Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 882/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-07-31

Sygn. akt: I C 882/17 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 roku w Szczytnie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.,

przeciwko J. J.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie

UZASADNIENIE

Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. w dniu 11 kwietnia 2017 roku złożył w elektroniczny postepowaniu upominawczym pozew przeciwko J. J., w którym domagał się zasądzenia kwoty 2.138,57 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdziwszy brak podstaw do wydania nakazu zapłaty postanowieniem z dnia 29 maja 2017 roku przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szczytnie jako sądowi właściwości ogólnej pozwanego.

Zgodnie z przepisem art. 505 37 § 1 k.p.c. po przekazaniu sprawy przez sąd rozpoznający ją w elektronicznym postępowaniu upominawczym sądowi rejonowemu właściwości ogólnej pozwanego, przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania zgodnie z art. 68 k.p.c., dołączenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. i uiszczenia brakującej części opłaty od pozwu w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania.

Pełnomocnik powoda, zgodnie z przepisem art. 505 37 §1 k.p.c. został zobowiązany do usunięcia braków formalnych pozwu przez złożenie pełnomocnictwa procesowego oraz uiszczenie opłaty uzupełniającej od pozwu w wysokości 70 złotych w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu zostało – co wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru - doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 21 czerwca 2017 roku. We wskazanym terminie pełnomocnik powoda nie uzupełnił braków formalnych pozwu i nie nadesłał żadnego pisma w sprawie.

Wobec powyższego sąd na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c., postępowanie w sprawie umorzył.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

S., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sobieraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Banaszewska
Data wytworzenia informacji: