Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 859/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-12-28

Sygn. akt VII K 859/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w II Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący : SSR Anna Szczepańska

Protokolant: sekr. sąd. Simona Marcjanek

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katarzyny Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.12, 28.12.2015 r. sprawy :

M. L. , syna D. i B. zd. (...), urodzonego (...) w O.,

skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie :

1. z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie o sygn. akt II K 1547/07 za:

a) przestępstwo z art. 280 § 1 kk popełnione w dniu 26 sierpnia 2007r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

b) przestępstwo z art. 157 § 2 kk popełnione w dniu 26 sierpnia 2007r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 i 86 § 1 kk orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5 (pięciu) lat. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

2. z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie sygn. akt II K 532/07 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w okresie od 10 do 13 listopada 2006r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat oraz na podstawie art. 33 §2 kk na karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

3. z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie sygn. akt II K 689/09 za przestępstwo 226 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk popełnione w dniu 26 marca 2009r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

4. z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie o sygn. akt II K 784/09 za przestępstwo z art. 289 § 2 kk popełnione w dniu 21 czerwca 2008r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności:

5. z dnia 25 maja 2010r. w sprawie o sygn. akt II K 393/10 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk popełnione w dniu 16 lutego 2010r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5 (pięciu) na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny , ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 27 marca 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

6. wyrokiem łącznym z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie o sygn. akt II K 453/10, w którym połączono skazanemu :

- wyroki wydane w sprawach II K 1547/07 i II K 532/07 w ten sposób, że wymierzono karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 110 (stu dziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych,

- wyroki wydane w sprawach II K 689/09 i II K 784/09 w ten sposób, że wymierzono mu karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 572 w pozostałym zakresie postępowanie umorzono,

7. z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie o sygn.. akt II K 1369/11 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 14 września 2011r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

8. z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie o sygn. akt VII K 1057/14 za przestępstwo z art. 178a§1 kk popełnione w dniu 26 września 2014r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 42§2 kk orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat,

9. z dnia 16 marca 2015r. w sprawie o sygn.. akt VIIK 76/15 za przestępstwo z art. 286§ 1 kk i in. popełnione w dniu 14 lipca 2014r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

10. z dnia 12 maja 2015r. w sprawie o sygn.. akt VIIK 1392/14 za:

a) przestępstwo z art. 177 § 1 kk i in. popełnione w dniu 24 czerwca 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 42§2 kk orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat,

b) przestępstwo z art. 178a § 1 kk popełnione w dniu 24 czerwca 2014r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 42§2 kk orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat; na podstawie art. 85kk i 86 § 1 kk w zw. z art. 90§2 kk orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat,

I.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 §1 kk i art. 87 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy –Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach Sądu Rejonowego w Olsztynie: wyrokiem z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie o sygn. akt VII K 1057/14, z dnia 16 marca 2015r. w sprawie o sygn. akt VIIK 76/15, z dnia 12 maja 2015r. w sprawie o sygn.. akt VIIK 1392/14 łączy i orzeka wobec skazanego M. L. karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 §1 kk w zw. z art. 90§2 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy –Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone w sprawach Sądu Rejonowego w Olsztynie: z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie o sygn. akt VII K 1057/14, z dnia 12 maja 2015r. w sprawie o sygn.. akt VIIK 1392/14 łączy i orzeka wobec skazanego M. L. łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 (siedmiu) lat,

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

IV.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

V.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu,

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. M. kwotę 144 zł. (sto czterdzieści cztery złote) oraz tytułem podatku VAT kwotę 33,12 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu;

VII.  na podstawie art. 624§ 1 kpk zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn.akt VII K 859/15

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. L. został skazany prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie :

1. z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie o sygn. akt II K 1547/07 za:

a) przestępstwo z art. 280 § 1 kk popełnione w dniu 26 sierpnia 2007r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

b) przestępstwo z art. 157 § 2 kk popełnione w dniu 26 sierpnia 2007r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 i 86 § 1 kk orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5 (pięciu) lat. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

2. z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie sygn. akt II K 532/07 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w okresie od 10 do 13 listopada 2006r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat oraz na podstawie art. 33 §2 kk na karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

3. z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie sygn. akt II K 689/09 za przestępstwo 226 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk popełnione w dniu 26 marca 2009r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

4. z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie o sygn. akt II K 784/09 za przestępstwo z art. 289 § 2 kk popełnione w dniu 21 czerwca 2008r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności:

5. z dnia 25 maja 2010r. w sprawie o sygn. akt II K 393/10 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk popełnione w dniu 16 lutego 2010r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5 (pięciu) na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny , ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 27 marca 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

6. wyrokiem łącznym z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie o sygn. akt II K 453/10, w którym połączono skazanemu :

- wyroki wydane w sprawach II K 1547/07 i II K 532/07 w ten sposób, że wymierzono karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 110 (stu dziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych,

- wyroki wydane w sprawach II K 689/09 i II K 784/09 w ten sposób, że wymierzono mu karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 572 w pozostałym zakresie postępowanie umorzono,

7. z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie o sygn.. akt II K 1369/11 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 14 września 2011r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

8. z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie o sygn. akt VII K 1057/14 za przestępstwo z art. 178a§1 kk popełnione w dniu 26 września 2014r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 42§2 kk orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat,

9. z dnia 16 marca 2015r. w sprawie o sygn.. akt VIIK 76/15 za przestępstwo z art. 286§ 1 kk i in. popełnione w dniu 14 lipca 2014r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

10. z dnia 12 maja 2015r. w sprawie o sygn.. akt VIIK 1392/14 za:

a) przestępstwo z art. 177 § 1 kk i in. popełnione w dniu 24 czerwca 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 42§2 kk orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat,

b) przestępstwo z art. 178a § 1 kk popełnione w dniu 24 czerwca 2014r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 42§2 kk orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat; na podstawie art. 85kk i 86 § 1 kk w zw. z art. 90§2 kk orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat.

W dniu 26 sierpnia 2015r. skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego w Olsztynie : IIK 393/10, IIK 1369/11, VIIK 1392/13, VIIK 1057/14, VIIK 76/15.

Sąd zważył , co następuje:

Zgodnie z art. 85 kk, który z mocy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, miał zastosowanie w przedmiotowej sprawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r, podstawy do orzeczenie kary łącznej zachodzą, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej czynów zabronionych zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Z treści tego przepisu wynika, iż granicą wyznaczającą możliwość łączenia kar w wyroku łącznym jest data wydania pierwszego wyroku, chociażby nieprawomocnego. Sąd nie dokonuje przy tym wyboru „wariantu” najkorzystniejszego dla skazanego, a orzekając w przedmiocie kary łącznej uwzględnia czyny popełnione przed wydaniem pierwszego wyroku, w sprawach zakończonych już po jego wydaniu.

Oczywistym jest przy tym, iż uwzględniając treść przepisów dotyczących orzekania w przedmiocie kary łącznej podstawą orzeczenia kary łącznej są kary jednostkowe, orzeczone za zbiegające się przestępstwa, nie zaś kary łączne.

W przedmiotowej sprawie wyroki Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach: VIIK 1057/14, VIIK 76/15, VIIK 1392/14 spełniają przesłanki kary łącznej określone w art. 85kk.

Przestępstwa objęte wskazanymi orzeczeniami dokonane zostały w dniach: 26 września 2014r, 14 lipca 2014r, 24 czerwca 2014r, więc zanim zapadł pierwszy wyrok - w sprawie, tj. przed dniem 19 lutego 2015r.

Odnosząc się do wymiaru kary łącznej oraz wymiaru łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - uwzględniając występujące w sprawie okoliczności łagodzące i obciążające , podmiotowe i przedmiotowe Sąd – opierając się na zasadzie częściowej absorpcji – wymierzył skazanemu karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz łączny zakaz w wymiarze 7 lat .

W powyższym zakresie uwzględniono, iż przestępstwa objęte wyrokami opisanymi w punkcie I wyroku skierowane były częściowo przeciwko tym samym dobrom chronionym prawem. Nadto popełnione zostały w podobnym okresie czasu.

Wskazany powyżej związek przedmiotowy i czasowy występujący pomiędzy powyższymi, przypisanymi skazanemu przestępstwami uzasadnia łagodniejsze traktowanie skazanego w kwestii wymiaru kary oraz środka karnego i orzeczenie kary łącznej, i omawianego zakazu w wymiarze niższym niż wynikałby z zastosowania zasady kumulacji. Podkreślić należy, zwłaszcza w odniesieniu do jednostkowych kar i środków orzeczonych w sprawie VIIK 1392/14, iż podstawę orzeczenia – jak już wyżej wspomniano- stanowią kary jednostkowe oraz jednostkowe środki karne.

Sąd miał na względzie także pozytywną opinię o skazanym z Zakładu Karnego w K., gdzie odbywa karę, z której wynika, iż postępowanie skazanego w trakcie odbywania kary nie budzi zastrzeżeń. Skazany w okresie pobytu w Zakładzie był jednokrotnie nagradzany i nie był karany dyscyplinarnie.

Skazany – jak wynika z omawianej opinii - jest krytyczny w stosunku do popełnionych przestępstw.

W tych warunkach uwzględniając cele prewencji indywidualnej i cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa Sąd doszedł do przekonania, iż wymierzenie skazanemu kary łącznej i łącznego środka należycie uwzględnia całokształt omawianych okoliczności. Spełni także cele wychowawcze i zapobiegawcze.

Na podstawie art.577 kpk na poczet kary łącznej zaliczono skazanemu okresy dotychczas odbytej kary pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu.

Sąd, na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie w zakresie wydania wyroku łącznego odnośnie kar orzeczonych w pozostałych sprawach opisanych w wyroku. I tak, orzeczenia wydane w sprawach: II K 1547/07, IIK 532/07, IIK 689/09 i IIK 784/09 były już przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu, a zatem zaistniała przesłanka powag rzeczy osądzonej. Prawomocny wyrok łączny z dnia 01.06.2010r. w sprawie IIK 453/10 w zakresie orzeczenia o karze łącznej powoduje powagę rzeczy osądzonej i stanowi ujemną przesłankę procesową, przewidzianą w art. 17§ 1 pkt. 7 kpk albowiem kolejne orzeczenie rozstrzygałoby dokładnie czy te same skazania za czyny jednostkowe spełniają warunki do objęcia ich karą łączną w wyroku łącznym v. (SN w wyroku z dnia 30.11.2011r, II KK 149/2011).

Brak jest jednocześnie podstaw do wydania wyroku łącznego i połączenia kar objętych powyższym wyrokiem łącznym z innymi karami jednostkowymi orzeczonymi wobec skazanego. Kary orzeczone w sprawach IIK 393/10 i IIK 1369/11, z uwagi odpowiednio na daty wyroków i daty czynów nie spełniają przesłanek z art. 85 kk i nie podlegają łączeniu z innymi karami orzeczonymi wobec skazanego we wszystkich omawianych sprawach.

O wynagrodzeniu za obronę skazanego wykonywaną z urzędu orzeczono w oparciu o przepisy art. 29 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze ( Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.), § 14 ust.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm).

Nadto , z uwagi na sytuację osobistą skazanego oraz okres przebywania w zakładzie karnym , Sąd na podstawie art.624 §1 kpk zwolnił go w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucyna Kuryłowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: