Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 242/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Zambrowie z 2020-10-13

Sygn. akt II K 242/19 Zambrów, 13 października 2020 roku

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Iwanowska

Protokolant Katarzyna Radwańska

w obecności Prokuratora – bez udziału

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30.07.2020r., 15.09.2020r., 13.10.2020r.

sprawy G. R. (1), urodz. w dniu (...) w W., syna M. i L. z domu K.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 4 grudnia 2018 roku w miejscowości Ł., gm. K., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystanego rozporządzenia mieniem P. A. w ogólnej kwocie 640 zł, w ten sposób, że za pośrednictwem portalu internetowego (...) oferował do sprzedaży konsolę PS4 wprowadzając w błąd pokrzywdzoną co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej umowy i pomimo dokonania wpłaty pieniędzy w kwocie 640 zł przez pokrzywdzoną na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony przez (...) z siedzibą w K. dla G. R. (1), zakupionego towaru nie wysłał ani nie zwrócił pieniędzy, czym działał na szkodę P. A.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

II.  W dniu 14 lutego 2019r. w Z., woj. (...), w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, poprzez wprowadzenie K. B. w błąd, co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli „Play Station 4”, za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 460 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

I.  Oskarżonego G. R. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w punktach I (jeden) – II (dwa) czynów, z tym że przyjmuje, że działał on w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, i za to za każdy z tych czynów na mocy art. 286 § 1 kk skazuje go, a za wszystkie te przestępstwa z mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego G. R. (1) obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej P. K. z d. A. kwoty 640 (sześćset czterdzieści) złotych oraz na rzecz pokrzywdzonego K. B. kwoty 460 (czterysta sześćdziesiąt) złotych.

III.  Zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonego G. R. (1) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty oraz obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 242/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

G. R. (1)

I. W dniu 4 grudnia 2018 roku w miejscowości Ł., gm. K., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystanego rozporządzenia mieniem P. A. w ogólnej kwocie 640 zł, w ten sposób, że za pośrednictwem portalu internetowego (...) oferował do sprzedaży konsolę PS4 wprowadzając w błąd pokrzywdzoną co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej umowy i pomimo dokonania wpłaty pieniędzy w kwocie 640 zł przez pokrzywdzoną na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony przez (...)z siedzibą w K. dla G. R. (1), zakupionego towaru nie wysłał ani nie zwrócił pieniędzy, czym działał na szkodę P. A. tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

G. R. (1) w dniu 4 grudnia 2018 roku w miejscowości Ł., gm. K., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystanego rozporządzenia mieniem P. A. w ogólnej kwocie 640 zł. G. R. (1) za pośrednictwem portalu internetowego (...) oferował do sprzedaży konsolę PS4 wprowadzając w błąd pokrzywdzoną co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej umowy zakupionego towaru nie wysłał ani nie zwrócił pieniędzy pomimo dokonania wpłaty pieniędzy w kwocie 640 zł przez pokrzywdzoną na rachunek bankowy o nr (...) prowadzony przez (...) z siedzibą w K. dla G. R. (1), czym działał na szkodę P. A.

Zeznania świadka P. K. (A.)

k. 119-119v, 2-3 (II K 242/19)

Wydruki z komunikatora

k. 5-10 (II K 242/19)

Odpowiedź z O.

k. 19-20 (II K 242/19)

Notatka urzędowa

k. 22 (II K 242/19)

Odpowiedź z KPP w O.

k. 24 (II K 242/19)

Odpowiedź z (...) wraz z historią rachunku bankowego i danymi klienta

k. 25-30 (II K 242/19)

Odpowiedź z KMP w K.

k. 32 (II K 242/19)

Odpowiedź z KPP w Ś.

k. 33 (II K 242/19)

Informacja z (...)

k. 34-35 (II K 242/19

Odpowiedź z KPP w S.

k. 40 (II K 242/19)

Karta Karna

k. 126-129

1.1.2.

G. R. (1)

II. W dniu 14 lutego 2019r. w Z., woj. (...), w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, poprzez wprowadzenie K. B. w błąd, co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli „Play Station 4”, za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 460 zł tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

G. R. (1) w dniu 14 lutego 2019r. w Z., woj. (...), w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, poprzez wprowadzenie K. B. w błąd, co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli „Play Station 4”, za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 460 zł.

Zeznania świadka K. B.

k. 119v (II K 242/19), k. 4 (II K 249/19)

Kopie przelewu

(II K 249/19)

Informacja z (...)

k. 11-13 (II K 249/19)

Notatka urzędowa z 12.04.2019r.

k. 22 (II K 249/19)

Informacje od operatorów

k. 23-27 (II K 249/19)

Karta Karna

k. 126-129

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Zeznania świadka P. K. (A.)

Zeznania świadka w pełni wiarygodne, świadek opisała jak doszło do transakcji z oskarżonym, kiedy ustał kontakt z nim, pokrzywdzona wskazała, że nie odzyskała pieniędzy ani nie otrzymała zamówionego produktu.

Wydruki z komunikatora

Dowód wiarygodny, obrazujący przebieg rozmowy pokrzywdzonej z oskarżonym.

Odpowiedź z O.

Dowód wiarygodny, dowód na to, że numer użyty w ogłoszeniu zarejestrowany był na oskarżonego.

Notatka urzędowa

Dowód wiarygodny, dane dotyczące jednostek policji prowadzących postępowania wobec oskarżonego.

Odpowiedź z KPP w O.

Dowód wiarygodny, informacja na temat prowadzonego przez wskazaną jednostkę postępowania.

Odpowiedź z (...) wraz z historią rachunku bankowego i danymi klienta

Dowód wiarygodny potwierdzający, że konto pod wskazanym w ogłoszeniu numerem prowadzone jest dla oskarżonego.

Odpowiedź z KMP w K.

Dowód wiarygodny, informacja na temat prowadzonego przez wskazaną jednostkę postępowania.

Odpowiedź z KPP w Ś.

Dowód wiarygodny, informacja na temat prowadzonego przez wskazaną jednostkę postępowania.

Informacja z (...)

Dowód wiarygodny, potwierdzający wystawienie do sprzedaży konsoli PS 4, jak również zawierający wykaz ogłoszeń powiązanych poprzez adres email.

Odpowiedź z KPP w S.

Dowód wiarygodny, informacja na temat prowadzonego przez wskazaną jednostkę postępowania.

Karta Karna

Dowód wiarygodny, wskazujący na wcześniejszą karalność oskarżonego.

1.1.2

Zeznania świadka K. B.

Zeznania świadka w pełni wiarygodne, świadek opisał jak doszło do transakcji z oskarżonym, kiedy ustał kontakt z nim, pokrzywdzony wskazał, że nie odzyskał pieniędzy ani nie otrzymał zamówionego produktu.

Kopie przelewu

Dowód wiarygodny, potwierdzający dokonanie przelewu przez pokrzywdzonego na rzecz oskarżonego.

Informacja z (...)

Dowód wiarygodny, potwierdzający wystawienie ogłoszenia, jak również zawierający wykaz ogłoszeń powiązanych poprzez adres email.

Notatka urzędowa z 12.04.2019r.

Dowód wiarygodny, potwierdzający, że numery telefonów używane do połączeń z pokrzywdzonym są zarejestrowane na oskarżonego.

Informacje od operatorów

Dowód wiarygodny, potwierdzający powiązania oskarżonego z numerami służącymi do wystawiania ogłoszeń.

Karta Karna

Dowód wiarygodny.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego G. R. (1)

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. W ocenie Sądu zebrany materiał dowodowy jasno wskazuje, że dopuścił się on zarzucanych czynów, a więc nie można uznać jego nieprzyznania się do winy za wiarygodne.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

G. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku obu zarzutów, oskarżony dopuścił się ich popełnienia. Wskazują na to wszystkie zebrane w sprawie materiały dowodowe. Wszystkie numery z jakich łączył się sprawca oszustw, zarówno interentowe jak i telefoniczne, należały do oskarżonego G. R. (1). Przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk, zarzucane oskarżonemu polega na doprowadzeniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Wskazać należy, iż oszustwo może być popełnione tylko umyślnie, jest to przestępstwo kierunkowe, którego celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie sprawca powinien obejmować zamiarem bezpośrednim wszystkie znamiona oszustwa (post. SN z 4.1.2011 r., III KK 181/10, OSNKW 2011, Nr 3, poz. 27; wyr. SN z 14.1.2004 r., IV KK 192/03, Prok. i Pr. – wkł. 2004, Nr 9, poz. 5). Nie ulega wątpliwości, że z taką sytuacja mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Oskarżony wystawiał na portalu (...) do sprzedaży przedmioty, po kontakcie z pokrzywdzonym wskazywał, że przedmiot zostanie natychmiast wysłany, po otrzymaniu pieniędzy zrywał kontakt z nabywcą. W obu przypadkach przebieg zdarzenia był analogiczny, co wskazuje na to, że oskarżony ma opracowany system działania, którym stale posługuje się przy popełnianiu czynów oszustwa. W ocenie Sądu za stosowne należało uznać zastosowanie w niniejszej sprawie przepisu art. 91 § 1 kk z uwagi na to, że oskarżony działał w krótkich odstępach czasy, z wykorzystaniem takiej samej sposobności. Dlatego też Sąd skazał oskarżonego za każdy z popełnionych czynów i wymierzył za nie jedną karę.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. R. (1)

I.

I. i II.

Sąd na podstawie art. 91 § 1 kk wymierzył oskarżonemu za oba zarzucane mu czyny jedną karę. w ocenie sądu jedynie kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest w stanie odnieść pozytywny skutek na zachowanie oskarżonego. Sąd kierował się dyrektywami wymiaru kary i uznał że kara 8 miesięcy pozbawienia wolności jest karą adekwatną z uwagi na wagę czynu jak i warunki osobiste sprawcy. Wskazać należy, iż oskarżony jest osobą wielokrotnie karaną, wszystkie popełnione przez niego przestępstwa miały charakter oszustwa. Wielokrotne wymierzanie sprawcy kar wolnościowych nie przyniosła należytych rezultatów. W związku z czym Sąd wymierzył mu karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

G. R. (1)

II.

I. i II.

Na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej P. K. z d. A. kwoty 640 złotych zaś na rzecz pokrzywdzonego K. B. kwoty 460 złotych.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk, a o opłacie na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych.

8.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Skrodzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Anna Iwanowska
Data wytworzenia informacji: