Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Ka 564/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2014-09-16

Sygn. akt VII Ka 564/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Górczyńska,

Sędziowie: SO Magdalena Chudy,

SO Dariusz Firkowski (spr.),

Protokolant st. sekr. sądowy Marta Borowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marii Kuleszy-Chaleckiej

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014r.

sprawy skazanego G. K.

o wydanie wyroku łącznego w sprawach: 1) SR Biskupiec II K 197/10 2) SR Biskupiec II K 436/10, 3) SR Biskupiec II K 388/10, 4) SR Biskupiec II K 322/12, 5) SR Olsztyn VII K 1191/12, 6) SR Biskupiec VI K 41/13, 7) SR Olsztyn II K 1449/12, 8) SR Mrągowo VI K 266/13.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie VI Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Biskupcu z dnia 4 marca 2014r., sygn. akt VI K 251/13

I zaskarżony wyrok łączny w zakresie rozstrzygnięcia z pkt. VIII sentencji zmienia w ten sposób, że na podstawie art.85 kk i art.86§1 kk łączy kary grzywny orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawach: II K 197/10 ( pkt.1 ) oraz II K 388/10 ( pkt.3 ) i orzeka wobec skazanego G. K. karę łączną 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny o wartości 1 ( jednej ) stawki dziennej w kwocie 10 ( dziesięć ) zł i w pozostałej części utrzymuje go w mocy,

II zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze

III zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata R. Z. kwotę 120 ( sto dwadzieścia ) zł tytułem opłaty za obronę z urzędu skazanego G. K. wykonywanej w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy ) zł tytułem podatku VAT od tej opłaty.

Sygn. akt VII Ka 564/13

UZASADNIENIE

G. K. (1) został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. II K 197/10) za przestępstwo z art. 13 §2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełnione w okresie od 16 września 2009 r. do 16 października 2009 r. oraz za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w okresie od 16 listopada 2009 r. do 19 marca 2010 r. z tym ustaleniem, iż czyny te popełnione zostały w krótkich odstępach czasu i w podobny sposób i stanowią opisany w art. 91 § 1 kk ciąg przestępstw i wymierzył karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych po 10 zł każda z nich, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 16 września 2009 r. do dnia 16 października 2009 r. oraz za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w okresie od 16 listopada 2009 r. do 19 marca 2010 r. z tym ustaleniem, iż czyny te popełnione zostały w krótkich odstępach czasu i w podobny sposób i stanowią opisany w art. 91 § 1 kk ciąg przestępstw i wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych po 10 zł każda z nich, karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny 100 stawek dziennych po 10 zł każda z nich z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat i której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w M. z dnia 12 lutego 2013 roku;

2. Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 14 stycznia 2011 r. (sygn. II K 436/10) za przestępstwo z art. 158 § 1 kk popełnione w dniu 9 lipca 2010 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wykonalności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres lat 4;

3. Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. II K 388/10) za przestępstwo z art. 278 § 3 kk popełnione w nocy na 27 sierpnia 2010 r. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł każda z nich;

4. Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 22 listopada 2012 roku. (sygn. II K 322/12) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w okresie od 20 lipca 2012 r. do dnia 22 lipca 2012 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w okresie od 28 lipca 2012 r. do dnia 29 lipca 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności; karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat

5. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2012 r. (sygn. VII K 1191/12) za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 9 lipca 2012 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

6. Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 13 grudnia 2012 roku. (sygn. VI K 41/13 - poprzednia sygn. II K 363/12) za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w okresie od 30 maja 2012 r. do dnia 27 lipca 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w okresie od 30 maja 2012 r. do dnia 27 lipca 2012 r. na karę 6 miesięcy roku pozbawienia wolności; karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat;

7. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2013 r. (sygn. II K 1449/12) za przestępstwo z art. 279 §1 k.k. popełnione w nocy z 17 na 18 sierpnia 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. popełnione w nocy z 21 na 22 sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 279 §1 k.k. popełnione w nocy z 25 na 26 sierpnia 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 13 §1 kk w zw. z art. 279 §1 k.k. popełnione w nocy z 28 na 29 sierpnia 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 279 §1 k.k. popełnione w okresie od 24 do 27 sierpnia 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. popełnione w dniu 16 sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. popełnione w dniu 24 sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

8. Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 2 października 2013 r. (sygn. VI K 266/13) za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. popełnione w okresie od 30 do 31 sierpnia 2010 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. popełnione w okresie od 16 do 17 maja 2012 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 279§1 kk i art. 13 §1 kk w zw. z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od 7 do 8 listopada 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 279§1 kk i art. 13 §1 kk w zw. z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 12 kk popełnione w nocy z 14 na 15 stycznia 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 279 §1 k.k. popełnione w okresie od 21 do 22 stycznia 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Mrągowie VI zamiejscowy Wydział Karny z siedziba Biskupcu wyrokiem łącznym z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie VI K 251/13

orzekł

I rozwiązał karę łączną orzeczoną w pkt. XI wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 2 października 2013 roku w sprawie VI K 266/13;

II na podstawie art. 569§1 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k., art. 86§1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawach II K 197/10 i II K 436/10, karę 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w pkt I wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie w sprawie VI K 266/13 i wymierzył skazanemu G. K. karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III na podstawie art. 569§1 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k., art. 86§1 k.k., art. 89 §la k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawach II K 322/12 II K 41/13,Sądu Rejonowego w Olsztynie VII KI 191/12 i II K 1449/12 oraz kary pozbawienia wolności z pkt. II i IV wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 2 października 2013 roku wydanego w sprawie VI K 266/13 i wymierzył skazanemu G. K. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

IV na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt II łącznej kary pozbawienia wolności zaliczył skazanej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 197/10 w dniu 30 marca 2010 r.,

V na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt III łącznej kary pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okres wykonania kary orzeczonej w sprawie VII K 1191/12 od dnia 22 lutego 2013 r. do dnia 22 maja 2013 r., w sprawie II K 1449/12 od dnia 22 maja 2013 r.;

VI na podstawie art. 569§1 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k., art. 86§1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt. VII i IX wyroku Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawie II K 266/13 i wymierzył skazanemu G. K. karę łączną l (jednego) roku pozbawienia wolności;

VII w pozostałym zakresie wyroki wydane w sprawach: II K 197/10, II K 436/10, II K 322/12, VII K 1191/12, II K 41/13, II K 1449/12, VI K 266/13 pozostawił do odrębnego wykonania;

VIII na podstawie art. 572 k.p.k. umarzył postępowanie w pozostałej części; urzędu

Powyższy wyrok łączny w pkt. VII wyroku łącznego w zakresie w jakim pozostawiono w pozostałym zakresie wyrok wydany w sprawie II K 197/10 do odrębnego wykonania oraz pkt. VIII wyroku łącznego w zakresie w jakim umorzono postępowanie w pozostałej części, czyli też co do wyroku o sygn. akt II K 388/10 na niekorzyść skazanego G. K. zaskarżył prokurator i zarzucił mu obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 85 k.k. poprzez nie połączenie kary 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II K 388/10, z karami grzywny orzeczonymi na podstawie art. 33 § 2 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II K 197/10, mimo że przestępstwo przypisane skazanemu w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 388/10 popełnił on zanim zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II K 197/10.

Podnosząc ten zarzut skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku łącznego poprzez rozwiązanie kary łącznej grzywny orzeczonej w pkt III wyroku Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II K 197/10 i połączenie na postawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. kary 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II K 388/10, z karami grzywny orzeczonymi na podstawie art. 33 § 2 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r.,

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora co do zasady zasługuje na podzielenie.

Na wstępie należy wskazać, że Sąd wydaje wyrok łączny w sytuacji gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej a więc gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, przy czym Sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Mając to na względzie należy wskazać, że warunki te spełniły odpowiednio wyroki wskazane w pkt. II, III i Vi sentencji tj. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawach II K 197/10 i II K 436/10, karę 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w pkt I wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie w sprawie VI K 266/13

- Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawach II K 322/12 II K 41/13,Sądu Rejonowego w Olsztynie VII KI 191/12 i II K 1449/12 oraz kary pozbawienia wolności z pkt. II i IV wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 2 października 2013 roku wydanego w sprawie VI K 266/13

- kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt. VII i IX wyroku Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawie II K 266/13 i wymierzył skazanemu G. K. karę łączną l (jednego) roku pozbawienia wolności;

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku określono podstawy łączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych za poszczególne jednostkowe czyny i w tej sytuacji odwołać należy się do argumentacji wskazanej na k. 87-89 akt.

Odnosząc się natomiast do apelacji prokuratora zgodzić się należy z zarzutem co do nieprawidłowości polegającej na nie połączeniu kary 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., w sprawie sygn. akt II K 388/10 z dwiema karami po 70 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda orzeczonymi na podstawie art. 33 § 2 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., w sprawie sygn. akt II K 197/10, mimo że przestępstwo przypisane skazanemu w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 388/10 skazany popełnił w dniu 27 sierpnia 2010 r. tj zanim zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r., w sprawie sygn. akt II K 197/10. Podkreślić bowiem należy, że łączenie na „równych” zasadach dotyczy tak kary pozbawienia wolności jak i kary grzywny. Zatem połączenie kar pozbawienia wolności co do skazań wymienionych w pkt. 1, 2 i 8 w żaden sposób nie wyłącza możliwości połączenia kar grzywny wynikających ze skazań wskazanych w pkt. 1 i 3.

Powyższe nakazywało zatem dokonanie korekty w zakresie rozstrzygnięcia z pkt. VIII sentencji albowiem nie było umorzenie postępowania co do wydania wyroku łącznego w zakresie wskazanych kar grzywny.

Wskazać zatem należy, że G. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie sygn. II K 197/10 za przestępstwo z art. 13 §2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełnione w okresie od 16 września 2009 r. do 16 października 2009 r. oraz za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w okresie od 16 listopada 2009 r. do 19 marca 2010 r. z tym ustaleniem, iż czyny te popełnione zostały w krótkich odstępach czasu i w podobny sposób i stanowią opisany w art. 91 § 1 kk ciąg przestępstw i wymierzył karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych po 10 zł każda z nich, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 16 września 2009 r. do dnia 16 października 2009 r. oraz za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w okresie od 16 listopada 2009 r. do 19 marca 2010 r. z tym ustaleniem, iż czyny te popełnione zostały w krótkich odstępach czasu i w podobny sposób i stanowią opisany w art. 91 § 1 kk ciąg przestępstw i wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych po 10 zł każda z nich, karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny 100 stawek dziennych po 10 zł każda z nich z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat i której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 12 lutego 2013 roku oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie sygn. II K 388/10 za przestępstwo z art. 278 § 3 kk popełnione w nocy na 27 sierpnia 2010 r. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł każda z nich;

Tym samym w oparciu o treśc art.86§1 kk wymiar kary łącznej grzywny kształtuje się od liczby 100 stawek dziennych do 240 stawek dziennych.

W ocenie Sądu Okręgowego mając na uwadze okoliczności wynikające z wskazanych skazań oraz opinii o G. K. uznano za celowe orzeczenie kry łącznej grzywny na zasadzie absorpcji ( o powyższe wznosił również na rozprawie prokurator ). Wobec powyższego nie podzielono postulatu zawartego w apelacji odnośnie orzeczenia wobec skazanego kary łącznej grzywny przy określeniu liczby stawek dziennych na 220- k.99 albowiem sprzeciwia się temu łączność przedmiotowo podmiotowa czynów ( czas popełnienia i przyjęta kwalifikacja prawna ), za które wymierzono jednostkowe kary grzywny.

Mając na uwadze powyższe zaskarżony wyrok łączny w zakresie rozstrzygnięcia z pkt. VIII sentencji zmieniono w ten sposób, że na podstawie art.85 kk i art.86§1 kk połączono kary grzywny orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawach: II K 197/10 ( pkt.1 ) oraz II K 388/10 ( pkt.3 ) i orzeczono wobec skazanego G. K. karę łączną 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny o wartości 1 ( jednej ) stawki dziennej w kwocie 10 ( dziesięć ) zł i w pozostałej części utrzymano go w mocy- art.437§2 kpk, art.438pkt.1i4 kpk.

Na podstawie art.624§1 kpk zwolniono skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze albowiem przemawia za tym jego sytuacja osobista i majątkowa.

O wynagrodzeniu za obronę skazanego wykonaną z urzędu w postępowaniu odwoławczym, orzeczono na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r.- Prawo o adwokaturze (Dz.U. nr 16, poz.124 z późn. zm.) i § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu (Dz. U. 2002 Nr 163 poz. 1348 późn. zm.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Suraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Górczyńska,  Magdalena Chudy
Data wytworzenia informacji: