Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 178/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2022-06-23

Sygn. akt II K 178/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: starszy sekr. sądowy Ewelina Kazberuk

Prokurator Prok. Rej. w Kętrzynie: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2022 r. na posiedzeniu

sprawy J. F.

s. W. i L. z domu M.

ur. (...) w Ł.

oskarżonego o to, że:

W dniu 26 stycznia 2022r. w ruchu lądowym w N., gm. K., prowadził samochód osobowy marki A. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 0,38 mg/l, II – 0,38 mg/l, III – 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

I.  na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk, art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec J. F. warunkowo umarza na okres próby 2 (dwóch) lat;

II.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres
2 (dwóch) lat, z wyłączeniem kategorii „T” i „C”;

III.  na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26.01.2022r.;

IV.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 178/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

J. F.

oskarżonego o to, że:

W dniu 26 stycznia 2022r. w ruchu lądowym w N., gm. K., prowadził samochód osobowy marki A. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 0,38 mg/l, II – 0,38 mg/l, III – 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Prowadzenie przez J. F. w dniu 26 stycznia 2022r. w ruchu lądowym w N., gm. K., samochodu osobowego marki A. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 0,38 mg/l, II – 0,38 mg/l, III – 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

Protokół badania stanu trzeźwości

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 2

k. 17-18

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Protokół badania stanu trzeźwości

Sporządzony przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodu.

Wyjaśnienia oskarżonego

Przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, wyraził skruchę i opisał okoliczności popełnienia czynu. Podał, że w okresie zimowym spożywają z małżonką profilaktycznie nalewkę ze spirytusu z czosnkiem. Zwykle piją na wieczór przed snem, jednakże w dniu zdarzenia oskarżony, z uwagi na mroźną pogodę napił się jej o poranku. Nadmienił, że jest mu wstyd za zaistniałą sytuację. Wniósł o warunkowe umorzenie postępowania, pozostawienie kategorii C i T z uwagi na to, że mieszka na wsi i prowadzi gospodarstwo rolne.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Obrońca oskarżonego wystąpił z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Sąd uznając wniosek za uzasadniony, uwzględnił go.

Zgodnie bowiem z treścią art. 66 §1 kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu, tak elementów podmiotowych jak i przedmiotowych Sąd uznał, że stopień ten nie jest znaczny. Stan nietrzeźwości oskarżonego nie był znaczny 0,38 mg/l. Ponadto oskarżony poruszał się prostym odcinkiem drogi, w godzinach o słabym natężeniu ruchu.

J. F. dotychczas nie był karany sądownie, prowadzi ustabilizowany tryb życia. Przez okres 30 lat pracował jako kierowca karetki pogotowia. Z uwagi na problemy ze zdrowiem, z pracy musiał zrezygnować, ale podejmował się zleceń transportowych do których wymagane jest posiadanie kategorii C. Ponadto pracował w gospodarstwie rolnym u siebie i innych osób, co stanowiło dodatkowe źródło jego dochodów.

W ocenie Sądu właściwości i warunki osobiste oskarżonego oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa. W ocenie Sądu zdarzenie miało charakter incydentalny, oskarżony dotychczas nie był karany sądownie oraz wyraził skruchę z powodu popełnionego czynu.

W tym stanie rzeczy, wobec spełnienia ustawowych wymogów, Sąd warunkowo umorzył wobec oskarżonego postępowanie karne na okres próby 2 lat. W ocenie Sądu dwuletni okres próby pozwoli zweryfikować pozytywną prognozę, co do przestrzegania porządku prawnego przez J. F..

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. F.

II

I

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, z wyłączeniem kategorii T i C. Sąd wziął pod uwagę, że oskarżony zostałby pozbawiony możliwości zarobkowania, dlatego też pozostawił mu możliwość poruszania się ciągnikami rolniczymi i samochodami ciężarowymi. Oskarżony mieszka na wsi, przez co ma utrudniony dostęp do służby zdrowia, po zakupy również musi się wybrać do większej miejscowości.

Przy określaniu okresu zakazu uwzględniono poziom alkoholu w wydychanym powietrzu i stopień zagrożenia jaki swoim zachowaniem stworzył dla bezpieczeństwa w ruchu.

Świadczenie pieniężne w kwocie 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

środek karny ma na celu wzmocnienie wychowawczego charakteru wymierzonej oskarżonemu kary. Sąd wziął pod uwagę sytuację majątkową oskarżonego, kwota 3.000 zł została zabezpieczona na poczet przyszłych należności.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

III

I

Na poczet środka karnego Sąd zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26 stycznia 2022 r.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w całości z uwagi na osiąganie niskich dochodów.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Małgorzata Olejarczyk
Data wytworzenia informacji: