Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 551/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2020-02-24

Sygn. akt I Ns 551/18

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marek Makowczenko

Protokolant:

sekretarka Sylwia Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku N. P.

z udziałem J. C., W. C., I. D., H. W., D. C.

o zmianę postanowienia i o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  Zmienić postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku wydane w dniu 29.03.1990r. przez Sąd Rejonowy w Giżycku w sprawie I Ns 56/90 w ten sposób, że stwierdzić iż spadek po M. C. zmarłej dnia 29.08.1989r. w Ż., ostatnio stale zamieszkałej w Ż. na podstawie ustawy nabyli:

- mąż T. C. s. D. i M. w 1/4 części,

- córka H. W. c. T. i M. w 3/24 części,

- córka I. D. c. T. i M. w 3/24 części,

- córka D. C. c. T. i M. w 3/24 części,

- syn J. C. s. T. i M. w 3/24 części,

- syn W. C. s. T. i M. w 3/24 części,

- córka N. P. c. T. i M. w 3/24 części,

z tym że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne na podstawie ustawy nabyli:

- mąż T. C. s. D. i M. w 1/4 części,

- córka I. D. c. T. i M. w 1/4 części,

- syn J. C. s. T. i M. w 1/4 części,

- córka N. P. c. T. i M. w 1/4 części,

2.  Stwierdzić, że spadek po T. C. zmarłym 29.12.1990r. w W. ostatnio stale zamieszkałego w J. na podstawie ustawy nabyli:

- córka H. W. c. T. i M. w 1/6 części,

- córka I. D. c. T. i M. w 1/6 części,

- córka D. C. c. T. i M. w 1/6 części,

- syn J. C. s. T. i M. w 1/6 części,

- syn W. C. s. T. i M. w 1/6 części,

- córka N. P. c. T. i M. w 1/6 części,

SSR Marek Makowczenko

Sygn. akt I Ns 551/18

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni N. P. wniosła o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po M. C. wydanego przez tutejszy Sąd w dniu 29 marca 1990r. w sprawie I Ns 56/90 oraz o stwierdzenie nabycia spadku po T. C..

Uczestniczki I. D. , H. W., D. C., J. C., W. C. nie kwestionowali wniosku.

Sąd ustalił i zważył, co następuje: .

M. C. zmarła dnia 23 sierpnia 1989r. w Ż.. Na stałe przed śmiercią mieszkał w Ż.. Spadkodawczyni jeden raz zawierała związek małżeński z T. C. ( zapewnienie spadkowe, z akt sprawy Ns 56/90 akta USC k.3, 4 ).

Spadkodawczyni miała sześcioro dzieci: H. W., I. D., D. C., J. C., W. C. oraz N. P.. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu ( zapewnienie spadkowe, akta USC k. 10, 29, z akt sprawy Ns 56/90 akta USC k.4 - 9). W chwili śmierci spadkodawczyni wraz z mężem posiadała gospodarstwo rolne położone w Ż. ( akt notarialny k. 36 – 39).

W dniu 26 lutego 1990r. T. C. wystąpił do tutejszego Sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po żonie M. C.. Wniosek nie wymieniał córki N. P.. Na rozprawie w dniu 29 marca 1990r. wnioskodawca w zapewnieniu spadkowym wskazał, że spadkodawczyni z małżeństwa posiadała pięcioro dzieci. Obecni wówczas na sali rozpraw uczestnicy ( H. W., I. D., D. C., J. C.) potwierdzili zapewnienie. Postanowieniem z dnia 29 marca 1990r. Sąd stwierdził , że spadek po M. C. na podstawie ustawy nabyli: mąż T. C. w 5/20 części, córka H. W. w 3/20 części, córka I. D. w 3/20 części, córka D. C. w 3/20 części, syn J. C. w 3/20 części, syn W. C. w 3/20 części. Z tym, że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne z mocy ustawy nabyli :mąż T. C. w 1/3 części, córka I. D. w 1/3 części, syn J. C. w 1/3 części ( z akt sprawy Ns 56/90, wniosek k. 2, protokół k. 21 – 22v, postanowienie k. 23).

Postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 24 kwietnia 1990 wydanego w sprawie I Ns 101/90 o dział spadku i zniesienie współwłasności T. C. nabył w całości prawo własności do gospodarstwa rolnego. W akcie notarialnym z dnia 19 listopada 1990 T. C. w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982r o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin przeniósł własność gospodarstwa rolnego położonego we wsi Ż. na rzecz swojego następcy prawnego J. C. ( akt notarialny k. 36 – 39).

T. C. zmarł dnia 29 grudnia 1990 w W.. Na stałe przed śmiercią mieszkał w J.. Był wdowcem, związek małżeński zawierał jeden raz. Posiadał sześcioro dzieci: H. W., I. D., D. C., J. C., W. C. oraz N. P.. Nie sporządził testamentu ( zapewnienie spadkowe akta USC k. 10, z akt sprawy Ns 56/90 akta USC k.4 - 9).

W chwili śmierci nie posiadał już gospodarstwa rolnego.

W sprawie zastosowanie mają przepisy w brzmieniu z chwili otwarcia spadku. Stosownie do brzmienia art. 926 §1 kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W sprawie skoro spadkodawcy nie sporządzili testamentów nastąpiło w każdym przypadku dziedziczenie ustawowe. Zgodnie z art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności do spadku powołane są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek i dziedziczą oni w częściach równych. Przy czym część, która ma przypaść małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ część spadku. Stosownie do tego spadek po M. C. na podstawie ustawy nabył mąż T. C. w ¼ części, córka H. W. w 3/24 części, córka I. D. w 3/24 części, córka D. C. w 3/24 części, syn J. C. w 3/24 części, syn W. C. w 3/24 części, córka N. P. w 3/24 części.

W chwili śmierci spadkodawczyni wraz z mężem była współwłaścicielką gospodarstwa rolnego. W świetle obowiązującego w chwili otwarcia spadku art. 677 § 2 kpc w postanowieniu należało wskazać spadkobierców dziedziczących to gospodarstwo. Przy czym należy wskazać, że ustawa nie wymagała określenia w sentencji postanowienia gospodarstwa w sposób ścisły. W sprawie nie było wątpliwości, że w świetle obowiązujących w chwili otwarcia spadku przepisów ( art. 160 § 1 kc w związku z art. 1059 kc pkt 1 kc ) spadkobiercami dziedziczącymi gospodarstwo rolne oprócz wymienionych w postanowieniu w sprawie I Ns 56/90 męża T. C. , córki I. D. , syna J. C. była córka N. P.. ( kserokopie świadectw k. 32 – 35) N. P. była absolwentką Zespołu Szkół Rolniczych w D. ( zaświadczenie k. 28).

W tej sytuacji wchodzące w skład spadku po M. C. gospodarstwo rolne z mocy ustawy nabyli :mąż T. C. w 1/4 części, córka I. D. w 1/4 części, syn J. C. w ¼ części , córka N. P. w ¼ części.

Z uwagi na to, że postanowienie Sądu z dnia 29 marca 1990r wydane w sprawie I Ns 56/90 nie uwzględniało jednej córki należało w trybie art. 679 § 1 i 3 kpc zmienić prawomocne postanowienie i stwierdzić nabycie spadku zgodnie z przedstawionym wyżej stanem prawnym.

W przypadku natomiast T. C. do spadku powołane były jego dzieci: córka H. W. w 1/6 części, córka I. D. w 1/6 części, córka D. C. w 1/6 części, syn J. C. w 1/6 części, syn W. C. w 1/6 części, córka N. P. w 1/6 części.

W chwili śmierci spadkodawca nie był właścicielem gospodarstwa rolnego.

Mając to na uwadze orzeczono jak w postanowieniu ( art. 677 kpc i art. 679 § 1 i 3 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Kurzynowska-Lubecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Makowczenko
Data wytworzenia informacji: