Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V K 211/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2015-04-09

Sygn. akt V K 211/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z/s w Węgorzewie

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Merska

Protokolant: Joanna Kucharska

w obecności prokuratora Elżbiety Dunaj – Wałach

po rozpoznaniu w dniach 23.01.2015r., 27.02.2015r i 2.04.2015r

sprawy K. P.

urodzonego (...) w M.

syna H. i D. z d. O.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Ełku II Wydział Karny z dnia 17 listopada 1998r. sygn. akt II K 722/98 za przestępstwo popełnione w nocy z 9 na 10.03.1998r z art. 279§1kk na karę 1 rok i 3 miesięcy pozbawienia wolności wraz z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, oddano go pod dozór kuratora; na podstawie art. 33§2 kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 30 stawek po 15 zł, na jej poczet zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 23.10.1998r do 07.11.1998r.

Postanowieniem z dnia 9 maja 2002r. Sąd Rejonowy w Giżycku w sprawie sygn. akt II Ko 227/01 zarządził wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności.

II.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydziału Karnego z dnia 8 lutego 1999r. , sygn. akt II K 717/98 za przestępstwa popełnione:

a)  w dniu 21.08.1998 z art. 278§1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  w nocy z 4 na 5 sierpnia 1998r z art. 278§1kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, oddano go pod dozór kuratora sądowego, a także zobowiązano do naprawienia szkody.

Postanowieniem z dnia 9 maja 2002r. Sąd Rejonowy w Giżycku w sprawie sygn. akt II Ko 226/01 zarządził wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności.

III.  Sądu Rejonowego w Biskupcu Roki Sądowe w Mrągowie z dnia 14 lipca 1999r , sygn. akt II K 200/99/R za przestępstwo popełnione w okresie od 19.02.1998r do 11.03.1998r z art. 279§1kk w zw. z art. 283kk w zw. z art. 12kk na karę 2 lat pozbawienia wolności wraz z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, oddano pod dozór kuratora sądowego, a także orzeczono obowiązek naprawienia szkody; na podstawie art. 33§1 i §2kk wymierzono mu karę grzywny 100 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 10 złotych. Kara grzywny została wykonana.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 09.05.2002r sygn. akt IIKo 225/01 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Skazany rozpoczął odbywanie kary od dnia 02.07.2014r.

IV.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 28 lutego 2001r. sygn. akt II K 565/10 za przestępstwa popełnione:

a) w dniu 04.07.2000r z art. 275§1 na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

b) w dniu 05.07.2000r z art. 13§1kk w zw. z art. 264§1kk w zw. z art. 257§1, §2kk w zw. z art. 11§2kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono karę łączną 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat. Na podstawie art. 71§1kk w zw .z art. 33§1kk wymierzono mu karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na kwotę 20 zł.

Sąd Okręgowy w Suwałkach wyrokiem z dnia 24 maja 2001r – sygn. akt IIKa 185/01 zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku w ten sposób, że uchylił postanowienie Sądu I instancji w zakresie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności i orzeczenia kary grzywny.

V.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 16 listopada 2001r. sygn. akt II K 628/00 za przestępstwa popełnione:

a) w dniu 20.11.1999r z art. 279§1kk

b) w nocy z 29/30.10.1999r z art. 279§1kk

c) w nocy 31.10.1999r z art. 279§1kk

przy przyjęciu, iż czyny te stanowią ciąg przestępstw z art. 91§1kk skazano go na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20.07.2000r do dnia 16.01.2001r.

VI.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 18 maja 2005r. sygn. akt II K 169/05 za przestępstwo popełnione w dniu 20.01.2001r z art. 284§2kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

VII.  Sądu Rejonowego w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie z dnia 8 września 2014r. sygn. akt V K 170/14 za przestępstwo popełnione w nocy z 12/13.05.2001r z art. 278§1kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33§2kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 50 złotych. Postanowieniem z dnia 15.01.2015r zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 25 dni.

orzeka

1.  Na podstawie art. 569§ 1 kpk w zw. z art. 85 kk, art. 86§1 i §2kk, art. 91§2kk łączy skazanemu K. P. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach:

a) IIK 722/98, IIK 717/98, IIK 200/99/R i wymierza mu karę łączną 2 (dwa) lat i 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności a także karę łączą grzywny w wymiarze 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

b) IIK 628/00, IIK 169/05, VK 170/14 i wymierza mu karę łączną 2 (dwa) lat pozbawienia wolności.

2.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  Na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sprawie IIK 565/10.

4.  Na poczet kar łącznych zalicza skazanemu okresy dotychczas odbytych kar.

5.  Zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Sygn. akt VK 211/14

UZASADNIENIE

K. P. został skazany następującymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Giżycku sygn. akt IIK 717/98 – wyrok z dnia 8.02.1999r, z tymże akta zostały skasowane (k. 34), wyrok nie jest zawarty w danych o karalności skazanego - odpis wyroku – akta D 46/99;

- za czyny dokonane : - I – 21.08.1998r – art. 278§1kk – kara 10 miesięcy pozbawienia wolności;

- II – w nocy z 4 na 5 sierpnia 1998r – 278§1kk – kara 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wymierzono karę łączną 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności wraz z warunkowym zawieszenie na okres 3 lat, oddano skazanego pod dozór kuratora oraz orzeczono obowiązek naprawienie szkody.

Postanowieniem z dnia 9 maja 2002r w sprawie sygn. akt IIKo 226/01 na podstawie art. 75§1kk zarządzono wykonanie kary łącznej, postanowieniem z dnia 06.03.2003r – zarządzono poszukiwania skazanego listem gończym (k. 27)

II. Sądu Rejonowego w Ełku sygn. akt II K 722/98 – wyrok z dnia 17.11.1998r, wyrok nie jest zawarty w danych o karalności skazanego;

- za czyn popełniony – I w nocy z 9 na 10.03.1998r – 279§1kk – kara 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności wraz z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat, dozór kuratora sądowego; na podstawie art. 33§2kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 30 stawek po 15zł – na jej poczet zaliczono tymczasowe aresztowanie od dnia 23.10.1998r do dnia 07.11.1998r W sprawie o sygn. akt IIKo 227/01 – postanowienie z dnia 09.05.2002r – zarządzono wykonanie kary

III. Sądu Rejonowego w Mrągowie sygn. akt IIK 200/99/R – wyrok z dnia 14.07.1999r;

- za czyn popełniony – od 19.02.1998r do 11.03.1998r – z art. 279§1kk w zw. z art. 283kk w zw. z art. 12kk, orzeczono karę 2 lata pozbawienia wolności wraz z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat; na podstawie art. 33§2kk – orzeczono karę grzywny w wymiarze 100 stawek po 10 złotych; a także środek karny obowiązku naprawienia szkody.

W sprawie o sygn. akt IIKo 225/01 – postanowienie z dnia 09.05.2002r, zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

IV. Sądu Rejonowego w Giżycku sygn. akt IIK 565/00 – wyrok z dnia 28.02.2001r

Za czyny popełnione – 1) 04.07.2000r – art. 275§1kk – na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

2) 05.07.2000r – 13§1kk w zw. z art. 264§1kk w zw. z art. 257§1,§2kk w zw. z art. 11§2kk – na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzeczono karę łączna 5 miesięcy pozbawienia wolności;

V. Sądu Rejonowego w Giżycku sygn. akt IIK 628/00 – wyrok z dnia 16.11.2001r

Za czyny popełnione : - 1) 20.11.1999r – art. 279§1kk

2) w nocy z 29/30.10.1999r – 279§1kk

3) w nocy 31.10.1999r – art. 279§1kk

Przy zastosowaniu art. 91§1kk – wymierzono karę 2 lata pozbawienia wolności

Zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20.07.2000r do dnia 16.01. 2001r

VI. Sądu Rejonowego w Giżycku sygn. akt IIK 169/05 – wyrok z dnia 18.05.2005r

Za czyn popełniony – 20.01.2001r – art. 284§1kk; kara 3 miesięcy pozbawienia wolności;

VII. Sądu Rejonowego w Giżycku sygn. akt IIK 415/07 – wyrok łączny z dnia 07.01.2008r – obejmujący wyroki o sygn. akt - IIK 565/00, IIK 628/00

Wymierzono karę 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności, zaliczono okres tymczasowego aresztowania;

VIII. Sądu Landgericht Bonn, Niemcy sygn. 664 Js 366/09 21 Kls 4/10 DE-PL- NOT00000150218 – usiłowanie ciężkiego rozboju – kara 6 lat pozbawienia wolności, czyn z 2009r

IX. Sądu Rejonowego w Giżycku V Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzą w Węgorzewie sygn. akt VK 170/14 – SR w Węgorzewie – wyrok z dnia 08.09.2014r

Czyn popełniony - w nocy z 12/13 maja 2001r – art. 278§1kk; wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; a także kara grzywny na podstawie art. 33§2kk w wymiarze 50 stawek po 50 złotych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: danych o karalności k. 110 – 112, a także akt spraw – IIK 722/98, IIK 200/99/R, IIK 565/00, 628/00, 169/05, IIK 415/07, VK 170/14, II Kop 206/09.

Mając na uwadze wniosek obrońcy oskarżonego oraz treść powyższych wyroków na zasadzie art. 570 kpk wszczęto postępowanie o wydanie wyroku łącznego.

Aby zaistniały przesłanki do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym, muszą być spełnione zarówno warunki procesowe jak i materialnokarne. Podstawowym warunkiem procesowym wynikającym z art. 569 § 1 kpk jest wymaganie prawomocności skazań podlegających łączeniu. O tym, czy zachodzą warunki materialnokarne decydują przede wszystkim przepisy art. 85 – 90 kk. Podstawowym jest warunek wynikający z art. 85 kk, zgodnie z którym połączeniu podlegają tylko takie prawomocne skazania, które dotyczą wyłącznie przestępstw popełnionych przed wydaniem pierwszego, chociażby nieprawomocnego wyroku sądu I instancji, co do któregokolwiek z nich. Nadmienić przy tym należy, że zakładana w art. 569 § 1 kpk dopuszczalność wydania wyroku łącznego zachodzi jedynie wtedy, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej wobec osoby skazanej prawomocnymi wyrokami, a więc nakaz stosowania przy wydawaniu takiego wyroku art. 85 kk, który dopuszcza łączenie kar jedynie za przestępstwa popełnione „zanim zapadł pierwszy, choćby nieprawomocny, wyrok do któregokolwiek z nich”, nie oznacza, że punktem odniesienia ma tu być jedynie pierwszy wyrok skazujący, jaki kiedykolwiek wydano wobec oskarżonego, będącego następnie skazywanym jeszcze innymi wyrokami za popełnione przezeń przestępstwa, lecz że chodzi każdorazowo o ten wyrok, który jest chronologicznie pierwszy w odniesieniu do kolejnych przestępstw, za które został on prawomocnie skazany, a które tworzą grupę czynów zabronionych pozostających w zbiegu, w tym i w kolejnym zbiegu (por. postanowienie SN z dnia 28.01.2009r., II KK 215/08, OSNwSK 2009/1/208).

W sprawie niniejszej stwierdzić należy, iż wszystkie przywołane wyżej wyroki są prawomocne, a więc spełniony jest warunek z art. 569 § 1 kpk.

Przesłanki materialnokarne do połączenia wyrokiem łącznym spełniają natomiast wyroki opisane w pkt I, II i III, ale również z punktów IV, V i VI lub V, VI i IX.

Wyrok w sprawie o sygn. akt IIK 722/98 został wydany w dniu 17.11.1998r, zaś czyny będące przedmiotem rozpoznania w sprawie o sygn. akt IIK 717/98 i IIK 200/99/R zostały popełnione odpowiednio: 21.08.1998, w nocy z 4 na 5.08.1998, w okresie od 19.02.1998r do 11.03.1998r.

Odnośnie możliwości połączenie kolejnych wyroków, to zauważyć należy iż:

1) w przypadku połączenia wyroków z punktów IV, V i VI, to wyrok w sprawie o sygn. akt IIK 565/00 został wydany w dniu 28.02.2001r, zaś czyny będące przedmiotem rozpoznania w sprawach o sygn. akt IIK 628/00 i IIK 169/05 zostały popełnione odpowiednio: 20.11.1999r, w nocy z 29 na 30.10.1999r, w nocy 31.10.1999r oraz 20.01.2001r. Wymiar kary za te przestępstwa zamykałby się granicami od 2 lat pozbawienia wolności do 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności;

2) w przypadku połączenia wyroków z punktów V, VI i IX, to wyrok w sprawie o sygn. akt II k 628/00 został wydany w dniu 16.11.2001, zaś czyny będące przedmiotem rozpoznania w sprawach o sygn. akt IIK 169/05 i VK 170/14 zostały popełnione odpowiednio: 20.01.2001r i w nocy z 12 na 13 maja 2001r. Wymiar kary za te przestępstwa zamykałby się granicami od 2 lat pozbawienia wolności do 2 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności. W obu wypadkach wyrok łączny wydany w sprawie o sygn. akt II K 415/07 traci moc – art. 575§1 kpk.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk dolną granicę kary łącznej pozbawienia wolności wyznacza najwyższa z kar wymierzonych jednostkowo, co odpowiada systemowi absorpcji, zaś górną granicę tworzy suma wymierzonych kar jednostkowych, co odpowiada systemowi kumulacji. Przy czym jak zgodnie podkreśla się w orzecznictwie i literaturze prawniczej, przepisy określające zasady orzekania kary łącznej nie mają kategorycznej wymowy w kwestii nakazu kierowania się wyłącznie dyrektywą pełnej absorpcji w odniesieniu do każdego skazanego, nie ma również żadnych podstaw do twierdzenia, że wyrok łączny powinien zawsze powodować poprawę sytuacji skazanego. Niezależnie od możliwości zastosowania przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji, oparcie wymiaru kary na zasadzie absorpcji lub kumulacji traktować należy jako rozwiązanie skrajne, stosowane wyjątkowo i wymagające szczególnego uzasadnienia. Wymierzając karę łączną stosuje się zwykłe dyrektywy karania, a zwłaszcza słuszności i celowości wyrażone przez związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami. Na ogół nie ma powodu, by orzekać karę łączną w dolnych granicach tj. w wysokości najsurowszej ze zbiegających się kar. Popełnienie więcej niż jednego przestępstwa powinno również raczej skłaniać do odstąpienia od absorpcji kar, niż za nią przemawiać. Wymierzenie takiej kary prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego nie jedno, a więcej przestępstw, zatem prowadziłoby do praktycznej bezkarności innych zachowań zabronionych. Jak wskazano wyżej, całkowitą zasadę absorpcji stosować należy wyjątkowo albo wtedy gdy wszystkie czyny wykazują bardzo bliską więź podmiotową i przedmiotową, albo orzeczone za niektóre czyny kary są tak minimalne, że w żadnym stopniu nie mogłyby rzutować na karę łączną, albo też istnieją jakieś szczególne okoliczności dotyczące osoby skazanego (zob. wyrok SA w Lublinie z dnia 16.03.2010r., II Aka 57/10, LEX nr 583690; wyrok SA w Lublinie z dnia 25.03.2010r., II Aka 59/10, LEX nr 658856; wyrok SA w Katowicach z dnia 20.05.2008r., II AKa 129/08, Biul.SAKa 2008/3/8; wyrok SN z dnia 19.03.2008 r., IV KK 45/08; wyrok SA w Łodzi z dnia 27.11. 2008r., II AKa 198/08; wyrok SA w Łodzi z dnia 18.11.2008r., II AKa 178/08; por. A. Marek, Komentarz, Kodeks karny, Warszawa 2004, s. 293).

Wymierzając w sprawie niniejszej skazanemu:

1) na skutek połączenia kar pozbawienia wolności wynikających z wyroków IIK 717/98, IIK 722/98 i IIK 200/99/R - karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 zł, Sąd kierował się zasadą częściowej absorpcji (najsurowsza kara jednostkowa została wymierzona w wysokości 2 lat pozbawienia wolności),

2) na skutek połączenia kar pozbawienia wolności wynikających z wyroków IIK 628/00, IIK 169/05, VK 170,14 – karę łączną 2 lat pozbawienia wolności Sąd miał na względzie zasadę absorpcji. Sąd uwzględnił okoliczność, że czyny objęte karami łącznymi odległe były od siebie czasowo, choć zawsze skierowane przeciwko mieniu. Poza tym popełnione były wiele lat temu, orzeczenia o zarządzeniu wykonania kar zapadły ponad 10 lat temu. Sąd uwzględnił opinię o skazanym przedstawioną przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczytnie (k. 38), z której wynika iż jego zachowanie jest poprawne, skazany nie był karany dyscyplinarnie. Skazany pozostaje w związku konkubenckim z J. D., przez wiele lat przebywał w Niemczech, gdzie ułożył sobie życie, ale jak wynika z karty karnej nie zaniechał działalności przestępczej. Został skazany za usiłowanie rozboju, gdzie jak twierdzi przyjęto, iż był kierowcą podczas napadu. Przekazany został do Polski w dniu 02.07.2014r w związku z wydanym Europejskim Nakazem Aresztowania – sygn. akt II Kop 206/09.

Stosownie do art. 577 kpk na poczet orzeczonych na poczet orzeczonych kar łącznych Sąd zaliczył okres kar dotychczas odbytych, zaś w sprawie IIK 565/10 postępowanie należało umorzyć wobec braku warunków do wydania wyroku łącznego.

Sąd zwolnił skazanego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, ponieważ od 09.09.2011r odbywa karę pozbawienia wolności, nie uzyskuje żadnego dochodu – k. 78 akt II Kop 206/09.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Kupicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Merska
Data wytworzenia informacji: