzasadnione pod względem materialnoprawnym i nie może rozstrzygać żadnych sporów w tym przedmiocie.

O ile kwota nie zostanie podjęta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

O kosztach orzeczono na mocy art. 520 § 1 k.p.c.

sędzia

ZARZĄDZENIE

1.(...)

2.(...)

- (...)

3.(...).

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Cichorz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Staniszewska
Data wytworzenia informacji: