Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 593/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2016-01-07

Sygn. akt: I Ns 593/15

POSTANOWIENIE

Dnia 7 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Młynarczyk

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Banku S.A. w W.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. Ł.

1. Stwierdza, że spadek po J. Ł.

Zmarłym dnia 30 grudnia 2011 r. w A.

Ostatnio stale zamieszkałym w A.

Na podstawie ustawy

nabyli:

- żona S. Ł. c. A. i J. w 1/3 części

- syn A. Ł., s. J. i S. w 1/3 części;

- syn K. Ł., s. J. i S. w 1/3 części.

2. Ustala, iż koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie strony ponoszą we własnym zakresie.

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska.

Sygn. akt. I Ns 593/15

UZASADNIENIE

(...) Bank S.A. w W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po J. Ł. zmarłym dnia 30 grudnia 2011 r. w A. Gm. G. ostatnio zamieszkałym tamże

Wnioskodawca podał , że spadkodawca był dłużnikiem banku w związku z zawartą w dniu 03.03.2008 r. pożyczką ,która do dnia jego śmierci nie została spłacona. Jednocześnie wnioskodawca wskazał, że do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym należy jego małżonka – S. Ł.. Innych spadkobierców nie wskazano . Wnioskodawca wniósł o ich ewentualne ustalenie na podstawie art.670 kpc przez Sąd. Dodatkowo we wniosku wskazano, że wnioskodawca nie posiada wiedzy na temat ewentualnych oświadczeń o odrzuceniu spadku przez spadkobierców ustawowych.

Sąd ustalił, co następuje:

W wyniku odebranego od uczestniczki postępowania trybie art.670 w zw. z art.671 kpc zapewnienia spadkowego Sąd ustalił, że spadkodawca J. Ł. zmarł 30 grudnia 2011 r. w A. Gm. G., gdzie przed śmiercią mieszkał. Spadkodawca nie sporządził testamentu. Do kręgu spadkobierców ustawowych należą żona zmarłego – S. Ł. oraz jego dzieci: A. Ł. i K. Ł.

(dowód: skrócony akt zgonu J. Ł. – k. 18, zapewnienie spadkowe S. Ł. k.24, dowody osobiste uczestników postępowania protokół k. 39)

Jak oświadczyli uczestnicy postępowania nikt nie składał oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po zmarłym.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 § 1 kc powołanie do spadku może wynikać z ustawy lub testamentu. W myśl § 2 dziedziczenie ustawowe do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo żadna z osób, które powołał nie chce bądź nie może dziedziczyć.

W niniejszej sprawie spadkobiercy zgodnie zapewnili, iż spadkodawca nie sporządził testamentu. Podali oni także, iż żaden ze spadkobierców nie składał oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Nadto żaden z nich nie zrzekł się dziedziczenia, a także nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

Zgodnie z art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta.

W konsekwencji spadek po J. Ł. nabyli jego małżonka S. Ł. oraz synowie K. Ł. i A. Ł. , każde z nich w 1/3 części. W myśl art.925 kc spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a jest nią śmierć spadkodawcy. W tym momencie następuje wejście przez spadkobiercę w ogół praw i obowiązków zmarłego należących do spadku z mocy prawa, chyba że spadkobierca złoży oświadczenie w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku ,że spadek odrzuca ( art.1015§1 kc), bądź uchyli się skutecznie od skutków nie złożenia w terminie takiego oświadczenia i Sąd to zatwierdzi, bądź zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia przez Sąd. W przedmiotowej sprawie żadna z wymienionych okoliczności nie wystąpiła, a na rozprawie poprzedzającej wydanie orzeczenia uczestnicy oświadczyli, że nie składają żadnych wniosków.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 926 1 i 2 kc w zw. z art. 931 kc orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.520§1 kpc i wobec powyższego Sąd nie uwzględnił żądania wnioskodawcy o obciążenie tymi kosztami tj. kosztami uzyskania właściwych aktów stanu cywilnego oraz kosztami zastępstwa prawnego uczestników postępowania. Zasadą w postępowaniu nieprocesowym jest , by każdy uczestnik ponosił koszty związane ze swym udziałem w sprawie, co oznacza, że obciążają go koszty tej czynności, której sam dokonał , jak i czynności podjętej w jego interesie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Stopińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Kurzynowska-Drzażdżewska
Data wytworzenia informacji: