Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 308/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2018-01-09

Sygn. akt: I Ns 308/17

POSTANOWIENIE

Dnia 9 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Janusz Supiński

Protokolant: Katarzyna Kucharska

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku (...) F. (...) w W.

o stwierdzenie nabycia spadku po S. D.

1.  Stwierdza, że spadek po S. D.

zmarłym dnia 24.11.2016 r. w G.

ostatnio stale zamieszkałym w R.

na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza

nabyła:

żona W. D. c. J. i M. w całości.

2. Znieść wzajemnie między zainteresowanymi koszty postępowania.

Sygn. akt. I Ns 308/17

UZASADNIENIE

Wnioskodawca (...) F. (...)z siedzibą w W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po S. D. zmarłym dnia 24.11.2016 r. w G., ostatnio zamieszkałym w miejscowości R.. Jednocześnie domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania.

Wnioskodawca podał, że ustalenie spadkobierców jest niezbędne w celu dochodzenia wierzytelności, powstałych w związku z usługami bankowymi świadczonymi przez (...) Bank (...) S.A. na rzecz spadkodawcy. Podał, że wierzytelność została nabyta na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy (...) Bank (...) S.A. a wnioskodawcą.

Uczestniczka postępowania W. D. nie oponowała złożonemu wnioskowi. Wskazała, że zmarły nie pozostawił testamentu, w chwili śmierci był żonaty, nie miał dzieci. Podała, że w skład spadku wchodzi broń i mieszkanie.

Sąd ustalił, co następuje:

Spadkodawca S. D. zmarł w dniu 24.11.2016 r. w G.. Ostatnio stale mieszkał w R.. W chwili śmierci był żonaty, nie miał dzieci, w tym przysposobionych. Rodzice S. D. nie dożyli otwarcia spadku. Nie znane jest rodzeństwo spadkodawcy.

Zmarły nie sporządził testamentu. W. D. nie odrzuciła spadku, nie była uznana przez Sąd za niegodną dziedziczenia, ani nie zrzekła się dziedziczenia.

(dowód: skrócony akt zgonu S. D.- k. 16, zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni- k. 51)

Nakazem zapłaty z dnia 19.09.2013 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie orzekł o obowiązku zapłaty przez pozwanego S. D. na rzecz (...) F. (...)z siedzibą w W. kwoty 20.413,08 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

(dowód: nakaz zapłaty- k. 12)

Sąd zważył, co następuje:

Bezsporny był ustalony wyżej stan faktyczny w zakresie kręgu spadkobierców po zmarłym S. D., wynikający z niekwestionowanych twierdzeń samych zainteresowanych. Mając przy tym na względzie treść art. 933 § 2 k.c., z którego wynika, że w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy, zasadnym było orzeczenie jak w pkt I sentencji postanowienia. Zważywszy przy tym na fakt, że spadkodawca nie sporządził testamentu, a W. D. nie odrzuciła spadku, ani nie złożyła oświadczenia o przyjęciu spadku w zakreślonym w art. 1015 k.c. terminie, zasadnym było stwierdzenie nabycia spadku przez uczestniczkę z mocy ustawy z dobrodziejstwem inwentarza.

Jedynie na marginesie wskazać należy, że w rozumieniu art. 1025 § 1 kc i art. 669-679 kpc zainteresowanymi w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia spadku są nie tylko spadkobiercy lub ich następcy prawni, lecz także wszystkie inne osoby mające interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy, z czym wiążą się doniosłe skutki prawne, w szczególności przewidziane w art. 1025 § 2, 1027, 1028 kc (post. SN z dnia 12 stycznia 1983 r., III CRN 218/82, OSNC 1983, nr 8, poz. 124). W świetle powyższego nie budzi wątpliwości, iż wnioskodawca jako zainteresowany (wierzyciel) - miał legitymację do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym S. D., co wynika wprost z treści orzeczenia z k. 12.

Orzeczenie o kosztach postępowania zapadło w oparciu o przepis art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Zauważyć należy, że zainteresowani zgodni byli w zakresie ustalenia kręgu spadkobierców, co wyklucza zastosowanie przepisów art. 520 § 2 i 3 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Kucharska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Supiński
Data wytworzenia informacji: