Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 337/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-08-01

Sygn. akt VII K 337/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 1 sierpnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w Wydziale VII Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Szczepańska

Protokolant: stażysta Alicja Pieczywek,

po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2017 sprawy:

K. P. (1), ur. (...) w N., córki K. i M. z d. B.,

oskarżonej o to, że:

w dniu 10 kwietnia 2016r. na drodze K-7, km10, hm2, gm. O., prowadziła w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki F. (...) o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem badań 0,51 mg/l, 0,47 mg/l, 0,45 mg/l, 0,42 mg/l, 0,40 mg/l i 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu- będąc wcześniej prawomocnie skazaną za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, a także naruszając zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 20 maja 2015r. w sprawie o sygn. akt XII K 104/15,

- tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k.

I. oskarżoną K. P. (1) w ramach zarzuconego jej przestępstwa uznaje za winną tego, że w dniu 10 kwietnia 2016r. na drodze K-7, km10, hm2, gm. O., prowadziła w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki F. (...) o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem badań 0,51 mg/l, 0,47 mg/l, 0,45 mg/l, 0,42 mg/l, 0,40 mg/l i 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. dokonania czynu z art. 178a§1 kk i za to z mocy art. 178a§1 kk, przy zastosowaniu art. 34§1a pkt. 1 kk, art. 35§1 kk skazuje ją na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

II. na podstawie art. 42§2 kk orzeka wobec oskarżonej środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat,

III. na podstawie art. 43a§2 kk orzeka wobec oskarżonej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięciu tysięcy) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

IV. na podstawie art. 63§4 kk na poczet środka karnego orzeczonego w punkcie II wyroku zalicza oskarżonej okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 10 kwietnia 2016r,

V. na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżoną w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt VII K 337/17

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 kwietnia 2016r, około godziny 9.00, K. P. (1), na drodze nr K-7, km. 10, hm2, w gminie O. prowadziła pojazd mechaniczny marki F. (...) o nr rej. (...). Wymieniona została zatrzymana do kontroli i poddana badaniom.

Badania przeprowadzone na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazały, że wymieniona znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Pierwsze badanie przeprowadzone o godzinie o godz. 9:15 wykazało 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejne badania przeprowadzone o godzinie: 9:30, 9:48, 10:03, 10:05, 10:39 – wykazały odpowiednio: 0,47 mg/l, 0,45mg/l, 0,42 mg/l, 0,40 mg/l, 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

( dowód: protokoły z przebiegu badań stanu trzeźwości analizatorami wydechu k. 2-5, wyjaśnienia oskarżonej k.162v)

Oskarżona K. P. (1) zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i sądowego przyznała się do dokonania zarzucanego jej czynu.

Składając wyjaśnienia podała, iż alkohol w postaci 2-3 piw spożywała dzień wcześniej, w godzinach nocnych. Nie planowała wówczas jazdy następnego dnia, jednakże jej chłopak musiał stawić się na dyżur i prosił żeby go zawiozła.

Wyjaśnienia oskarżonej, w zakresie w jakim przyznała się do dokonania zarzuconego jej czynu - w ocenie Sądu - zasługują na wiarę albowiem są jasne, spójne i korespondują z przeprowadzonymi w sprawie dowodami, w tym z wynikami przeprowadzonych badań trzeźwości.

Podkreślenia wymaga przy tym okoliczność, iż oskarżona była kilkukrotnie badana w celu ustalenia stanu trzeźwości i wyników tychże badań nie kwestionowała.

Sąd dał wiarę jasnym i spójnym zeznaniom świadka K. P. (2), który opisał sytuację osobistą i materialną oskarżonej, nie znajdując podstaw do innej ich oceny.

W tych warunkach wina oskarżonej nie budzi wątpliwości, zaś przypisane jej przestępstwo, uwzględniając informacje znajdujące się w aktach sprawy, wskazujące, iż oskarżona obecnie jest osobą niekaraną, wyczerpuje dyspozycję art. 178a§ 1 kk. Nie ulega bowiem wątpliwości, że oskarżona kierowała pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości.

Uwzględniając powyższe zmieniono opis i kwalifikację prawną zarzucanego K. P. czynu.

Uznając oskarżoną za winną dokonania przypisanego jej przestępstwa Sąd wymierzył jej karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, uznając iż jest ona adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu, jak również jej zawinienia.

W powyższym zakresie uwzględniono zarówno porę, w której oskarżona dopuściła się przestępstwa, stopień nietrzeźwości oskarżonej, popełnienie czynu z pełną świadomością naruszenia jednej z podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym tj. zasady bezwzględniej trzeźwości.

Uwzględniając omówione wcześniej przesłanki, a nadto sytuacje osobistą i materialną oskarżonej Sąd orzekł wobec niej świadczenie pieniężne jak w punkcie III wyroku.

W świetle okoliczności sprawy nie budzi wątpliwości, iż oskarżona będąc w stanie nietrzeźwości dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, co zgodnie z art. 42 § 2kk obligowało Sąd do orzeczenia w stosunku do oskarżonej środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Czas trwania omawianego środka karnego Sąd określił na trzy lata uwzględniając przede wszystkim stopień zagrożenia dla ruchu drogowego, w tym wskazaną już powyżej porę dnia, stopień nietrzeźwości oskarżonej.

Na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczono oskarżonej okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 10.04.2016r.

W ocenie Sądu tak ukształtowana kara i całość rozstrzygnięcia w przedmiocie środków karnych nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, spełni również cele wychowawcze i zapobiegawcze.

Na podstawie art. 624§1 kpk, uwzględniając sytuację oskarżonej, Sąd zwolnił ją w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucyna Kuryłowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: