Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 45/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2016-03-25

Sygn. akt II K 45/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23.02. 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w II Wydziale Karnym, w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Matysiak

Protokolant: Alicja Maciejewska

w obecności Prokuratora A. Dobies

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.02 2016 r. sprawy

P. S. urodz. (...) w O., syna B. i M.,

skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie:

1)  z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie II K 1373/13 za czyn z art.178§a1 kk popełniony 28 listopada 2013r. na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 50 zł i zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wysokości 3 lat, przy czym karę grzywny zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

2)  z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie II K 79/14 za czyn z art.278§1 kk popełniony 6 listopada 2013r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 32 godzin w stosunku miesięcznym, zamienioną na zastępczą karę 60 dni pozbawienia wolności,

3)  z dnia 7 maja 2014r. w sprawie II K 122/14 za czyny z art.289§2 kk, art.278§1 kk, i art.178a§1 kk popełnione 6/7 lipca 2013r., 7 lipca 2013r., 25/26 maja 2013r. i 25/26 maja 2013r. na kary jednostkowe: 1 roku pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 i dozór kuratora, 1 rok zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne, przy czym postanowieniem z dnia 28 października 2014r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

4)  z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie II K 405/14 za czyn z art.157§1 kk popełniony 28 listopada 2013r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 3 i dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 13 stycznia 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

5)  z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie II K 204/14 za ciągi przestępstw i czyny z art.278§1 kk, art.289§2 kk, art.288§1 kk i art.217§1 kk popełnione od czerwca do 28 września 2013r. od czerwca do 31 sierpnia 2013r., 12 maja 2013r., 8/9 czerwca 2013r., na kary jednostkowe: 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę 100 stawek po 10 zł, 4 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 i dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

6)  z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie II K 928/14 za czyn z art.284§2 kk popełniony 26 lipca 2014r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

7)  z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie II K 896/14 za ciąg przestępstw z art.278§1 kk popełniony od 1 do 31 grudnia 2013r. i od 1 do 31 stycznia 2014r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

8)  z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie II K 1073/14 za ciąg przestępstw z art.278§1 kk i art.279§1 kk popełniony od 7 kwietnia 2014r. do 8 lipca 2014r. od 1 do 30 czerwca 2014r. na kary jednostkowe: 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek po 10 zł oraz 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek po 10 zł, karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawiania wolności i grzywnę 70 stawek po 10 zł,

9)  z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie II K 1268/14 za czyny z art.157§2 kk i art.190§1 kk popełnione 1 października 2014r. i od 22 września do 1 października 2014r. na kary jednostkowe: 8 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, 4 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, karę łączną 10 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

10)  z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie II K 405/15 za czyny z art.279§1 kk, art.288§1 kk popełnione 9 listopada 2014r. i od 20 do 21 października 2014r. na kary jednostkowe: 1 roku pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku pozbawienia wolności,

I . na podstawie art.85§ 1 i 2 kk i art.86 § 1 i 2 kk, art.87 § 1 kk w zw. z art.569 § 1 kpk łączy skazanemu kary orzeczone wyrokami opisane w pkt 1-10 i orzeka karę łączna pozbawienia wolności w wymiarze 5 ( pięciu ) lat i 4 ( czterech ) miesięcy oraz karę łączną grzywny w wymiarze 200 ( dwustu ) stawek dziennych po 10 ( dziesięć ) zł każda

II .na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 90 § 2 kk. łączy orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 1 i 3 środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i orzeka łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 ( trzech ) lat

III . na podstawie art.576 § 1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

IV . na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanej okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 122/14 w dniach od 3.12.2014 roku do dnia wydania wyroku

V . na podstawie art.624§1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

VI . na podstawie art.29 ust.1 ustawy z dnia 25 maja 1982r. – Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. P. kwotę 120 zł tytułem wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu w sprawie wydania wyroku łącznego wraz 23% podatkiem VAT od zasądzonego wynagrodzenia

Sygn. akt II K 45/16

UZASADNIENIE

P. S. został skazany prawomocnymi wyrokami Sądu

Rejonowego w O.:

11)  z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie II K 1373/13 za czyn z art.178§a1 kk popełniony 28 listopada 2013r. na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 50 zł i zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wysokości 3 lat, przy czym karę grzywny zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

12)  z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie II K 79/14 za czyn z art.278§1 kk popełniony 6 listopada 2013r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 32 godzin w stosunku miesięcznym, zamienioną na zastępczą karę 60 dni pozbawienia wolności,

13)  z dnia 7 maja 2014r. w sprawie II K 122/14 za czyny z art.289§2 kk, art.278§1 kk, i art.178a§1 kk popełnione 6/7 lipca 2013r., 7 lipca 2013r., 25/26 maja 2013r. i 25/26 maja 2013r. na kary jednostkowe: 1 roku pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 i dozór kuratora, 1 rok zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne, przy czym postanowieniem z dnia 28 października 2014r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

14)  z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie II K 405/14 za czyn z art.157§1 kk popełniony 28 listopada 2013r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 3 i dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 13 stycznia 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

15)  z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie II K 204/14 za ciągi przestępstw i czyny z art.278§1 kk, art.289§2 kk, art.288§1 kk i art.217§1 kk popełnione od czerwca do 28 września 2013r. od czerwca do 31 sierpnia 2013r., 12 maja 2013r., 8/9 czerwca 2013r., na kary jednostkowe: 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę 100 stawek po 10 zł, 4 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 i dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

16)  z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie II K 928/14 za czyn z art.284§2 kk popełniony 26 lipca 2014r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

17)  z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie II K 896/14 za ciąg przestępstw z art.278§1 kk popełniony od 1 do 31 grudnia 2013r. i od 1 do 31 stycznia 2014r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

18)  z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie II K 1073/14 za ciąg przestępstw z art.278§1 kk i art.279§1 kk popełniony od 7 kwietnia 2014r. do 8 lipca 2014r. od 1 do 30 czerwca 2014r. na kary jednostkowe: 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek po 10 zł oraz 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek po 10 zł, karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawiania wolności i grzywnę 70 stawek po 10 zł,

19)  z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie II K 1268/14 za czyny z art.157§2 kk i art.190§1 kk popełnione 1 października 2014r. i od 22 września do 1 października 2014r. na kary jednostkowe: 8 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, 4 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, karę łączną 10 miesięcy ograniczenia wolności z pracą w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

20)  z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie II K 405/15 za czyny z art.279§1 kk, art.288§1 kk popełnione 9 listopada 2014r. i od 20 do 21 października 2014r. na kary jednostkowe: 1 roku pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku pozbawienia wolności,

(dowód: informacja o karalności k. 15-16v, k. 76-76v, k. 80-83, k. 133-135 odpisy wyroków k. 17, 18, 19-19v, 20-20v, 21, 22, 23, 24-25v, 26, 27, 28-28v, 29-32, 33-33v, k. 57-57v, k. 58-58v, 78-78v, )

Skazany przed osadzeniem w zakładzie karnym mieszkał z rodzicami i rodzeństwem. Podejmował prace dorywcze. W miejscu zamieszkania miały miejsce interwencje policji, w których skazany występował jako sprawca. Był wielokrotnie zatrzymywany przez policje. W środowisku lokalnym ma opinię osoby nadużywającej alkohol, pod wpływem którego staje się agresywny. Skazany znajdując się pod wpływem alkoholu urządzał awantury domowe i był odwożony do Izby Wytrzeźwień.

(dowód: opinia o skazanym k. 8-14, k. 66-70, )

Skazany orzeczoną karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Nałożone zadania realizuje w stopniu dobrym. Wobec popełnionych przestępstw oraz wcześniejszego funkcjonowania pozostaje krytyczny. Nie rozpoznano u wymienionego uzależnienia od alkoholu ani środków odurzających. Z uwagi na okresowe nadmierne nadużywanie alkoholu skazany uczestniczył w zajęciach edukacyjnych z zakresu uzależnienia od alkoholu w okresie od 07 kwietnia 2015 r. do 07 lipca 2015 r. Wymieniony ukończył kurs „Zagospodarowanie terenów zielonych”, przeprowadzony w ramach modułu „Działania na rzecz ekologii”, realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w W.. Z uwagi na to, że w stosunku do skazanego była prowadzona procedura Niebieskiej Karty, rozpoczął on zajęcia adresowane dla sprawców przemocy w rodzinie.

Z opinii o skazanym wynika, że jego zachowanie w warunkach izolacji więziennej należy uznać jako dobre. Był piętnastokrotnie nagradzany kodeksowo, głównie za aktywny udział w grupie edukacyjnej, dobre zachowanie oraz właściwe wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. Nie był karany dyscyplinarnie. Nie deklaruje przynależności do struktur nieformalnych podkultury przestępczej. W kontaktach z przełożonymi jest grzeczny i zdyscyplinowany. W grupie współosadzonych funkcjonuje w sposób bezkonfliktowy. Kontakt zewnętrzny realizuje w formie widzeń, korespondencji i rozmów telefonicznych z rodzicami, rodzeństwem i babką.

(dowód: opinia o skazanym k. 8-14, zaświadczenie k. 48-51, k. 55)

Sąd zważył, co następuje:

Przystępując do analizy niniejszej sprawy zaznaczyć należy, iż kwestia wydania w stosunku do skazanego wyroku łącznego była rozpatrywana według przepisów regulujących wskazaną problematykę obowiązujących po 1 lipca 2015 r. Artykuł 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396) przewiduje, iż przepisów rozdziału IX regulującego zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wobec skazanego po dniu wejścia w życie powołanej ustawy, bo w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie II K 405/15 zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie, na mocy którego P. S. został skazany za czyny z art.279§1 kk, art.288§1 kk popełnione 9 listopada 2014r. i od 20 do 21 października 2014r. na kary jednostkowe: 1 roku pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

W związku z powyższym właściwe do rozstrzygania o wyroku łącznym są przepisy obowiązujące po wejściu w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

Zgodnie z art. 85. § 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Paragraf drugi wskazanego artykułu przewiduje, iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z § 3. Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu. Natomiast jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów to sąd wydaje wyrok łączny (art. 569§1 kpk).

Analiza zapadłych wobec P. S. skazań wskazuje, iż żadna z kar orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt 1-10 nie została wykonana w całości i każda z nich podlega wykonaniu. Skazany z dniem 3 grudnia 2014 r. rozpoczął wykonywanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Olszty nie z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie II K 122/14. (punkt 3) Koniec kary przypada na 31 maj 2016 r. Skazany nie rozpoczął odbywania żadnej z pozostałych orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt 1-2 oraz 4-10 kar pozbawienia wolności. Powyższe okoliczności wskazują, iż spełniona została przesłanka ogólna wskazana w art. 85 § 2 kk umożliwiająca orzeczenia kary łącznej. Nie zaszły natomiast okoliczności wyłączające wydanie wyroku łącznego w rozumieniu art. 85 § 3 kk. Żaden ze wskazanych wyżej wyroków zapadłych w stosunku do skazanego nie został orzeczony za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Powyższe okoliczności wskazują, że zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego i połączenia wszystkich kar orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt 1-10.

Wskazanymi wyrokami orzeczono kary grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 50 złotych każda (wyrok z pkt I), karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 godzin w stosunku miesięcznym (wyrok z pkt II), karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat (wyrok z pkt III), 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat (wyrok z pkt IV), grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych oraz karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat (wyrok z pkt V), 5 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok z pkt VI), 5 miesięcy pozbawienia wolości (wyrok z pkt VII), kara łączna 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 70 stawek dziennych po 10 złotych (wyrok z pkt VIII), kara łączna 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym (wyrok z pkt IX), kara łączna 1 roku pozbawienia wolności (wyrok z pkt X). Wykonanie kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt 3, 4, 5 zostało zarządzone.

Nadto wyrokiem opisanym w pkt 1 i 3 orzeczono środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres odpowiednio 3 lat (wyrok z pkt I) oraz 1 roku (wyrok z pkt III.)

Sąd podzielił wyrażony w orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym niezależnie od tego, czy wyrokami podlegającymi łączeniu orzeczono wyłącznie kary za poszczególne przestępstwa, czy także kary łączne, górną granicę kary orzekanej w wyroku łącznym stanowi suma kar jednostkowych (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2008r., sygn. akt V KK 467/07 postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2007 r., sygn. akt V KK 419/06, OSNKW 2007, poz. 74, z. 10).

Kwestią otwartą przy łączeniu kar jednostkowych pozbawienia wolności była wysokość kary łącznej, którą należało orzec za zbiegające się przestępstwa. Do wyboru Sąd miał zastosowanie jednej z zasad: zasadę absorpcji, polegającą na wymierzeniu kary łącznej w wysokości kary najsurowszej orzeczonej za zbiegające się przestępstwa, zasadę kumulacji sprowadzającą się do zsumowania kar oraz zasadę asperacji, według której wymiar kary łącznej oscyluje w granicach od najsurowszej kary jednostkowej do sumy kar jednostkowych.

W niniejszej sprawie Sąd zastosował zasadę asperacji, czyli częściowej absorpcji. Najwyższą z orzeczonych kar pozbawienia wolności była kara łączna 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności wynikająca z wyroku opisanego w pkt V. Suma kar jednostkowych pozbawienia wolności wynosiła 6 lat i 8 miesięcy oraz 16 miesięcy kary ograniczenia wolności. Nadto wskazanymi wyrokami orzeczono kary grzywny w wysokości 50 stawek dziennych (wyrok opisany w pkt I), 100 stawek dziennych (wyrok opisany w pkt V) oraz 70 stawek dziennych (wyrok opisany w pkt VIII). Orzeczono środki w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat (wyrok opisany w pkt I) oraz 1 roku (wyrok opisany w pkt III).

Skazany popełnił w przeszłości przestępstwa z art. 178a § 1 kk, art. 278 § 1 kk, art. 289 § 2 kk, art. 157 § 1 kk, art. 288 § 1 kk, art. 217 § 1 kk, art. 284 § 2 kk, art. 279 § 1 kk, art. 157 § 2 kk, art. 190 § 1 kk a więc kilkukrotnie dopuszczał się przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności. Częściowo zachodzi pomiędzy nimi związek przedmiotowy oraz częściowo związek czasowy. Nie stanowią one jednego ciągi działań, skazany działał bowiem różny sposób, co znalazło wyraz w kwalifikacji prawnej jednostkowych czynów. Czyny dokonane przez skazanego skierowane były przeciwko chronionym prawem dobrom różnych osób. W sprawach nie zachodziły okoliczności, które uzasadniałyby nadzwyczajne złagodzenie kary (tak też wyrok SA w Katowicach z 8 marca 2001 r., II Aka 59/01, Prok. i Pr. 2002, z. 3, poz. 21).

Przy wymiarze kary łącznej, Sąd uwzględnił liczbę i charakter przestępstw objętych wyrokami podlegającymi łączeniu. Popełnienie tego rodzaju przestępstw stanowi negatywną przesłankę prognostyczną, świadczącą o lekceważącym stosunku skazanego do obowiązującego porządku prawnego. Analiza zapadłych wobec skazanego orzeczeń prowadzi do wniosku, że skazany otrzymywał szansę na uniknięcie izolacji penitencjarnej poprzez warunkowe zawieszanie orzeczonych kar pozbawienia wolności. Powyższa analiza wskazuje także, że skazany nie wykorzystał danej mu kilkakrotnie szansy, popełniał kolejne przestępstwa i w konsekwencji zarządzano wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności, co doprowadziło wymienionego do odbywania kary w warunkach izolacji penitencjarnej. Powyższe oznacza, że skazany nie wyciągał wniosków z dotychczasowych skazań a także świadczy o braku resocjalizacji i jego wysokiej demoralizacji. Dotychczas orzeczone i odbyte kary nie doprowadziły do resocjalizacji Nie osiągnęły one pożądanych efektów wychowawczych w stosunku do niego.

W tej sytuacji uznać należy, że jedynie dłuższa resocjalizacja w warunkach zamkniętego zakładu może osiągnąć pozytywne efekty wychowawcze i wdrożyć skazanego do przestrzegania porządku prawnego.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd uwzględnił także opinię o skazanym. Podkreślić należy, że opinia środowiska lokalnego oraz rodziny z okresu przed osadzeniem w zakładzie karnym nie jest pozytywna. Skazany w miejscu zamieszkania zachowywał się agresywnie wobec domowników i pod wpływem alkoholu urządzał awantury. W miejscu zamieszkania miały miejsce interwencje policji, których skazany był sprawcą. Karę pozbawienia wolności skazany odbywa w systemie programowego oddziaływania. Nałożone zadania realizuje w stopniu dobrym. Wobec popełnionych przestępstw oraz wcześniejszego funkcjonowania pozostaje krytyczny. Nie rozpoznano u wymienionego uzależnienia od alkoholu ani środków odurzających. Z uwagi na okresowe nadmierne nadużywanie alkoholu skazany uczestniczył w zajęciach edukacyjnych z zakresu uzależnienia od alkoholu w okresie od 07 kwietnia 2015 r. do 07 lipca 2015 r. Wymieniony ukończył kurs „Zagospodarowanie terenów zielonych”, przeprowadzony w ramach modułu „Działania na rzecz ekologii”, realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w W.. Z uwagi na to, że w stosunku do skazanego była prowadzona procedura Niebieskiej Karty, rozpoczął on zajęcia adresowane dla sprawców przemocy w rodzinie. Z opinii o skazanym wynika, że jego zachowanie w warunkach izolacji więziennej należy uznać jako dobre. Był piętnastokrotnie nagradzany kodeksowo, głównie za aktywny udział w grupie edukacyjnej, dobre zachowanie oraz właściwe wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. Nie był karany dyscyplinarnie. Nie deklaruje przynależności do struktur nieformalnych podkultury przestępczej. W kontaktach z przełożonymi jest grzeczny i zdyscyplinowany. W grupie współosadzonych funkcjonuje w sposób bezkonfliktowy. Kontakt zewnętrzny realizuje w formie widzeń, korespondencji i rozmów telefonicznych z rodzicami, rodzeństwem i babką.

Opinia o skazanym w zakładu karnego jest pozytywna, jednak okoliczności tej nie należy przeceniać a z pewnością nie sposób na tej podstawie wywodzić szczególnie pozytywnej prognozy kryminologicznej względem skazanego. W ocenie Sądu zachowanie skazanego w zakładzie karnym wynika z naturalnego dostosowania się do warunków izolacji i trybu życia w zakładzie karnym. Tym samym, nie zasługuje on na szczególne względy przy wymiarze kary łącznej.

Reasumując, z uwagi na powyższe okoliczności, Sąd uznał, iż adekwatną i sprawiedliwą, będzie kara 5 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych.

Połączone zostały środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 1 i 3 i orzeczono łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat.

Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawiono do odrębnego wykonania.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres kary odbytej w sprawie II K 122/14.

O kosztach obrony skazanego wykonywanej z urzędu orzeczono w oparciu art. 29 ust. l ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze w zw. z art. 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Sąd na podstawie art.624 § 1 kpk zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych uwzględniając jego aktualną sytuację materialną. Wymieniony nie posiada bowiem odpłatnej pracy ani majątku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chodor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Matysiak
Data wytworzenia informacji: