Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1739/13 - postanowienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2015-05-19

Sygn. akt I Ns 1739/13

POSTANOWIENIE

Dnia 19 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. w S.

na rozprawie

sprawy z wniosku J. R. (1)

z udziałem W. R., M. R., W. R. i E. R.

o dział spadku

postanawia:

I.  ustalić, że w skład spadku pozostałego po J. R. (2) z domu Ż., córce J. i W., zmarłej dnia 19 maja 1993 r. w S., ostatnio stale zamieszkałej w C., gmina K., wchodzi prawo własności gospodarstwa rolnego składające się:

1)  z nieruchomości rolnych i leśnych położonych we wsi C., o łącznej powierzchni 0,7700 ha, oznaczonych w jednostce rejestrowej (...)obrębu (...) C.jako działki o numerach: (...) – dla których to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w S.prowadzi księgę wieczystą o numerze (...),

2)  z nieruchomości rolnych i leśnych położonych we wsi C., o łącznej powierzchni 4,3700 ha, oznaczonych w jednostce rejestrowej (...)obrębu (...) C. jako działki o numerach: (...), wraz zabudowaniami posadowionymi na działce oznaczonej numerem (...): domem mieszkalnym drewnianym, stodołą drewnianą z dobudówką i wiatą na maszyny, chlewem drewniano-murowanym i piwnicą murowaną,

3)  z nieruchomości rolnych i leśnych położonych we wsi W., o łącznej powierzchni (...) ha, oznaczonych w jednostce rejestrowej (...) obrębu (...) W. jako działki o numerach: (...)

– o łącznej wartości 108.713,00 zł;

II.  ustalić, że w skład spadku pozostałego po S. R., synu B. i J., zmarłym dnia 15 listopada 2001 r. w K., ostatnio stale zamieszkałym K., wchodzą – poza innymi ewentualnymi przedmiotami majątkowymi – udział w wysokości 1/2 części w majątku szczegółowo opisanym w punkcie I sentencji postanowienia;

III.  dokonać działu spadku pozostałego po J. R. (2) z domu Ż., córce J. i W., i częściowego działu spadku pozostałego po S. R., synu B. i J., w ten sposób, że gospodarstwo rolne opisane szczegółowo w punkcie I sentencji postanowienia przyznać na wyłączną własność J. R. (1);

IV.  tytułem spłaty zasądzić od wnioskodawcy J. R. (1) na rzecz uczestnika postępowania M. R. kwotę 13.589,13 (słownie: trzynastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu 13/100) zł, płatną w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z 8 % odsetek w stosunku rocznym w razie opóźnienia w płatności tej kwoty;

V.  tytułem spłaty zasądzić od wnioskodawcy J. R. (1) na rzecz uczestnika postępowania W. R. kwotę 13.589,13 (słownie: trzynastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu 13/100) zł, płatną w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z 8 % odsetek w stosunku rocznym w razie opóźnienia w płatności tej kwoty;

VI.  tytułem spłaty zasądzić od wnioskodawcy J. R. (1) na rzecz uczestniczki postępowania E. R. kwotę 27.178,26 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy stu siedemdziesięciu ośmiu 26/100) zł, płatną w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z 8 % odsetek w stosunku rocznym w razie opóźnienia w płatności tej kwoty;

VII.  tytułem rozliczenia wydatków związanych z posiadaniem poszczególnych przedmiotów spadkowych zasądzić od uczestniczki postępowania W. R. na rzecz wnioskodawcy J. R. (1) kwotę 625,54 (słownie: sześciuset dwudziestu pięciu 54/100) zł;

VIII.  tytułem rozliczenia wydatków związanych z posiadaniem poszczególnych przedmiotów spadkowych zasądzić od uczestnika postępowania M. R. na rzecz wnioskodawcy J. R. (1) kwotę 625,54 (słownie: sześciuset dwudziestu pięciu 54/100) zł;

IX.  tytułem rozliczenia wydatków związanych z posiadaniem poszczególnych przedmiotów spadkowych zasądzić od uczestnika postępowania W. R. a rzecz wnioskodawcy J. R. (1) kwotę 625,54 (słownie: sześciuset dwudziestu pięciu 54/100) zł;

X.  tytułem rozliczenia wydatków związanych z posiadaniem poszczególnych przedmiotów spadkowych zasądzić od uczestniczki postępowania E. R. na rzecz wnioskodawcy J. R. (1) kwotę 625,54 (słownie: sześciuset dwudziestu pięciu 54/100) zł;

XI.  w ramach rozliczenia z tytułu pobranych pożytków zasądzić od wnioskodawcy J. R. (1) rzecz uczestniczki postępowania E. R. kwotę 9.650,00 (słownie: dziewięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) zł;

XII.  pozostałość zaliczek uiszczonych przez wnioskodawcę J. R. (1) na poczet kosztów przeprowadzenia dowodów ze sporządzonych w formie pisemnej przez biegłego sądowego z zakresu geodezji, rolnictwa i szacowania nieruchomości mgr inż. W. C. i biegłego sądowego z zakresu rolnictwa dr inż. K. S. opinii , zapisanych w Księdze zaliczek sądowych odpowiednio pod pozycjami: 156/13 i 216/13, w łącznej kwocie 153,68 (słownie: stu pięćdziesięciu trzech 68/100) zł, przejąć na rzecz Skarbu Państwa;

XIII.  tytułem brakujących wydatków, wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa, nakazać pobrać od wnioskodawcy J. R. (1) na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w S.) kwotę 4.086,62 (słownie: czterech tysięcy osiemdziesięciu sześciu 62/100) zł;

XIV.  oddalić wniosek wnioskodawcy J. R. (1) o zasądzenie na jego rzecz od uczestników postępowania W. R., M. R., W. R. i E. R. kosztów postępowania._

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: