Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 12/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2016-08-23

Sygn. akt II K 12/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Olsztynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Krystyna Szczechowicz

Protokolant: Jarosław Grabowski

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej J. J.

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 roku

sprawy P. R.

urodzonego (...) w K.

syna K. i Z. z d. N.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 13 lutego 2002 roku, sygn. akt II K 52/02, za przestępstwa:

a)  z art. 190 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,

b)  z art. 190 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,

c)  z art. 217 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar ograniczenia wolności wymierzono karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; na mocy postanowienia z dnia 16 grudnia 2002 r. karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości;

2)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 08 listopada 2002 roku, sygn. akt II K 886/02, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 10 miesięcy pozbawienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat; postanowieniem z dnia 07 lutego 2005 r. zarządzono skazanemu wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt II K 98/05;

3)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 13 lutego 2003 roku, sygn. akt II K 1032/02, za przestępstwa :

a)  z art. 282 kk, popełnione w (...) roku, na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnione (...) roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat; postanowieniem z dnia 11 stycznia 2005 r. zarządzono skazanemu wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt II K 98/05;

4)  Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 lipca 2004 roku, sygn. akt II K 117/04, za przestępstwa:

a)  art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art. 278 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

c)  z art. 280 § 2 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 3 lat pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; skazany odbył orzeczoną wobec niego karę pozbawienia wolności w całości;

5)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 31 marca 2005 roku, sygn. akt II K 182/05, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2005 r., sygn. akt VII Ka 641/05, za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk, popełniony w dniu (...) roku, na karę 3 lat pozbawienia wolności; skazany odbył orzeczoną wobec niego karę pozbawienia wolności w całości;

6)  Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem łącznym z dnia 25 sierpnia 2005 roku, sygn. akt II K 98/05 połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawach II K 886/02 i II K 1032/02 orzekając karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; skazany odbył orzeczoną wobec niego karę pozbawienia wolności w całości;

7)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 22 października 2013 roku, sygn. akt II K 654/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15;

8)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 29 października 2013 roku, sygn. akt II K 514/13, za przestępstwo z art. 286 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15;

9)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 13 grudnia 2013 roku, sygn. akt II K 764/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku; na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15;

10)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 20 lutego 2015 roku, sygn. akt II K 379/14, za przestępstwa:

a)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w z. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

e)  z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniach (...) r., skazany zaczął odbywać powyższą karę w dniu 17 maja 2015 r., a termin zakończenia jej odbywania wyznaczony mu został na dzień 10 listopada 2017 r.;

11)  Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem łącznym z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15, połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Skierniewicach w sprawach o sygn. akt II K 654/13, II K 514/13 i II K 764/13, orzekając karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany nie odbył jeszcze kary pozbawienia wolności orzeczonej tym wyrokiem;

12)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14, za przestępstwa:

a)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku do (...) roku, na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

c)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

d)  z art. 284 § 2 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

e)  z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności; skazany nie odbył jeszcze kary pozbawienia wolności orzeczonej tym wyrokiem, a termin rozpoczęcia jej odbywania wyznaczony mu został na dzień 10 listopada 2017 r.;

o r z e k a:

I.  na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 k.p.k., art. 569 § 1 i § 2 k.p.k. oraz art. 86 § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015 r., poz. 396), łączy kary: karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. II K 379/14 (punkt 10), karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015r., sygn. II K 78/15 (punkt 11) oraz karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14 (punkt 12), orzekając wobec P. R. karę łączną 7 (siedmiu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach: II K 654/13, II K 514/13, II K 379/14 (opisanych w pkt 7, 8 i 10),

III.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie łączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 461 ze zm.) w zw. z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu(Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat J. K. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) za obronę wykonywaną z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego, powiększoną o należny podatek 23% VAT w kwocie 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Sygn. akt II K 12/16

UZASADNIENIE

P. R. został skazany następującymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 13 lutego 2002 roku, sygn. akt II K 52/02, za przestępstwa:

d)  z art. 190 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,

e)  z art. 190 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,

f)  z art. 217 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar ograniczenia wolności wymierzono karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; na mocy postanowienia z dnia 16 grudnia 2002 r. karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości;

2)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 08 listopada 2002 roku, sygn. akt II K 886/02, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 10 miesięcy pozbawienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat; postanowieniem z dnia 07 lutego 2005 r. zarządzono skazanemu wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt II K 98/05;

3)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 13 lutego 2003 roku, sygn. akt II K 1032/02, za przestępstwa :

f)  z art. 282 kk, popełnione w (...) roku, na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

g)  z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnione (...) roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat; postanowieniem z dnia 11 stycznia 2005 r. zarządzono skazanemu wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt II K 98/05;

4)  Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 lipca 2004 roku, sygn. akt II K 117/04, za przestępstwa:

h)  art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

i)  z art. 278 § 1 kk, popełnione w (...) roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

j)  z art. 280 § 2 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 3 lat pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; skazany odbył orzeczoną wobec niego karę pozbawienia wolności w całości;

5)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 31 marca 2005 roku, sygn. akt II K 182/05, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2005 r., sygn. akt VII Ka 641/05, za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk, popełniony w dniu (...) roku, na karę 3 lat pozbawienia wolności; skazany odbył orzeczoną wobec niego karę pozbawienia wolności w całości;

6)  Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem łącznym z dnia 25 sierpnia 2005 roku, sygn. akt II K 98/05 połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawach II K 886/02 i II K 1032/02 orzekając karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; skazany odbył orzeczoną wobec niego karę pozbawienia wolności w całości;

7)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 22 października 2013 roku, sygn. akt II K 654/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15;

8)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 29 października 2013 roku, sygn. akt II K 514/13, za przestępstwo z art. 286 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15;

9)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 13 grudnia 2013 roku, sygn. akt II K 764/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku; na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; powyższy wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15;

10)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 20 lutego 2015 roku, sygn. akt II K 379/14, za przestępstwa:

k)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

l)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

m)  z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

n)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w z. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

o)  z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku, na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniach (...) r., skazany zaczął odbywać powyższą karę w dniu 17 maja 2015 r., a termin zakończenia jej odbywania wyznaczony mu został na dzień 10 listopada 2017 r.;

11)  Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem łącznym z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15, połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Skierniewicach w sprawach o sygn. akt II K 654/13, II K 514/13 i II K 764/13, orzekając karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności; skazany nie odbył jeszcze kary pozbawienia wolności orzeczonej tym wyrokiem;

12)  Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14, za przestępstwa:

p)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

q)  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnione w okresie od (...) roku do (...) roku, na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

r)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

s)  z art. 284 § 2 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

t)  z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu (...) roku, na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności; skazany nie odbył jeszcze kary pozbawienia wolności orzeczonej tym wyrokiem, a termin rozpoczęcia jej odbywania wyznaczony mu został na dzień 10 listopada 2017 r.;

/dowody: karta karna k. 7-10,23-26; opinia o skazanym z Zakładu Karnego w B. łącznie z informacjami o pobytach i orzeczeniach k. 39-45,75-81, 95-101; wyroki w sprawach: Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14 k. 14-16; Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 20 lutego 2015 roku, sygn. akt II K 379/14 k. 29-30, Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 22 października 2013 roku, sygn. akt II K 654/13 k. 4 (akt Sądu Okręgowego w Olsztynie, sygn. akt II K 78/15), Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 29 października 2013 roku, sygn. akt II K 514/13 k. 5(akt Sądu Okręgowego w Olsztynie, sygn. akt II K 78/15), Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 13 grudnia 2013 roku, sygn. akt II K 764/13 k. 6(akt Sądu Okręgowego w Olsztynie, sygn. akt II K 78/15), Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 13 lutego 2002 roku, sygn. akt II K 52/02 k. 37(akt Sądu Okręgowego w Olsztynie, sygn. akt II K 78/15), wyrok łączny Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15 k. 53-55 (akt Sądu Okręgowego w Olsztynie, sygn. akt II K 78/15)/

Na marginesie tylko należy zauważyć, że wobec skazanego był wydany w dniu 14 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach, sygn. akt II K 186/14 wyrok łączny, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 października 2015 roku, sygn. akt V Ka 461/15 jednakże Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2016 roku, sygn. akt II AKo 91/16 wznowił postępowanie zakończone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 października 2015 roku, sygn. akt V Ka 461/15 i uchylił wymieniony wyrok oraz wyrok Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 11 kwietnia 2016 r., sygn. akt II K 186/14 i umorzył postępowanie w sprawie. /vide: k. 36, 37, k.51/

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 20.03.2015r.), przepisów rozdziału IX ustawy - Kodeks karny, tj. odnośnie zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, (tj. 1 lipca 2015 r.), chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu okoliczności, że wobec P. R. w dniu 9 września 2015 r. uprawomocnił się wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14, przeanalizować trzeba, które z przepisów rozdziału IX ustawy Kodeks karny - a więc w brzmieniu sprzed, czy po 1 lipca 2015 r. - będą miały zastosowanie / vide: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku, II AKz 124/16 OSAW 2016/3/345/.

Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące od 1 lipca 2015 roku. W brzmieniu do 1 lipca 2015 r. art. 85 k.k. stawiał warunek popełnienia przestępstw przed zapadnięciem pierwszego, choćby nieprawomocnego, wyroku co do któregokolwiek z nich. Dopiero po spełnieniu tego warunku możliwe było połączenie kar podlegających łączeniu i orzeczenie kary łącznej.

W odniesieniu do skazanego warunek ten spełniony byłby tylko co do kar połączonych przez Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem łącznym z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II K 78/15 oraz tylko części kar orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14, w ramach pierwszego zbiegu realnego. Drugi zbieg realny, a tym samym możliwość orzeczenia kary łącznej zachodziłaby, co do kar orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 20 lutego 2015 roku, sygn. akt II K 379/14 k.k. oraz części kar orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14, wymierzonych za przestępstwa, które zostały popełnione po dniu 22 października 2013 roku ( data wyznaczająca koniec pierwszego ciągu przestępstw – wydania wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach w sprawie II K 654/13). Teoretycznie przy tym rozwiązaniu istniała możliwość orzeczenia kary łącznej surowszej (suma kar jednostkowych stanowiła górną granicę kary łącznej) niż w wypadku zastosowania przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku.

Zmiana treści art. 85 skutkowała w § 1 zrezygnowaniem z warunku popełnienia przestępstw przed zapadnięciem pierwszego, choćby nieprawomocnego, wyroku co do któregokolwiek z nich. W § 2 określono zaś, że podstawą orzeczenia kary łącznej mogą być jedynie – z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 89 § 1 k.k. – kary podlegające wykonaniu w całości lub w części oraz kary łączne orzeczone za przestępstwa, o których mowa w § 1 art. 85 k.k. Konsekwencją takiego sposobu ukształtowania zasad orzekania kary łącznej jest również i to, że orzekanie kolejnej kary łącznej nie powoduje rozwiązania węzła poprzednio orzeczonej kary o tym samym charakterze, wymierzonej w poprzednim postępowaniu.

Podstawą wymiaru kary łącznej ma być po prostu wymierzenie za dwa lub więcej przestępstw kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu i podlegające wykonaniu, w całości lub w części kary za poszczególne przestępstwa. Kara łączna może również powstać na bazie poprzednio orzeczonej kary łącznej, po tym, jak pojawia się przestępstwo nieuwzględnione w orzekaniu poprzedniej kary łącznej (niewykryte, nieosądzone lub popełnione później). Łączeniu podlegają kary orzeczone za przestępstwa wymierzone w jednym postępowaniu lub kary (kara łączna) orzeczone w poprzednich prawomocnych wyrokach i kara (kara łączna) orzeczona w kolejnym procesie.

W przypadku P. R. zaistniała tego rodzaju sytuacja, że w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 lipca 2015 r. możliwym stało się orzeczenie jednej kary łącznej, która w rzeczywistości obejmie wszystkie zbiegi realne i kary jednostkowe, które podlegałyby łączeniu według przepisów poprzednio obowiązujących.

Uwadze Sądu nie uszła przy tym okoliczność, że w przypadku wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II K 354/14, w punkcie 12b P. R. został skazany za ciąg przestępstw i w tej sytuacji mamy do czynienia ze zbiegiem ciągu przestępstw z innymi przestępstwami, co generowało konieczność wymierzenia kary łącznej w oparciu o art. 91§2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 4 k.k.

W tym miejscu, stosownie do treści art. 85a k.k., wskazać trzeba, że orzekając karę łączną na nowych zasadach sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Uwzględniając, że cytowany przepis nie zawiera katalogu enumeratywnego przesłanek decydujących o wymiarze kary łącznej – za czym przemawia użycie przez ustawodawcę zwrotu „przede wszystkim” - za aktualne uznać wypada tym samym poglądy doktryny i judykatury ukształtowane na bazie stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r.

Za trafne zatem przyjąć należy w dalszym ciągu stanowisko, że „zastosowanie zasady absorpcji, asperacji, czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego, uwarunkowane jest również relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się przy tym do określenia, jak bliski jest związek przedmiotowo-podmiotowy łączący te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione" (por. wyrok SA w Łodzi z 9 maja 2001 r., II Aka 63/01, Prok. i Pr. 2002, z. 7-8, poz. 20, postanowienie SN z 7 października 2002 r., II KK 270/02, LEX nr 55547; por. wyrok SA w Katowicach z 8 marca 2001 r., II Aka 59/01, Prok. i Pr. 2002, z. 3, poz. 21; P. Zwolak, glosa do uchwały SN z 25 października 2000 r., I KZP 28/00..., s. 114 i n.) Sąd podziela nadto wyrażony w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, że zasada absorpcji czy kumulacji, jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami o charakterze wyjątkowym (vide: wyrok SN z dnia 2 grudnia 1975r., sygn. akt. Rw 628/75, OSNKW 1976, z. 2, poz. 33). Kara łączna bowiem to szczególna kara wymierzana niejako „na nowo" i jako taka stanowić winna syntetyczną całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione przez niego czyny i jako taka nie może i nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości - pozostających w realnym zbiegu – przestępstw.

W odniesieniu do skazanego przeciwko zastosowaniu zasady absorpcji przemawia fakt popełnienia przez skazanego znacznej ilości przestępstw na przestrzeni wielu lat od 2001 r. Okoliczność ta, przy uwzględnieniu, że skazany notorycznie powraca na drogę przestępstwa, przemawia za uznaniem, że jest on osobą wysoce zdemoralizowaną i niepoprawną, w stosunku do której dotychczas stosowane środki karne nie odniosły zamierzonego skutku.

Co istotne, za złagodzeniem wymiaru kary łącznej nie przemawia również postawa P. R. prezentowana w zakładzie karnym. Z aktualnej opinii o skazanym nadesłanej przez administrację Zakładu Karnego w K. wynika bowiem, że zachowanie wymienionego ocenianie jest jako zmienne – był on zarówno nagradzany, jak też karany dyscyplinarnie. Ogólna ocena jego zachowania jest jednak negatywna (k. 96). W tej sytuacji nie sposób uznać skuteczność dotychczas podjętych wobec jego osoby działań resocjalizacyjnych.

Reasumując, mając na względzie przytoczone okoliczności, przy wymiarze kary łącznej Sąd uwzględnił cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ta ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a nadto charakter penalizowanych w poszczególnych wyrokach przestępstw (art. 85a k.k.).

Na tym tle połączenie powyższych skazań na zasadzie asperacji i ukształtowanie wymiaru kary łącznej na poziomie 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jawi się ze wszech miar słuszne. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że Sąd meriti był uprawniony do wymierzenia w omawianych przypadku kary łącznej w oparciu o zasadę kumulacji w wysokości 8 lat pozbawienia wolności. Nie można też pominąć faktu, że połączeniu uległy wyłącznie kary łączne, a przy ich orzekaniu każdorazowo skazany osiągnął istotne profity w ostatecznym wymiarze kary podlegającej wykonaniu. Skazany dzięki temu, że jest osobą nieporwaną powracającą ciągle na drogę przestępstwa osiąga daleko idące profity w stosunku do sprawcy, który popełnia tylko jedno przestępstwo.

Sąd dokonał jednocześnie zaliczenia skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności okresów rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach: II K 654/13, II K 514/13, II K 379/14 (pkt II wyroku).

W zakresie, w jakim rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach nie mogły być objęte wyrokiem łącznym należało pozostawić je natomiast do odrębnego wykonania (pkt III wyroku).

Sąd zwolnił skazanego od zapłaty kosztów sądowych za wydanie wyroku łącznego, albowiem odbywa on karę pozbawienia wolności (pkt IV wyroku).

O kosztach obrony sprawowanej z urzędu orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 461 ze zm.) w zw. z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu(Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Urban
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krystyna Szczechowicz
Data wytworzenia informacji: