Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 142/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2018-06-29

Sygn. akt II K 142/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Katarzyna Cichocka

Protokolant: starszy sekr. sądowy Ewelina Kazberuk

Prokurator Prok. Rej. w K.: J. D.

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2018r.

sprawy R. Ż.

s. F. i K. z domu P.

ur. (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 590/11 z dnia 26.07.2012r. za czyny:

-

z art. 159 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 24.08.2011r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 193 k.k. popełniony w dniu 24.08.2011r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności,

Na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 12.09.2011r. do 13.09.2011r. Skazany orzeczoną karę będzie wykonywał w okresie od 28.02.2021r. do 05.06.2021r.

2.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 327/17 z dnia 19.01.2018r. za czyny:

-

z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12.10.2016r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełniony w okresie od 17.11.2016r. do 18.11.2016r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 15.04.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 2 k.k. popełniony w dniu 15.04.2017r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 02.07.2017r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

-

z art. 178b k.k. popełniony w dniu 02.07.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 244 k.k. popełniony w dniu 02.07.2017r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 12.10.2016r. godz. 11:20 do dnia 14.10.2016r. godz. 10:50, od dni 18.11.2016r. godz. 09:00 do dnia 18.11.2016r. godz. 14:04 i od dnia 02.07.2017r. godz. 19:15 do dnia 03.07.2017r. godz. 15:20. Skazany orzeczoną karę wykonuje w okresie od 05.03.2018r. do 28.02.2021r.

3.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 462/17 z dnia 05.03.2018r. za czyny:

-

z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 5 k.k. popełniony w okresie od bliżej niekreślonego czasu do dnia 28.12.2016r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 289 § 2 k.k. popełniony w dniu 15.01.2017r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 01.03.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku i 2 pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 15.01.2017r. godz. 07:45 do dnia 17.01.2017r. godz. 07:15. Skazany orzeczoną karę będzie wykonywał w okresie od 05.06.2021r. do 02.08.2022r.

4.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 11/18 z dnia 05.03.2018r. za czyny:

-

z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 19.07.2017r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 244 k.k. popełniony w dniu 19.07.2017r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 21.07.2017r. godz. 06:50 do dnia 21.07.2017r. godz. 16:00. Skazany orzeczoną karę będzie wykonywał w okresie od 02.08.2022r. do 01.08.2023r.

5.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 63/18 z dnia 27.04.2018r. za czyny:

-

z art. 244 k.k. popełniony w dniu 20.12.2017r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 178b k.k. popełniony w dniu 20.12.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec skazanego R. Ż. jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 590/11, II K 327/17, II K 462/17, II K 11/18 i II K 63/18 Sądu Rejonowego w Kętrzynie i w ich miejsce orzeka karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okresy zatrzymania: w sprawie II K 590/11 od dnia 12.09.2011r. do 13.09.2011r., w sprawie II K 327/17 od dnia 12.10.2016r. godz. 11:20 do dnia 14.10.2016r. godz. 10:50, od dni 18.11.2016r. godz. 09:00 do dnia 18.11.2016r. godz. 14:04
i od dnia 02.07.2017r. godz. 19:15 do dnia 03.07.2017r. godz. 15:20, w sprawie II K 462/17 od dnia 15.01.2017r. godz. 07:45 do dnia 17.01.2017r. godz. 07:15, w sprawie II K 11/18 od dnia 21.07.2017r. godz. 06:50 do dnia 21.07.2017r. godz. 16:00 oraz karę dotychczas wykonywaną w sprawie II K 327/17;

III.  w pozostałym zakresie łączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

Sygn. akt. II K 142/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

R. Ż. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 590/11 z dnia 26.07.2012r. za czyny:

-

z art. 159 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 24.08.2011r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 193 k.k. popełniony w dniu 24.08.2011r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności,

Na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 12.09.2011r. do 13.09.2011r. Skazany orzeczoną karę będzie wykonywał w okresie od 28.02.2021r. do 05.06.2021r. (k.4, 20)

2.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 327/17 z dnia 19.01.2018r. za czyny:

-

z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 12.10.2016r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełniony w okresie od 17.11.2016r. do 18.11.2016r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 15.04.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 2 k.k. popełniony w dniu 15.04.2017r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 02.07.2017r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

-

z art. 178b k.k. popełniony w dniu 02.07.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 244 k.k. popełniony w dniu 02.07.2017r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 12.10.2016r. godz. 11:20 do dnia 14.10.2016r. godz. 10:50, od dni 18.11.2016r. godz. 09:00 do dnia 18.11.2016r. godz. 14:04 i od dnia 02.07.2017r. godz. 19:15 do dnia 03.07.2017r. godz. 15:20. Skazany orzeczoną karę wykonuje w okresie od 05.03.2018r. do 28.02.2021r. (k.8-9, 20)

3.Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 462/17 z dnia 05.03.2018r. za czyny:

-

z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 5 k.k. popełniony w okresie od bliżej niekreślonego czasu do dnia 28.12.2016r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 289 § 2 k.k. popełniony w dniu 15.01.2017r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 01.03.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku i 2 pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 15.01.2017r. godz. 07:45 do dnia 17.01.2017r. godz. 07:15. Skazany orzeczoną karę będzie wykonywał w okresie od 05.06.2021r. do 02.08.2022r. (k.10, 20)

4.Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 11/18 z dnia 05.03.2018r. za czyny:

-

z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 19.07.2017r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 244 k.k. popełniony w dniu 19.07.2017r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 21.07.2017r. godz. 06:50 do dnia 21.07.2017r. godz. 16:00. Skazany orzeczoną karę będzie wykonywał w okresie od 02.08.2022r. do 01.08.2023r. (k.11, 20)

5.Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt II K 63/18 z dnia 27.04.2018r. za czyny:

-

z art. 244 k.k. popełniony w dniu 20.12.2017r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

-

z art. 178b k.k. popełniony w dniu 20.12.2017r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara nie została dotychczas wprowadzona do wykonania. (k.18)

Całokształt zachowania i funkcjonowania R. Ż. w zakładzie karnym może być oceniony jako dobry. Skazany był jeden raz nagradzany regulaminowo, nie był karany dyscyplinarnie. Problemów wychowawczych nie sprawia, wobec przełożonych jest regulaminowy. Odbywa karę w systemie zwykłym. Wobec popełnionych przestępstw opiniowany wypowiada się umiarkowanie krytycznie. Nie odnotowano zachowań agresywnych. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego (opinia penitencjarna o skazanym k.20v).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 §1 i 2 kk karę łączną orzeka się w przypadku, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegając łączeniu, przy czym podstawą orzeczenia kary łącznej są kary orzeczone (prawomocnie) i podlegające wykonaniu.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk przy orzekaniu kary łącznej Sąd może określić jej wymiar według trzech podstawowych systemów: kumulacji, w którym kara łączna jest arytmetyczną sumą orzeczonych kar jednostkowych, absorpcji, w którym kara łączna jest równa najsurowszej z orzeczonych kar jednostkowych, pochłaniającej niejako pozostałe kary, i systemu modyfikowanego, określanego też w pewnym uproszczeniu jako asperacja, który zakłada orzekanie kary łącznej w granicach między sumą orzeczonych kar jednostkowych a najsurowszą z tych kar.

Uwzględniając powyższe, Sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wskazanymi wyrokami, albowiem zachodziły warunki do ich połączenia, zgodnie z treścią art. 85 §1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk.

Co do pozostałych rozstrzygnięć Sądu w łączonych wyrokach, podlegają one odrębnemu wykonaniu, zgodnie z treścią art. 576§1 kpk.

Z kolei przechodząc do uzasadnienia w zakresie wymiaru kary łącznej, należy podkreślić, że Sąd, stosownie do zasady wyrażonej w art. 86 §1 kk, wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

Sąd podzielił wyrażony zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 02.12.1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976/2/33), jak i w doktrynie pogląd iż zasada absorpcji czy kumulacji przy wymiarze kary łącznej jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami o charakterze wyjątkowym.

Sąd powinien natomiast przede wszystkim rozważyć, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu, zachodzi ścisły związek przedmiotowo – podmiotowy oraz bliskość czasowa. Winno się nadto uwzględnić okoliczności, jakie zaszły już po wydaniu poprzednich wyroków, przede wszystkim mieć na uwadze proces resocjalizacji skazanego, a także względy indywidualno – i generalno-prewencyjne.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał na uwadze podobieństwo przedmiotowe części czynów skazanego, choć nie identyczność – skierowane były przeciwko mieniu, lecz także przeciwko zdrowiu ludzkiemu, wolności, działalności instytucji państwowych, wymiarowi sprawiedliwości i bezpieczeństwu w komunikacji. Ponadto, pomiędzy przestępstwami objętymi łączonymi karami w sprawach II K 327/17, II K 462/17, II K 11/18 i II K 63/18 zachodziła bliskość czasowa. Skazany ze wskazanych wyroków dopuścił się łącznie 15 przestępstw w okresie od października 2016 r. do grudnia 2017 r.

Sąd zastosował zasadę asperacji i wymierzył karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, uznając, iż kara oparta na tej zasadzie będzie sprawiedliwa, współmierna do rozmiaru zawinienia sprawcy i do ciężaru gatunkowego popełnionych przestępstw.

Sąd miał na uwadze, fakt, iż skazany posiada pozytywną opinię z zakładu karnego, jednakże jego dotychczasowy tryb życia i kilkunastokrotne popełnienie przez niego przestępstw uzasadnia celowość orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności surowszej od wynikającej z dyrektywy pełnej absorpcji. Skazany był w przeszłości wielokrotnie karany, za przestępstwa o różnym ciężarze gatunkowym. (k.14-15)

W ocenie Sądu zastosowanie zasady kumulacji kar, stanowiłoby dla skazanego dolegliwość przekraczającą potrzeby resocjalizacyjne oraz potrzeby kształtowania społecznego poczucia sprawiedliwości.

Kara łączna nie może pogarszać sytuacji skazanego, ale nie może też stanowić zbyt znacznej premii płynącej z faktu popełnienia wielu przestępstw. Stałoby to bowiem w sprzeczności z wymogami prewencji szczególnej i ogólnej, prowadząc do premiowania sprawcy popełniającego więcej niż jedno przestępstwo i w praktyce – do bezkarności pewnych działań takiego sprawcy oraz uprzywilejowałoby sprawcę wielokrotnego w porównaniu z osobą, która popełnia jedno przestępstwo.

Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd zaliczył skazanemu karę dotychczas wykonaną w sprawie II K 327/17 oraz okresy zatrzymania: w sprawie II K 590/11 od dnia 12.09.2011r. do 13.09.2011r., w sprawie II K 327/17 od dnia 12.10.2016r. godz. 11:20 do dnia 14.10.2016r. godz. 10:50, od dni 18.11.2016r. godz. 09:00 do dnia 18.11.2016r. godz. 14:04
i od dnia 02.07.2017r. godz. 19:15 do dnia 03.07.2017r. godz. 15:20, w sprawie II K 462/17 od dnia 15.01.2017r. godz. 07:45 do dnia 17.01.2017r. godz. 07:15, w sprawie II K 11/18 od dnia 21.07.2017r. godz. 06:50 do dnia 21.07.2017r. godz. 16:00

Mając na uwadze sytuację majątkową skazanego, Sąd zwolnił go od zapłaty kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sandra Kozak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Cichocka
Data wytworzenia informacji: