Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1007/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-10-17

Sygn. akt I Ns 1007/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Juszczyszyn

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Kochan - Rogoż

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r., w O., na rozprawie,

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w G.

z udziałem M. C. (1), S. C., D. C., M. C. (2), A. C. (1), M. C. (3), M. C. (4), A. C. (2), A. D., M. Z., A. C. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po K. C.

postanawia

stwierdzić, że spadek po K. C., zmarłym 20 stycznia 2013 r. w O., ostatnio stale zamieszkałym w O., na podstawie ustawy nabył z dobrodziejstwem inwentarza wnuk spadkodawcy A. C. (1) (syn M. i M.) w całości.

SSR Paweł Juszczyszyn

Sygn. akt I Ns 1007/15

UZASADNIENIE

(...) S.A. z siedzibą w G. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po K. C., zmarłym 20 stycznia 2013 r. w O., powołując się na interes prawny wynikający z umowy o dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej zawartej przez wnioskodawcę ze spadkodawcą.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawca K. C., ostatnio stale zamieszkały w B., zmarł 20 stycznia 2013 r. w O..

Spadkodawca w chwili śmierci był rozwiedziony i miał troje dzieci: M., M. i M. C. (4). Innych dzieci, w tym przysposobionych nie miał. Nikt nie został uznany za niegodnego dziedziczenia i nie zrzekał się dziedziczenia. Spadkodawca testamentu nie sporządzał.

W imieniu małoletniego M. C. (1) spadek po K. C. odrzuciła jego matka za zgodą Sądu rodzinnego. M. czerniakowski nie ma zstępnych.

M. C. (4) spadek po K. C. odrzuciła. M. C. (4) ma jedno dziecko – N. C., ale ona urodziła się po śmierci spadkodawcy.

M. C. (3) spadek po K. C. odrzuciła. M. C. (3) ma dzieci A. C. (1) urodzonego (...) i S. B. urodzoną (...), a więc po śmierci spadkodawcy.

M. C. (3) nie złożyła oświadczenia o odrzuceniu spadku po K. C. w imieniu małoletniego A. C. (1).

Sąd Rejonowy w Olsztynie zaś prawomocnym postanowieniem z dnia 25 maja 2017 r. odmówił zatwierdzenia uchylenia się przez M. C. (3) od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po K. C. w imieniu małoletniego A. C. (1).

(dowód: odpis aktu zgonu k. 5, zeznania świadków k. 99, zapewnienie spadkowe k. 119, postanowienie k. 117, dokumenty z akt III Nsm 763/13 i X Ns 552/13 tut. Sądu)

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 926 § 1 kc, powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Zgodnie zaś z przepisem § 2 art. 926 kc, dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie, a na podstawie art. 931 §1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast zgodnie z przepisem § 2 zd. 1 art. 931 kc, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Zgodnie zaś z przepisem art. 1020 kc, spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Jak wynika z ustaleń poczynionych w niniejszej sprawie spadkodawca w chwili śmierci nie miał małżonka, a wszyscy jego zstępni, którzy dożyli otwarcia spadku, skutecznie odrzucili spadek, za wyjątkiem małoletniego wnuka spadkodawcy A. C. (1).

W tej sytuacji cały spadek na podstawie cyt. art. 931 § 2 zd. 1 kc w zw. z art. 1015 § 2 kc (w brzmieniu obowiązującym w chwili otwarcia spadku) nabył z dobrodziejstwem inwentarza wnuk spadkodawcy A. C. (1) i dlatego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ SSR Paweł Juszczyszyn

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Rogalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Juszczyszyn
Data wytworzenia informacji: