Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1001/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-08-24

Sygn. akt: I C 1001/17 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2017 roku w Szczytnie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko A. R.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

UZASADNIENIE

Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. w dniu 12 kwietnia 2017 roku złożył w elektronicznym postepowaniu upominawczym pozew przeciwko A. R., w którym domagał się zasądzenia kwoty 1.451,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdziwszy brak podstaw do wydania nakazu zapłaty postanowieniem z dnia 30 maja 2017 roku przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szczytnie jako sądowi właściwości ogólnej pozwanej.

Zgodnie z przepisem art. 505 37 § 1 k.p.c. po przekazaniu sprawy przez sąd rozpoznający ją w elektronicznym postępowaniu upominawczym sądowi rejonowemu właściwości ogólnej pozwanego, przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania zgodnie z art. 68 k.p.c. oraz dołączenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania.

Pełnomocnik powoda, zgodnie z przepisem art. 505 37 § 1 k.p.c. został zobowiązany do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez złożenie pełnomocnictwa oraz wykazanie umocowania w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu zostało – co wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru - doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 18 lipca 2017 roku. We wskazanym terminie pełnomocnik powoda nie uzupełnił braków formalnych pozwu i nie nadesłał żadnego pisma w sprawie.

Wobec powyższego sąd na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c., postępowanie w sprawie umorzył.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

S., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sobieraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Banaszewska
Data wytworzenia informacji: