Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 881/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2020-01-16

Sygn. akt: I Co 881/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Beata Bihuń

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2020 r. w Kętrzynie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko A. D.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

postanawia:

oddalić wniosek

UZASADNIENIE

Wnioskodawca (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o nadanie na swoją rzecz klauzuli wykonalności wyrokowi zaocznemu z dnia 29 kwietnia 2015 r., wydanemu przez Sąd Rejonowy w K. w sprawie sygn. akt (...) upr., któremu nadano klauzulę wykonalności postanowieniem tego Sądu z dnia 25 września 2014 r. Wskazał, że jest następcą prawnym wierzyciela (...) Banku Spółka Akcyjna z siedzibą we W..

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

W myśl art. 788 § 1 k.p.c. jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Zgodnie z art. 788 § 3 k.p.c. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli wszczęcie lub dalsze prowadzenie egzekucji możliwe jest na zasadach przewidzianych w art. 804 1 i art. 804 2 k.p.c. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca wykaże, że organ egzekucyjny prawomocnym postanowieniem nie dopuścił go do udziału w postępowaniu lub odmówił wszczęcia egzekucji.

Art. 804 2 k.p.c. stanowi, że jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Mając na uwadze powyższe, wobec niewykazania przez wierzyciela, że organ egzekucyjny prawomocnym postanowieniem nie dopuścił go do udziału w postępowaniu lub odmówił wszczęcia egzekucji, na podstawie art. 788 § 3 k.p.c. wniosek należało oddalić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Beata Bihuń
Data wytworzenia informacji: