Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 235/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2017-04-06

Sygn. akt V GC 235/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Anna Tkaczyk

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Kochanek

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Olsztynie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka Jawna w S.

przeciwko (...) Spółka z o.o. w G. (poprzednio (...) Spółka z o.o. w M.)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 271. 682, 30 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 30/100 złotych ) z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 1. 042,91 złotych od dnia 05 listopada 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1. 644, 51 złotych od dnia 06 listopada 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1. 459, 94 złotych od dnia 07 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 5.789, 60 złotych od dnia 10 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 2.736, 62 złotych od dnia 12 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 3.707, 62 złotych od dnia 13 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 7.626, 05 złotych od dnia 15 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 2.432, 15 złotych od dnia 18 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 1.291, 85 złotych od dnia 20 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 1.745, 22 złotych od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- 3.414, 48 złotych od dnia 02 grudnia 2015r. do dnia zapłaty,

- 6.299, 08 złotych od dnia 15 grudnia 2015r. do dnia zapłaty,

- 2.882, 51 złotych od dnia 23 grudnia 2015r. do dnia zapłaty,

- 593, 01 złotych od dnia 25 grudnia 2015r. do dnia zapłaty,

- 2.015,31 złotych od dnia 29 grudnia 2015r. do dnia zapłaty,

- 591,33 złotych od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- 568,12 złotych od dnia 02 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- 585,69 złotych od dnia 05 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- 589, 45 złotych od dnia 06 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

-1.467, 76 złotych od dnia 13 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.086, 70 złotych od dnia 27 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.011, 33 złotych od dnia 14 lutego 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.087, 94 złotych od dnia 17 lutego 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.997, 74 złotych od dnia 23 lutego 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.924, 05 złotych od dnia 25 lutego 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.159,46 złotych od dnia 26 lutego 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.687, 65 złotych od dnia 01 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.150,04 złotych od dnia 09 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 9.039, 83 złotych od dnia 15 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 5.337, 63 złotych od dnia 18 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 3. 677, 64 złotych od dnia 19 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.231, 93 złotych od dnia 22 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 2. 648, 53 złotych od dnia 23 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.321, 48 złotych od dnia 24 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.367, 76 złotych od dnia 26 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.001, 84 złotych od dnia 29 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 4.072, 04 złotych od dnia 30 marca 2016r. do dnia zapłaty,

- 6.182, 59 złotych od dnia 06 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.130, 19 złotych od dnia 07 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.059, 65 złotych od dnia 13 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 5.081, 87 złotych od dnia 14 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.675, 12 złotych od dnia 15 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.251, 58 złotych od dnia 20 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.745, 58 złotych od dnia 21 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 885, 12 złotych od dnia 22 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 5. 402, 16 złotych od dnia 01 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 631, 48 złotych od dnia 05 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.537, 35 złotych od dnia 06 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 713, 40 złotych od dnia 11 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 4.253, 03 złotych od dnia 15 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.007, 54 złotych od dnia 17 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.030, 60 złotych od dnia 24 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.415, 11 złotych od dnia 26 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 3. 771, 80 złotych od dnia 31 maja 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.841, 72 złotych od dnia 01 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.105, 63 złotych od dnia 03 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.338, 84 złotych od dnia 07 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 4.903, 09 złotych od dnia 09 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 4. 315, 89 złotych od dnia 11 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 5.936, 85 złotych od dnia 14 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.020, 90 złotych od dnia 15 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.713,37 złotych od dnia 16 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 6.605, 41 złotych od dnia 21 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.705, 01 złotych od dnia 24 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.038, 85 złotych od dnia 25 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 4.046, 73 złotych od dnia 28 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 709, 10 złotych od dnia 29 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

- 3.453, 67 złotych od dnia 02 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 5.365, 39 złotych od dnia 05 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 2.999, 36 złotych od dnia 07 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.896, 29 złotych od dnia 08 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 6. 396, 31 złotych od dnia 13 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 4. 263, 92 złotych od dnia 15 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 5. 473, 69 złotych od dnia 19 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.967, 39 złotych od dnia 20 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.141, 44 złotych od dnia 27 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 2. 957, 54 złotych od dnia 29 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.918, 80 złotych od dnia 30 lipca 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.714, 62 złotych od dnia 02 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.918, 80 złotych od dnia 03 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 7.025, 02 złotych od dnia 05 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 2. 908, 83 złotych od dnia 10 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 969, 86 złotych od dnia 12 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 16.667, 98 złotych od dnia 14 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 5. 666, 30 złotych od dnia 19 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 6.062, 79 złotych od dnia 24 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 1.571, 94 złotych od dnia 02 września 2016r. do dnia zapłaty.

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13.585 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia SO Anna Tkaczyk

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. jawna w S. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. (...) w G. (poprzednio w M.) kwoty 271.682,30 zł wraz z wymienionymi w pozwie odsetkami ustawowymi. Nadto powód domagał się zasądzenia zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwany zamawiał u niego usługi transportowe z formą płatności w postaci przelewu. Pozwanemu były wysyłane wezwania do zapłaty, po których regulował jedynie część zobowiązania, dochodzona kwota stanowi zobowiązania nieuregulowane przez pozwanego.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu. Pozwany wskazał, że powództwo jako nieudowodnione winno zostać oddalone w całości.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Strony pozostawały w stałych stosunkach gospodarczych, w ramach których powód świadczył na rzecz pozwanego usługi transportowe. Strony miały wynegocjowane stawki za świadczone usługi, które były weryfikowane na podstawie karty drogowej przez ówczesnego pracownika pozwanego – A. P., który sprawdzał prawidłowość wystawienia każdej faktury.

Pozwany mimo wezwań do zapłaty nie uregulował należności objętych wezwaniami. Wskutek pogorszenia kondycji finansowej, podejmował próbę restrukturyzacji, o której nadzorca układu informował również powoda jako wierzyciela pozwanego.

(dowód: faktury VAT k. 11-137, wezwania do zapłaty k. 138-149, wykaz faktur podpisany przez A. P. k. 191-194, korespondencja k. 215-222, zeznania świadka A. P. k. 227, odpisy postanowień k. 234-237)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne w całości.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie zeznań przesłuchanego w sprawie świadka oraz przedłożonych przez strony dokumentów, których prawdziwość co do zasady nie była kwestionowana, natomiast strony wyciągały na ich podstawie odmienne wnioski. Sąd uwzględnił przy tym złożone przez powoda dokumenty o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego pozwanego, mimo, iż stanowiły jedynie kserokopie, bowiem ich prawdziwość była niekwestionowana, nadto twierdzenia w nich zawarte zostały potwierdzone następnie przez pozwanego.

Zgodnie z art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. W badanej sprawie powód udowodnił, iż świadczył na rzecz pozwanego usługi przewozu rzeczy, w związku z którymi nie otrzymał zapłaty. Wobec powyższego pozwany zobowiązany był uiścić na rzecz powoda wynagrodzenie za świadczone usługi.

O należnych odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 k.c., ustalając ich terminy w oparciu o terminy płatności określone w odpowiednich fakturach VAT.

O kosztach procesu orzeczono po myśli art. 98 k.p.c.

Sędzia SO Anna Tkaczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kuciejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Tkaczyk
Data wytworzenia informacji: