Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X Ns 53/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-06-16

Sygn. akt: X Ns 53/17

UZASADNIENIE

Wnioskodawca, (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W., wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po Z. D., zmarłym w dniu 15 września 2013 r., na podstawie ustawy na rzecz B. D. i K. M. po połowie. Domagał się również zasądzenia na jego rzecz od spadkobierców kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uczestniczki K. M. i wezwana do udziału w sprawie na podstawie art. 510 k.p.c. B. K. nie sprzeciwiły się wnioskowi.

Uczestniczka B. D. nie zajęła stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

Z. D. zmarł w dniu 15 września 2013 r. w O.. Ostatnio mieszkał w O..

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 6, zapewnienie spadkowe k. 36)

W chwili śmierci spadkodawca był żonaty – z B. D., córką S. i S.. Żonaty był raz. Ze związku małżeńskiego miał dwoje dzieci: K. M. i B. K.. Dzieci przysposobionych i pozamałżeńskich nie miał. B. K. w dniu 06 marca 2014 r. złożyła w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 1538/2014 oświadczenie o odrzuceniu spadku. Pozostali spadkobiercy nie odrzucili spadku i nie złożyli oświadczenia o przyjęciu spadku po zmarłym. Nikt nie zrzekał się dziedziczenia i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. B. K. dzieci nie ma, również pozamałżeńskich i przysposobionych.

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 6, odpis skrócony aktu małżeństwa k. 34, 41, 45, zapewnienie spadkowe k. 36, protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku w aktach sprawy I Ns 311/14)

Z. D. nie sporządził testamentu.

(dowód: zapewnienie spadkowe wnioskodawcy i uczestnika, k. 23)

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest uzasadniony w oparciu o treść art. 1025 § 1 k.c., zgodnie z którym Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.

Stosownie do art. 926 § 1 i 2 k.c., powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce albo nie może być spadkobiercą.

Spadkodawca Z. D. nie powołał spadkobiercy, w konsekwencji czego stwierdzenie nabycia spadku po nim następuje na podstawie ustawy.

Zgodnie z art. 931 § 1 k.c., w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Spadkodawca w chwili śmierci był żonaty, zatem do kręgu jego spadkobierców ustawowych należą jego żona – uczestniczka B. D. oraz dzieci: uczestniczki postępowania K. M. i B. K..

B. K. złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku, które wywiera skutki, przewidziane w art. 1020 k.c., zgodnie z którym spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W myśl art. 931 § 2 k.c., jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Ponieważ uczestniczka B. K. nie ma dzieci ani dalszych zstępnych, ostatecznie spadek po Z. D. dziedziczą jego żona B. D. i córka K. M.. Ich udziały w spadku są równe, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 931 § 1 k.c.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, Sąd na podstawie art. 926 k.c. w zw. z art. 931 § 1 i 2 k.c. oraz art. 1020 k.c. w punkcie I postanowienia stwierdził, że spadek po Z. D. na podstawie ustawy nabyły jego żona B. D. i córka K. M. po 1/2 części każda z nich.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto w punkcie II postanowienia na podstawie przepisu art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z ogólną zasadą, obowiązującą w postępowaniu nieprocesowym, która stanowi, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania, związane ze swym udziałem w sprawie.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...);

3. (...).

O., dnia 16 czerwca 2017 r. SSR Agnieszka Brzoskowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Roman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Data wytworzenia informacji: